1. Teolliset symbioosit

  Toisen jäte on toisen raaka-ainetta.

 2. Säästetään luonnonvaroja

  Teollisissa symbiooseissa yritykset luovat suuremman lisäarvon kuluttamalla vähemmän luonnonvaroja.

 3. Aktiivista kehittämistä

  Yhteiskehittäminen tuo yrityksille uuden tehokkaan tavan ideoida, kehittää ja testata tuote- ja palveluinnovaatioita. Samalla rakentuu myös uutta osaamista ja liiketoimintaa.

 4. Uutta menestystä

  Yritykset luovat kestävää kasvua kehittämällä yhdessä liiketoiminnan ekosysteemejä. Samalla ne parantavat kilpailukykyään.

Ajankohtaista

  1. Uusi malli vauhdittaa...

   Uutiset 0

   Teollisten symbioosien syntyä vauhditetaan jatkossa työpajoissa eri puolilla Suomea. Uusi toimintamalli lanseerataan tänään Arktisen teollisuuden...

   1 vuosi sitten
  2. Ei enää jätettä vaan...

   Artikkelit 0

   Kompostoituvia lenkkareita, vuokrattavia pesukoneita ja vuosikausia kestäviä puhelimia. Kiertotalous kasvaa nopeasti, myös Suomessa. Se on...

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Susanna Perko

Uutta liiketoimintaa teollisilla symbiooseilla

Päättynyt aihe

Talouden rakenteiden muuttuminen, ympäristöongelmien kärjistyminen ja kysynnän vaatimusten kasvu edellyttävät yrityksiltä resurssiviisaampia ratkaisuja. Näitä syntyy eri toimialoilla toimivien yritysten ja kuntien yhteistyöllä.

Teollinen symbioosi on useamman yrityksen muodostama kokonaisuus, jossa tosiaan täydentävät yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Toisen jäte tai tuotannon sivuvirta voi olla toisen yrityksen raaka-ainetta ja päinvastoin. Näin kustannuseräksi koettu jäte tai tuotannon sivuvirta muuttuu rahanarvoiseksi tuotannon tekijäksi.

Teollisten symbioosien yhteiskehittäminen tuo uuden tehokkaan tavan ideoida, kehittää ja testata tuote- ja palveluinnovaatioita. Samalla rakentuu myös uutta osaamista, jonka pohjalta syntyy uutta liiketoimintaa.

Vähemmän luonnonvaroja, suurempi lisäarvo

Teollisten symbioosien ympärille rakentuvissa liiketoiminnan ekosysteemeissä tuotetaan suurempi lisäarvo käyttämällä vähemmän luonnonvaroja kuin perinteisissä teollisuuden arvoketjuissa. Tämä tarkoittaa tehokkaampaa energian ja veden kulutusta sekä pienempää jätemäärää.

Teollisissa symbiooseissa teollinen toiminta, energiantuotanto, alkutuotanto ja jätteen käsittely sekä näitä tukevat palvelut muodostavat kokonaisuuden, joka tuottaa tuotteita ja palveluita loppukäyttäjien tarpeisiin resurssien käytön optimoiden.

Kestävää kasvua

Sitra vauhdittaa teollisten symbioosien muodostumista. Samalla edistämme kestävää kasvua ja yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Tavoitteenamme on saada aikaan uusia menestysmalleja ja toimintatapoja sekä tunnistaa uutta ainekiertoihin liittyvää osaamista. Näin edistämme suomalaisten yritysten kestävää kasvua globaalissa markkinassa.

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Esitykset Biokaasusta kasvua

Biokaasuliiketoiminnan ekosysteemien mahdollisuudet. Rambollin Mirjan Mutikaisen esitys Biokaasusta joukkovoimaa -tilaisuudessa 13.5.2016 Jyväskylässä.

1 viikko sitten kirjoittajalta SitraEkologia

Esitykset Jorma Turunen: Nupit koilliseen!

Jorma Turusen esitys CLC:n, Sitran ja Teknologiateollisuuden yhdessä 17.2.2016 Finlandia-talolla järjestämässä tilaisuudessa "Ilmastonmuutoksesta liiketoim

3 kuukautta sitten kirjoittajalta SitraEkologia


Aiheita

2016 Sitra | käyttöehdot