1. Hiilineutraali kiertotalous

  Nopea muutos edelläkävijäksi tuo kestävää hyvinvointia, talouskasvua ja kilpailukykyä.

Ajankohtaista

  1. Etumatkamme kiertotaloudessa...

   Blogit 0

   Olemme onnistuneet tekemään yhdestä asiasta niin kiinnostavan, että kyselyjä asiasta tulee toiselta puolelta maailmaa.

   2 viikkoa sitten kirjoittajalta Mari Pantsar
  2. Mitä nämä käsitteet...

   Artikkelit 0

   Kokosimme yhteen joukon hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyviä käsitteitä, joiden koemme kaipaavan selitystä. Päivitämme ja täydennämme listaa...

   3 viikkoa sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt
  3. Suomalaisista maailman...

   Uutiset 0

   Kokeilemme yhdessä Lahti2017 MM-hiihtokisojen kanssa vähähiilisiä ja älykkäitä kiertotalouden ratkaisuja yleisötapahtumassa.

   Yksi kuukausi sitten

Kestävien ratkaisujen edelläkävijöille tarjolla valtavat markkinat

Suomella on ennennäkemätön mahdollisuus luoda seuraavien 5–10 vuoden aikana kestävää hyvinvointia ja menestystä hiilineutraalista kiertotaloudesta. Aikamme suurin haaste on miten löydämme toimintamalleja, joissa talouden ja hyvinvoinnin kasvu eivät enää perustu luonnonvarojen liikakäyttöön ja fossiilisiin polttoaineisiin. Opettelemme sopeutumaan maapallon kantokyvyn rajoihin tilanteessa, jossa globalisaatio, ja voimapolitiikka kietoutuvat toisiinsa yhä tiiviimmin.

Maailma tarvitsee nyt kipeästi edelläkävijöitä. Yhteiskuntien on muututtava tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi kiihtyvän väestönkasvun, luonnonvarojen hupenemisen ja ilmastokriisin myötä. Ne yhteiskunnat, jotka ensimmäisinä löytävät ratkaisuja viheliäisiin ongelmiin, menestyvät globaalissa kilpailussa. Suomi voi olla kokoaan suurempi maailman ongelmien ratkaisijana.

Ilmastonmuutoksen torjunta ja kiertotalous kulkevat käsi kädessä. Ilmastonmuutosta ei voi torjua ilman resurssien viisasta käyttöä.

Kaupungistuminen kiihtyy koko ajan. Ihmiset tarvitsevat uudenlaisia tapoja liikkua sekä ratkaisuja asumiseen ja energiankäyttöön, jolloin erilaiset helppokäyttöiset, älykkäät ja puhtaat ratkaisut yleistyvät. Laajenevat kaupungit synnyttävät tarpeen entistä kestävämmälle ruoantuotannolle. Vastaamalla näiden tarpeiden luomaan kysyntään omilla tuotteillaan ja palveluillaan, yrityksemme pystyvät hyödyntämään valtavat markkinamahdollisuudet. Tämä edellyttää uudenlaista yhteistyötä yritysten, tutkimusorganisaatioiden sekä kaupunkien, kuntien ja valtion välillä. Tästä yksi esimerkki on pääkaupunkiseudun Smart & Clean -yhteistyöprojekti.

Päätöksentekijöillä on nyt mahdollisuus luoda sellainen Suomi, jossa yritykset kehittävät kestäviä ratkaisuja maailman ongelmiin ja kokeilevat niitä kotimarkkinoilla. Tuloksena on korkean lisäarvon kannattavaa liiketoimintaa, joka osaltaan nostaa Suomea uuteen kasvuun ja tuo työpaikkoja, tuloja ja kestävää hyvinvointia.

Sitra haluaa vauhdittaa tätä muutosta rakentamalla siitä kansallisen päämäärän: haluamme tehdä Suomesta hiilineutraalin kiertotalouden. Voimme tehdä siitä Suomelle kilpailuvaltin, mikäli olemme muutoksen etujoukoissa.

Riippumattomana, puolueettomana ja vastuullisena toimijana Sitra voi rakentaa uudistavaa yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden välille.

Nostamme hiilineutraalin kiertotalouden kestävän kilpailukyvyn lähteeksi

Kiertotaloudessa materiaalit ja arvo pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä. Hukkaa ja jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Kiertotalouden kuluttajalähtöiset liiketoimintamallit -avainalueella etsimme ratkaisuja näihin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Yritysten ja teollisuuden rooli maailman muuttamisessa kohti hiilineutraalia kiertotaloutta on olennainen. Ne voivat innovoida sekä luoda tuotteita ja ratkaisuja, jotka samalla parantavat niiden kilpailukykyä. Nopeasti toimiessaan suomalaisyrityksillä on mahdollisuus nousta maailman eturiviin tarjoamaan entistä kestävämpiä ratkaisuja. Tähän Hiilineutraali teollisuus -avainalue tarjoaa käytännön työkaluja.

Matka kohti kestävää ja kilpailukykyisempää Suomea on jo alkanut. Viime vuosina Sitra on luonut muun muassa resurssiviisaiden kuntien verkosto Fisun, edistänyt yritysten kestävän liiketoiminnan ekosysteemejä eli teollisia symbiooseja, yhdistänyt kaivosalan toimijoita Kestävän kaivostoiminnan verkostoksi ja ollut perustamassa lähienergialiittoa ja suuryritysten Climate Leadership Council -yhdistystä (CLC). CLC:n tavoitteena on vaikuttaa elinkeinoelämän valmiuteen kohdata ilmastonmuutoksen torjunnan tuomat mahdollisuudet ja hyötyä niistä.

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Blogit Päästöt kiveksi

CarbFix-hanke tuo toivoa hiilidioksidin talteenoton onnistumiselle kohtuuhintaan ja nopealla aikataululla.

1 viikko sitten kirjoittajalta Oras Tynkkynen

Tapahtuma Suuri lannoitekeskustelu

Keskustelu kierrätyslannoitteiden käytöstä käy vilkkaana. Tervetuloa kuulemaan mitä mieltä lannoitealan asiantuntijat ovat asiasta! Markkinat määrittävät sekä kierrätysravinteiden kysyntää että kierrätysravinteilla tuotettujen tuotteiden kysyntää. Mikä vaikuttaa tähän markkinakysyntään? Mitä huolia markkinoilla kierrätysravinteiden käytössä on? Mitä hyötyjä...

1 viikko sitten kirjoittajalta Anna Pulli

Blogit Tee fiksuja valintoja kotona!

Kuluttajista tulee energian tuottajia ja aktiivisia toimijoita energiamarkkinoilla, kirjoittaa Lotta Toivonen.

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Lotta Toivonen

Blogit Miten hiilineutraalius ja tasa-arvo kytkeytyvät toisiinsa?

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta ei anna oikeutta sille, miten tiiviisti päästöt ja resurssien käyttö kytkeytyvät hyvinvoinnin ja tasa-arvon tavoitteluun.

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Tuuli Hirvilammi

Tapahtuma Työpaja: Fiksumpia ja ympäristöystävällisempiä liikennejärjestelyitä suurtapahtumiin

Kokeilualustana Kotkan The Tall Ship Races – tähtäimessä mihin tahansa suureen yleisötapahtumaan skaalattavat ratkaisut Tervetuloa Kotkan Meripäivien ja Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n järjestämään työpajaan  Kotkan Vellamoon perjantaina 10.3.2017 ( ks. muuttunut aikataulu ja tarkentunut sisältö kutsun lopussa ) . Työpaja järjestetään...

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Anna Pulli

Artikkelit Mitä nämä käsitteet tarkoittavat?

Kokosimme yhteen joukon hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyviä käsitteitä, joiden koemme kaipaavan selitystä. Päivitämme ja täydennämme listaa tarvittaessa.

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Muualla verkossa Harri Leppänen: SSAB reducing carbon emissions

Harri Leppänen from SSAB presented the results that SSAB has gained from their work reducing the carbon footprint of their actions. As SSAB is a steel company, their actions have a large impact on carbon footprint. The presentation was held in an event arranged by Sitra presenting the carbon footprint of Nasdaq Helsinki listed companies.

2 kuukautta sitten sivustolta www.slideshare.net


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot