1. Resurssiviisaus

  Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Resurssien viisas käyttö on nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

 2. Kohti resurssiviisautta

  Panostaminen alueelliseen resurssitehokkuuteen lisää ekologista kestävyyttä, mutta hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa.

Ajankohtaista

  1. Suomalaiset kaupungit...

   Artikkelit 0

   Neljä suomalaista kaupunkia näyttävät mallia, kuinka uutta menestystä ja hyvinvointia voidaan luoda päästöjä vähentämällä.

   1 vuosi sitten
  2. Yhteinen näkemys...

   Artikkelit 0

   Mitä kestävän kaupungin tavoite edellyttää alueilta esim. energiantuotannon saralla? Se käy ilmi resurssiviisauden tiekartoista.

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Laura Järvinen

Resurssiviisaalla alueella asukkaat, talous ja ympäristö voivat hyvin

Päättynyt aihe

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Kiertotaloudesta, energiatehokkuudesta ja yritysten yhteistoiminnasta raaka-aineiden säästämiseksi tulee arkea. Resurssien viisas käyttö nousee kovaa vauhtia kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

Sitra ja Jyväskylän kaupunki kehittivät Kohti resurssiviisautta -yhteishankkeessa vuosina 2013–2015 toimintamallin, jonka avulla kaupungit ja kunnat voivat edistää luonnonvarojen viisasta käyttöä ja luoda edellytyksiä kestävälle hyvinvoinnille sekä tulevaisuuden menestykselle. Keväällä 2015 toimintamallia pilotoitiin Forssassa, Lappeenrannassa ja Turussa laatimalla kullekin kaupungille resurssiviisauden tiekartat.

Kesäkuusta 2015 alkaen resurssiviisaustyötä jatkaa Suomen kestävien kaupunkien ja kuntien verkosto Fisu (Finnish Sustainable Communities), jonka ensimmäiset jäsenet ovat Forssa, Jyväskylä, Lappeenranta ja Turku. Jatkossa verkostoon voivat hakea myös muut kunnat (lue uutinen verkostosta).

Resurssiviisauden toimintamallin avulla kaupungit ja kunnat voivat vahvistaa aluetaloutta ja työllisyyttä, luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantaa asukkaiden hyvinvointia. Sitran teettämän selvityksen mukaan Jyväskylän seudulla yhdeksän resurssiviisasta toimenpidettä toisivat alueen talouteen noin sadan miljoonan euron vuosittaisen arvonlisän ja noin 1000 uutta työpaikkaa. Samalla alueen kasvihuonekaasupäästöt alenisivat noin 500 000 tonnilla vuodessa. Kun toimenpiteiden määrä kasvaa ja ne kattavat yhä useampia alueen toimintoja, positiivisten talous- ja ympäristövaikutusten voidaan odottaa kasvavan.

Resurssiviisaalla alueella asukkaat voivat kehittää omaa ympäristöään kestävämmäksi ruohonjuuritason toiminnalla, jolloin kaupungista tulee viihtyisämpi paikka asua. Osana Sitran ja Jyväskylän kaupungin hanketta toteutettiin kaupunkilaisten ehdottamia käytännön kokeiluja sekä pilotteja liittyen mm. ruokahävikin vähentämiseen, liikenteeseen ja asumiseen. Yritykset voivat löytää resurssiviisailta alueilta mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää uusia ratkaisuja, joiden kysyntä kasvaa erityisesti globaaleilla markkinoilla.

Kuntien tavoitteena hiilineutraalius ja jätteettömyys

Fisu-verkoston kaupungit ja kunnat ovat asettaneet tavoitteekseen, että viimeistään vuonna 2050 toiminta niiden alueilla on hiilineutraalia ja jätteetöntä, ja luonnonvarojen kulutus on maapallon kantokyvyn rajoissa. Alueiden kehitystä arvioidaan neljällä resurssiviisauden indikaattorilla, jotka ovat 1) hiilijalanjälki, 2) ekologinen jalanjälki, 3) materiaalihäviöt ja 4) asukkaiden koettu hyvinvointi. Kunnat saavat edellä listattujen mittarien laskemiseen asiantuntija-apua Fisu-verkoston palvelukeskukselta.

Kohti resurssiviisautta -hankkeen aikana kehitettiin myös menetelmä alueellisten resurssivirtojen kuvaamiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön suunnittelemiseksi: Alueelliset resurssivirrat -malli.

Lisätietoja:

Ota yhteyttä


Kommentit (1)

Resurssina FE eli rauta lähimpänä ollut töissäni ja olen perehtynyt hiukan sen ominaisuuksiin. Se on uusiutumaton, sitä on noin 5% maankuoressa ja ennusteiden mukaan jopa 35% ytimessä, jota on vaan on hyvin vaikea hyödyntää. Sitä pidetään ihmiskunnan tärkeimpänä metallina ainakin wikipedian mukaan. No rautaa kyllä osataan tuhlata ainakin minun mielestäni ja sen avulla on moni vastuuton yrittäjä rikastunut ja rikastuu edelleen sen avulla. Eipä sitä juuri suojellakkaan, maailmassa sitä ruostuu/palaa pois sotien, huonojen päätösten/keksintöjen vuoksi suuria määriä pois meidän lapsilta.
samppa 11 kuukautta 5 päivää sitten

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Tapahtuma Sitra Debatti: Ilmastonmuutos. Ketä kiinnostaa?

Sitran keskustelutilaisuuksien sarja Sitra Debatti nostaa esiin ajankohtaisia ja Suomen tulevaisuuden kannalta kiinnostavia aiheita. Lokakuun lopussa tulee kuluneeksi kymmenen vuotta nk. Sternin raportin ilmestymisestä. Ekonomisti Sir Nicholas Sternin pääviesti tuolloin oli, että meillä on vielä aikaa välttää ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset, jos ryhdymme...

4 kuukautta sitten

Tapahtuma Pyöräilyn ja kevytkulkuneuvojen liiketoiminta­mahdollisuudet

Melkein kokonaan fossiilisilla tuontipolttoaineilla toimiva liikenne aiheuttaa viidesosan Suomen ilmastopäästöistä ( LVM ). Kevyeen liikenteeseen liittyvä bisnes on kuitenkin kovassa nosteessa maailmalla. Esimerkiksi EU:n alueella pyöräilyyn liittyvä liiketoiminta työllistää 650000 ihmistä. Sitra on mukana pohtimassa, kuinka Suomessa voitaisiin hyödyntää tätä buumia  uutena...

9 kuukautta sitten kirjoittajalta Liisa Poussa

Tapahtuma Kestävä kemia

Kestävä kemia muodostaa kiertotalouden selkärangan ja on keskeisessä roolissa Suomen siirtymässä kohti kiertotaloutta. Ilman kestävää kemiaa ei voi olla kestävää biologisten tai teknisten materiaalien kiertoa. Ympäristöministeriö ja Ympäristötiedon foorumi järjestävät 24.5. klo 12.30–17.00 seminaariin, jossa tarkastellaan, millaisia mahdollisuuksia kestävä kemia tarjoaa...

9 kuukautta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Tapahtuma Biokaasusta joukkovoimaa

Biokaasun yhteenlaskettu liiketoimintapotentiaali Suomessa on useita satoja miljoonia euroja vuosittain. Biokaasualan toimijoiden joukkovoimaa olisi syytä hyödyntää nykyistä laajemmin.   Millaisia mahdollisuuksia biokaasun ympärille syntyvä liiketoiminta tarjoaa? Miten resurssit ja alan koko potentiaali valjastetaan käyttöön? Miten alan kasvu saadaan vauhtiin?   ...

10 kuukautta sitten kirjoittajalta Hanna-Leena Ottelin

Tapahtuma Cleantech- ja kiertotalouskilpailujen ilta Slushissa

Suomalaiset suuryritykset etsivät Slushissa cleantech- ja kiertotalousratkaisuja startup-yhtiöiltä. Y htiöt Fortum, Gasum, Kemira, UPM ja Wärtsilä tuovat Slushiin useita bio- ja kiertotalouteen, vesiin, meriteknologiaan sekä energiaan liittyviä innovaatiokilpailuja.  Osa uusista kilpailuista on juuri käynnistynyt, mutta osa avataan vasta Sitran isännöimän Slush Evening for...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Tapahtuma Cleantech kasvuun! Parhaita käytäntöjä maailmalta innovaatioiden kaupallistamiseen

Oletko miettinyt, miksi innovaatioiden kaupallistaminen on niin haastavaa? Entä mistä maailmalta löytyvät parhaat cleantech innovaatiot ja sopivimmat kumppanit? Ja miten yhdistää osaaminen ja asiakaslähtöisyys innovaatiotoiminnassa?   Suomen Ympäristökeskus on Sitran toimeksiannosta tehnyt selvityksen Cleantech kasvuun! Keinoja ja hyviä käytäntöjä , jossa kartoitetaan...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Hanna-Leena Ottelin

Tapahtuma ERA17-vuosipäivä

Tänä vuonna järjestetään viides peräkkäinen ERA17-vuosipäivä. Tilaisuus kokoaa päättäjiä ja asiantuntijoita kiinteistö- ja rakennusalan ajankohtaisten teemojen äärelle. Tiedossa on mm. keskusteluja nollaenergiarakentamisen linjauksista, sähköautojen yhteiskäyttöpalvelusta ja kestävästä kaupunkisuunnittelusta. Kansainvälistä näkemystä tuo Deutsche Telekom AG:llä...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Tapahtuma Ravinnekierrosta 510 miljoonaa euroa lisäarvoa Suomelle vuoteen 2030 mennessä

Sitra , Baltic Sea Action Group ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto järjestivät Ravinnekierrosta 510 miljoonaa euroa lisäarvoa Suomelle vuoteen 2030 mennessä -seminaarin 3.9.2015 .  Tilaisuus oli jatkoa toukokuussa järjestetylle Ravinteiden kierrätys kiertotalouden ytimessä -seminaarille. Seminaarissa keskusteltiin hallitusohjelman bio- ja...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Tapahtuma Tekstiilibisneksen uudet tuulet

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n ja Sitran yhteinen hanke tekstiilialan liiketoiminnan ja kiertotalouden kehittämiseksi jatkuu 3.9. pidettävällä työpajalla. Hollantilainen Circle Economy -organisaatio on tehnyt Sitralle kansainvälisen kartoituksen, jonka tulokset esitellään tilaisuudessa. Löytyisikö vaatteiden vuokraukselle tarpeeksi asiakkaita? Kuinka paljon takuun antaminen tuotteille...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Tapahtuma Smart & Clean työpaja II

Järjestämme pääkaupunkiseudun Smart & Clean -yhteistyöhankkeen toisen työpajan Sitrassa tiistaina 25.8.2015 klo 10:00 – 13.30. Työpaja keskittyy toimintamalleihin ja -tapoihin, joilla hanke pääsee tavoitteisiinsa ja saa aikaan parhaan vaikuttavuuden kaikkien sidosryhmien näkökulmasta. Mukaan on kutsuttu merkittävimmät Smart&Clean -toimijat kaupungeista, yrityksistä,...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Tapahtuma Työpaja: Ravinnekierron liiketoiminnan kehittäminen Suomessa

Sitra on käynnistänyt hankkeen Ravinnekierron arvo ja mahdollisuudet Suomelle osana kiertotaloutta. Sitran työn tavoitteena on tunnistaa ravinteiden kierron taloudellinen arvo Suomessa sekä laatia tiekartta tämän lisäarvon saavuttamiseksi. Käytännössä työtä tehdään erilaisten ravinnekierrätykseen liittyvien konkreettisten liiketoimintamahdollisuuksien kuvaamisen ja arvioinnin...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Tapahtuma Almedalen - the Nordic Road to Paris and Beyond

Tänä vuonna Sitra ja useampi suomalainen kaupunki ovat mukana Ruotsin suurimmassa kesän vaikuttajatapahtumassa Almedalenissa. Menemme sinne hiilivapaasti purjelaivalla.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Tapahtuma Työpaja: Kiertotalouden kansallisen barometrin kehittäminen

Sitra on käynnistänyt Kiertotalous-avainalueen keväällä 2015. Työtä jatketiin yhdessä muiden kiertotaloudesta kiinnostuneiden keskeisten avaintahojen kanssa kehittämällä kiertotalouden kansallista barometriä 14.8.2015 järjestetyssä työpajassa. Barometrilla tarkoitetaan eri näkökulmia kattavaa indikaattorijoukkoa, joka yhdessä kuvaa Suomen kiertotalouden kehitystä.  ...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Tapahtuma Resurssiviisaiden tekojen tori

Tervetuloa nauttimaan herkullisesta villiruoasta ja kesäpäivän tunnelmaan virittävästä musiikista! Resurssiviisaiden tekojen tori on kaikille avoin ulkoilmatapahtuma. 600:lle ensimmäiselle on tarjolla huippukokki ja Suomen villiruokalähettiläs Sami Tallbergin kevätkauden villiraaka-aineista valmistama ateria. Tule maistamaan koivunmahlaa, korvasienirullaleipää,...

1 vuosi sitten

Tapahtuma Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Suomen Tekstiili ja Muoti ry ja Sitra järjestivät yhteistyössä Tekstiili, muoti ja kiertotalous? -tilaisuuden. Tilaisuudessa ruotsalaisbrändi Flilippa K:n sustainability manager  Elin Larsson  kertoi kuinka yritys on luonut pitkäjänteisellä vastuullisuustyöllä uusia liiketoimintamalleja, ja siitä mitä ajatuksia heillä on alan tulevaisuuden...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Tapahtuma Ravinteiden kierrätys kiertotalouden ytimessä

Kiertotalous on ainoa kestävä vaihtoehto niin talouden, ympäristön kuin myös meille tärkeän Itämeren kannalta. Se on talouden uusi malli, jossa mitään ei mene hukkaan: materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä.  Arvokkaita ravinteita hukataan edelleen niin Suomessa kuin globaalisti. Ravinteiden kierrättämisen...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Tapahtuma Kiertotalous teknologiateollisuudessa

Miten kiertotaloudesta rakennetaan yritykselle kilpailutekijä? Millainen mahdollisuus uudistumiseen ja kasvuun kiertotalous on suomalaiselle teknologiateollisuudelle? Miten kiertotalousajattelusta rakennetaan yritykselle kilpailutekijä? Entä millaisia ovat parhaat esimerkit meiltä ja maailmalta? Kiertotalous on talouden uusi malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Tapahtuma Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta

Kesäkuussa toimintansa aloittaa Suomen resurssiviisaiden kuntien Fisu-verkosto , jonka jäsenet edistävät hiilineutraalia kiertotaloutta ja luonnonvarojen viisasta käyttöä.  Resurssiviisaus on alueellinen toimintamalli, jonka avulla kaupungit ja kunnat voivat vahvistaa aluetaloutta ja työllisyyttä, luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantaa asukkaiden...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Tapahtuma COBALT päätösseminaari Raaka-aineiden kestävä hallinta ja sidosryhmädialogi

Raaka-aineiden kestävään käyttöön keskittyvän COBALT-hankkeen tulokset kootaan yhteen päätösseminaarissa, jonka otsikkona on "Sustainable raw materials management in Europe - Fostering stakeholder dialogue to deliver on the future". Yhtenä hyvänä esimerkkinä sidosryhmien huomioimisesta käytetään  Kestävän kaivostoiminnan verkostoa , josta kertoo johtava asiantuntija  ...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Tapahtuma Better Growth, Better Climate - Ilmastonmuutos talouskasvun moottorina

Tilaisuuden verkkolähetyksen tallenteen löydät tästä linkistä ja puhujien kalvoesitykset Slidesharesta oheisen linkin takaa . Lisäksi olemme koostaneet erilliset videot Global Commission on the Economy and Climate -hankkeen johtajan Jeremy Oppenheimin esityksestä sekä Outotecin toimitusjohtajan Pertti Korhosen puheenvuorosta . Programme Opening and welcome Mari Pantsar ,...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tiina Kähö

Tapahtuma Julkiset hankinnat talouskasvun veturiksi -seminaari

Tilaisuudessa keskustellaan millä keinoin julkiset hankinnat saataisiin tukemaan Suomen talouskasvua ja miten eri maissa (USA, Britannia, Saksa ja Tanska) julkisia hankintoja käytetään strategisina työkaluina uusien innovatiivisten ratkaisujen markkinoillepääsyn vauhdittamisessa. Suomen valtio ja kunnat käyttävät n. 30 miljardia euroa vuodessa julkisiin hankintoihin. Tämä on lähes...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Tapahtuma Vuoden CTO 2015 julkistustilaisuus

Vuoden 2015 teknologiajohtaja palkitaan 4.2. Tilaisuudessa puhujina mm. viime vuoden teknologiajohtaja Lars-Peter Lindfors Neste Oilista  ja Tiina Kähö Sitrasta.

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Tapahtuma Resurssiviisaan asumisen seminaari

Tule kuulemaan, mitä kaikkea resurssiviisaus voi taloyhtiössä käytännössä tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on. Luvassa on konkreettisia esimerkkejä ja ajankohtaista asiaa energian-, veden- ja resurssien käytöstä. Jyväskyläläisissä resurssiviisaan asumisen pilottitaloyhtiöissä saatiin aikaan muun muassa 75 % säästö valaistukseen kuluvassa energiassa ja 9 % pudotus...

2 vuotta sitten

Tapahtuma Koli Forum 2015

Koli Forum järjestetään neljättä kertaa 9.-11. syyskuuta 2015 Kolin kansallispuistossa. Teemana on pohjoinen biotalous.

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Tapahtuma Sitra hakee toteuttajaa kaupunkien resurssiviisaus-toimintamallille

Sitra on kehittänyt yhdessä Jyväskylän kaupungin ja muiden yhteistyökumppanien kanssa resurssiviisauden toimintamallia, jonka avulla kaupungit pystyvät vähentämään ilmastopäästöjä, jätettä ja luonnonvarojen käyttöä ja samalla vahvistamaan aluetaloutta, työllisyyttä ja yritysten kilpailukykyä. Sitra hakee nyt toteuttajaa kevään 2015 aikana toteutettavalle pilotille, jossa...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Tapahtuma Kestävän kehityksen New Spirit

Suomi ja maailma tarvitsevat uusia ideoita ja uutta ajattelua, jotka luovat uusia toimintatapoja. Nyt etsimme uusia ja yllättäviä ideoita Kestävälle kehitykselle ja rakennamme yhdessä sille siivet. Yhdessä luomme konkreettisia ideoita siitä, miten Uusi fiilis ja Spirit voivat saada ihmeitä aikaan. Kutsuvieraille tarkoitetun tilaisuuden järjestää Yllätetään yhteiskunta yhdessä...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Tapahtuma Symbioosien ystävien aamiainen

Symbioosien ystävien aamiaisella keskusteltiin siitä, miten teolliset symbioosit toimivat markkinoiden avaajina globaalisti. Lisäksi kerroimme Sitran tulevasta työstä kiertotalouden eteen ja kuulimme, miten farkkuja valmistetaan täysin kierrätetyistä materiaaleista . Tilaisuuden esitykset löydät linkkeinä alla sekä SlideSharesta. Ohjelma 8.30 Aamupala 9.00 Tilaisuus...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Tapahtuma Lehdistötilaisuus: Millainen mahdollisuus kiertotalous on Suomelle?

Hyvä median edustaja Kiertotalous on noussut tämän vuoden aikana vahvasti suomalaiseen keskusteluun. Se on talouden uusi malli, jossa materiaalit kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä. Myös maailmalla kiertotalous on mitä ajankohtaisin aihe, ja sen taloudellinen potentiaali on valtava: kiertotaloutta kansainvälisellä tasolla tutkiva Ellen MacArthur...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Tapahtuma Resurssiviisaat työmatkat – ratkaisu pysäköintiongelmiin ja reiluun kohteluun

Tule ottamaan selvää, millainen on resurssiviisaan työmatkaliikkumisen toimintamalli ja mitä sillä saatiin aikaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ja ELY-keskuksessa? Tilaisuuteen ovat tervetulleita esimerkiksi HR- ja toimitila-asioista vastaavat päättäjät ja suunnittelijat. Vuonna 2020 valmistuva Keski-Suomen Uusi sairaala haluaa olla resurssiviisain sairaala Suomessa – myös...

2 vuotta sitten


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot