1. Resurssiviisaus

  Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Resurssien viisas käyttö on nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

 2. Kohti resurssiviisautta

  Panostaminen alueelliseen resurssitehokkuuteen lisää ekologista kestävyyttä, mutta hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa.

Ajankohtaista

  1. Suomalaiset kaupungit...

   Artikkelit 0

   Neljä suomalaista kaupunkia näyttävät mallia, kuinka uutta menestystä ja hyvinvointia voidaan luoda päästöjä vähentämällä.

   1 vuosi sitten
  2. Yhteinen näkemys...

   Artikkelit 0

   Mitä kestävän kaupungin tavoite edellyttää alueilta esim. energiantuotannon saralla? Se käy ilmi resurssiviisauden tiekartoista.

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Laura Järvinen

Resurssiviisaalla alueella asukkaat, talous ja ympäristö voivat hyvin

Päättynyt aihe

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Kiertotaloudesta, energiatehokkuudesta ja yritysten yhteistoiminnasta raaka-aineiden säästämiseksi tulee arkea. Resurssien viisas käyttö nousee kovaa vauhtia kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

Sitra ja Jyväskylän kaupunki kehittivät Kohti resurssiviisautta -yhteishankkeessa vuosina 2013–2015 toimintamallin, jonka avulla kaupungit ja kunnat voivat edistää luonnonvarojen viisasta käyttöä ja luoda edellytyksiä kestävälle hyvinvoinnille sekä tulevaisuuden menestykselle. Keväällä 2015 toimintamallia pilotoitiin Forssassa, Lappeenrannassa ja Turussa laatimalla kullekin kaupungille resurssiviisauden tiekartat.

Kesäkuusta 2015 alkaen resurssiviisaustyötä jatkaa Suomen kestävien kaupunkien ja kuntien verkosto Fisu (Finnish Sustainable Communities), jonka ensimmäiset jäsenet ovat Forssa, Jyväskylä, Lappeenranta ja Turku. Jatkossa verkostoon voivat hakea myös muut kunnat (lue uutinen verkostosta).

Resurssiviisauden toimintamallin avulla kaupungit ja kunnat voivat vahvistaa aluetaloutta ja työllisyyttä, luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantaa asukkaiden hyvinvointia. Sitran teettämän selvityksen mukaan Jyväskylän seudulla yhdeksän resurssiviisasta toimenpidettä toisivat alueen talouteen noin sadan miljoonan euron vuosittaisen arvonlisän ja noin 1000 uutta työpaikkaa. Samalla alueen kasvihuonekaasupäästöt alenisivat noin 500 000 tonnilla vuodessa. Kun toimenpiteiden määrä kasvaa ja ne kattavat yhä useampia alueen toimintoja, positiivisten talous- ja ympäristövaikutusten voidaan odottaa kasvavan.

Resurssiviisaalla alueella asukkaat voivat kehittää omaa ympäristöään kestävämmäksi ruohonjuuritason toiminnalla, jolloin kaupungista tulee viihtyisämpi paikka asua. Osana Sitran ja Jyväskylän kaupungin hanketta toteutettiin kaupunkilaisten ehdottamia käytännön kokeiluja sekä pilotteja liittyen mm. ruokahävikin vähentämiseen, liikenteeseen ja asumiseen. Yritykset voivat löytää resurssiviisailta alueilta mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää uusia ratkaisuja, joiden kysyntä kasvaa erityisesti globaaleilla markkinoilla.

Kuntien tavoitteena hiilineutraalius ja jätteettömyys

Fisu-verkoston kaupungit ja kunnat ovat asettaneet tavoitteekseen, että viimeistään vuonna 2050 toiminta niiden alueilla on hiilineutraalia ja jätteetöntä, ja luonnonvarojen kulutus on maapallon kantokyvyn rajoissa. Alueiden kehitystä arvioidaan neljällä resurssiviisauden indikaattorilla, jotka ovat 1) hiilijalanjälki, 2) ekologinen jalanjälki, 3) materiaalihäviöt ja 4) asukkaiden koettu hyvinvointi. Kunnat saavat edellä listattujen mittarien laskemiseen asiantuntija-apua Fisu-verkoston palvelukeskukselta.

Kohti resurssiviisautta -hankkeen aikana kehitettiin myös menetelmä alueellisten resurssivirtojen kuvaamiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön suunnittelemiseksi: Alueelliset resurssivirrat -malli.

Lisätietoja:

Ota yhteyttä


Kommentit (1)

Resurssina FE eli rauta lähimpänä ollut töissäni ja olen perehtynyt hiukan sen ominaisuuksiin. Se on uusiutumaton, sitä on noin 5% maankuoressa ja ennusteiden mukaan jopa 35% ytimessä, jota on vaan on hyvin vaikea hyödyntää. Sitä pidetään ihmiskunnan tärkeimpänä metallina ainakin wikipedian mukaan. No rautaa kyllä osataan tuhlata ainakin minun mielestäni ja sen avulla on moni vastuuton yrittäjä rikastunut ja rikastuu edelleen sen avulla. Eipä sitä juuri suojellakkaan, maailmassa sitä ruostuu/palaa pois sotien, huonojen päätösten/keksintöjen vuoksi suuria määriä pois meidän lapsilta.
samppa 10 kuukautta 4 viikkoa sitten

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Muualla verkossa Harri Leppänen: SSAB reducing carbon emissions

Harri Leppänen from SSAB presented the results that SSAB has gained from their work reducing the carbon footprint of their actions. As SSAB is a steel company, their actions have a large impact on carbon footprint. The presentation was held in an event arranged by Sitra presenting the carbon footprint of Nasdaq Helsinki listed companies.

2 kuukautta sitten sivustolta www.slideshare.net

Muualla verkossa Eeva Furman: Tavoitteista toimintaan

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin puheenjohtaja Eeva Furman piti esityksen Sitran fasilitoiman paneelin näkemyksistä hallituksen Agenda2030 -toimeenpanosuunnitelmasta. Esitys pidettiin 7.12.2016 kestävän kehityksen toimikunnan ja kehityspoliittisen toimikunnan yhteiskokouksessa.

2 kuukautta sitten sivustolta www.slideshare.net

Muualla verkossa YM videohaastattelu: Oras Tynkkynen Marrakechissa

Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen kertoo, miten pohjoismaiset ratkaisut voivat näyttää mallia muulle maailmalle päästöjen vähentämisessä. Sitran Green to Scale -hankkeen jatkotutkimus julkistettiin Marrakechin ilmastoneuvottelujen yhteydessä 16.11.2016.

3 kuukautta sitten sivustolta https:

Muualla verkossa Green Growth: Nordic Green to Scale näyttää potentiaalin pohjoismaisten ilmastoratkaisujen laajemmalle käytölle

Nordic Green to Scale -projekti on tunnistanut 15 ilmastoratkaisua, joita on menestyksekkäästi sovellettu Pohjoismaissa. Analysoimalla näiden ratkaisujen käyttömahdollisuudet muissa maissa on laskettu, kuinka paljon päästövähennyksiä niillä voitaisiin maailmanlaajuisesti saada aikaan. Tulokset julkistetaan Nordic Pavilionissa Marrakeshin COP 22 ilmastokokouksessa 16 marraskuuta.

3 kuukautta sitten sivustolta nordicway.org

Muualla verkossa Tila on enemmän kuin seinät, lattia ja katto

Toimitilat ovat jatkuvasti vajaakäytössä. Uutta ei ole järkevää rakentaa, jos vanhat rakennukset voivat ratkaista saman käyttötarpeen. Käyttäjät kuitenkin kaipaavat yhä enemmän joustavuutta toimitilojen käyttömahdollisuuksiin. Mikä ratkaisuksi? Sitra selvittää parhaillaan joustavan tilapalvelun mahdollisuuksia. Haluamme paremmin ymmärtää, miten tämä toimintamalli muunnetaan toimivaksi käytännön liiketoiminnaksi ja toivomme että uudet kestävät toimintamallit leviävät toimitilabisneksessä.

4 kuukautta sitten sivustolta www.uusiouutiset.fi

Muualla verkossa HY: Korkeakoulut rakensivat avoimen kurssin ilmastonmuutoksesta

Helsingin yliopisto koordinoi uudenlaisen kurssimateriaalin yhteiseen käyttöön. Kurssikokonaisuus vastaa selkeään tarpeeseen kouluttaa kaikille aloille uusi ilmasto-osaajien sukupolvi, joka ymmärtää ilmastonmuutoksen perusteet ja pystyy hyödyntämään tätä osaamista oman alansa näkökulmasta.

5 kuukautta sitten sivustolta https:

Muualla verkossa Metropolia: yhteistyöllä ilmastonmuutosta vastaan

Metropolian monialainen, tieto- ja viestintätekniikan sekä median osaamisalueiden osaamiskeskus Valovirta [1] on toteuttanut ilmasto.nyt -kurssikokonaisuuden visuaalisen ilmeen, verkkosivuston ja videomateriaalit sekä osallistunut MOOC-ratkaisun toteuttamiseen ja valokuvaukseen. [1] http://valovirta.metropolia.fi/

5 kuukautta sitten sivustolta www.metropolia.fi

Muualla verkossa EK: Vähähiilisyyden hyödyt konkretisoituvat asiakkaalle

Vähähiilinen liiketoiminta on yrityksille mahdollisuus saavuttaa kustannushyötyjä ja erottautua markkinoilla perinteisistä, ympäristöä enemmän kuormittavista ratkaisuista, kirjoittaa EK:n cleantech-asiantuntija Tuuli Mäkelä.

7 kuukautta sitten sivustolta ek.fi

Muualla verkossa One1 hajautetun energian tuottajaksi yhteistyössä energiayhtiöiden kanssa

Lahti Energia Oy ja Pori Energia Oy ovat allekirjoittaneet 6.8.2015 yhdessä lahtelaisen One1 Oy:n kanssa sopimuksen yhteistyöstä hajautetun energiantuotannon erilliskohteiden energian myynnistä Suomessa ja muualla Itämeren alueella. Energiayhtiöt ovat tulossa vahvasti mukaan One 1 Oy:n toiminnan kehittämiseen ja investoimaan hajautettuun energian tuotantoon.

1 vuosi sitten sivustolta www.one1.fi

Muualla verkossa Tieteelliset asiantuntijapaneelit esittävät hallitusohjelmaan tutkimuspohjaista kestävän kehityksen tavoitetta

Kestävän kehityksen tieteelliset asiantuntijapaneelit esittävät tutkimuspohjaisen kestävän kehityksen teeman sisällyttämistä hallitusohjelman 2015-2019 kärkitavoitteiden joukkoon. Ne toteavat, että taloudellisesti vaikeinakin aikana on syytä katsoa pitkälle ja valikoida keinoja, jotka eivät haavoita ekosysteemejä eivätkä ihmisiä. Kannanoton ovat laatineet Future Earth Suomi – globaalimuutostutkimuksen kansalliskomitea, Kansallinen ilmastopaneeli, Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli ja Ympäristötiedon foorumi.

1 vuosi sitten sivustolta futureearthfinland.fi

Muualla verkossa Helsinki Think Company: MIni Challenge

Kiinnostaako hiilineutraalin pääkaupunkiseudun ideointi ja uudenlaisten ratkaisujen kehittäminen? Haluatko päästä soveltamaan luennoilla oppimaasi käytännön ongelmanratkaisuun? Jos vastasit kyllä, Helsinki Think Companyn Mini Challenge sopii juuri sinulle!

1 vuosi sitten sivustolta thinkcompany.fi

Muualla verkossa Yle: Ongelmalliset kaivosjätteet halutaan hyötykäyttöön

-------- KUOPION GTK:N KEHITYSHANKKEESSA ETSITÄÄN UUSIA TAPOJA ONGELMALLISTEN KAIVOSJÄTTEIDEN HYÖTYKÄYTTÖÖN JA KAIVOSALUEIDEN JÄLKIHOITOON. KAIVOSTEOLLISUUDESSA SYNTYVÄT JÄTTEET MUODOSTAVAT PITKÄKESTOISEN YMPÄRISTÖONGELMAN KAIVOSTOIMINNASSA.  ------------

1 vuosi sitten sivustolta yle.fi

Muualla verkossa Kiertotaloutta ei voi vastustaa

Sitran Mari Pantsar kirjoittaa kiertotaloudesta, joka on Suomessa kaikkien huulilla. Kiertotaloutta onkin lähes mahdoton vastustaa, sillä järkevästi toteutettuna se on vastaus luonnonvarojen hupenemiseen ja luo kestävää talouskasvua.

1 vuosi sitten sivustolta www.ymparisto.fi

Muualla verkossa Länsi-Suomi: Energian pientuotannon lupakäytöntöjä halutaan keventää

Ympäristöministeriön asettama arviointiryhmä esittää, että uusiutuvan energian pientuotannon lupakäytäntöjä kevennetään ja nopeutetaan. Ministeri Lauri Tarastin johtaman arviointiryhmän mukaan luvitusta pitää lisäksi yhtenäistää, sillä joissakin kunnissa pientuotantoon vaaditaan lupia ja toisissa ei.

1 vuosi sitten sivustolta ls24.fi

Muualla verkossa HS: Hiilikupla koskettaa piensijoittajaa

Fossiilisten varantojen mahdollinen halpeneminen kuulostaa etäiseltä, lähinnä valtavia omaisuusmassoja liikuttelevia sijoitusyhtiöitä koskettavalta asialta. Näin ei kuitenkaan ole. Osakesäästäjien keskusliiton mukaan myös pienempien on oltava hereillä. Henkilön, joka ostaa osakkeita ja pitää niitä kymmeniä vuosia, kannattaa ehdottomasti miettiä miten hiilikupla vaikuttaa. Myös Sitran asiantuntijan *Janne Peljon* mukaan tavallistenkin sijoittajien olisi hyvä herätä asiaan pian.

2 vuotta sitten sivustolta www.hs.fi

Muualla verkossa Talouselämä: Metsäkonevalmistaja rikkoi 10 000 rajan - laajennus valmistui, miljoonainvestoinnit jatkuvat

Ponssen [1] Vieremän tehtaassa on nyt valmistettu 10 000 metsäkonetta. Pienestä kyläpajasta liikkeelle lähtenyt perheyritys on tänä päivänä yksi maailman merkittävimpiä metsäkonevalmistajia. Ponsse investoi tänä vuonna voimakkaasti tuotantoon ja palveluverkoston kehittämiseen. Yksinomaan Vieremän tehtaalla investoidaan kotimaiseen valmistukseen noin 8,5 miljoonan euroa. [1] http://www.talouselama.fi/haku/simple.do?destinationSectionId=10003&publicationName=talouselama&sortString=score&sortOrder=desc&sectionId=10001&articleTypes=news&pageNumber=1&pageLength=5&searchString=Ponssen

2 vuotta sitten sivustolta www.talouselama.fi

Muualla verkossa YM: Lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntötyö käyntiin

Ympäristöministeriö valmistelee lähes nollaenergiarakentamista (nZEB) koskevaa lainsäädäntöä eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2016. Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää jäsenmailta useita kansallisia ohjaustoimia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Sitra ja ERA17-toimintaohjelma ovat tuottaneet selvityksiä ja esimerkkejä nZEB-direktiivin toteuttamisen valmisteluun.

2 vuotta sitten sivustolta www.ym.fi

Muualla verkossa Yle: Esitys arktisesta yhteistyöstä kolmelle pohjoiselle maalle

Asiantuntijat esittävät, että Suomi, Ruotsi ja Norja keskittyisivät arktisella alueella neljään kehityshankkeeseen. Jokaisella valtiolla olisi oma vahvuusalue, jota maa veisi eteenpäin kaikkien kolmen valtion hyväksi: Norja keskittyisi nesteytettyyn maakaasuun ja uusiutuvaan energiaan, Ruotsi kehittäisi vihreää kaivostoimintaa ja Suomi matkailua. Yhdessä kaikki kolme maata parantaisivat jäähän ja kylmään ilmanalaan liittyvää osaamista.

2 vuotta sitten sivustolta yle.fi

Muualla verkossa Yle: Arktisille alueille esitetään rajat ylittäviä julkisia palveluja

Suomi, Ruotsi ja Norja haluaisivat talouskasvua, mutta eivät ilman kestävän kehityksen periaatteita. Maiden hallitusten asettama riippumaton asiantuntijaryhmä esittää rajat ylittävien julkisten palvelujen kehittämistä osana kestävään talouskasvuun arktisilla alueilla tähtäävää hanketta.

2 vuotta sitten sivustolta yle.fi

Muualla verkossa Kauppalehti: Verotus voi vihertyä lisää

Kierrätysmateriaalit, kestävä tuotantotapa ja uusituva energia voivat keventää kuluttajien kukkaroa ja yritysten verotusta, kirjoittaa Kauppalehti. ”Pitää selvittää, voidaanko esimerkiksi kierrätysmateriaaleista kestävällä tavalla ja uusiutuvalla energialla valmistetuilla tuotteilla olla pienempi arvonlisävero kuin muilla”, kertoo johtaja Mari Pantsar-Kallio Sitrasta. Katso myös Mari Pantsar-Kallion videohaastattelu kiertotaloudesta. 

2 vuotta sitten sivustolta www.kauppalehti.fi

Muualla verkossa HS: Liman ilmastoneuvotteluissa saavutettiin ratkaisu

Yli vuorokauden yliajalle venyneissä Liman ilmastoneuvotteluissa päästiin sunnuntaiaamuna sopuun päätösasiakirjasta. Noin 190 valtiota hyväksyi luonnoksen uudesta ilmastosopimuksesta. Luonnoksen pohjalta aletaan valmistella varsinaista sopimusta, joka on määrä solmia Pariisin ilmastokokouksessa vuoden päästä. Kompromissi syntyi, kun päätöstekstiin kirjattiin liennytyksiä kehitysmaille

2 vuotta sitten sivustolta www.hs.fi

Muualla verkossa Yle: YK:n ilmastorahasto eteenpäin uusilla lahjoituksilla

YK:n uuteen ilmastorahastolle oli 9.12.2014 mennessä luvattu jo yli kahdeksan miljardia euroa köyhien maiden ilmastotoimien auttamiseksi. Liman ilmastokokouksessa Australia lupasi yllättäen rahastolle yli 130 miljoonaa euroa ja Belgia yli 50 miljoonaa euroa.  

2 vuotta sitten sivustolta yle.fi

Muualla verkossa Liman COP20-neuvottelujen käsikirja

Tunnelma tiivistyy. Ilmastonmuutoksen uhka selvästi näkyvissä. Edistystä useilla rintamilla, mutta vaarana edelleenkin se, että keskeisistä asioista sopiminen vie liian kauan ja sopimusten sisältöihin ei saada riittävästi konkretiaa. Seuraavat kolme-neljä päivää ratkaisevat paljon sen suhteen, millaisilla eväillä lähdetään Pariisiin. Tule mukaan tunnelmaan, ohessa neuvottelujen käsikirja ja pelitilanne.

2 vuotta sitten sivustolta energies2050.org

Muualla verkossa Ylen Aamu-tv: Kiertotaloudessa toisen jäte on toisen raaka-aine

Kiertotaloudessa ajatuksena on, ettei mitään mene hukkaan. Esimerkiksi teollisuusyrityksestä voidaan rakentaa suljettu kokonaisuus, jossa yksi tehdas käyttää toisesta syntynyttä jätettä tai energiaa. Ylen Aamu-tv:ssä aiheesta keskustelevat Sitran Jyri Arponen ja Meriauran konsernijohtaja Jussi Mälkiä.

2 vuotta sitten sivustolta areena.yle.fi

Muualla verkossa Sipilä: Ilmastonmuutoksen ratkaisu on uusi Nokia

Keskustan puheenjohtaja* Juha Sipilä* ja SDP:n puheenjohtaja *Antti Rinne* ovat eri linjoilla EU:n ilmastotavoitteen toteutumisesta. He puhuvat aiheesta Maailmantalouden tekijät -kampanjan videohaastatteluissa. Sipilän mielestä päästöjä voidaan vähentää tavoitteen mukaisesti, "jopa sen 95 prosenttia".

2 vuotta sitten sivustolta www.suomenmaa.fi

Muualla verkossa Yle: Yhdysvallat ja Kiina vähentävät kasvihuonekaasuja huomattavasti

Maailman suurimmat saastuttajat aikovat saada päästönsä laskuun. Yhdysvallat ja Kiina ovat sopineet vähentävänsä kasvihuonekaasuja merkittävästi. Kiina aikoo saada kasvihuonekaasupäästönsä laskuun vuoden 2030 tienoilla ja Yhdysvallat aikoo leikata päästöjä vähintään neljänneksen vuoden 2005 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Asiantuntijat pitävät yhteisen rintaman syntyä ilmastonmuutosta vastaan historiallisena. Suurvallat ilmoittivat haluavansa vauhdittaa uuden ilmastosopimuksen syntyä ensi vuonna Pariisin ilmastokokouksessa.

2 vuotta sitten sivustolta yle.fi

Muualla verkossa Uusiouutiset: Asiakas on kunkku myös kiertotaloudessa

Kiertotalous voi jäädä hyödyntämättömäksi mahdollisuudeksi, jos sitä ei pureta oikeiksi bisneskeisseiksi, muistuttavat Sitran Jyri Arponen ja Susanna Perko Uusiouutisiin kirjoittamassan blogissa. Konkretian kautta kiertotalous arkipäiväistyy, ja yritysten on helpompi löytää oma roolinsa siinä. 

2 vuotta sitten sivustolta www.uusiouutiset.fi

Muualla verkossa Yle: Kierrätyksestä kehitetään bisnestä Meri-Lapissa

Kierrätyksestä kehitetään liiketoimintaa Meri-Lapissa. Kemissä kokoontuu torstaina noin 40 yritystä, jotka tavoittelevat kannattavaa liiketoimintaa toistensa jätteistä ja sivuvirroista. Tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja luoda talouskasvua.

2 vuotta sitten sivustolta yle.fi

Muualla verkossa Uusiouutiset: Voisitko joskus puhua jostain muusta kuin biokaasusta?

Uskon, että nyt, vihdoinkin, aika voisi olla kypsä biokaasun tankkausaseman saamiseksi Jyväskylään. Ympäristö- ja taloushyödyt aletaan ymmärtää laajamittaisesti, tahtotilakin alkaa olla kohdillaan ja kaasun tuotannosta ja käytöstä kiinnostuneita yrityksiä ja yksityishenkilöitä löytyy. Myös Sitra on edistänyt uusiutuvien kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämistä järjestelmällisesti, niin valtakunnallisesti kuin Jyväskylässäkin.

2 vuotta sitten sivustolta www.uusiouutiset.fi

Muualla verkossa Yle: Resurssiviisaus säästää luonnonvaroja ja euroja

Aurinkopaneeleista helpotusta taloyhtiön sähkölaskuun ja kerhohuoneesta kaikkien yhteinen vierashuone. Neljä jyväskyläläistä taloyhtiötä pyrkii kohti viisaampaa asumista, säästäen sähköä ja vettä ja ottamalla hukkaneliöt tehokäyttöön.

2 vuotta sitten sivustolta yle.fi

Muualla verkossa Vilkasta keskustelua kehitysohjelmasta

Helsingin Sanomien ja Sitran eilen 25.9. järjestämässä paneelikeskustelussa /Miten pääkaupunkiseudusta saataisiin cleantech-metropoli? /keskusteltiin vilkkaasti Helsingin Energian kehitysohjelmasta. Sen tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian määrää 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä.

2 vuotta sitten sivustolta blogi.helen.fi

Muualla verkossa Yritysjohtajat vaativat Helsinkiä luopumaan kivihiilestä

Yritysjohtajien yhdistys Climate Leadership Council haluaisi pääkaupunkiseudusta cleantech-keskuksen. Suomen tulisi olla ensimmäinen maa maailmassa, joka ilmoittaa luopuvansa kokonaan kivihiilen käytöstä 2025 mennessä ja korvaa kivihiilen kotimaisilla uusiutuvilla energialähteillä.

2 vuotta sitten sivustolta www.hs.fi

Muualla verkossa Pääkaupunkiseudulla vahva pohja cleantech-metropoliksi

Helsingin Energian toimitusjohtaja Pekka Manninen uskoo, että suomalaiselle energiaosaamiselle on kansainvälistä kysyntää. Energia-alan toimijat hakevat Helsingistä oppia mm. yhteistuotannosta, kaukojäähdytyksestä ja hukkaenergioiden hyödyntämisestä energianlähteinä.

2 vuotta sitten sivustolta www.helen.fi

Muualla verkossa Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro YK:n pääsihteerin ilmastohuippukokouksessa New Yorkissa 23.9.2014

Presidentti Sauli Niinistö puhui New Yorkin ilmastohuippukokouksessa Suomen toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Puheessaan hän mainitsi mm. että johdonmukainen ilmastopolitiikka toimii myös perustana matalahiiliselle yritystoiminnalle. Hyvä esimerkki tästä on johtavien suomalaisyritysten yhdessä Sitran kanssa hiljattain perustama Climate Leadership Council (ilmastojohtajuusneuvosto).

2 vuotta sitten sivustolta tpk.fi

Muualla verkossa YK:n pääsihteerin huippukokouksen toivotaan vauhdittavan ilmastoneuvotteluja

New Yorkissa 23.9. järjestettävän ilmastohuippukokouksen tavoitteena on vahvistaa poliittista tukea uudelle ilmastosopimukselle, joka on määrä solmia Pariisissa joulukuussa 2015. Hienoja suomalaisia aloitteita, jotka tuovat lisää näkyvyyttä näille tavoitteille, ovat mm. HINKU, Kuntien ilmastokampanja, ERA17 ja Climate Leadership Council.

2 vuotta sitten sivustolta valtioneuvosto.fi

Muualla verkossa Vihreä lanka: Ilmastoneuvottelujen loppukiri alkaa New Yorkissa

Yli sadan maan päämiehet kokoontuvat tiistaina New Yorkiin, josta haetaan vauhtia kansainvälisille ilmastoneuvotteluille, joiden on määrä huipentua ilmastosopimuksen allekirjoitukseen reilun vuoden kuluttua Pariisissa. Mahdollisten päästövähennys- ja rahoitussitoumusten ohella yksi New Yorkin kokouksen tärkeimmistä keskustelunaiheista on Maailmanpankin esittämä Putting Price on Carbon -aloite. Sen taakse on jo asettunut yli 50 valtiota ja satoja yrityksiä. Suomessa aloitetta tukevat muun muassa EK, Fortum, Kone, Neste Oil ja Sitra.

2 vuotta sitten sivustolta www.vihrealanka.fi

Muualla verkossa Nordea: Energiasektorilla suuntana vähäpäästöisempi maailma

Matka kohti nykyistä ympäristöystävällisempää maailmaa on epäilemättä alkanut, uskoo Nordean öljy- ja energia-analyytikko Thina Saltvedt. Hänen mukaansa kysyntää siirtyy energiasektorilla vähäpäästöisempiin vaihtoehtoihin, sillä päästöhintojen ja verojen nousu heikentää hiilen ja öljyn kilpailukykyä verrattuna maakaasuun, tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan.

2 vuotta sitten sivustolta newsroom.nordea.com

Muualla verkossa Norway supports Green Climate Fund and global price on carbon

Norjan pääministeri Erna Solberg tulee ilmoittamaan New Yorkin ilmastohuippukokouksessa 23.9., että Norja sijoittaa ilmastorahastoon (Green Climate Fund) vuonna 2015 NOK 20M (EUR 2,41M). Hän tulee myös kertomaan, että Norja tukee Maailmanpankin aloitetta saada hiilelle globaali hinta.

2 vuotta sitten sivustolta www.hegnar.no

Muualla verkossa WMO: Sääennusteita vuodelle 2050

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa sääoloihimme vuonna 2050? Maailman meteorologinen järjestö WMO on laatinut YK:n ilmastohuippukokouksen lähestyessä tulevaisuuden sääennusteita vuodelle 2050. 

2 vuotta sitten sivustolta https:

Muualla verkossa Yle: Seuraavat 15 vuotta määrittävät maailman tulevaisuuden

Kaupungeilla on iso rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Asiantuntijat kehottavat lopettamaan valtiontuet fossiilisille polttoaineille. Keinotekoinen kilpajuoksu talouskasvun tavoittelun ja ilmastonmuutoksen torjunnan välillä on unohdettava, sanoo Maailmanpankin ex-pääekonomi Nicholas Stern.

2 vuotta sitten sivustolta yle.fi

Muualla verkossa Klimaatti: Miten puhkaista hiilikupla?

Mustan kullan piti olla luotettava sijoituskohde. Fossiiliset polttoaineet ovat yhä huikea rahasampo: niiden vuosituotannon arvo on 14 kertaa Suomen bruttokansantuotteen verran. Ilmakehään voi kuitenkin päästää enää rajallisesti fossiilisten polttamisesta syntyvää hiilidioksidia, ja raja lähenee kovaa vauhtia. Kaukonäköiset sijoittajat pyrkivät jo eroon fossiilisten polttoaineiden painolastista, mutta mistä rahat jättivoittojen tilalle?

2 vuotta sitten sivustolta www.ymparisto.fi

Muualla verkossa EK ja liitot mukaan Maailmanpankin aloitteeseen

EK ja sen toimialaliitot Energiateollisuus, Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus ovat ilmaisseet tukensa Maailmanpankin Putting a Price on Carbon -aloitteelle, jossa peräänkuulutetaan hiilipäästöille hintaa osana globaaleja ilmastotoimia.

2 vuotta sitten sivustolta ek.fi

Muualla verkossa Lähienergialiiton lausunto TEM:n nettolaskutusselvitykseen

Lähienergialiitto olisi toivonut selvitykseen ratkaisuhakuista tarkastelua siitä, millä keinoin hajautettua uusiutuvaa energiaa voidaan lisätä, jotta voitaisiin saavuttaa siitä aiheutuvia positiivisia vaikutuksia Suomen vaihtotaseelle, energiaomavaraisuudelle ja cleantech-alan kasvulle.

2 vuotta sitten sivustolta www.lahienergia.org

Muualla verkossa Ilmastobudjetti paukkuu

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) vuoteen 2100 budjetoima hiilidioksidipäästömäärä uhkaa ylittyä jo vuoteen 2034 mennessä, todetaan PwC:n vuosittaisessa ilmastotutkimuksessa Low Carbon Economy Index [1] (LCEI). Tutkimuksen perusteella valtioiden päästövähennykset eivät riitä rajoittamaan ilmaston lämpenemistä kahteen asteeseen, mikä on asetettu Pariisin vuoden 2015 ilmastoneuvottelujen tavoitteeksi. [1] http://www.pwc.co.uk/assets/pdf/low-carbon-economy-index-2014.pdf

2 vuotta sitten sivustolta pwcblogsfi.typepad.com

Muualla verkossa TEM: Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelystä

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama ja KPMG Oy Ab:n laatima selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelystä on valmistunut. Selvityksessä tarkastellaan sähkön pientuotannon nettolaskutusmenettelyä sekä lainsäädännön että sähkömarkkinoiden ja sähköjärjestelmän tehokkaan toiminnan näkökulmasta. Lataa raportti TEM:n sivuilta: http://www.tem.fi/files/40774/KPMG_Sahkon_pientuotannon_nettolaskutusmenttely_23.6.2014_.pdf

2 vuotta sitten sivustolta www.tem.fi

Muualla verkossa Yle: Kaivosteollisuus ja luonnonsuojelijat löysivät toisensa

Kaivosteollisuus ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä hallituksen leikkaukset uhkaavat ympäristönsuojelua ja kaivosteollisuuden toimintaedellytyksiä. Järjestöt arvostelevat leikkauksia Kestävän kaivostoiminnan verkostossa mukana olevien verkoston jäsenten tekemässä kannanotossa. Verkoston tavoite on parantaa kaivosalan käytäntöjä ja eri etutahojen vuoropuhelua Suomessa. Verkoston vetojuhtana on Sitra. 

2 vuotta sitten sivustolta yle.fi

Muualla verkossa MTV: Ilmastonmuutoksen tuomat mahdollisuudet karkaamassa suomalaisyrityksiltä

SuomiAreenalla keskusteltiin 17.7. torstaina sekä ilmastonmuutoksen uhista että mahdollisuuksista. Sen lisäksi, että ilmastonmuutos on valtava uhka, se tarjoaa myös merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Monet yritykset pelkäävät, että Suomelta mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä, koska poliitikot eivät ota päästöjen vähentämistä vakavasti. Lue lisää MTV:n uutisesta.

2 vuotta sitten sivustolta m.mtv.fi

Muualla verkossa Järjestökoalitio: Kiertotalous yhdeksi seuraavan hallitusohjelman keskeiseksi tavoitteeksi

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kutsui keväällä järjestöistä, yrityksistä ja julkisen sektorin toimijoista koostuvan koalition ideoimaan kierrätysyhteiskunnan edistämistä.  Koalitio julkisti 15.7.2014 Suomi Areenassa omat teesinsä kiertotaloudesta, joissa vaaditaan, että kiertotalous nostetaan seuraavan hallitusohjelman keskeiseksi tavoitteeksi.

2 vuotta sitten sivustolta ytpliitto.fi

Muualla verkossa Kulttuuri on kestävyyden neljäs tukipilari

Taide ja kulttuuri haastavat ja kehittävät meitä ihmisiä sekä yksilöinä että yhteisönä ja auttavat muokkaamaan kestävää yhteiskuntaa. Näin kirjoittaa PohjolaNordenin Páll Tomas Finsson blogissaan GreenGrowth Web Magazinessa [1]. www.nordicway.org [2] [1] http://nordicway.org/2014/06/culture-fourth-pillar-sustainability/ [2] http://www.nordicway.org

2 vuotta sitten sivustolta nordicway.org

Muualla verkossa Sitoumus 2050 uutiskirje 3-2014

Uusia globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita työstetään parhaillaan. Sitran fasilitoima kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli valmistelee keskustelupaperia Suomen tavoitteiden priorisoinnista.

2 vuotta sitten sivustolta sitoumus2050.mailpv.net

Muualla verkossa Tähdelounas-opas

Näin vähennät koulun ruokahävikkiä ja tarjoat lähialueen asukkaille edullisen ja hyvän aterian pikkurahalla.

2 vuotta sitten sivustolta www.slideshare.net

Muualla verkossa Agora: Saksan energiakäänne ja sen ilmastoparadoksi

Saksan energiakäänne lähti liikkeelle ideologisesta päätöksestä irtautua ydinvoimasta. Uusiutuvien osuutta on siellä lisätty johdonmukaisesti, mutta nopea muutos ei ole ollut kivuton ja se on johtanut hiilen käytön lisäämiseen. Agora Energiewende on avannut tätä paradoksia, sen syitä ja seurauksia huhtikuussa pidetyssä esityksessä. 

2 vuotta sitten sivustolta www.agora-energiewende.de

Muualla verkossa Yle: Ympäristökiistojen sovittelusta uusi yrityskenttä

Vuoropuhelun tavoittelu kiistojen ratkaisussa on alkanut lisääntyä Suomessa. Muun muassa ympäristöasioista syntyviin erimielisyyksiin on tarjolla entistä enemmän ammattiapua. Alasta on syntymässä Suomessa myös uudenlainen yrityskenttä.

2 vuotta sitten sivustolta yle.fi

Muualla verkossa Carbon Tracker on muuttanut tapaa puhua ilmastonmuutoksesta finanssimaailmassa

Brittilehti The Guardianin artikkeli kertoo, kuinka finanssialan kieli on kehittynyt. Carbon Tracker Initiative on raporteillaan kyseenalaistanut sitä, miksi yritykset ja sijoittajat syytävät niin paljon rahaa teknologioihin ja hankkeisiin, joilla yritetään päästä käsiksi uusiin fossiilisten polttoainevarantoihin, joita ei ehkä koskaan tulla hyödyntämään.

2 vuotta sitten sivustolta www.theguardian.com

Muualla verkossa Vastuullisuusraportointikilpailu 2014 on käynnistynyt

Vastuullisuusraportointikilpailu on maksuton ja avoin kaikille vastuullisuudestaan raportoiville organisaatioille. Kilpailusarjoja on kolme: yleinen, pk-yritykset ja julkinen sektori. Virallisen voittajan lisäksi kilpailussa palkitaan sijoittajan, median, kansalaisjärjestön ja opiskelijoiden valinnat parhaaksi raportiksi. Ilmoittautuminen 29.8.2014 mennessä.

2 vuotta sitten sivustolta fibs.mailpv.net

Muualla verkossa HS: Energiakäänteellä on saksalaisten laaja tuki

Kaisa Kosonen kirjoittaa HS:n mielipideosastolla, ettei Saksan lisääntynyt hiilen poltto ei kuitenkaan johdu ydinvoiman alasajosta, kuten pääkirjoitus (HS 19.4.) esitti, vaan käytännössä samasta syystä kuin Suomessakin: päästökaupan hintaohjaus ei toimi.

2 vuotta sitten sivustolta www.hs.fi

Muualla verkossa YM: Suomi uudistuu murrosten kautta

Ilmastonmuutoksen yhteiskunnalliset vaikutukset keskusteluttivat kestävän kehityksen toimikuntaa. Ilmastonmuutoksesta puhutaan liian usein vain teknisenä asiana. Vaikutusten taloudellinen hallinta sekä sosiaaliset vaikutukset ovat jääneet keskusteluissa ja selvityksissä vähemmälle.  

2 vuotta sitten sivustolta www.ym.fi

Muualla verkossa IPCC:n arviointiraportti: ilmastopäästöjen radikaali vähentäminen vaatii toimia kaikilla yhteiskunnan sektoreilla

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkisti 13.4.2014 Berliinissä ilmastonmuutoksen hillintää käsittelevän arviointiraportin. Maailmanlaajuisesti suurin ja kustannustehokkain hillintäpotentiaali on sähköntuotannossa ja metsäkadon vähentämisessä. Esimerkiksi teollisuuden käyttämän energian päästöjä voitaisiin globaalisti vähentää nykytasosta jopa 90 % vuoteen 2100 mennessä siirtymällä vähäpäästöisiin energiamuotoihin. Suomessa olisi kiinnitettävä huomiota etenkin sähköntuotannon päästöihin ja rakennusten energiatehokkuuteen. .... Ilmastopäästöjen ennakoidaan kasvavan merkittävästi lähes kaikilla talouden sektoreilla vuoteen 2050 mennessä ilman tehokkaita hillintätoimia. Mahdollisuudet hillitä ilmastopäästöjä kustannustehokkaasti vaihtelevat eri sektoreilla suuresti. 

2 vuotta sitten sivustolta vtt.fi

Muualla verkossa VTT kehittää teknologiaa metallien ja mineraalien talteenottoon

VTT testaa metallien ja mineraalien biologisia talteenottometodeja, joissa hyödynnetään mikrobeja ja kemikaalisia reaktioita. Näin kaivos- ja metallinjalostusteollisuus sekä kierrätysteollisuus pystyisivät ottamaan metalleja ja mineraaleja talteen jätteestä. Markkinoille nämä teknologiat päätynevät muutaman vuoden sisällä.

2 vuotta sitten sivustolta www.goodnewsfinland.com

Muualla verkossa Yle: Ympäristöalalla on vielä matkaa talouden veturiksi

Sitran Mari Pantsar-Kallion mielestä julkisissa hankinnoissa pitäisi nykyistä enemmän suosia uusia, ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Kunnat ja valtiot ottavat usein käyttöön vanhaa teknologiaa, joten uudet, tehokkaat ratkaisut eivät helposti pääse markkinoille. Viime vuonna (2013) julkiset hankinnat olivat suuruusluokaltaan 35 mrd. euroa, mikä on 20% Suomen BKT:sta.

2 vuotta sitten sivustolta yle.fi

Muualla verkossa Fennoskandian vihreästä vyöhykkeestä kestävän kehityksen mallialue

Fennoskandian vihreästä vyöhykkeestä luodaan mallialue, jossa rajat ylittävällä yhteistyöllä tuetaan alueen kestävää kehitystä. Vihreä vyöhyke ulottuu Itämereltä Jäämerelle sisältäen Suomelle, Venäjälle ja Norjalle kuuluvia arvokkaita luontoalueita. Sen ytimen muodostavat kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet rajojen molemmin puolin. Ympäristöministeriö on asettanut kansallisen työryhmän edistämään vihreän vyöhykkeen kehittämistä Suomessa. Työryhmän tehtäviin kuuluu mm. vyöhykkeen tunnettavuuden kasvattaminen Suomessa sekä rajat ylittävän verkostoitumisen tukeminen.

2 vuotta sitten sivustolta www.ym.fi

Muualla verkossa Rakennusten elinkaarimittareiden pilotointi on loppusuoralla

Green Building Council Finlandin julkaisi vuosi sitten Rakennusten elinkaarimittarit, jotka kehiteltiin Sitran rahoituksella. Mittareita on nyt pilotoitu 12 organisaatiossa ja kehitetty eteenpäin. Mittareiden laskentaohje päivittyy maaliskuussa, ja käyttöä helpottava nettityökalu on kehitteillä.

2 vuotta sitten sivustolta figbc.fi

Muualla verkossa Varsovan ilmastokokouksesta blogeja ja videoita

Kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden tavoitteena on uusi maailmanlaajuinen ilmastosopimus vuonna 2015 ja päästöjen saaminen vahvempaan laskuun jo nyt. Blogista voi seurata 11.–22.11.2013 Varsovassa järjestettävän osapuolikokouksen etenemistä ja Suomen valtuuskunnan kuulumisia.

3 vuotta sitten sivustolta www.ym.fi

Muualla verkossa Ämmässuo jätteenkäsittelykeskuksesta ekoteollisuuspuistoksi

Sitra järjesti Ämmässuolla yhteistyöss HSY:n kanssa teollisten symbioosien työpajan 11.9. ”Yritykset tarvitsevat demonstraatiota sekä avointa yhteistyötä kunnallisten toimijoiden kanssa. HSY ottaa edelläkävijän asemaa luomalla Ämmänsuosta uuden kehitysalustan teolliselle yhteistyölle,” sanoo johtava asiantuntija *Jyri Arponen* Sitrasta.

3 vuotta sitten sivustolta www.hsy.fi

Muualla verkossa Hallitukselle kysymys vaajakummun ruokailusta

Kansanedustajat *Reijo Tossavainen* (ps.) ja *Oras Tynkkynen* (vihr.) ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen tähderuokailun edistämisestä. Edustajat kysyvät, miten hallitus aikoo edistää tähderuokailua ja vähentää ruoan hävikkiä julkisen sektorin ruokailuissa.

3 vuotta sitten sivustolta www.ksml.fi

Muualla verkossa Ilmastopäästöt vähenivät HINKU-kunnissa

SYKEn Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeeseen osallistuvat kunnat näyttävät, mitä saadaan aikaan jos ilmastonmuutoksen hillinnän painoarvoa lisätään yhteiskunnassa. Kuhmoinen, Mynämäki, Padasjoki, Parikkala ja Uusikaupunki vähensivät kasvihuonekaasupäästöjään 12–18 prosenttia vuosina 2007–2011. Klimaatti 1/2013

3 vuotta sitten sivustolta mmm.multiedition.fi


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot