1. Ikäihmiset

  Eläkeläiset ovat voimavara. Ikäihmiset haluavat ottaa vastuuta omasta elämästään ja päättää palveluistaan itse.

 2. Verenpaineen mittausta.

  Kansalaisiin on luotettava

  Ikäihmisten resurssit on vapautettava heidän itsensä ja läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen.

 3. Värikkäitä potilaskansioita.

  Uudet toimintamallit käyttöön

  Hankkeiden opit koottiin ammattilaisten ja päättäjien hyödyksi Sitran selvityksiin

Ajankohtaista

  1. Munpalvelut.fi kokoaa arkea...

   Uutiset 0

   Sivusto helpottaa paikallisten yritysten ja yrittäjien palvelujen vertailtavuutta ja monipuolistaa neuvonta- ja ohjauspalveluita.

   8 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen
  2. Ylöjärvi 2011

   Kuntamarkkinat – lopun...

   Blogit 0

   Palveluinnovaation fyysinen sijainti on toissijainen seikka, jos verkkovälitteinen palvelu on maailman parhaimmistoa.

   5 kuukautta sitten kirjoittajalta Jukka Vahti
  3. Palvelutori

   Julkaisut 0

   Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

   Palvelutori on yksi tapa lisätä ikääntyvien vaikutusvaltaa omaan elämäänsä. Malli pohjautuu Tampereen kaupungin kohtaamiin haasteisiin...   → Lataa PDF

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen, Tuula Holja

Aktiivinen kansalainen, kaiken ikäisenä

Sitran tavoitteena on kannustaa ihmisiä ottamaan vastuuta omasta ja lähimmäistensä hyvinvoinnista. Olemme tukeneet useilla hankkeilla reilun kahden vuoden ajan ikäihmisten kotona asumista ja arjessa selviytymistä. Olemme kehittäneet ja kokeilleet uusia toimintatapoja ja -malleja, jotka tähtäävät ikäihmisten itsenäiseen kotona elämiseen. Olemme hakeneet yhdessä ratkaisuja työhön osallistumiseen, eläkkeellä työskentelyyn ja vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen. Hankkeet toteutettiin yhteistyössä kuntien, valtion, etujärjestöjen ja muiden sidosryhmien.

Suomalaiset eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä. Heillä on kiinnostusta ja halukkuutta osallistua työelämään esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan kautta. Ikäihmiset haluavat ottaa vastuuta omasta elämästään ja päättää omista palveluistaan itse – olla subjekteja objektien sijaan. Ikäihmisten kokemukset, kyvyt ja taidot on vapautettava heidän itsensä ja läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen. Ikäihmiset ovat itse omien palvelujensa parhaita kehittäjiä ja asiantuntijoita.

Vuosina 2013–2015 toteutettu ikäihmisten palveluihin liittyvä hankekokonaisuus on pääosin päättynyt.  Käynnissä on edelleen palvelutorin verkkopalveluun liittyvä hanke Turussa. Tuloksia julkaistaan syksyllä 2016.

Uudet toimintamallit ja niiden opit koottiin ammattilaisten ja päättäjien hyödyksi Sitran selvityksiin

Palvelutori kokoaa ikäihmisten palvelut ja neuvonnan yhteen paikkaan. Palvelutorit neuvovat ja tukevat ikäihmisiä ja heidän omaisiaan palveluiden pariin Tampereella, Turussa, Porissa ja Raumalla. Neuvoja voi paikkakunnasta riippuen saada myös kotitalousvähennyksen ja henkilökohtaisen budjetin käytössä. Myös vapaaehtoistoimintaan saa ohjausta. Konseptia voi vapaasti hyödyntää kaikilla paikkakunnilla.
Palvelutori – Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille (2. uudistettu laitos)

Henkilökohtaisen budjetin toimintamalli omaishoidon tukeen luotiin Tampereella. Sitä kokeiltiin käytännössä 17 perheen kanssa. Asiakkaiden tarpeet ovat moninaisia ja henkilökohtaista budjettia käytettiin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen usein eri tavoin.
Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella – Oppeja lainsäädännön uudistamiseen

Ikäihmisten palveluita voidaan tukea myös Sitran esittämän kotitalousvähennysmallin avulla. Malli tarjoaa mahdollisuuden myös pienituloisille hankkia palveluita arkeaan tukemaan.
Kotitalousvähennys arjen tukena

Laitoksesta kotiin – syntyikö säästöjä? Tampereella selvitettiin kustannusten muutosta, kun laitoshoitoa lähdettiin purkamaan.
Laitoksesta kotiin – syntyikö säästöjä? – Ikäihmisten palveluiden muutosten kustannusvaikutukset Tampereella

Vapaaehtoistoiminnalla ja -työllä voidaan tukea ikäihmisiä arjessa monin tavoin. Lisäksi vapaaehtoistoimija saa uudenlaista sisältöä omaan elämäänsä.
Vapaaehtoistoiminnasta iloa monille – Hyvinvointia tukevan vapaaehtoistyön vastuut ja käytännöt

Millaisia vaikutuksia on lainsäädännöllä, viranomaisohjeilla ja -käytännöillä vapaaehtoistoimintaan? Millaisia todellisia ja kuvitteellisia esteitä liittyy vapaaehtoistoimintaan?
Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ja esteistä (Kilpailu- ja kuluttajavirasto)

Vanhuspalvelulain mukaan vanhusneuvosto on mukana vaikuttamassa ikäihmisten asioihin kunnan kaikilla toimialoilla jo suunnitteluvaiheessa. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n ja Sitran Vahvat vanhusneuvostot -koulutuskiertueella kerättiin hyviä käytäntöjä vanhusneuvostotyön vahvistamiseksi.
Vanhusneuvosto-opas (KL-kustannus)

Palveluntuottajat, asiakkaat ja omaiset kokevat, että normeista ja suosituksista on muodostunut liian tiukka ohjeviidakko, jota tulkitaan eri tavoin.
Normiviidakosta kannustavaan lainsäädäntöön

Aktiivinen kansalainen -avainalueen aiheista tuotettiin useita videoita, jotka löytyvät kootusti Kunta-tv:n sivuilta.

Sitran osalta nämä hankkeet ovat päättyneet, mutta työ jatkuu osana sote-uudistusta ja kuntien kehitystyötä.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Uutiset Lähitori tukee monin tavoin arkea ja kannustaa harrastamaan

”Lähitorilla ihmistä ei jätetä yksin”, totesi johtaja Antti Kivelä Kuuselan Lähitori piknik-tapahtumassa 8.5. Lähitori on Tampereella ikäihmisten alueellinen kohtaamispaikka, joka tuo palvelut lähelle omia kotikulmia. Härmälässä Tampereen kaupunki ostaa Lähitorin palvelut Pirkanmaan Senioripalveluilta. Toiminta Lähitorien yhteydessä on monipuolista ja Kuuselan tapahtumassa...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Uutiset Tilaa Sitran uutiskirjeitä

Sitra on mukana monenlaisessa tekemisessä useiden erilaisten kohderyhmien kanssa. Verkkosivumme tuovat esiin konkreettisia tekemisiä ryhmiteltynä aihekokonaisuuksiin. Jotta ihmiset löytäisivät juuri heitä kiinnostavaa sisältöä, lähetämme säännöllisin väliajoin uutiskirjeitä eri aihekokonaisuuksista.  Uutiskirjeemme kokoavat yhteen asioita, jotka liittyvät ...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Uutiset Ikäihmisten palvelutori opastaa ja palvelee

Ikäihmisten palveluihin tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja. Kuntien taloudellisesti tiukka tilanne vaatii toimia, mutta myös yhteiskunnan ja ikäihmisten odotukset ovat toisenlaisia kuin ennen. Olemme siirtyneet pois vanhuuden lepoa ja rauhaa kaipaavasta yhteiskunnasta. Palvelutori-malli on esimerkki uudenlaisista palveluista. Tampereella kokeiltu toimintamalli leviää Turkuun, Poriin ja...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Uutiset Raumalle perustetaan palvelutori tukemaan ikäihmisiä

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto käynnistää hankkeen palvelutorin perustamiseksi. Uusi asiakaslähtöisempi palvelumalli tukee ikääntyvien kuntalaisten kotona asumista. Palvelutori yhdistää palvelut, tekijät ja asiakkaat. Palvelutorilla annettava neuvonta on maksutonta. Palvelutori tulee lähelle ikäihmistä Raumalla on tarve eri toimijoiden; kunnan, yritysten, seurakunnan...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Uutiset Turussa ikäihmiset kävivät kaventuneen kansalaisuuden kimppuun

”Kaventunut kansalaisuus tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan reunaehdot ovat edellisten sukupolvien ajalta”, Sitran johtava asiantuntija Eeva Päivärinta totesi Vahvat vanhusneuvostot -kiertueen avauksessa Turussa. Laajapohjainen vanhusneuvostotyö, yhtäläiset mahdollisuudet sähköisten palveluiden käyttöön ja maalaisjärjen ratkaisut liikkumisen helpottamiseksi nousivat keskeisiksi...

3 vuotta sitten

Uutiset Sitra: Uudet toimintatavat ikäihmisten palveluissa edellyttävät kokeilulainsäädäntöä

"Nyt on tärkeää saada vapauksia ikäihmisten palveluihin kohdistuvista lainkohdista, suosituksista ja normeista. On mahdollistettava uusien toimintatapojen kokeilu ja käyttöönotto", sanoo Sitran johtava asiantuntija Eeva Päivärinta. Sitran Voimaa-foorumi kokoaa 22. tammikuuta Finlandia-talolle yli 250 nimekkään joukon päättäjiä, asiantuntijoita ja eläkeläisiä hakemaan...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tiina Heinilä

Uutiset Yritykset palkkaavat mielellään ikääntyviä ja eläkeikäisiä työntekijöitä

Työnantajat suhtautuvat sekä ikääntyvien työntekijöiden että eläkeikäisten rekrytointiin selvästi odotuksia myönteisemmin. Heidän palkkaamisessaan korostetaan enemmän henkilön osaamista ja kokemusta kuin ikää. Työnantajat kaipaavat kuitenkin lisää taloudellisia kannusteita sekä palkkaamisen yksinkertaistamista. Helsingin seudun kauppakamari ja Sitra selvittivät viime...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tiina Heinilä


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot