1. Biotalous

  Kestävä hyvinvointi perustuu uusiutuvien luonnonvarojen älykkääseen ja vastuulliseen käyttöön.

 2. Mustikanvarpu

  Biotalous on uusi tapa ajatella ja toimia

  Biotalous muuttaa koko yhteiskuntajärjestelmäämme. Se vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja vahvistaa yhteiskunnan kykyä vastata äkillisiin globaaleihin muutoksiin. Biotalous on avain kamppailussa ilmastonmuutosta ja niukkenevia luonnonvaroja vastaan.

 3. Tulevaisuuden biotalous on glokaalia

  Tulevaisuuden biotalous on sekä globaalia että lokaalia. Ruoka ja energia tuotetaan paikallisesti lähellä raaka-aineita sekä asiakaskuntaa niin, että tuotteet voidaan kierrättää tehokkaasti. Maailmanmarkkinoilla vaihdetaan erityistuotteita ja palveluja sekä biotalouden muuntuvia ja monistettavia menestyskonsepteja.

Ajankohtaista

  1. Siirtyminen biopolttoaineisiin...

   Uutiset 0

   Jos joka kolmas suomalainen siirtyisi käyttämään kotimaista biodieseliä, paranisi vaihtotase vajaalla 300 miljoonalla eurolla.

   6 kuukautta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Biotalous on kestävä ratkaisu

Biotaloudella tarkoitetaan sellaista tuotantoa, jossa hyödynnetään luonnosta saatavia uusiutuvia materiaaleja sekä kehitetään ja otetaan käyttöön niihin liittyviä innovaatioita ja teknologioita. Samalla edistetään systeemistä muutosta kohti uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä uusiutumattomien sijaan.

Biotalous voidaan nähdä myös strategiana, jonka avulla yhteiskunta taistelee päivänpolttavia haasteita vastaan. Tällaisia ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, lisääntyvä kilpailu luonnonvaroista sekä maaseudun ja alueiden kehittäminen. Biotalous tuleekin nähdä uutena talous- ja yhteiskuntajärjestyksenä, joka haastaa valtaosan nykyisistä käytännöistämme ja rakenteistamme.

Käsitteenä biotalous on laaja. Se kattaa muun muassa metsäteollisuuden, kemianteollisuuden, kalatalouden, maatalouden, elintarviketeollisuuden ja lääketeollisuuden. Myös luontomatkailu voidaan laskea osaksi biotaloutta. Biotalous muodostaa nyt ja tulevaisuudessakin Suomen elinkeinoelämän selkärangan.

Biotalous haastaa keskittyneen yhteiskuntamallin

Kestävän ainekierron tarjoamiin mahdollisuuksiin tarttuminen edellyttää muutoksia koko yhteiskunnassa. Tulevaisuuden biotalous on samanaikaisesti sekä maailmanlaajuista että paikallista. Samalla, kun kehitetään lähiratkaisuja esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantoon, luodaan pohjaa globaaleille ratkaisuille, joilla voi olla kansantaloudellisesti merkittävää vientipotentiaalia.

Tulevaisuuden biotaloudessa osa tuotannosta, kuten ruoka ja energia, tuotetaan paikallisesti lähellä raaka-aineita sekä asiakkaita, niin että ylimääräistä kuljetusta ei synny ja tuotteet voidaan kierrättää tehokkaasti. Erityistuotteita, cleantech-ratkaisuja ja palveluja vaihdetaan kuitenkin edelleen globaaleilla markkinoilla, samoin kuin biotalouden muuntuvia ja monistettavia menestyskonsepteja.

Paikallinen tuotanto ja globaali järjestelmä verkottuvat tehokkaasti myös älykkäiden energiaverkkojen tai vastaavien kautta. Onnistuneet biotalousratkaisut siis parantavat Suomen vaihtotasetta ja vähentävät ympäristövaikutuksia. Kilpailu maailmanmarkkinoilla on kuitenkin kovaa, ja siksi Suomen tulee tarttua biotalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin ripeästi.

Siirtyminen biotalouteen vaatii yhteistä tahoa, sitoutumista ja päätöksiä

Sitra laati jo vuonna 2011 biotalouden vision yhteistyössä johtavien, lähiratkaisuja kehittävien biotalousyritysten ja -asiantuntijoiden kanssa: "Vuonna 2020 energia- ja ravinneomavaraisuutta parantaville, kestäville biotalouden lähiratkaisuille on merkittävää kysyntää. Kysyntään vastataan alan ennakkoluulottomalla yhteistyöllä ja uusilla, toistettavilla liiketoimintakonsepteilla." Visiossa globaali ja keskitetty sekä paikallinen ja hajautettu täydentävät toisiaan. Päättäjien haasteena onkin nyt löytää optimaalinen yhdistelmä globaalia ja lokaalia toimintaa.

Suomen kansallinen biotalousstrategia julkistetaan vuoden 2014 alussa. Sitra tukee strategian implementointia lisäämällä ymmärrystä, käynnistämällä tulevaisuuden ratkaisuihin tähtääviä kokeiluja ja herättämällä keskustelua biotalouteen perustuvan yhteiskunnan kehityspoluista ja mahdollistavista rakenteista sekä vauhdittamalla kestävään ainekiertoon perustuvaa paikallista liiketoimintaa.

Suomella on kaikki edellytykset nousta biotalouden mallimaaksi, mutta tämä edellyttää yhteisymmärrystä ja toimenpiteitä niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Tulevaisuuden voittajakonseptit syntyvät ainoastaan ennakkoluulottomalla yhteistyöllä ja rohkeilla kokeiluilla.

Lue lisää:

Selvitys Arvoa ainekierroista
Luonnonlukutaito – luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista
Tietopaketti Resurssiviisaus
Raportti Maaseutu kestävien ratkaisujen taloudessa
Raportti Distributed Bio-Based Economy – Driving Sustainable Growth (englanniksi)
Kansainvälisen biotalouskyselyn tulokset (englanniksi)

Ota yhteyttä


Kommentit (1)

Biotalous työllistää lähinnä byrokraatteja, joiden tehtävänä on "visioida" biotaloudesta.
Hei haloo! Kantojen poltto ei ole uutinen. Eikä turpeen pooltto ole vieläkään terveellistä.
Biotalous kuulostaa siltä, mitä ennen vanhaan lapioitiin pellolle.
Koko Sitran raportin epämääräisyys kertoo siitä, että kyseessä on hallituksen järjestämä lisätukiainen maailman kalleimmin tuetulle maataloudelle.
Rattoisia "kaffihetkiä" siellä maitolaitureiden maassa hyvin tuettuna!
Petri Rekonen 2 kuukautta 6 päivää sitten
Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Muualla verkossa FEM:n tunnustuspalkinnon kestävän kaivostoiminnan verkostolle

Fennoscandian Extraction and Mining -konferenssin vuotuinen palkinto on myönnetty Kestävän kaivostoiminnan verkostolle tunnustuksena kaivosverkoston tekemälle arvokkaalle työlle kaivostoiminnan vastuullisuuden kehittämiseksi. Verkosto on koonnut kaivosyhtiöt ja keskeiset sidosryhmät yhteen keskustelemaan kaivostoiminnan vastuullisuuskysymyksistä sekä luonut uusia toimintamuotoja ja käytäntöjä, joiden tuloksena kaivosalan ja sen sidosryhmien välinen yhteisymmärrys on lisääntynyt. Pääsihteeri Yrjö-Koskinen omisti palkinnon verkoston sidosryhmien ja Sitran tekemälle työlle kaivostoiminnan vastuullisuuden kehittämiseksi.

3 viikkoa sitten sivustolta www.kaivosvastuu.fi

Tapahtuma Cleantech- ja kiertotalouskilpailujen ilta Slushissa

Suomalaiset suuryritykset etsivät Slushissa cleantech- ja kiertotalousratkaisuja startup-yhtiöiltä. Y htiöt Fortum, Gasum, Kemira, UPM ja Wärtsilä tuovat Slushiin useita bio- ja kiertotalouteen, vesiin, meriteknologiaan sekä energiaan liittyviä innovaatiokilpailuja.  Osa uusista kilpailuista on juuri käynnistynyt, mutta osa avataan vasta Sitran isännöimän Slush Evening for...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Artikkelit Smart Forest - ohjeet ja pelisäännöt

1. Ideakuulutuksen toimeksianto lyhyesti Smart Forest on Sitran järjestämä avoin ideakuulutus, jolla Sitra etsii ja pyrkii tukemaan metsätuotteiden ja -palveluiden lisäarvoa kasvattavia teollisen internetin ratkaisuja. Ideakuulutus järjestetään syksyllä 2015. Sitralla on oikeus julkistaa ideat CEPI European Paper Weekillä Brysselissä 17.11. ja Sitran ohjelmaosuudessa Slush 2015...

2 kuukautta sitten

Tapahtuma Global Cleantech Summit

Tänä vuonna Suomessa järjestetään cleantech-ratkaisuihin keskittyvä Global Cleantech Summit. Maksullisen tapahtuman pääjärjestäjänä on työ- ja elinkeinoministeriö.

5 kuukautta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit SmartClean löi läpi!

Keskiviikkona Sitraan kokoontui lähes 70 innokasta Smart & Clean -toimijaa yrityksistä, kaupungeista ja muista organisaatioista. Päivän teema oli pohtia, miten pääkaupunkiseudusta luodaan globaalisti johtava cleantechin referenssialue ja mitä hankkeita täällä pitäisi käynnistää? Prior Oy tekee meille parhaillaan selvitystä, joka kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun...

5 kuukautta sitten kirjoittajalta Santtu Hulkkonen

Blogit Vain rohkea jää eloon

Vastuullisuuteen kaivataan rohkeutta ja uskallusta. Kestävyys on nykyisin yrityksille menestyksen edellytys.

5 kuukautta sitten kirjoittajalta Jaana Pelkonen

Uutiset Kokenut EU-vaikuttaja Timo Mäkelä Sitraan

Saimme kesäkuun alusta jälleen yhden huippuosaajan mukaan, kun Timo Mäkelä nimitettiin vanhemmaksi neuvonantajaksi Sitraan. Pitkän linjan EU-vaikuttajana Mäkelällä on takanaan erittäin laaja kansainvälinen ura ympäristöpolitiikan ja -rahoituksen parissa niin Euroopan komissiossa, ympäristövirastossa kuin jälleenrakennus- ja kehityspankissakin. Hän on myös toiminut YK:n...

5 kuukautta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit SmartClean – Edelläkävijäenergiaa maan uumenista

Toukokuussa julkistettu energiayhtiöiden St1:n ja Fortumin tavoitteiltaan kunnianhimoinen yhteishanke otti varaslähdön Sipilän hallituksen ilmastotavoitteiden kirittäjänä. Uunituoreessa hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi nostaa päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä 2020-luvulla yli 50 prosenttiin siten, että korvataan fossiilista tuontienergiaa puhtaalla ja...

5 kuukautta sitten kirjoittajalta Tuula Antola

Muualla verkossa Tieteelliset asiantuntijapaneelit esittävät hallitusohjelmaan tutkimuspohjaista kestävän kehityksen tavoitetta

Kestävän kehityksen tieteelliset asiantuntijapaneelit esittävät tutkimuspohjaisen kestävän kehityksen teeman sisällyttämistä hallitusohjelman 2015-2019 kärkitavoitteiden joukkoon. Ne toteavat, että taloudellisesti vaikeinakin aikana on syytä katsoa pitkälle ja valikoida keinoja, jotka eivät haavoita ekosysteemejä eivätkä ihmisiä. Kannanoton ovat laatineet Future Earth Suomi – globaalimuutostutkimuksen kansalliskomitea, Kansallinen ilmastopaneeli, Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli ja Ympäristötiedon foorumi.

6 kuukautta sitten sivustolta futureearthfinland.fi

Blogit 10 havaintoa suomalaisten ilmastokannoista

Ilmastoviestinnän ohjausryhmä julkisti hiljattain kiinnostavia tuloksia suomalaisten ilmastokannoista . Mitä havaintoja aineistosta voi nostaa esiin? 1. Ilmastohuoli vahvaa ja laajaa Selvä enemmistö suomalaisista on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Tulos ei ole yllätys – sama viesti on noussut lukuisista aiemmista kyselyistä. Ilmastohuoli koskee laajasti liki kaikkia...

7 kuukautta sitten kirjoittajalta Oras Tynkkynen

Uutiset Ilmastobarometri 2015: Suomalaiset haluavat jämerämpiä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Suomalaiset kokevat ilmastonmuutoksen yhä suureksi maailmanlaajuiseksi uhaksi ja haluavat hallituksen toimivan aktiivisemmin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yli puolet vastaajista toivoo, että ilmastonmuutoksen hillintä nousee uuden hallitusohjelman prioriteettien joukkoon. Myös yrityksiltä toivotaan uusia ratkaisuja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Tiedot käyvät ilmi...

7 kuukautta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Blogit Ilmastonmuutos muuttaa myös koulutusta

Kestävyyskriisin ratkaiseminen vaatii uudenlaisia taitoja. Sitra kokosi Suomen yliopistot saman pöydän ääreen miettimään tähän ratkaisuja koulutuksen keinoin.

7 kuukautta sitten kirjoittajalta Liisa Lahti

Tapahtuma Neo-Carbon tulevaisuusklinikka

Jotta Suomesta saadaan hiilineutraali ja resurssiviisas yhteiskunta, pitää yritysten, kaupunkien ja kansalaisten toiminnan muuttua. Yritykset ja kaupungit näyttävät mallia kohti hiilineutraaliutta. Neo-Carbon Energy -projektin ensimmäinen tulevaisuustyöpaja järjestetään yhteistyössä Sitran kanssa. Haemme sekä yrityksiä, päättäjiä, mediaa, järjestöjä, tutkijoita että...

7 kuukautta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Muualla verkossa T&T: Suomeen visioidaan jättimäistä sähkövarastoa - Metaanin käyttö houkuttaa tutkijoita

Mikäli suomalaistutkijoiden suunnitelmat toteutuvat, on Suomessakin muutaman vuosikymmenen kuluttua jättimäinen sähkövarasto. Mittava varastointi on tarpeen viimeistään siinä vaiheessa, kun tuulella ja auringolla tuotetun sähkön osuus on yli puolet sähkön tuotannosta. Varaston hahmottelu on yksi osa tulevaisuuden energiataloutta tutkivaa kaksivuotista NeoCarbon Energy -hanketta. 

7 kuukautta sitten sivustolta www.tekniikkatalous.fi

Blogit Kiertotalous talouden moottoriksi

"Suomi voi saada vientinsä kasvuun ratkaisemalla maailman kestävyyskriisin haasteita", kirjoittaa Mari Pantsar.

8 kuukautta sitten kirjoittajalta Mari Pantsar

Muualla verkossa Talouselämä: Suomalaisyritys kehitti maailman älykkäimmän viherseinän - Ilmanlaatua säädellään jatkuvasti 14 muuttujan perusteella

Suomalaisen NaturVentionin kehittämä Naava Smart on maailman älykkäin viherseinä. Älykäs viherseinä keskustelee jatkuvasti sisäilmaston, palvelimien ja satelliittien kanssa. Saadun tiedon perusteella viherseinä optimoi omia toimintojaan ja tuottaa parhaan mahdollisen sisäilman. NaturVention on ensimmäinen yritys maailmassa, joka puhdistaa sisäilman samankaltaisella biologisella menetelmällä, jolla vettä puhdistetaan. 

8 kuukautta sitten sivustolta www.tekniikkatalous.fi

Muualla verkossa Yle Näkökulma: Helsingin aurinkovoimala – ryöstö päivänvalossa vai reilua sähkökauppaa?

Helen lupaa vuokraamiensa paneelien sähkön lyhentämättömänä asiakkaan käyttöön. Mutta vaikka aurinkopaneeli tuottaisi 20 prosenttia käytetystä sähköstä, sähkölaskusta hyvitetään alle viisi prosenttia, laskee toimittaja Petteri Juuti. Ihan niin yksinkertainen tämä laskutoimitus ei kuitenkaan ole, sillä sähkönsiirrosta alennusta ei heru.

8 kuukautta sitten sivustolta yle.fi

2015 Sitra | käyttöehdot