1. Ikäihmiset

  Eläkeläiset ovat voimavara. Ikäihmiset haluavat ottaa vastuuta omasta elämästään ja päättää palveluistaan itse.

 2. Verenpaineen mittausta.

  Kansalaisiin on luotettava

  Ikäihmisten resurssit on vapautettava heidän itsensä ja läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen.

 3. Värikkäitä potilaskansioita.

  Uudet toimintamallit käyttöön

  Hankkeiden opit koottiin ammattilaisten ja päättäjien hyödyksi Sitran selvityksiin

Ajankohtaista

  1. Munpalvelut.fi kokoaa arkea...

   Uutiset 0

   Sivusto helpottaa paikallisten yritysten ja yrittäjien palvelujen vertailtavuutta ja monipuolistaa neuvonta- ja ohjauspalveluita.

   8 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen
  2. Ylöjärvi 2011

   Kuntamarkkinat – lopun...

   Blogit 0

   Palveluinnovaation fyysinen sijainti on toissijainen seikka, jos verkkovälitteinen palvelu on maailman parhaimmistoa.

   5 kuukautta sitten kirjoittajalta Jukka Vahti
  3. Palvelutori

   Julkaisut 0

   Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

   Palvelutori on yksi tapa lisätä ikääntyvien vaikutusvaltaa omaan elämäänsä. Malli pohjautuu Tampereen kaupungin kohtaamiin haasteisiin...   → Lataa PDF

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen, Tuula Holja

Aktiivinen kansalainen, kaiken ikäisenä

Sitran tavoitteena on kannustaa ihmisiä ottamaan vastuuta omasta ja lähimmäistensä hyvinvoinnista. Olemme tukeneet useilla hankkeilla reilun kahden vuoden ajan ikäihmisten kotona asumista ja arjessa selviytymistä. Olemme kehittäneet ja kokeilleet uusia toimintatapoja ja -malleja, jotka tähtäävät ikäihmisten itsenäiseen kotona elämiseen. Olemme hakeneet yhdessä ratkaisuja työhön osallistumiseen, eläkkeellä työskentelyyn ja vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen. Hankkeet toteutettiin yhteistyössä kuntien, valtion, etujärjestöjen ja muiden sidosryhmien.

Suomalaiset eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä. Heillä on kiinnostusta ja halukkuutta osallistua työelämään esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan kautta. Ikäihmiset haluavat ottaa vastuuta omasta elämästään ja päättää omista palveluistaan itse – olla subjekteja objektien sijaan. Ikäihmisten kokemukset, kyvyt ja taidot on vapautettava heidän itsensä ja läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen. Ikäihmiset ovat itse omien palvelujensa parhaita kehittäjiä ja asiantuntijoita.

Vuosina 2013–2015 toteutettu ikäihmisten palveluihin liittyvä hankekokonaisuus on pääosin päättynyt.  Käynnissä on edelleen palvelutorin verkkopalveluun liittyvä hanke Turussa. Tuloksia julkaistaan syksyllä 2016.

Uudet toimintamallit ja niiden opit koottiin ammattilaisten ja päättäjien hyödyksi Sitran selvityksiin

Palvelutori kokoaa ikäihmisten palvelut ja neuvonnan yhteen paikkaan. Palvelutorit neuvovat ja tukevat ikäihmisiä ja heidän omaisiaan palveluiden pariin Tampereella, Turussa, Porissa ja Raumalla. Neuvoja voi paikkakunnasta riippuen saada myös kotitalousvähennyksen ja henkilökohtaisen budjetin käytössä. Myös vapaaehtoistoimintaan saa ohjausta. Konseptia voi vapaasti hyödyntää kaikilla paikkakunnilla.
Palvelutori – Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille (2. uudistettu laitos)

Henkilökohtaisen budjetin toimintamalli omaishoidon tukeen luotiin Tampereella. Sitä kokeiltiin käytännössä 17 perheen kanssa. Asiakkaiden tarpeet ovat moninaisia ja henkilökohtaista budjettia käytettiin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen usein eri tavoin.
Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella – Oppeja lainsäädännön uudistamiseen

Ikäihmisten palveluita voidaan tukea myös Sitran esittämän kotitalousvähennysmallin avulla. Malli tarjoaa mahdollisuuden myös pienituloisille hankkia palveluita arkeaan tukemaan.
Kotitalousvähennys arjen tukena

Laitoksesta kotiin – syntyikö säästöjä? Tampereella selvitettiin kustannusten muutosta, kun laitoshoitoa lähdettiin purkamaan.
Laitoksesta kotiin – syntyikö säästöjä? – Ikäihmisten palveluiden muutosten kustannusvaikutukset Tampereella

Vapaaehtoistoiminnalla ja -työllä voidaan tukea ikäihmisiä arjessa monin tavoin. Lisäksi vapaaehtoistoimija saa uudenlaista sisältöä omaan elämäänsä.
Vapaaehtoistoiminnasta iloa monille – Hyvinvointia tukevan vapaaehtoistyön vastuut ja käytännöt

Millaisia vaikutuksia on lainsäädännöllä, viranomaisohjeilla ja -käytännöillä vapaaehtoistoimintaan? Millaisia todellisia ja kuvitteellisia esteitä liittyy vapaaehtoistoimintaan?
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä (Kilpailu- ja kuluttajavirasto)

Vanhuspalvelulain mukaan vanhusneuvosto on mukana vaikuttamassa ikäihmisten asioihin kunnan kaikilla toimialoilla jo suunnitteluvaiheessa. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n ja Sitran Vahvat vanhusneuvostot -koulutuskiertueella kerättiin hyviä käytäntöjä vanhusneuvostotyön vahvistamiseksi.
Vanhusneuvosto-opas (KL-kustannus)

Palveluntuottajat, asiakkaat ja omaiset kokevat, että normeista ja suosituksista on muodostunut liian tiukka ohjeviidakko, jota tulkitaan eri tavoin.
Normiviidakosta kannustavaan lainsäädäntöön

Aktiivinen kansalainen -avainalueen aiheista tuotettiin useita videoita, jotka löytyvät kootusti Kunta-tv:n sivuilta.

Sitran osalta nämä hankkeet ovat päättyneet, mutta työ jatkuu osana sote-uudistusta ja kuntien kehitystyötä.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Blogit Unohtuiko sote-mallista oleellinen?

Etsin sosiaali- ja terveysministeriön tänä vuonna julkaisemasta sote-mallin kaaviokuvasta asiakasta. En löytänyt.

2 vuotta sitten kirjoittajalta Sari Kehusmaa

Blogit Osallisuus, yli 65-vuotiaat ja Turun strategia

Turku on sitoutunut kehittämään kaupunkilaistensa osallisuutta. Turussa otettiin loppuvuodesta 2012 käyttöön laaja osallisuuden ja kuntalaisvaikuttamisen periaateohjelma, jossa ikäihmisten osallistuminen kunnalliseen päätöksentekoon ja toimintaan on keskeisenä kehittämisalueena. Kesällä 2013 Suomessa astui voimaan uusi vanhuspalvelulaki, ja Sitrassa puolestaan alkoi uusi...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Päivi Penkkala

Blogit Tampereella vanhusneuvosto on entistäkin parempi

Suuressa osassa Suomen kuntia on vanhusneuvosto toiminut jo pitkään. Vanhusneuvostojen asema kunnallisessa päätöksenteossa kuitenkin vakiintuu vuoden 2014 alusta, kun ne tulevat vanhuspalvelulain myötä lakisääteiseksi. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry ja Sitra järjestävät ensi vuoden aikana valtakunnallisen koulutuskiertueen , jossa kerätään näkemyksiä ja kokemuksia...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Nurmio

Blogit Auttaisiko hallittu kaaos ikääntyvää väestöä?

Vanhuspalvelulaki ja sen pohjalta annetut suositukset korostavat ikääntyvän väestön ja ikäihmisten osallisuutta, vaikuttamista ja valinnanmahdollisuuksia. Jos asiat sujuvat kuin unelmissa, niin kaikki näyttää hyvältä. Elämä on kuitenkin täynnä yllätyksiä. Onko tämäkin laki liian kaavamainen ja alistaako se valinnat ja luovuuden byrokratian alle. Nämä epäilyt tunkivat...

3 vuotta sitten kirjoittajalta HannesManninen


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot