1. Hiilineutraali teollisuus

  tekee kannattavaa liiketoimintaa tuottamalla ratkaisuja ilmastonmuutoksen haasteisiin

 2. Heijastuma Musiikkitalon seinästä

  Yrityksillä on keskeinen rooli

  ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Muutos koskee kuitenkin koko yhteiskuntaa. Yritysten tekemät innovaatiot ja niiden tarjoamat tuotteet sekä ratkaisut edistävät kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja, luovat kilpailukykyä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä mahdollistavat hallitun siirtymisen kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

 3. Vuosaaren satama kurotin

  Suuryritykset raivaavat tietä

  teollisuuden kokonaisvaltaiselle muutokselle. Kotimarkkinat valjastetaan tukemaan uudistumista edistämällä vähähiilisyyttä tukevia liiketoiminta-ekosysteemejä. Näin myös tuetaan muutosta läpi koko arvoketjun.

 4. Helsingin Suurkirkko

  Pääkaupunkiseudusta referenssialue

  Suomalaisyritykset tarvitsevat kansainvälisen mittaluokan referenssialueen, jossa ne voivat kehittää uusia vähähiilisiä ratkaisuja, testata uusia innovaatioita ja näyttää cleantech-osaamistaan muulle maailmalle. Pääkaupunkiseudulla tämä on mahdollista, parantaen samalla koko Suomen kilpailukykyä.

 5. Led-valaisin

  Rakennussarja muutoksen tekemiseen

  Tarjoamme rakennussarjan, josta kukin yritys voi valita sopivan yhdistelmän oman vähähiilisen tiekarttansa rakentamiseksi. Muutos etenee tällöin yrityksen valitsemaan tahtiin.

 6. Siivouspäivä

  Muuntuminen hiilineutraaliksi

  auttaa yrityksiä vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin ja lisää niiden kilpailuetua. Cleantech tuo yrityksille kasvumahdollisuuksia tarjoamalla ratkaisuja, jotka tukevat hiilineutraaliuden saavuttamista.

Ajankohtaista

  1. Hiilikädenjäljestä uuden...

   Uutiset 0

   Teollisuudella ja elinkeinoelämällä on ratkaisevan tärkeä rooli globaalissa muutoksessa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Yrityksillä on...

   2 päivää sitten kirjoittajalta Jaana Pelkonen
  2. Yhteisrintama haluaa nostaa...

   Artikkelit 0

   Sitran perustaman uuden Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön julkistamistilaisuudessa tähyiltiin kohti globaalia huomiota.

   3 päivää sitten kirjoittajalta Samuli Laita
  3. Ilmastokoulutukse...

   Blogit 0

   Suomi tarvitsee uuden ilmasto-osaajien sukupolven. Edessä on iso yhteiskunnallinen murros, johon jokaisen alan on vastattava. Tähän tarvitaan...

   Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Laura Riuttanen

Suuryritykset raivaavat tietä hiilineutraaliuteen

Yrityksillä on keskeinen rooli ilmastotavoitteiden toteuttamisessa: ne voivat tehdä innovaatioita, tuotteita ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat hiilineutraalin yhteiskunnan. Samalla niiden kilpailukyky paranee. Muutostarve koskee kaikkia teollisia toimintoja; materiaali- ja energiavirtoja sekä tuotantoa. Kehittämällä muutokseen tarvittavia tuotteita ja palveluita luodaan samalla merkittäviä vientimahdollisuuksia ja pienennetään muutosprosessiin liittyviä riskejä.

Sitra on käynnistänyt vuonna 2014 hankekokonaisuuden, jossa ryhmä johtavia suuryrityksiä sitoutuu toimimaan veturina ja esimerkkinä ratkaisuille, joiden avulla päästään kohti hiilineutraalia Suomea. Hankkeessa syvennetään ja konkretisoidaan kansallista ilmasto- ja energiatiekarttaa 2050 yritysten liiketoiminnan näkökulmasta ja tuodaan tietoa energia- ja ilmastostrategian 2030 suunnittelemiseksi.

Kokonaisvaltainen muuntuminen hiilineutraaliksi ei ole pelkästään CO2-päästöihin tuijottamista. Se vaikuttaa koko yrityksen toimintaan: strategiaan, johtamiseen ja ennen kaikkea uuden puhtaan liiketoiminnan kehittämiseen. Muutos tapahtuu hitaasti ja siihen tarvitaan pitkävaikutteisia investointeja. Siksi nyt pitää tehdä ratkaisuja, jotka ovat kestäviä vielä vuonna 2050. Ensimmäinen askel muutosprosessissa on yrityksen toiminnan, tuotannon ja tuotteiden vähähiilisyys, mikä tarkoittaa nykyistä tasoa huomattavasti pienempiä kasvihuonekaasupäästöjä.

Yhteistyössä yritysten kanssa kehitämme käytännön työkaluja hiilineutraaliksi muuntautumiseen. Tuotamme tietoa, menetelmiä ja malleja, jotka auttavat yrityksiä laatimaan tiekartan kohti hiilineutraaliutta. Hankkeessa tuotetaan myös taustaselvityksiä, jotka tukevat yritysten muutosta kohti hiilineutraaliutta sekä tarjoavat fakta- ja vertailutietoa päätöksentekijöille.

Tulevaisuuden menestyjät ovat resurssiviisaita

Ilmastonmuutoksen haasteiden ratkaiseminen on kannattavaa liiketoimintaa ja Suomelle suuri mahdollisuus, ja kaupungit ovat tässä työssä keskiössä. Hiilineutraalius tuo yrityksille strategista kilpailuetua. Ne yritykset, jotka ensimmäisten joukossa ymmärtävät tämän, ovat tulevaisuuden voittajia. Ilman suuryrityksiä muutos ei tapahdu riittävän nopeasti. Isot yritykset ovat katalyytti, joka vetää koko arvoverkoston yritykset mukaan muutokseen. Valtaosa cleantech-yrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä, jotka luovat uusia työpaikkoja ja samalla parantavat aluetaloutta.

Monet yritykset Suomessa ja maailmalla ovat jo aloittaneet muutoksen. Suomessa tätä työtä tekevät mm. Climate Leadership Councilin jäsenyritykset. Ne näkevät vähähiiliset tuotteet ja ratkaisut osana strategista kilpailuetuaan. Pariisin ilmastokokouksessa sovitut tavoitteet ovat niin kunnianhimoisia, että vauhtia tarvitaan lisää. Myös sijoittajat ovat havahtuneet hiilisidonnaisten sijoitusten mukanaan tuomaan hiiliriskiin ja tarkastelevat sitä jatkossa ilmastonmuutosriskien, teknologiariskien ja taloudellisten riskien rinnalla.

Cleantech on tapa tehdä hiilineutraaliudesta liiketoimintaa. Se vie hiilineutraalit suunnitelmat käytäntöön. 

Pääkaupunkiseudusta johtava cleantechin referenssialue

Suomalaiset yritykset tarvitsevat kansainvälisen mittaluokan referenssialueen, jossa ne voivat kehittää uusia vähähiilisiä kiertotalouden ratkaisuja, testata uusia innovaatioita ja näyttää cleantech-osaamistaan muulle maailmalle. Pääkaupunkiseudulla tämä olisi mahdollista. Sitra tukee aktiivisesti johtavan cleantech-metropolialueen luomista yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja keskeisten yritysten kanssa. Samalla tuemme hallituksen cleantech-strategiassa asettamaa tavoitetta luoda Suomesta cleantechin supervalta 2020 mennessä.

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Uutiset Huvudstadsregionen ledande på rena lösningar genom Smart&Clean-stiftelsen

Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse utvecklar huvudstadsregionen och Lahtis till ett testområde i världsklass för rena och smarta lösningar som den urbaniserade världen behöver i sin strävan bort från fossil energi. Målet är att huvudstadsregionen och Lahtis ska erbjuda de bästa svaren på utmaningarna för världens städer och fungera som skyltfönster för finländska...

21 tuntia sitten

Muualla verkossa FIBS: Hiilineutraali bisnes on tulevaisuuden kestävää yritystoimintaa

Yritysten hiilineutraaliudesta puhutaan paljon, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? Tätä on Sitrassa pohdittu yli kahden vuoden ajan, kun olemme vieneet eteenpäin projektia Hiilineutraali teollisuus [1]. Matkan aikana vastauskin on löytynyt: kyse on yrityksen kokonaisvaltaisesta muuntumisesta.  [1] http://www.sitra.fi/ekologia/hiilineutraali-teollisuus

23 tuntia sitten sivustolta www.fibsry.fi

Uutiset Hiilikädenjäljestä uuden kasvun kimmoke

Teollisuudella ja elinkeinoelämällä on ratkaisevan tärkeä rooli globaalissa muutoksessa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Yrityksillä on kyky innovoida ja luoda uusia tuotteita ja ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin. Samaan aikaan tämä toiminta saa kuitenkin lähes aina aikaan jonkin kokoisen hiilijalanjäljen, vaikka yritykset pyrkisivätkin sitä koko ajan pienentämään. ...

2 päivää sitten kirjoittajalta Jaana Pelkonen

Julkaisut Carbon handprint

This research report is the result of work carried out by the sustainability assessment team of VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, and the preliminary overview is a jointly funded project with the Finnish Innovation Fund Sitra and VTT. It aims to analyse the handprint concept and associated approaches from a corporate perspective with special emphasis on the carbon handprint concept...

Katri Behm, Roope Husgafvel, Catharina Hohenthal, Hanna Pihkola, Saija Vatanen

Tapahtuma Dialogue for Climate Action

Sitran on ollut yhtenä Maailman Pankin alaisen IFC:n kumppanina mukana kehittämässä periaatteita, joilla ilmastokeskustelua valjastetaan toimeenpanon ja konkreettisten tuotosten edistämiseen. Aiheeseen pureutuva kansainvälinen konferenssi järjestetään Wienissä, Itävallassa 24.-25. tuokokuuta. Sitra on yksi tapahtuman kumppaneista. Lisätietoa ohjelmasta ja ilmoittautuminen Maailman...

1 viikko sitten kirjoittajalta Liisa Poussa

Tapahtuma Kansallisen kiertotalouden toimintaohjelman sidosryhmätilaisuus

Varmista, että olet mukana kiertotalouden etujoukoissa. Tule tekemään yhdessä Suomesta kiertotalouden edelläkävijä!   Tuo pöytään oma näkemyksesi siitä, miten vauhditetaan Suomen siirtymää kohti kilpailukykyistä kiertotaloutta? Mitkä ovat kansallisen kiertotalouden toimintaohjelman painopisteet? Millaisilla käytännön kokeiluilla ja piloteilla toimintaohjelmaa...

1 viikko sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Tapahtuma Mitä Pariisin ilmastosopimus tarkoittaa Suomen energia- ja ilmastopolitiikalle?

Pitäisikö Suomen ja EU:n kiristää päästötavoitteitaan Pariisin sopimuksen perusteella? Entä millä keinoin Suomi pääsee nollapäästöihin ja milloin tämän pitäisi tapahtua? Hallitus valmistelee parhaillaan kansallista energia- ja ilmastostrategiaa, joten millaiseen suuntaan Suomen energia- ja ilmastopolitiikkaa pitäisi viedä? Sitran tilaama,kansainvälisen Climate Analytics ...

1 viikko sitten kirjoittajalta Liisa Poussa

Tapahtuma Kestävä kemia

Kestävä kemia muodostaa kiertotalouden selkärangan ja on keskeisessä roolissa Suomen siirtymässä kohti kiertotaloutta. Ilman kestävää kemiaa ei voi olla kestävää biologisten tai teknisten materiaalien kiertoa. Ympäristöministeriö ja Ympäristötiedon foorumi järjestävät 24.5. klo 12.30–17.00 seminaariin, jossa tarkastellaan, millaisia mahdollisuuksia kestävä kemia tarjoaa...

1 viikko sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Esitykset Biokaasusta kasvua

Biokaasuliiketoiminnan ekosysteemien mahdollisuudet. Rambollin Mirjan Mutikaisen esitys Biokaasusta joukkovoimaa -tilaisuudessa 13.5.2016 Jyväskylässä.

2 viikkoa sitten kirjoittajalta SitraEkologia

Julkaisut Biokaasusta kasvua

Selvityksen päätavoitteena on kuvata biokaasuun liittyvien liiketoimintaekosysteemien mahdollisuuksia ja edistää biokaasuliiketoimintaa Suomessa.

Mirja Mutikainen, Kai Sormunen, Heli Paavola, Turo Haikonen, Mirva Väisänen

Tapahtuma Millennium Talks: Smart & Clean

Sitra järjestää yhteistyössä TAF:n ja pääkaupunkiseudun kaupunkien (Espoo, Helsinki ja Vantaa) sekä HBH:n kanssa keskustelutilaisuuden, jossa pohditaan, miten cleantech ja energia käännetään uuden liiketoiminnan lähteeksi. Millennium-viikolla järjestettävän Millennium Talks in avaavat Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja Sitran johtava asiantuntija Tiina Kähö ....

4 viikkoa sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Muualla verkossa VNK: Kestävän kehityksen toimikunta päivitti kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen

Kestävän kehityksen toimikunta on tänään keskiviikkona 20. huhtikuuta hyväksynyt päivitetyn kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Yhteiskuntasitoumus on suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin linjaus kestävästä kehityksestä. Sen visio - luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi - periaatteet ja tavoitteet ulottuvat yli hallituskausien. Sitoumusta päivitettiin, jotta se vastaisi uuteen globaaliin kestävän kehityksen toimintaohjelmaan Agenda2030een.

Yksi kuukausi sitten sivustolta vnk.fi


Aiheita

2016 Sitra | käyttöehdot