1. Hyvinvointidata

  Hyvinvointidatan monipuolinen ja sujuva käyttö tuottavat laadukasta tutkimusta, hoitoa ja hoivaa.

 2. Hyvinvointidatan hyödyntämiseen toimija

  • Hyvinvoinnin palveluoperaattori kokoaa ja jakaa hyvinvointidataa turvallisesti hyötykäyttöön.
  • Hankkeen avulla valmistellaan hyvinvoinnin palveluoperaattorin käynnistämistä syksyllä 2017.
 3. Hyvinvoinnin palveluoperaattorin avulla

  • hyvinvointidataa hyödynnetään sujuvasti monesta eri lähteestä turvallisesti ja luotettavasti
  • yksilö saa laadukasta hoitoa ja hoivaa
  • terveysdatan hyödyntäminen tutkimuksessa ja tuotekehityksessä helpottuu
  • syntyy uusia palveluita ja liiketoimintaa.

Ajankohtaista

  1. Maailmaa valloittamassa

   Blogit 0

   Terveysdatan ympärillä kuhisee. Mikä maa saa datansa ensimmäisenä hyötykäyttöön nykyistä sujuvammin?

   Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Saara Malkamäki
  2. Suomalaiset suhtautuvat...

   Uutiset 0

   Suomalaiset ovat halukkaita antamaan tunnisteettomia sote- ja geenitietojaan palvelujen kehittämiseen ja tieteelliseen tutkimukseen.

   5 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Suomessa yksilöstä kerätään tietoja lukuisiin kansallisiin ja paikallisiin järjestelmiin. Hajallaan olevaa tietoa ja siitä systematisoitua dataa hyödynnetään tällä hetkellä vain alkuperäiseen käyttötarkoitukseen eli yksilön akuutin ongelman tai vaivan ratkaisemiseen. Yksilön merkitys tiedon tuottajana, hyödyntäjänä ja vahvana hallitsijana on mullistumassa. Yhä useampi ymmärtää itseään koskevalla datalla olevan arvoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokoamien tietojen lisäksi tietoa syntyy jatkuvasti myös oman toimintamme tuotteena (esim. hyvinvointi- ja aktiivisuustiedon kerääminen).

Eri järjestelmiin tallennettu data on arvokasta ja sen nykyistä laajempi hyödyntäminen palvelisi yksilöä, terveydenhuoltoa, hoiva-alaa, tutkimusta ja liiketoimintaa. Laajat tietovarannot voitaisiin hyödyntää nykyistä monipuolisemmin ja tuottaa entistä laadukkaampia sosiaalipalveluja ja terveydenhuoltoa sekä muita palveluja.

Kansainvälisesti ainutlaatuiset tietovarannot tulisi valjastaa laajempaan hyötykäyttöön ja lähemmäksi yksilöä, jonka tulee omistaa omat tietonsa ja hallita niitä. Eri lähteistä peräisin olevaa tietoa tulisi tarjota sujuvasti yhden luukun -periaatteella. Yksilön ja eri toimijoiden tiedonvaihtoa tulisi edistää ja pääsyä systematisoituun dataan tehostaa, kun osapuolilla on siihen tarve ja oikeus. Näin vältettäisiin myös päällekkäisen tiedon kokoaminen moneen paikkaan.

Uudenlainen toimintatapa tarjoaisi merkittäviä mahdollisuuksia liiketoiminnalle, tutkimukselle ja uudelle kasvulle. Tiedon jalostaminen ja jalostettuun tietoon perustuvien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden tuottaminen tulisi nykyistä helpommaksi. Lisäksi Suomeen voisi rakentua houkutteleva terveys- ja hyvinvointialan tutkimus- ja kehitysympäristö. Tämä tukisi myös jo virinneen hyvinvointiliiketoiminnan kehitystä.

Sitra on käynnistänyt uuden hankekokonaisuuden, jonka avulla valmistellaan hyvinvointidatan kokoamiseen ja koordinointiin keskittyvän toimijan perustamista. Toimijan työnimenä on Isaacus – hyvinvoinnin palveluoperaattori.

Palveluoperaattorin tehtävänä on tarjota eri tietolähteistä ja -rekistereistä saatavaa hyvinvointiin vaikuttavaa tietoa, (esim. potilastiedot, demografiset tiedot, elintapatiedot) ja avointa dataa yhden luukun kautta. Tiedon kokoamisessa ja käsittelyssä korostetaan tietosuojaa, tietoturvaa ja yksilön asemaa keskeisenä päättäjänä, mihin hänen tietojaan käytetään ja kuka niitä käyttää.

Ratkaisun etuna on, että hyvinvointiin vaikuttava kaikki data yksilön oikeudet huomioiden saadaan hyötykäyttöön Suomessa. Kansalainen näkee omat tietonsa ja voi hyödyntää niitä oman hyvinvointinsa ylläpitämisessä, hän saa käyttöönsä nykyistä parempaan tietoon perustuvia palveluita. Yhteiskunnan tuottamien tietojen nykyistä sujuvampi käyttö parantaa hoidon ja hoivan vaikuttavuutta, lisää palvelutuotannon ja tutkimuksen tehokkuutta ja parantaa elinkeinoelämän uudistumiskykyä.

Sitran hankkeiden tarkoituksena on valmistella ja käynnistää palveluoperaattorin toiminta. Työ on jatkoa Sitran aiemmille hankkeille, joissa keskityttiin muun muassa sote-tiedolla johtamiseen, sähköisen omahoidon kokeiluihin, sähköisen asioinnin kehittämiseen, hyvinvointia tiedosta -kokonaisuuteen sekä genomitiedon hyödyntämiseen terveyden ylläpidossa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. Työtä tehdään laajassa yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen kanssa. Mukana yhteistyössä ovat muun muassa STM, TEM, THL, Kuntaliitto, Tilastokeskus ja CSC. Työ käynnistyi syyskuussa 2015 ja päättyy syksyllä 2017.

#isaacus

 

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Tapahtuma Health Tuesday

Isaacus goes Health Tuesday! Tällä kerralla Health Tuesday -tapahtumassa pureudutaan Hyvinvoinnin palveluoperaattorin, Isaacuksen saloihin ja kuinka hanke edistää yritysekosysteemien syntymistä. Tilaisuus pidetään tiistaina 7.3.2016 klo 7.30–11.00 naapurissamme Team Finland -talossa (Porkkalankatu 1, Helsinki). Tule kuulemaan Isaacus-hankkeen ajankohtaisista asioista, keskustelemaan...

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Blogit Maailmaa valloittamassa

Terveysdatan ympärillä kuhisee. Mikä maa saa datansa ensimmäisenä hyötykäyttöön nykyistä sujuvammin?

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Saara Malkamäki

Blogit Barcelona opettaa: Nämä ovat vuoden 2017 odotetuimmat trendit sotessa 2/2

Soten huippuosaajat kävivät terveysteknologiatapahtuma WoHITissa Barcelonassa marraskuun lopussa. Yksi matkan tavoitteista oli selvittää, mitkä ovat alkavana vuonna Suomen ja suomalaisten kannalta tärkeimmät ja kiireellisimmin reagointia vaativat ilmiöt hyvinvointiin ja terveyteen liittyen. Havainnot voi tiivistää näin: 1) Ajattelu- ja toimintatapamme pitää päivittää pikimmiten,...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Jukka Vahti

Blogit Terveydenhuollon riskipommi: Tietoturva

Suurin osa hyökkäyksistä tietojärjestelmiin on suunniteltua toimintaa, jonka tarkoituksena on tehdä rahaa tai muuta hyötyä tekijöille.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Pauli Marttila

Tapahtuma Junction Hackathon Riihi and Isaacus

RIIHI collabaration (Sitra, Tekes, STM & RAY) is participating Junction Hackathon on 25th-27th November. The aim is to further develop Omakanta  Personal Health Record  as a platform where data from wearables and apps  and data from health care and social service professionals can be combined.  Apply now!   A HACKATHON EXPERIENCE "Junction...

4 kuukautta sitten kirjoittajalta Karoliina Ohrankämmen

Uutiset Yhteiset rahoituskriteerit ohjaavat sote-tiedonhallinnan hankkeita

Julkiset toimijat ovat sopineet yhteisistä rahoituskriteereistä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan hankkeille. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Tekes ja Sitra ovat sopineet noudattavansa yhteisesti laadittuja kriteerejä. Kriteerejä noudatetaan hankkeissa, jotka liittyvät Sote-tieto...

5 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Blogit Miksi IBM valitsi Suomen keinoälynsä kehityskehdoksi?

IBM investoi Suomeen terveydenhuollon digitalisaation, osaamispääoman ja startup-verkoston vuoksi. Tärkeimmät syyt saattoivat silti olla luottamus ja kyky uudenlaisiin kumppanuuksiin.

5 kuukautta sitten kirjoittajalta Ville Koiste

Muualla verkossa Sote-tietojen hyödyntäminen tarvitsee uutta asiakaslähtöistä datapalvelua

Sote-tietojen käsittelyn ytimessä ovat tietosuoja ja -turva. THL:n tavoitteena on, että Suomeen muodostetaan väestön terveyttä ja hyvinvointia tukeva kansallinen tietoaineistopalvelu, joka on tietoturvallinen, nopea ja kustannustehokas. Lakiesitysluonnoksen mukaan Suomeen perustetaan uusi palvelutoiminto vastaamaan aineistojen tietoturvallisesta luovuttamisesta, käyttöluvista ja saatavuustietojen ylläpidosta. (THL:n uutinen 15.8.2016)

5 kuukautta sitten sivustolta https:

Muualla verkossa Sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallista hyödyntämistä parannetaan

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tallennettuja asiakas- ja henkilötietoja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää nykyistä tehokkaammin esimerkiksi yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä. Lakiluonnos lausunnolla 30.9.2016 asti. (STM:n tiedote 11.8.2016)

5 kuukautta sitten sivustolta stm.fi

Uutiset Sitra rekrytoi: Haemme IT-projektihallinnan asiantuntijaa

Sitran käynnistämässä Isaacus-hankkeessa kehitetään kansallista hyvinvoinnin palveluoperaattoria. Palveluoperaattori yhdistää tulevaisuudessa hyvinvoinnin tietovarannot ja niiden käyttäjät sujuvasti ja turvallisesti. Näin osallistetaan yksilöitä, edistetään hyvinvointia ja luodaan jatkuvasti oppiva hyvinvoinnin ja terveyden ekosysteemi. Isaacus-hankkeen yhden tärkeän...

7 kuukautta sitten

Tapahtuma Isaacus-väliseminaari: Vauhtia käynnistykseen

Uudistaminen ja muutos ovat keskeisiä elementtejä Isaacus-hankkeessa, kun pyrimme sujuvoittamaan hyvinvointidatan hyödyntämistä useista lähteistä. Uudistus merkitsee lisääntyvää yhteistyötä ja muutosta toimintatapoihin ja prosesseihin monessa organisaatiossa. Tarvitaan yhteistä tahtoa ja työtä viedä hanke maaliin. Helena Åhman johdattelee meidät päivän aiheeseen otsikolla...

7 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Blogit Järki, tunne ja tiimi

Normipäivä: Isaacus Rothovius, Big Data, ekosysteemi, yhden luukun malli. Tarvitaan järkityyppejä vapauttamaan tieto siiloista.

8 kuukautta sitten kirjoittajalta Jaana Sinipuro

Tapahtuma Upgraded Life Festival: Sitran Work Shop

Kevään merkittävin terveysalan kasvuun, kehitykseen, startup-yrityksiin ja innovaatioihin keskittyvä tapahtumakokonaisuus tuo Helsinkiin noin tuhat osallistujaa.

9 kuukautta sitten kirjoittajalta Jukka Vahti


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot