1. Hiilineutraali kiertotalous

  Nopea muutos edelläkävijäksi tuo kestävää hyvinvointia, talouskasvua ja kilpailukykyä.

Ajankohtaista

  1. Suomalaisista maailman...

   Uutiset 0

   Kokeilemme yhdessä Lahti2017 MM-hiihtokisojen kanssa vähähiilisiä ja älykkäitä kiertotalouden ratkaisuja yleisötapahtumassa.

   2 viikkoa sitten
  2. Helsingin pörssiin...

   Uutiset 0

   Vaikka Helsingin pörssiin listattujen yritysten hiili-intensiteetti on pienentynyt, silti sijoitus Helsingin pörssiin aiheuttaa enemmän...

   Yksi kuukausi sitten

Kestävien ratkaisujen edelläkävijöille tarjolla valtavat markkinat

Suomella on ennennäkemätön mahdollisuus luoda seuraavien 5–10 vuoden aikana kestävää hyvinvointia ja menestystä hiilineutraalista kiertotaloudesta. Aikamme suurin haaste on miten löydämme toimintamalleja, joissa talouden ja hyvinvoinnin kasvu eivät enää perustu luonnonvarojen liikakäyttöön ja fossiilisiin polttoaineisiin. Opettelemme sopeutumaan maapallon kantokyvyn rajoihin tilanteessa, jossa globalisaatio, ja voimapolitiikka kietoutuvat toisiinsa yhä tiiviimmin.

Maailma tarvitsee nyt kipeästi edelläkävijöitä. Yhteiskuntien on muututtava tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi kiihtyvän väestönkasvun, luonnonvarojen hupenemisen ja ilmastokriisin myötä. Ne yhteiskunnat, jotka ensimmäisinä löytävät ratkaisuja viheliäisiin ongelmiin, menestyvät globaalissa kilpailussa. Suomi voi olla kokoaan suurempi maailman ongelmien ratkaisijana.

Ilmastonmuutoksen torjunta ja kiertotalous kulkevat käsi kädessä. Ilmastonmuutosta ei voi torjua ilman resurssien viisasta käyttöä.

Kaupungistuminen kiihtyy koko ajan. Ihmiset tarvitsevat uudenlaisia tapoja liikkua sekä ratkaisuja asumiseen ja energiankäyttöön, jolloin erilaiset helppokäyttöiset, älykkäät ja puhtaat ratkaisut yleistyvät. Laajenevat kaupungit synnyttävät tarpeen entistä kestävämmälle ruoantuotannolle. Vastaamalla näiden tarpeiden luomaan kysyntään omilla tuotteillaan ja palveluillaan, yrityksemme pystyvät hyödyntämään valtavat markkinamahdollisuudet. Tämä edellyttää uudenlaista yhteistyötä yritysten, tutkimusorganisaatioiden sekä kaupunkien, kuntien ja valtion välillä. Tästä yksi esimerkki on pääkaupunkiseudun Smart & Clean -yhteistyöprojekti.

Päätöksentekijöillä on nyt mahdollisuus luoda sellainen Suomi, jossa yritykset kehittävät kestäviä ratkaisuja maailman ongelmiin ja kokeilevat niitä kotimarkkinoilla. Tuloksena on korkean lisäarvon kannattavaa liiketoimintaa, joka osaltaan nostaa Suomea uuteen kasvuun ja tuo työpaikkoja, tuloja ja kestävää hyvinvointia.

Sitra haluaa vauhdittaa tätä muutosta rakentamalla siitä kansallisen päämäärän: haluamme tehdä Suomesta hiilineutraalin kiertotalouden. Voimme tehdä siitä Suomelle kilpailuvaltin, mikäli olemme muutoksen etujoukoissa.

Riippumattomana, puolueettomana ja vastuullisena toimijana Sitra voi rakentaa uudistavaa yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden välille.

Nostamme hiilineutraalin kiertotalouden kestävän kilpailukyvyn lähteeksi

Kiertotaloudessa materiaalit ja arvo pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä. Hukkaa ja jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Kiertotalouden kuluttajalähtöiset liiketoimintamallit -avainalueella etsimme ratkaisuja näihin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Yritysten ja teollisuuden rooli maailman muuttamisessa kohti hiilineutraalia kiertotaloutta on olennainen. Ne voivat innovoida sekä luoda tuotteita ja ratkaisuja, jotka samalla parantavat niiden kilpailukykyä. Nopeasti toimiessaan suomalaisyrityksillä on mahdollisuus nousta maailman eturiviin tarjoamaan entistä kestävämpiä ratkaisuja. Tähän Hiilineutraali teollisuus -avainalue tarjoaa käytännön työkaluja.

Matka kohti kestävää ja kilpailukykyisempää Suomea on jo alkanut. Viime vuosina Sitra on luonut muun muassa resurssiviisaiden kuntien verkosto Fisun, edistänyt yritysten kestävän liiketoiminnan ekosysteemejä eli teollisia symbiooseja, yhdistänyt kaivosalan toimijoita Kestävän kaivostoiminnan verkostoksi ja ollut perustamassa lähienergialiittoa ja suuryritysten Climate Leadership Council -yhdistystä (CLC). CLC:n tavoitteena on vaikuttaa elinkeinoelämän valmiuteen kohdata ilmastonmuutoksen torjunnan tuomat mahdollisuudet ja hyötyä niistä.

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Muualla verkossa Harri Leppänen: SSAB reducing carbon emissions

Harri Leppänen from SSAB presented the results that SSAB has gained from their work reducing the carbon footprint of their actions. As SSAB is a steel company, their actions have a large impact on carbon footprint. The presentation was held in an event arranged by Sitra presenting the carbon footprint of Nasdaq Helsinki listed companies.

4 viikkoa sitten sivustolta www.slideshare.net

Blogit Luonto ja hyvyys kotouttavat

Suomalaiset ovat oivaltaneet, että luonto on suuri voimavara myös maahanmuuttajien kotouttamiseen.

4 viikkoa sitten kirjoittajalta Eeva Furman

Blogit Valo tulee Afrikasta

Näyttävän karuista maisemistaan tunnettu marokkolaiskaupunki Ouarzazate saattaa pian olla tunnetumpi maailman suurimmasta aurinkovoimalasta.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Oras Tynkkynen

Julkaisut Climate impact assessment of Nasdaq Helsinki

Helsingin pörssiin listattujen yritysten laskennallinen hiili-intensiteetti on pienentynyt 20 prosenttia viime vuodesta. Tämä selviää Sitran teettämästä tutkimuksesta, joka myös ensimmäistä kertaa vertaili Helsingin ja Tukholman pörssilistojen hiili-intensiteettiä. Muutos on merkittävä ja osoittaa sijoittajien ja yritysten tekevän aidosti työtä ilmastoriskien vähentämiseksi....

Robert Rosenberg, Harshpreet Singh (South Pole Group)

Blogit Kinkkuauto on arkea, entä kehitysyhtiö?

Joulukinkun rasvalla valmistetusta dieselistä kulkeva auto tuo kiertotalouden luultavasti paremmin mieleen kuin kehitysyhtiö-termi, vaikka molemmat siihen liittyvätkin. Älykkäiden kaupunkien ratkaisuja pohdittiin marraskuussa Kalasataman Kattilahallissa järjestetyssä Smart City 2016 –tapahtumassa . ”Smart city” määritellään usein älykkääksi kaupungiksi, joka käyttää yhä...

Yksi kuukausi sitten

Tapahtuma Kiertotaloustiekartan toteuttajien työpaja

Kiertotalouden tiekartan toteuttajien työhön lisää vauhtia työpajasta   Kiertotaloustiekartan toteuttajat ensimmäistä kertaa koolle    Maailman ensimmäisen kansallisen kiertotalouden tiekartan toimeenpano on lähtenyt vauhtiin. Kierrolla kärkeen –tiekartta muuttuu nyt toiminnaksi, jota Sitra koordinoi. Osana tätä työtä kutsumme kaikkien avainhankkeiden ja...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Kirsi Pönni

Muualla verkossa Eeva Furman: Tavoitteista toimintaan

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin puheenjohtaja Eeva Furman piti esityksen Sitran fasilitoiman paneelin näkemyksistä hallituksen Agenda2030 -toimeenpanosuunnitelmasta. Esitys pidettiin 7.12.2016 kestävän kehityksen toimikunnan ja kehityspoliittisen toimikunnan yhteiskokouksessa.

Yksi kuukausi sitten sivustolta www.slideshare.net

Esitykset Eeva Furman: Tavoitteista toimintaan

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin puheenjohtaja Eeva Furman piti esityksen Sitran fasilitoiman paneelin näkemyksistä hallituksen Agenda2030 -toimeenpanos

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta SitraEkologia

Blogit Yhdessä

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teema on Yhdessä. Juuri tänään se tuntuu suurelta ja tärkeältä teemalta, Jenni Sarolahti pohtii.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Blogit Apatiasta kestävään elämään

Syyllisyyden kokemus voi parhaimmillaan muuttua voimavaraksi, kirjoittaa tutkija Panu Pihkala.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Panu Pihkala


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot