Kaavoittajille energiataitoja - Urban Planners with Renewable Energy Skills


Päättynyt hanke

8/2010 - 12/2012

Koulutushankkeessa kehitettiin toimintamalleja ja yhteisiä eurooppalaisia käytäntöjä yhdyskuntasuunnittelijoiden energiaosaamisen vahvistamiseksi.

Yhdyskuntasuunnittelijoiden kouluttaminen energia-asioihin aloitettiin syyskuussa 2010 EU:n tukemana Intelligent Energy Europe -ohjelmaan kuuluvana UP-RES-projektina, jonka rahoittamiseen ja toimintaan Sitra osallistui. Projektin lyhenne tulee sanoista Urban Planners with Renewable Energy Skills. Koulutus alkoi pilottina Suomen lisäksi Saksassa, Englannissa, Espanjassa ja Unkarissa. Projekti kesti 2,5 vuotta, ja sen päätyttyä koulutuksen toivottiin levinneen jo useisiin muihinkin Euroopan maihin. Projektin budjetti oli noin miljoona euroa.

Projektin tavoitteena oli edistää sellaisten yhdyskuntien syntyä, joissa uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö ovat integroitu yhdyskunnnan toimintaan päästöjen minimoimiseksi. Käytännössä se tarkoittaa liikenteen, lämmityksen, jäähdytyksen ja sähkön tarpeen vähentämistä ja niiden tuottamista integroidusti.

UP-RES-projektin koordionaattorina toimivat Aalto-yliopiston Täydennyskoulutuskeskus DIPOLI.

Lisätietoja

Anna-Maija Ahonen, DIPOLI, puh. 050 307 4934
Arto Nuorkivi, DIPOLI, puh. 041 456 8893

Ajankohtaista

  1. Energia yhdyskuntasuunnittelussa

   Julkaisut 0

   Rohkeita ratkaisuja kestävämpään tulevaisuuteen

   Aalto-yliopiston Aalto Professional Development -yksikkö koulutti menestyksellisesti 25 yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaa vuonna 20112012...   → Lataa PDF

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Anna-Maija Ahonen, Arto Nuorkivi (toim.)

Suosittelemme


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Uutiset Energia innoitti yhdyskuntasuunnittelijoita

Suomessa vuosina 2011-2012 Sitran tuella toteutetun Energia yhdyskuntasuunnittelussa -koulutuksen aikana osallistujat tekivät ryhmissä ansiokkaat projektityöt. Koulutuksen nimeä kantavan, noin 160-sivuisen julkaisun Energia yhdyskuntasuunnittelussa   esittelemät työt pureutuvat energiaviisaan yhdyskuntasuunnittelun tematiikkaan eri näkökulmista, mm. miten energia tulisi...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Julkaisut Energia yhdyskuntasuunnittelussa

Aalto-yliopiston Aalto Professional Development -yksikkö koulutti menestyksellisesti 25 yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaa vuonna 20112012 Energiayhdyskuntasuunnittelussa -koulutusohjelmassa. Tämä julkaisu koostuu opiskelijaryhmien tekemistä lopputöistä. Töiden aiheet pureutuvat energiatehokkuuden ja ilmastokysymysten strategiseen huomiointiin eri kaavatasoilla sekä muutamien...

Anna-Maija Ahonen, Arto Nuorkivi (toim.)

Muualla verkossa Energiapainia Tampereella 14.2. ja Oulussa 21.2.

Kaikki energiaviisaasta kaavoituksesta kiinnostuneet: Aalto PRO on kouluttanut yhdyskuntasuunnittelijoita energia-asioita huomioon. Nyt Tampereella ja Oulussa on mahdollisuus päästä kuulemaan hyviä tuloksia ja jatkamaan keskustelua energiaviisaasta kaavoituksesta. Esitysten lisäksi tilaisuuteen osallistujat saavat koulutusohjelman projekteista kootun uunituoreen julkaisun, jossa käsitellään monipuolisesti energian ja kaavoituksen yhteyksiä sekä tarjotaan ratkaisumalleja.

4 vuotta sitten sivustolta aaltopro2.aalto.fi

Tapahtuma Skaftkärr-hankkeen päätösseminaari

Tule kuulemaan ja keskustelemaan energiatehokkaan rakentamisen ja päästöttömän energiantuotannon kehitysnäkymistä. Skaftkärr-hankkeen päätösseminaari esittelee konkreettisesti johtopäätökset ilmastotavoitteita toteuttavan kaavoituksen mahdollisuuksista.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Hankkeet Energiahuollon kokonaiskuva

Kansallinen toimintaohjelma ERA17 energiankäytön tehostamisesta ja päästöjen alentamisesta ja taustaselvitykset Energiankäytön tehostaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen edellyttävät kokonaisvaltaista ja riittävän yksityiskohtaista kuvaa rakennetun ympäristön energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen muodostumisesta. Näin pystytään erottelemaan isot ja...

Maaliskuu 2008 - Joulukuu 2012


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot