1. Ikäihmiset

  Eläkeläiset ovat voimavara. Ikäihmiset haluavat ottaa vastuuta omasta elämästään ja päättää palveluistaan itse.

 2. Verenpaineen mittausta.

  Kansalaisiin on luotettava

  Ikäihmisten resurssit on vapautettava heidän itsensä ja läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen.

 3. Värikkäitä potilaskansioita.

  Uudet toimintamallit käyttöön

  Hankkeiden opit koottiin ammattilaisten ja päättäjien hyödyksi Sitran selvityksiin

Ajankohtaista

  1. Munpalvelut.fi kokoaa arkea...

   Uutiset 0

   Sivusto helpottaa paikallisten yritysten ja yrittäjien palvelujen vertailtavuutta ja monipuolistaa neuvonta- ja ohjauspalveluita.

   7 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen
  2. Ylöjärvi 2011

   Kuntamarkkinat – lopun...

   Blogit 0

   Palveluinnovaation fyysinen sijainti on toissijainen seikka, jos verkkovälitteinen palvelu on maailman parhaimmistoa.

   5 kuukautta sitten kirjoittajalta Jukka Vahti
  3. Palvelutori

   Julkaisut 0

   Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

   Palvelutori on yksi tapa lisätä ikääntyvien vaikutusvaltaa omaan elämäänsä. Malli pohjautuu Tampereen kaupungin kohtaamiin haasteisiin...   → Lataa PDF

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen, Tuula Holja

Aktiivinen kansalainen, kaiken ikäisenä

Sitran tavoitteena on kannustaa ihmisiä ottamaan vastuuta omasta ja lähimmäistensä hyvinvoinnista. Olemme tukeneet useilla hankkeilla reilun kahden vuoden ajan ikäihmisten kotona asumista ja arjessa selviytymistä. Olemme kehittäneet ja kokeilleet uusia toimintatapoja ja -malleja, jotka tähtäävät ikäihmisten itsenäiseen kotona elämiseen. Olemme hakeneet yhdessä ratkaisuja työhön osallistumiseen, eläkkeellä työskentelyyn ja vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen. Hankkeet toteutettiin yhteistyössä kuntien, valtion, etujärjestöjen ja muiden sidosryhmien.

Suomalaiset eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä. Heillä on kiinnostusta ja halukkuutta osallistua työelämään esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan kautta. Ikäihmiset haluavat ottaa vastuuta omasta elämästään ja päättää omista palveluistaan itse – olla subjekteja objektien sijaan. Ikäihmisten kokemukset, kyvyt ja taidot on vapautettava heidän itsensä ja läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen. Ikäihmiset ovat itse omien palvelujensa parhaita kehittäjiä ja asiantuntijoita.

Vuosina 2013–2015 toteutettu ikäihmisten palveluihin liittyvä hankekokonaisuus on pääosin päättynyt.  Käynnissä on edelleen palvelutorin verkkopalveluun liittyvä hanke Turussa. Tuloksia julkaistaan syksyllä 2016.

Uudet toimintamallit ja niiden opit koottiin ammattilaisten ja päättäjien hyödyksi Sitran selvityksiin

Palvelutori kokoaa ikäihmisten palvelut ja neuvonnan yhteen paikkaan. Palvelutorit neuvovat ja tukevat ikäihmisiä ja heidän omaisiaan palveluiden pariin Tampereella, Turussa, Porissa ja Raumalla. Neuvoja voi paikkakunnasta riippuen saada myös kotitalousvähennyksen ja henkilökohtaisen budjetin käytössä. Myös vapaaehtoistoimintaan saa ohjausta. Konseptia voi vapaasti hyödyntää kaikilla paikkakunnilla.
Palvelutori – Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille (2. uudistettu laitos)

Henkilökohtaisen budjetin toimintamalli omaishoidon tukeen luotiin Tampereella. Sitä kokeiltiin käytännössä 17 perheen kanssa. Asiakkaiden tarpeet ovat moninaisia ja henkilökohtaista budjettia käytettiin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen usein eri tavoin.
Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella – Oppeja lainsäädännön uudistamiseen

Ikäihmisten palveluita voidaan tukea myös Sitran esittämän kotitalousvähennysmallin avulla. Malli tarjoaa mahdollisuuden myös pienituloisille hankkia palveluita arkeaan tukemaan.
Kotitalousvähennys arjen tukena

Laitoksesta kotiin – syntyikö säästöjä? Tampereella selvitettiin kustannusten muutosta, kun laitoshoitoa lähdettiin purkamaan.
Laitoksesta kotiin – syntyikö säästöjä? – Ikäihmisten palveluiden muutosten kustannusvaikutukset Tampereella

Vapaaehtoistoiminnalla ja -työllä voidaan tukea ikäihmisiä arjessa monin tavoin. Lisäksi vapaaehtoistoimija saa uudenlaista sisältöä omaan elämäänsä.
Vapaaehtoistoiminnasta iloa monille – Hyvinvointia tukevan vapaaehtoistyön vastuut ja käytännöt

Millaisia vaikutuksia on lainsäädännöllä, viranomaisohjeilla ja -käytännöillä vapaaehtoistoimintaan? Millaisia todellisia ja kuvitteellisia esteitä liittyy vapaaehtoistoimintaan?
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä (Kilpailu- ja kuluttajavirasto)

Vanhuspalvelulain mukaan vanhusneuvosto on mukana vaikuttamassa ikäihmisten asioihin kunnan kaikilla toimialoilla jo suunnitteluvaiheessa. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n ja Sitran Vahvat vanhusneuvostot -koulutuskiertueella kerättiin hyviä käytäntöjä vanhusneuvostotyön vahvistamiseksi.
Vanhusneuvosto-opas (KL-kustannus)

Palveluntuottajat, asiakkaat ja omaiset kokevat, että normeista ja suosituksista on muodostunut liian tiukka ohjeviidakko, jota tulkitaan eri tavoin.
Normiviidakosta kannustavaan lainsäädäntöön

Aktiivinen kansalainen -avainalueen aiheista tuotettiin useita videoita, jotka löytyvät kootusti Kunta-tv:n sivuilta.

Sitran osalta nämä hankkeet ovat päättyneet, mutta työ jatkuu osana sote-uudistusta ja kuntien kehitystyötä.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Hankkeet Palvelutori

Palvelutori kokoaa ikäihmisten palvelut ja neuvonnan yhteen paikkaan. Palvelutorit neuvovat ja tukevat ikäihmisiä ja heidän omaisiaan palveluiden pariin Tampereella, Turussa, Porissa ja Raumalla. Neuvoja voi paikkakunnasta riippuen saada myös kotitalousvähennyksen ja henkilökohtaisen budjetin käytössä. Myös vapaaehtoistoimintaan saa ohjausta. Palvelutori on tapa lisätä...

Tammikuu 2014 - Joulukuu 2016

Artikkelit Uudistumiskyky

Miten digitalisoituminen, genomitiedon kehitys ja omahoidon lisääntyminen vaikuttavat suomalaisten hyvinvointiin ja terveydenhuollon tulevaisuuteen? Uudistumiskykyämme mitataan isosti sote-kehittämisessä.

10 kuukautta sitten

Tapahtuma Kuntamarkkinat 2016

Kuntamarkkinat on julkisalan vuosittainen ykköstapahtuma, joka kerää Helsingin Kuntataloon syyskuussa noin 7 000 asiantuntijaa ja päättäjää keskustelemaan yhteiskunnallisista aiheista ja julkishallinnon kehittämisestä. Mistä rakentuu tulevaisuuden kunta? Tule jakamaan kanssamme ajatuksia huomisen hyvinvoinnista, sote-asioista, vaikuttavuusinvestoinnista, tai vaikkapa...

10 kuukautta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Julkaisut Kohden vuotta 2020

Julkaisu keskittyy neljään teemaan: tietoturvan haasteisiin, arkea ja asumista helpottavaan teknologiaan, digitaalisiin terveyspalveluihin sekä ikäihmisten osallisuuteen palveluiden siirtyessä verkkoon. Se on tarkoitettu ikäihmisille ja ikäihmisten oikeuksista ja hyvinvoinnista kiinnostuneille henkilöille kuten poliittisille päätöksentekijöille, virkamiehille ja ikäihmisten...

Heini Röyskö

Julkaisut Laitoksesta kotiin - syntyikö säästöjä?

Tämän selvityksen tarkoituksena on kuvata Tampereen aineiston valossa vanhustenpalvelujen rakennemuutosta,ja näkökulmana ovat ensi sijassa kustannusvaikutukset. Muutosta tarkastellaan asiakkaan ja muiden kustannusten maksajien näkökulmasta.

Jarkko Lumio

Tapahtuma Suomi Areena 2015 Raumalla

Suomi Areena 2015 -tapahtumassa Raumalla keskustellaan ikäihmisistä, nuorista ja pelosta. Tapahtuman juontaja: Laura Siltala 11.00 Mielekästä tekemistä ikäihmisille Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Antti Parpo, kaupunki, sosiaali- ja terveysjohtaja, Rauman kaupunki Aarne Kiviniemi, Sininauhaliitto 12.00 näyttelijä Jukka Rasila & Reinikainen 13.00 Pelko puheeksi...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Julkaisut Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella

Erilaiset asiakkaat ja heidän omaisensa tarvitsevat erilaisia palveluita. Tampereella luotiin henkilökohtaisen budjetin toimintamalli omaishoidon tukeen ja kokeiltiin sitä vuoden 2014 käytännössä. Tähän selvitykseen on koottu kokemuksia Tampereen kokeilusta ja lainsäädäntöön liittyviä kehitystarpeita.

Johanna Sola, Paula Kortesniemi, Mari Patronen (työryhmä)

Julkaisut Vapaaehtoistoiminnasta iloa monille

Oppaaseen on koottu vapaaehtoistoiminnan sääntöjä ja käytäntöjä, joiden toivomme selventävän vapaaehtoistoiminnan järjestämistä, asiakkaan asemaa ja vapaaehtoisena toimivan henkilön roolia sekä vastuuta.

Elina Willberg

Julkaisut Palvelutori

Palvelutori on yksi tapa lisätä ikääntyvien vaikutusvaltaa omaan elämäänsä. Malli pohjautuu Tampereen kaupungin kohtaamiin haasteisiin ikäihmisten palveluissa ja niihin kehitettyihin ratkaisuihin palveluiden uudelleen järjestämiseksi. Tämän julkaisun ensisijaisena tarkoituksena on kuvata Palvelutori-mallin toiminta sekä tuottaa tietoa siitä, miten ikäihmisten palveluissa voidaan...

Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen, Tuula Holja

Muualla verkossa Elina Pylkkänen: Kotitalousvähennyksen korotus pienentäisi kestävyysvajetta

Vanhusten sosiaali- ja terveydenhuollon kysynnän vähentäminen on ratkaisevaa Ikääntymisestä johtuvan kestävyysvajeen pienentämisessä, arvioi finanssineuvos *Elina Pylkkänen* valtiovarainministeriöstä. Yksi ratkaisu on kotitalousvähennyksen korottaminen yli 75-vuotiaille, joka voisi edistää terveyttä ja vähentää julkisten palvelujen kysyntää. Pienituloisille vanhuksille on suunnitteilla käänteinen kotitalousvähennys , joka olisi suoraa tukea niille, jotka eivät voi vähennystä veroistaan tehdä. Haastattelu kuvattiin Sitran Ikäihmisten palveluihin uutta virtaa -tapahtumassa 3.6.2015.

1 vuosi sitten sivustolta www.kunta.tv

Muualla verkossa Antti Parpo: Rauma ottaa tabletit käyttöön kotihoidossa

Rauma jakaa syksyn mittaan tietokoneet kotihoidon piirissä oleville vanhuksille. - Yksinkertainen laite, jolla saa yhteyden omaisiin ja kotihoitoon sekä hoitohenkilöstö tarvittaessa lääkäriin, sanoo Rauman sosiaali- ja terveysjohtaja Antti Parpo. Rauma on ottanut käyttöön myös ruokapostilaatikot vanhusten ruuan jakelussa. Haastattelu kuvattiin Sitran Ikäihmisten palveluihin uutta virtaa -tapahtumassa 3.6.2015.

1 vuosi sitten sivustolta www.kunta.tv

Muualla verkossa Tapani Mörttinen: Kotitalousvähennys myös pienituloisimmille vanhuksille

Vapaaehtoistyöhön on uskottava, koska mitään muuta vaihtoehtoa ei ole, sanoo Eetun, eläkeläisten keskusjärjestön hallituksen jäsen Tapani Mörttinen. Hän pitää välttämättömänä kotitalousvähennyksen remonttia niin, että myös pienituloiset vanhukset pääsisivät sen piiriin. - Nyt ideologiset kiistat pitäisi unohtaa ja ajatella apua tarvitsevia vanhuksia, hän toivoo. Haastattelu kuvattiin Sitran Ikäihmisten palveluihin uutta virtaa -tapahtumassa 3.6.2015.

1 vuosi sitten sivustolta www.kunta.tv

Muualla verkossa Annika Saarikko: Vapaaehtoistyön esteet purettava

Eläkkeelläkin on nykyisin monta elämänvaihdetta, muistuttaa kansanedustaja Annika Saarikko. Se antaa mahdollisuuksia myös vapaaehtoistyölle, jonka esteet pitää hänen mielestään nyt purkaa. - Meidän pitää pystyä luomaan yhteiskunta, missä vanhenemista ei tarvitse pelätä, hän sanoo. Haastattelu kuvattiin Sitran Ikäihmisten palveluihin uutta virtaa -tapahtumassa 3.6.2015.

1 vuosi sitten sivustolta www.kunta.tv

Julkaisut Vanhusneuvosto-opas

Opas on tarkoitettu vanhusneuvostotyön tueksi kaikille vanhusneuvostojen nykyisille ja tuleville jäsenille tai jäseniksi tahtoville, kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä eläkeläisjärjestöille ja niiden alueyhdistyksille.

Jari Latvalahti

Julkaisut Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Loppuraportissa kuvataan Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n Sitran rahoittaman Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen -hankkeen kokemukset ja tulokset. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli saada ikäihmisten ääni kuuluville.

Jari Latvalahti

Uutiset Lähitori tukee monin tavoin arkea ja kannustaa harrastamaan

”Lähitorilla ihmistä ei jätetä yksin”, totesi johtaja Antti Kivelä Kuuselan Lähitori piknik-tapahtumassa 8.5. Lähitori on Tampereella ikäihmisten alueellinen kohtaamispaikka, joka tuo palvelut lähelle omia kotikulmia. Härmälässä Tampereen kaupunki ostaa Lähitorin palvelut Pirkanmaan Senioripalveluilta. Toiminta Lähitorien yhteydessä on monipuolista ja Kuuselan tapahtumassa...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Julkaisut Kotitalousvähennys arjen tukena

Selvityksen tavoitteena on kuvata ja arvioida Sitran ehdottaman kotitalousvähennysreformin taloudellisia vaikutuksia. Kotitalousvähennysreformi on suunnattu 75 vuotta täyttäneille.

Elina Pylkkänen

Julkaisut Kotitalousvähennys arjen tukena

Selvityksen tavoitteena on kuvata ja arvioida Sitran ehdottaman kotitalousvähennysreformin taloudellisia vaikutuksia. Kotitalousvähennysreformi on suunnattu 75 vuotta täyttäneille.

Elina Pylkkänen

Tapahtuma Ikäihmisten palveluihin uutta virtaa

Palvelutori laajenee kansalliseksi malliksi ja tarjoaa ikäihmisille ohjausta, neuvontaa ja toimintaa. Sitran ehdottama kotitalousvähennys mahdollistaa palveluiden ostamisen. Vapaaehtoistoiminta ja -työ tukevat ikäihmisiä arjessa ja tuovat elämään mielekästä sisältöä. Tutustumme Sitran hankkeissa kehitettyihin Tampereen Lähitoreihin, jotka ovat matalan kynnyksen palvelupisteitä...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Julkaisut Varmasti vapaaehtoinen

Vapaaehtoistoimintaan liittyvät säännöt ja periaatteet on koottu tähän oppaaseen yksiin kansiin. Siitä löytyy myös vinkkejä missä ja minkälaista vapaaehtoistyötä Tampereella voi tehdä ikäihmisten parissa. Oppaan on tehnyt Tampereen kaupunki Sitran hankkeessa. Sen paperiversioita on jaossa Tampereella Kotitorilla ja Lähitoreilla.

Elina Willberg

Julkaisut Huomisen sote

Julkaisussa esitellään Sitran kehittämä sote -rahoitusmalli, uudenlaisia matalan kynnyksen sote -palvelumalleja, tietojohtamisen malli sekä teettämiemme, uraauurtavien tutkimushankkeiden tuloksia, jotka tarjoavat täysin uutta tietoa Suomen sote-järjestelmän toiminnasta, sen kustannuksista sekä eri asiakasryhmistä.


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot