Solar Decathlon Europe 2010 -kilpailu


Päättynyt hanke

10/2008 - 6/2010

Solar Decathlon on energiatehokkaan rakentamisen ja arkkitehtuurin kymmenottelu, johon osallistuu kilpailijatiimejä eri maiden yliopistoista ja korkeakouluista sekä yrityksistä. Vuonna 2010 järjestettiin ensimmäistä kertaa Euroopan alueen oma kilpailu, jonka järjestäjä-maana toimi Espanja. Kilpailussa Suomea edusti Aalto-yliopiston ja yritysmaailman yhteistiimi, joka suunnitteli energiaa tuottavan asuinrakennuksen. Tiimin suojelijana oli asuntoministeri Jan Vapaavuori.

Hankkeen tavoitteena oli tuoda kansainvälisesti esiin suomalaisten yritysten ja tieteen kehittämiä tulevaisuuden energiaratkaisuja. Samalla pyrittiin lisäämään markkinoiden ja pääomasijoittajien tietoisuutta suomalaisen matalaenergia-arkkitehtuurin ja rakennusteknologian korkeasta tasosta. Hanke myös edisti energiaomavaraisen rakentamisen opetusta ja tutkimusta Suomessa. Suomalainen kilpailuehdotus oli puusta rakennettava nollaenergiatalo eli rakennus, jonka tuottaman ja tarvitseman energian määrä on vuositasolla yhtä suuri.

Energiaa tuottavat rakennukset kilpailevat Solar Decathlonissa kymmenessä lajissa, joita ovat energiankulutuksen lisäksi mm. arkkitehtuuri, insinöörisuunnittelu sekä kaupallinen potentiaali. Kilpailuehdotukset edellyttävät innovatiivisia ratkaisuja, rakennusten on oltava arkkitehtonisesti korkeatasoisia, ja energiaomavaraisuus on saavutettava niissä asumismukavuudesta tinkimättä.

Solar Decathlon Europe 2010 kilpailussa nähtiin 17 eri lähtökohdista ja eri tavoitteilla suunniteltua rakennusta. Kilpailutilanteessa korostui viestinnän ja viestien selkeyden merkitys. Yksinkertaisuudessaan suomalainen viestintä oli onnistunut – puurakenteinen Luukku-talo oli jatkuvana puheenaiheena kilpailussa. Merkittävää oli myös uusien ajatusten synnyttäminen monitieteisen osaamisen yhteensaattamisella.

Luukku-talo sijoittui Solar Decathlon -kokonaiskilpailussa Madridissa viidennelle sijalle. Kilpailutaloja oli kaikkiaan 17. Kansainvälisistä asiantuntijoista koostunut jury asetti puusta tehdyn Luukku-talon ensimmäiselle sijalle arkkitehtuuri-osakilpailussa. Kestävyys-osiossa Luukku-talolle myönnettiin tunnustuspalkinto Cervantes Award  ”yleiseurooppalaisen talon unelman menestyksekkäästä tavoittelusta rakennuksella, joka saavuttaa positiivisen energiataseen sekä Madridissa että Suomessa”.

Solar Decathlon ja Luukku-talo saivat suurta huomiota Suomessa, mikä vähensi epäilyjä nollaenergiarakentamista ja aurinkoenergian käyttöä kohtaan. Materiaalien päästövaikutukset sekä puurakentaminen saivat myös positiivista julkisuutta. 

Solar Decathlon Europe 2010 -kilpailun verkkosivuille »

Ekotalo tuottaa sähköä verkkoon (Kunta-tv 24.5.2011) »
CNN tutustui Luukkuun »
Uutinen 12.11.2010: Luukku-talolle Puupalkinto 2010 »
Uutinen 21.6.2010: Luukku-talo voitti Solar Decathlon Europe 2010 arkkitehtuuri-osakilpailun »
Uutinen 8.9.2010 Luukku-talolle Vuoden puunkäytön edistäjä -palkinto »

Linkkejä

Kilpailun verkkosivuille »
Suomalaistiimin verkkosivuille »
Lataa esite (pdf) »


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä
Hankkeet Energiahuollon kokonaiskuva

Kansallinen toimintaohjelma ERA17 energiankäytön tehostamisesta ja päästöjen alentamisesta ja taustaselvitykset Energiankäytön tehostaminen ja kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen edellyttävät kokonaisvaltaista ja riittävän yksityiskohtaista kuvaa rakennetun ympäristön energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen muodostumisesta. Näin pystytään erottelemaan isot ja...

Maaliskuu 2008 - Joulukuu 2012

Hankkeet Ilmasto-opas.fi kokoaa ilmastonmuutostiedon yhteen paikkaan

Ilmasto-opas.fi -sivusto kokoaa ilmastotietoa yhteen paikkaan. Se tarjoaa suomalaisille jäsenneltyä tietoa Suomen ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta myös alueellisella tasolla. Sivuston sisältöä täydennetään ja kehitetään vähitellen. Sisältöä tuottavat Suomen johtavat ilmastoalan tutkijat ja asiantuntijat. Ilmasto-oppaasta löytyy noin 400 sivua helppotajuista ja luotettavaa...

Joulukuu 2011 - Joulukuu 2012

Hankkeet Puurakentamisen tietopalvelu

Puutuotealalta puuttuu teräsrakenneyhdistyksen ja betonitiedon kaltainen tietopalvelu, joka tarjoaa rakennusalan ammattilaisille varmennettua teknistä tietoa, suunnittelutyökaluja ja ohjeistusta puurakentamisesta, sen normeista ja määräyksistä sekä tuotteista ja ratkaisuista valmistajineen. Tällaisen, pääasiassa rakennusinsinööreille ja arkkitehdeille suunnatun tietopalvelun...

Joulukuu 2010 - Toukokuu 2012


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot