Hankeidea: Hävitä ruoan hävikki -kampanja


Hankkeen / idean kuvaus

Maa- ja Metsätalousministeriön mukaan ruokakaupat hävittävät syömäkelpoista ruokaa 65-75 miljoonaa eli 12-14 kiloa jokaista suomalaista kohti vuosittain (Foodspill 2012). Tämä on on sääntelyn ja virheellisen myyntilogiikan luoma hiljainen skandaali. Ruokauppojen ekologisen ja taloudellisen kestävyyden parantaminen Suomessa vaatii kolmea askelta. 1) Ruokakauppojen hävikin taloudellista arvoa ja syitä Suomessa ei ole vielä kartoitettu mittauksia ja tilastollisia menetelmiä hyödyntävällä tutkimuksella. Samaan aikaan ns. dyykkaamisesta eli ruoan keräämisestä roskakoreista on tulossa keskiluokkaisten, kaupungissa asuvien nuorten ja työssäkäyvien alakulttuuri, mikä kertoo kaupoissa tapahtuvan tuhlauksen laajuudesta. Maa- ja metsätalousministeriön tekema tai konsulttitoimistolta tilattu tutkimus täyttäisi tämän aukon tiedoissa. 2) Elintarvikkeiden poisheittoa kaupoissa sääntelevät suurten ketjujen sisäiset säännöt, jotka eivät useinkaan edista parasta ennen -päivämäärän ohittaneen tuotteen myymistä. Regulaatiota voi uudistaa esimerkiksi kolmella tavalla: a) sallimalla parasta ennen -päivämäärän ohittaneiden tuotteiden myynti murto-osalla hinnasta ja kuluttajan omalla vastuulla; b) solmimalla laajat, sitovat yhteistyösopimukset ruoan talteenotosta hyväntekeväisyysjärjestöjen ja maatilojen kanssa; c) velvoittamalla kaupat asettamaan pois heitettävän mutta syömäkelpoisen ruoan, kuten hedelmät, vihannekset ja vitriinissä esillä olleen leivän, 1-2 päiväksi vapaaseen jakoon erilliseen 'ota'-astiaan. 3) Em. uudistuksia on tehty jo yksittäisissä, ekonomiseen ja ekologiseen kestävyyteen pyrkivissä ruokakaupoissa. Hävitä ruoan hävikki -tiedotuskampanja nostaa ne sekä regulaatiosta johtuvan hävikin kansalaisten tietoisuuteen esimerkiksi: a) mielikuvakampanjalla, jossa esitellään muita kuin alakulttuureita edustavia, dyykkaavia henkilöitä, joita löytyy uuden sukupolven pukumiehistä säästäväisiin eläkeläisiin; b) kannustamalla Porkkanamafian inspiroimiin kulutustempauksiin, joissa kansalaiset sitoutuvat asioimaan kauppaketjuissa vastineeksi kohdassa 2) ehdotetuille uudistuksille; c) tiedottamalla kansalaisia ja päättäjiä kohdan 1) ja muiden tutkimusten tuloksista, joiden perusteella heitä kannustetaan ottamaan vastuuta oman ruoan poisheiton lisäksi myös kauppojen hävikkiä aiheuttavista käytännöistä.

Mitä kestävän talouden haastetta hanke / idea ratkoo?

Suomessa myytävän ruoan laatu on jo maailman huippua. Kolmen kohdan Hävitä ruoan hävikki -kampanja edistää elintarvikekaupan ekologisuutta ja taloudellisuutta vähentämällä syömäkelpoisen ruoan hävikkiä. Samalla se pönkittää Suomen kansainvälistä mainetta ympäristötekojen edelläkävijämaana, jossa ruoka on kestävää koko sen elinkaaren ajan. Lisäämällä tutkitun tiedon määrää, uudistamalla ketjunlaajuisia ohjeistuksia sekä vaikuttamalla kansalaisten ostopäätöksiin ja vastuunottoon Hävitä ruoan hävikki -kampanja on 21. vuosisadan kestävää taloutta edistävä julkinen aloite.

Ilari Aula


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot