Kokeilujen maaseutu


Päättynyt hanke

5/2012 - 12/2012

Maaseutu uudistuu kehittämisen kohteesta kestävän kasvun edistäjäksi kysyntälähtöisellä ajattelulla ja toimintamalleilla.

Kokeilujen maaseutu -hankkeessa konkretisoitiin ja testattiin käytännössä syksyllä 2011 käynnistyneen Maaseutu Suomi-strategiassa politiikkaprosessin tuottamia tuloksia ja toimenpide-ehdotuksia koskien uusia ajattelumalleja, yhteistyön ja tekemisen malleja sekä kannustusmalleja. 

Hankkeen aikana toteutettiin 9 käytännön kokeilua yhdessä alueellisten ja kansallisen tason toimijoiden kanssa. Valitut kokeilut toteuttiin elo-lokakuussa kokeilukulttuurin keinoin nopealla aikataululla ja pienellä budjetilla. Tulokset ja kokemukset näkyvät alla olevasta taulukosta. Hankkeen kokeilut ja kokeilukulttuuri olivat keskeisessä roolissa myös 19.9. järjestettävässä Varaslähtö tulevaan -tapahtumassa.

Käynnistetyt kokeilut:

Kokeilun
nimi 

 Kokeilun idea Kokeilun toteutus

Avoin
innovaatio-ympäristö
Lue blogi-raportti aiheesta

Testataan sosiaalisen median hyödyntämistä yritysten palveluiden kehittämisessä. Yhteisöllinen media mahdollistaa uudenlaista vuoropuhelua yritysten ja kuluttajien välillä, uusien verkostojen syntymistä sekä tarjoaauusia mahdollisuuksia yhteiskehittelyyn ja avoimeen innovointiin vauhdittaen ihmis- ja kysyntälähtöisen liiketoiminnan syntymistä.

Kokeilussa yritykset ja yritysneuvojat testaavaat sosiaalisen median kanavien hyödyntämistä avoimen innovoinnin näkökulmasta kahden viikon ajan nettikätilön opastuksessa ja verkostoimaisesti toinen toisilta oppien. Toteuttajana Pro Agria yhteistyössä sosiaalisen median asiantuntijakouluttaja Pauliina Mäkelän kanssa.
www.facebook.com/Ajatusleipomo
somemeneemaalle.purot.net

Maaseutu
Hub 
Lue blogi-raportti aiheesta

Testataan hub-konseptia maaseudulla tarjoten maaseututoimijoille ja -kehittäjille uusi, eri toimijoita ja erilaista osaamista törmäyttävä matalan kynnyksen innovaatiofoorumi esimerkiksi  uusien toimintamallien tai yrityskonseptien kehittelyyn.Maaseutu Hub järjestetään 13.-15.9.2012 Uuraisilla. Kolmen päivän aikana toimiva pop up Hub kerää osallistujia niin kunnasta kuin sen ulkopuoleltakin. Toteuttajatahona Hub Jyväskylä.
www.hubjkl.fi/maaseutuhub/

Aluelämpö-lähiratkaisu
Lue blogi-raportti aiheesta

Havainnollistetaan lähienergiaratkaisun toteuttamismalli kuvaamalla lähi/aluelämmön toteutuksen edellytykset mukaan lukien eri toimijoiden roolit (kunta, yritykset, asukkaat, rahoittajat jne).Mynämäen kunnassa rakennetaan aluelämpöä kyläkeskuksiin yrittäjävetoisesti. Toiminnan mahdollistamiseksi kunta liittää omat öljylämmitteiset kiinteistönsä aluelämpöverkkoon pitkillä sopimuksilla ja näin sitoutuu lähienergiaan vuosiksi eteenpäin. Kokeilu kokoaa muutamassa päivässä toimintamalliksi ko. lähiratkaisun toteutuksen ja siitä saadut opit sekä kehittää toimintamallia edelleen yhdistäen siihen uutta osaamista. Kokeilulla todistetaan, että teko on monistettavissa muuallekkin Suomeen. Toteuttajatahona SYKE.

Kierrätys-maatalous
Lue blogi-raportti aiheesta

Havainnollistetaan maataloudessa käytettyjen ravinteiden, energian ja jätteiden kierrätyspotentiaalin hyödyntäminen.Kokeilussa luodaan raporttimalli ja visualisointi maatilan ainekierrätyksen havainnointia varten sekä visualisointi materiaali- ja rahavirroista ja suositukset kierrätettävyyden parantamiseksi. Toteuttajatahona: Luonnon ja riistan hoitosäätiö 

Peltodiili
Lue blogi-raportti aiheesta

Selvitetään millaista kysyntää kuluttajilla on uudenlaista pelto-osakkuutta kohtaan ja millaisia edellytyksiä he pelto-osakkuudelta sekä siihen liitetyiltä palveluilta odottavat.Kokeilussa testataan ideaan kohdistuvaa kysyntää sosiaalisessa mediassa toteutettavan kuluttajakyselyn keinoin. Sivu on avoinna noin kaksi viikkoa syyskuussa. Toteuttajatahona Peloton Innovation Campin Peltodiili-ryhmän jäsenet

Pop up -toripäivä
Lue blogi-raportti aiheesta

Kokeilun ideana on uudenlainen tuottajat ja kuluttajat yhteen tuova ruokatori-konsepti, jossa huomioidaan niin ruuantuottajien kuin myös kuluttajien intressit. Lisäksi kokeilussa testataan, miten moista konseptia on mahdollista  levittää ja monistaa ympäri Suomen.Kokeilussa pystytetään Herttoniemen Erätorille ruokatori kolmena lauantaina syksyllä 2012. Herttoniemen ruokapiiriläisillä on mahdollisuus ennakkotilaukseen, mikä takaa myös tuottajien saamaa tuottoa. Ruokatorille kutsutaan ruokapiirien vetäjiä ympäri Suomen oppimaan ja kokemaan ruokatorin järjestämisestä. Kokeilun pohjalta syntyy step-by-step opas pop-up toripäivän järjestämiseen.  Näiden avulla ruokatori-konseptia on mahdollista levittää myös muualle Suomeen. Toteuttajatahona Herttoniemen ruokaosuuskunta. 

Kannustava hallinto
Lue blogi-raportti aiheesta

Palvelumuotoilun työkalujen hyödyntäminen  sähköisen asioinnin ja lomakkeiden käyttäjälähtöisessä suunnittelussa.Kokeilussa palvelumuotoilija tutustuu Maaseutuviraston sähköiseen asiointiin sekä lomakkeisiin ja antaa niistä käyttäjälähtöisestä kehitysehdotuksia. Lisäksi kokeilun aikana Maaseutuviraston sähköistä asiointia kehittävälle työryhmälle järjestetään palvelumuotoilun minikoulutus ja heidän käyttöön koostetaan Palvelumuotoilun työkalupakkki tulevia kehityshankkeita varten. Toteuttajakumppanina Maaseutuvirasto.

Sparraava Neuvonta
Lue blogi-raportti aiheesta

Kokeilu lähestyy yrittäjiä ja kokeiluja fastilitoivaa neuvontaa etnografisesta näkökulmasta innovatiivisten yrittäjien ja uudenlaisten liiketoimintakonseptien aitoja tarpeita ymmärtäen. Miten alkaville yrityksille suunnatut palvelut (neuvonta jne) saadaan aidosti vastaamaan yritysten tarpeisiin uusien vihreän talouden innovaatioiden synnyttämiseksi/kestävän, osallistavan ja älykkään kasvun luomiseksi? Mitä ja millaista olisi fasilitoiva neuvonta?Kokeilussa etnografi perehtyy observoiden ja syvähaastatteluin innovatiivisten alkavien yrittäjien tarpeisiin kasvun vauhdittamiseksi. Toteuttajatahona Suomen Antropologinen Seura, kulttuuriantropologi Pekka Tuominen.

Kokeiluraha
Lue blogi-raportti aiheesta

Kokeilun ideana on selvittää, miten yrityksen uutta innovatiivista ja kasvuun tähtäävää liiketoimintaideaa voitaisiin edistää ketterällä käytännön testaukseen tarkoitetulla kokeilurahalla. .Kokeilussa Etelä-Savon Ely-keskus myöntää yhdelle tai kahdelle yrittäjälle kokeilurahan. Yritysidean kokeilua seurataan yrittäjän aloitus- ja päätöshaastatteluin. Lisäksi Ely-keskuksessa laaditaan suppea prosessikuvaus kokeilurahan hakemisesta, päätöksenteosta, maksatuksesta ja mahdollisesta takaisinperinnästä. Toteuttajatahona Etelä-Savon Ely-keskus.Ota yhteyttä

Suosittelemme

  1. Kokeilukulttuuri

   Video 0

   Kokeilukulttuuri vastaa yhteiskunnan kiihtyvään muutosvauhtiin. Se kannustaa uusien ratkaisujen luomiseen ja haastaa suunnittelusta tekemiseen....

   4 vuotta sitten

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Artikkelit Palveluintegraattori-toiminnalla uutta kasvua, liiketoimintaa ja ratkaisuja

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö luo jatkuvasti uusia ja muuttuvia tarpeita yritys- ja kuluttajapalveluille. Mistä ja miten kuluttajat ja asiakkaat tulevat saamaan tarvitsemansa tai haluamansa uudenlaiset ja yksilöllisesti räätälöidyt palvelukokonaisuudet - mahdollisimman helposti, laadukkaasti ja varmasti? Mistä ja miten yritykset ja organisaatiot luovat uusia palvelukokonaisuuksia...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Päivi Hirvola

Artikkelit Loppuraportti: Yrittäjän kannustinrahakokeilu

Sitran Kokeilujen maaseutu -hankkeeseen liittyen Etelä-Savon ELY -keskus toteutti alkusyksystä 2012 rahoituskokeilun, jossa tavoitteena oli valmiuksien kehittäminen uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämiseksi PK-yrityksissä. Kokeilussa kahdelle eteläsavolaiselle yrittäjälle myönnettiin ennakkona rahoitus keskeneräisen tuotteen tai yritysidean edistämiseksi nopealla...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Maija Puurunen

Blogit Aluelämpöä parilla tonnilla

Lähienergia edellyttää vuoropuhelua -blogissa kerroin miten loimme eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta ja kokeilun keinoin uuden toimintamallin aluelämmön edistämiseksi. Asia lähti siis liikkeelle Hiilineutraaliuteen tähtäävän Mynämäen kunnan tarpeesta löytää kyläkouluille edullisempi lämmitysmuoto. Kunnan energiatyöryhmän selvityksen tuloksena päädyttiin kilpailuttamaan...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Pasi Tainio

Blogit Aluekehittämisen ryhtiliike

Suomalaisen aluekehittämisen käytännöt kaipaavat tuuletusta ja ryhtiliikettä.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Jari_Kolehmainen

Tapahtuma Kestävän kasvun toimintamallit -round table

Sitra järjestää round table -tilaisuuden 14.12.2012, jossa kuullaan ja keskustellaan kestävän kasvun toimintamalleista Hollannin esimerkin pohjalta. Kutsuvierastilaisuus. Tilaisuudessa johtaja Roel Bol (Department of bio-based economy/Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation) kertoo Hollannin biopohjaisen talouden kehittämisen toimintamallista. Miten ko....

4 vuotta sitten kirjoittajalta Sanna Ylä-Lyly

Blogit Maaseutuviraston kokeilu palvelumuotoilun käytöstä sähköisen asiointipalvelun kehittämisessä

Kasvun vauhdittaminen haastaa luomaan uusia toiminta- ja kannustusmalleja niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.  Mitä kannustava hallinto voi olla esim. EU-ohjelmiin liittyen? Entä mitä lisäarvoa palvelumuotoilun keinojen hyödyntäminen voi tuoda? Muun muassa näillä kysymyksillä lähestyttiin sähköisen asioinnin kehittämistä Sitran Kokeilujen maaseutu -hankkeessa, kun...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Tuija Riukulehto

Blogit Maaseudun yhteisöllisillä työtiloilla valoisa tulevaisuus – tietyillä ehdoilla

Yhteisölliset työtilat kuten HUB Helsinki ovat tiloja, joissa freelancerit, etätyöläiset ja muut itsenäisen työn tekijät voivat tehdä omia töitään ja samalla nauttia työyhteisön hyödyistä. Erilaisia yhteisöllisiä työtiloja on ympäri maailmaa jo noin 2 100 ja määrä on kasvussa johtuen tietotyön ja yrittäjämäisen työn yleistymisestä. Olen saanut olla...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Juha Heikkilä

Blogit Positiivista anarkiaa maaseudun elävöittämiseen

Maaseudulta haetaan erilaisia asioita kuin ennen: hyvinvointia, virkistäytymistä, turvallista ja vapauttavaa elinympäristöä, omavaraisempaa elämää, toimivia verkko- ja liikenneyhteyksiä ja ennen kaikkea kokeilumahdollisuuksia tehdä asioita eri tavalla kuin kaupungissa.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Kati Hienonen

Blogit Lähienergia edellyttää vuoropuhelua

Lähienergia, aluelämpö ovat aiheina ajankohtaisia monessa kunnassa. Ketäpä ei kiinnostaisi selvä säästö? Myös yhä useampi omakotiasuja tai taloyhtiön asukas on kiinnostunut lähienergiasta.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Pasi Tainio

Blogit Kierrätysmaataloudella kestävälle pohjalle

Määritelmä kierrätysmaataloudelle on vielä kovin hajanainen. Onko kyseessä vain tai pääasiassa ravinteet, joita kierrätetään - vai otetaanko mukaan muitakin elementtejä kuten esimerkiksi muovi, vesi, puu, energia tai vaikkapa metalli? Mikä kiertää ja kuinka paljon?

4 vuotta sitten kirjoittajalta Kaisa Tolonen

Tapahtuma Luovuuden virrasta innovaatioksi -seminaari

Tervetuloa Luovuuden virrasta innovaatioksi -seminaariin Tampereelle! Seminaarin tavoitteena on luoda malleja ja käytäntöjä maaseudun innovaatioympäristön kehittämiseksi, yritysinnovaatioiden edistämiseksi ja innovaatioiden nopeammalle leviämiselle. Seminaarissa tuodaan esiin myös nopeiden kokeilujen kautta saatuja kokemuksia innovaatioiden syntymisessä. Tavoitteena on hyödyntää...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Henrika Häikiö

Blogit Peltodiili – ruokaa ja paljon muuta

Peltodiili on on tämän kesän satoa, Peloton -leirillä   pyöritelty ajatus yhdistää vähäkäyttöiset pellot ja vuosia viljelypalstoille jonottavat kaupunkilaiset. Sitran Kokeilujen maaseutu -hankkeen kannustamina lähdimme sosiaalisessa mediassa etsimään vastauksia niihin kysymyksiin, jotka leirin jälkeen jäivät päälimmäisinä mieleen ja liittyivät lähinnä...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Aino Nuolioja

Blogit Toripäivästä uusi suoramyyntikanava paikallisille lähi- ja luomuruuantuottajille

Tori on paras myyntikanava pienille ruuantuottajille. Paikalliset ihmiset tulevat ostamaan tuoretta ja paikallista ruokaa tuottajalta, ilman välikäsiä. Tuottajalle ei synny kiinteitä isoja kuluja ja samalla hän oppii tuntemaan asiakkaat. Asiakkaat puolestaan saavat suoran kontaktin ruuan alkuperään. Miksi tori sitten pitää keksiä uudelleen? Kysytään toisin. Mitä jos sataa, tuulee tai...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Olli Repo

Blogit MaaseutuHUB - perinteinen konsepti uudessa muodossa

MaaseutuHUB on uusien ajatusten välitys- ja jatkojalostuspaikka, yhdessä tekemisen ja ideoinnin alusta. Sitran ja Hub Jyväskylän yhteinen MaaseutuHub-kokeilu valtasi Uuraisten kunnanviraston kolmeksi päiväksi 13. - 15.9.2012. Hubi toimi samalla myös avoimena etätyöpisteenä. Kokeilun tarkoituksena oli kannustaa maaseudun toimijoita uudenlaiseen ajatteluun ja rohkeaan toimintaan,...

4 vuotta sitten

Blogit Ihmislähtöinen arvonluonti tuottaa kestäviä innovaatioita

Jo ensitapaamisessa sparraava neuvonta –aiheiseen kokeiluun valikoituneiden yrittäjien ja konseptien kehittäjätiimien kanssa selviää, että niissä on lähdetty luomaan aidosti uusia konsepteja eikä vain kehittämään niitä olemassa olevien päälle. Siksi on ainoastaan eduksi, että tekijöiden taustat poikkeavat rajusti toisistaan – tavoitteena ei ole ennalta määriteltyjen...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Pekka Tuominen

Uutiset Sitra testaa kokeilukehittämistä

Sitra testaa yhteistyössä eri kumppanien kanssa yhdeksää ideaa uuden, kestävän liiketoiminnan ja kuluttajille arvoa luovan innovaatiotoiminnan edistämiseksi.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Päivi Hirvola

Blogit Ideasta kokeilun kautta yritystoiminnaksi - yrittäjän kannustinrahakokeilu

Etelä-Savon ELY-keskus toteuttaa alkusyksystä 2012 rahoituskokeilun, jossa tavoitteena on valmiuksien kehittäminen uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämiseksi PK-yrityksissä. Kokeilussa yrittäjälle myönnetään ennakkona rahoitus keskeneräisen tuotteen tai yritysidean edistämiseksi nopealla aikataululla ja mahdollisemman pienellä byrokratialla.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Maija Puurunen

Blogit Yritykset oppimispolulla yhteisölliseen mediaan

Sosiaalisen eli yhteisöllisen median käyttäminen yrityksen toiminnassa vaatii suunnitelman yhdistettynä hyvään sisältöön ja prosesseihin. Tarvitaan innostusta, oikeaa asennetta ja fiksua toteutusta.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Pauliina Mäkelä

Julkaisut Maaseutu kestävien ratkaisujen taloudessa

Maaseutu on yksi suomalaisen hyvinvoinnin ja kestävän kasvun lähteistä. Maaseudun aineelliset ja aineettomat voimavarat mahdollistavat uusia ratkaisuja sekä bioperusteisen ja vihreaän talouden että väljyyteen ja maisemaan liittyvän aineettoman hyvinvoinnin alueilla.

Blogit Ajatusleipomo nostatusvaiheessa – mukana yrittäjät ja kuluttajat

Yrittäjät ja kuluttajat yhdessä pohtimaan uusia palveluja ja tuotteita, siinä haaveemme. Toimisivatko koulutukset, pienryhmät vai asiakaspaneelit? Entä sosiaalinen media, aktiivisten, keskustelevien ja kantaaottavien ihmisten kohtauspaikat? Sysäyksen toteutukseen saimme kesäkuussa Sitran kokeiluprojektin muodossa. Innokkaasti lähdimme hakemaan kokeiluun jo hieman somea käyttäneitä...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Suvi Anttila

Julkaisut Maaseutu kestävien ratkaisujen taloudessa

Maaseutu on yksi suomalaisen hyvinvoinnin ja kestävän kasvun lähteistä. Maaseudun aineelliset ja aineettomat voimavarat mahdollistavat uusia ratkaisuja sekä bioperusteisen ja vihreaän talouden että väljyyteen ja maisemaan liittyvän aineettoman hyvinvoinnin alueilla.

Artikkelit Kehitä ja kehity kokeilemalla

Kokeileminen on kiinnostavaa – lapsikin tietää sen. Työikäisillä kokeilukynnys sen sijaan on korkeammalla, jolloin monetkaan hyvät ideat eivät tule testatuksi tai edes ääneen sanotuiksi. Kokeilukulttuuri tekee nyt vahvasti tuloa myös työelämään – tarjolla on aivan uusia oppimisen välineitä monen tyyppisille organisaatioille.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Sari Tuori

Uutiset MaaseutuHUB sytyttää uudenlaiseen ajatteluun Uuraisilla

MaaseutuHUB - Uudenlaisen maaseutuajattelun tapahtuma Uuraisten kunnanvirastolla 13.-15.9.2012 Uuraisten kunnanvirastosta sukeutuu uudenlaisen ajattelun ja yllättävien kohtaamisten areena, MaaseutuHUB. Kolmipäiväinen tapahtuma on Sitran ja Hub Jyväskylän yhteistyössä järjestämä kokeilu, joka tarjoaa aivanystyröitä verryttelevää ohjelmaa ja työpajoja mm. kuntalaisille,...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Päivi Hirvola

Blogit Kysynnän, ratkaisujen ja kokeilujen maaseutu

Eurooppa 2020 -strategia on tuonut maaseudun kehittämistyöhön uuden käsitteistön. Maaseudun kehittämistyön toivotaan tuottavan kestävää, osallistavaa ja älykästä kasvua. Kasvu – eri määrein maustettuna – on siis maaseudun kehittämisen ytimessä. Mihin kasvu perustuu? Pitkäjänteisen kasvun moottorina on aina kysyntä. Maaseudun kehittämisen ydinasia on siten tunnistaa,...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström

Muualla verkossa MaaseutuHUB Uurainen 13.-.15.9.2012

MaaseutuHUB on Sitran ja Hub Jyväskylän järjestämä kolmipäiväinen maaseutuajattelun tapahtuma, joka järjestetään 13.-15. syyskuuta Uuraisten kunnanvirastolla. Tapahtuma tarjoaa uusia näkökulmia mm. maaseudun tulevaisuuteen ja yrittäjyyteen. Tule mukaan!

4 vuotta sitten sivustolta www.hubjkl.fi

Blogit Liisa Jokinen: Takaisin luontoon

Tällainen on tulevaisuuden luontomatkailija: omatoiminen nautiskelija, joka ei luontolomallaan kaipaa tekniikkaa, taulutelevisioita tai tuvan täyttä varustusta. Palveluita telttailija-retkeilijät kyllä kaipaavat, mutta ei niinkään paikan päältä vaan internetistä löytyviä.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Liisa Jokinen

Blogit Kuluttajamarkkinoilla tarvitaan verkosto-osaamista

Yhteisöllisyydellä on merkittävä rooli tämän päivän kuluttajamarkkinoilla. Kuluttajat etsivät tuotteiden ja palvelujen avulla merkityksiä, elämyksiä ja ennen kaikkea yhteisiä ja jaettuja kokemuksia. Brändin rooli on toimia yhdistävänä linkkinä kuluttajien ja kulutusyhteisöjen välillä luoden sosiaalista arvoa. Näin markkinoille muodostuu monimuotoisia yhteisöverkostoja....

4 vuotta sitten kirjoittajalta Elina Närvänen

Julkaisut Miten maaseutu vastaa tulevaisuuden kysyntään?

Maaseutu ja luonnonvarat tarjoavat uusia menestyksen mahdollisuuksia ja kestävää hyvinvointia Suomelle. Raportti kokoaa yhteen Maaseutu Suomi-strategiassa työpajaprosessin tuloksia siitä, millainen rooli maaseudulla on Suomen menestysstrategiassa ja millaisiin toimenpiteisiin tulisi tarttua maaseutuun kohdistuvaan uuteen kysyntään vastaamiseksi.

Torsti Hyyryläinen, Päivi Pylkkänen, Timo Suutari


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot