Energiatehokkuuden demonstraatio Tampereen asuntomessuilla 2012


Päättynyt hanke

2/2011 - 9/2012

Hankkeessa edistetään energiatehokasta rakennustapaa yhteistyössä Suomen asuntomessujen kanssa demonstroimalla, visualisoimalla ja muuten kansantajuistamalla energiatehokkuus näyttelytaloissa näkyvällä tavalla. Vuoden 2012 asuntomessujen erityisteemana on antaa suurelle yleisölle tietoa energiatehokkaasta rakentamisesta, energiakorjauksista sekä uusista vuoden 2012 energiamääräyksistä ja niiden vaikutuksista pientalon rakentamiseen ja ylläpitoon.

Hankkeessa lasketaan ja esitetään uusien vuoden 2012 energiamääräysten mukaiset energiatodistukset näyttelytaloissa suurelle yleisölle. Näyttelytalojen talotekniset ratkaisut havainnollistetaan kansantajuisella tavalla, niin että jokainen messuvieras ymmärtäisi mistä kunkin talon energiatehokkuus rakentuu. Kaikista näyttelytaloista lasketaan perinteisen kustannusarvion lisäksi käytönaikaiset CO2-päästöt, rakentamisaikainen hiilijalanjälki sekä euromääräiset laskennalliset käyttökustannukset.

Hankkeen yhtenä osana Talopeli-ohjelmisto päivitetään vastaamaan vuoden 2012 rakentamismääräyksiä. Uutena ominaisuutena peliin kehitetään omakotitalon käyttökustannusten laskenta. Näyttelytalojen kustannusarvioiden ja käyttökustannusten laskenta suoritetaan tällä uudistetulla ohjelmistolla.

Asuntomessut toteuttaa yhteistyössä Talopelin kanssa vuoden 2011 aikana nettiin remonttilaskurin, jolla suuri yleisö voi laskea omakotitalon tyypillisten energiatehokkuutta parantavien korjauksien ja toimenpiteiden kustannukset ja säästöt karkealla tasolla. Toimenpiteet, yhteensä noin 15 kpl, kohdistuvat rakennuksen vaipparakenteisiin (ulkoseinä, ikkunat, yläpohja, alapohja ja ovet), lämmitysjärjestelmiin, ilmanvaihtoon ja rakenteiden tiiveyteen yleisesti.

Hankkeeseen osallistuvat Suomen asuntomessujen lisäksi Lamit Oy (mm. energiatodistusten laskenta) ja Visual computing Oy (Talopeli).

Hankkeessa tuotettu tieto kootaan verkooon Asuntomessujen sivuille. Asuntomessuille odotetaan 150 000 vierailijaa.

Sitra on myös mukana lähes nollaenergiatalon kehittämisessä ja rakentamisessa asuntomessuille. Lantti-talo on tavalliselle perheelle tarkoitettu ARA-rahoituskelpoinen huippuenergiatehokas talo, joka on Luukku-talon markkinoille pyrkivä versio. Sitra oli Solar Decathlon Europe 2010 -kilpailussa menestyneen Luukku-talon päärahoittaja.

Lue lisää vuoden 2012 Asuntomessuista »

Koulutusta rakentajille vuoden 2013 asuntomessuja varten »

Lataa Asuntomessujen ja Sitran yhteinen opas Mikä ihmeen E-luku? »

Ota yhteyttä


Kommentit (1)

Miksi nämä sitran rahoittamat hankkeet aina päättyvät täyteen nettihiljaisuuteen? Miksei näillä ole helposti löydettäviä nettisivuja, joilta näkisi miten homma toimii? Lisäksi täydelliset kustannustiedot, suunnitelmineen.

Jos oikeasti halutaan edistää energiatehokkaiden talojen rakentamista niin näillä tämmöösillä tehdään juurikin päinvastoin! Budjetit pidetään piilossa, annetaan vain loppusumma, jos sitäkään.
Laskija 3 vuotta 11 kuukautta sitten

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Artikkelit 2012 asuntomessutalojen energiatehokkuus

Tekniikan maailma julkaisi 6/2012 artikkelin, jossa Sitran Jarek Kurnitski analysoi, mistä energiatehokkaat talot on tehty ja mitä se maksaa. Artikkeli ja sen lyhennelmä julkaistaan TM:n luvalla.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Muualla verkossa Suuryritysten tuet kaikille: "Perhe tienaisi 123 euroa kuussa"

Uusiutuvan energian tukijärjestelmä syrjii pientuottajaa. Tavalliset ihmiset voisivat tuottaa paljon nykyistä enemmän uusiutuvaa energiaa. Esteenä on kuitenkin epäoikeudenmukaisuus. Energiatuet on nykyisellään rajattu koskemaan vain suurtuotantoa, eli yli sadan kilovolttiampeerin voimaloita.

4 vuotta sitten sivustolta www.taloussanomat.fi

Blogit Aurinkoenergian esteet on raivattava

Suomessa aurinko paistaa suunnilleen yhtä paljon kuin Tanskassa ja Pohjois-Saksassa. Kesällä meillä on jopa enemmän aurinkotunteja kuin Madridissa. Vaikka matkailumainoksissa esittelemme Suomea keskiyön auringon maana, meillä ei ole koskaan suhtauduttu aurinkoon vakavasti otettavana energianlähteenä. Viimeistään nyt kannattaa ajatella toisin.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Jukka Noponen

Muualla verkossa Esite Mikä ihmeen E-luku?

Uudisrakentamista koskevat uuden energiamääräykset astuivat voimaan heinäkuussa 2012. Muuttuneiden energiamääräysten myötä uudisrakennuksille lasketaan kokonaisenergian käyttöä määrittelevä E-luku eli energialuku. Mitä pienempi E-luku on, sitä energiatehokkaampi rakennus on kyseessä. E-luku on laajasti esillä Asuntomessuilla Tampereella. E-luku esitellään messuilla Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja Sitran yhteishankkeena. Lue esitteestä, mistä E-luvussa oikein on kyse.

4 vuotta sitten sivustolta www.asuntomessut.fi

Muualla verkossa Video: Jarek Kurnitskin puheenvuoro puurakentamisesta

Rakentamisen ja asumisen energiankulutus on noin 40 %. Energiatehokkuus pitääkin huomioida sekä uusia rakennuksia tehtäessä että vanhoja korjattaessa. Hiilijalanjälkitarkastelulla pystytään huomioimaan sekä rakennusmateriaalien tuotanto että rakennuksen käyttö. Puurakentaminen on hiilijalanjälkitarkasteluissa vahvoilla.

4 vuotta sitten sivustolta www.youtube.com

Muualla verkossa Lantti-talon videoesittely

Lantti-talo on Sitran, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n, TA-Yhtymä Oy:n ja Aalto-yliopiston yhteinen kehityshanke. Se on suomalainen nollaenergiapientalo, jonka E-lukku on -1.

4 vuotta sitten sivustolta www.youtube.com

Muualla verkossa Video: Jukka Noposen puheenvuoro puurakentamisesta

Kestävä rakentaminen on tulevaisuutta. Energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä on erittäin tärkeää kestävyyden aikaansaamisessa. Puuinfon videohaastattelussa johtaja Jukka Noponen ottaa kantaa puurakentamisen rooliin kestävyyden aikaansaajana.

4 vuotta sitten sivustolta www.youtube.com

Uutiset Suomen ensimmäinen nollaenergiapientalo valmistui Tampereelle

Tämän kesän Asuntomessuille Tampereen Vuorekseen rakennettu omakotitalo Lantti todistaa, että nollaenergiarakentaminen on teknisesti mahdollista Suomessa jo nyt. Aalto-yliopiston työryhmän suunnittelema Lantti-talo tuottaa tarvitsemansa sähkön aurinkosähköpaneeleilla, ja se lämpiää aurinkolämpökeräimillä ja kaukolämmöllä. Talon kokonaisenergiankulutusta kuvaava E-luku on -1,...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Hankkeet Energiahuollon kokonaiskuva

Kansallinen toimintaohjelma ERA17 energiankäytön tehostamisesta ja päästöjen alentamisesta ja taustaselvitykset Energiankäytön tehostaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen edellyttävät kokonaisvaltaista ja riittävän yksityiskohtaista kuvaa rakennetun ympäristön energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen muodostumisesta. Näin pystytään erottelemaan isot ja...

Maaliskuu 2008 - Joulukuu 2012

Muualla verkossa Energianeuvojan blogi (taloyhtio.net)

 /Energianeuvonta kerros- ja rivitaloyhtiöissä/ on osa TEM:n ja Sitran rahoittamaa kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta 2010-2011. Suomen Kiinteistöliiton energia-asiantuntija DI Petri Pylsy käsittelee blogissaan aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

5 vuotta sitten sivustolta www.taloyhtio.net

Hankkeet ECO2 - Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 – Ekotehokas Tampere 2020 on 10 vuotta kestävä toimintaohjelma, johon kaupungin poliittinen johto on sitoutunut ja jonka ensimmäisten vuosien toimintaa Sitra on tukenut. Toimintaohjelmalla Tampere tavoittelee vähintään 30 %:n vähennystä kasvihuonekaasupäästöissä vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 1990.

Huhtikuu 2010 - Joulukuu 2012


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot