1. Terveyskioski

  Voisiko terveyskioski-toimintamalli vastata yhä useammassa kunnassa terveydenhuollon palvelun saatavuuden ja kustannustehokkuuden vaatimuksiin?

 2. Terveydenhoidon haasteet

  Julkisen terveydenhuollon palvelutarjonnalta vaaditaan lisää kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. Hoidollisen painopisteen odotetaan siirtyvän kohti ennaltaehkäisevämpiä toimenpiteitä. Asiakkaiden odotukset palvelutarjontaa kohtaan lisääntyvät mm. palveluiden saatavuuden suhteen.

 3. Monivaikutteinen malli

  Terveyskioski-toimintamallin tavoitteena on parantaa terveydenhuoltojärjestelmän palvelurakenteiden uudistamista, kuntatalouden hallintaa, edistää riskiryhmien aikaista tavoittamista sekä lisätä asiakas- ja työtyytyväisyyttä.

 4. Terveyskioski-toimintamalli

  Terveyskioski on ihmisten päivittäiseen ympäristöön, kuten kauppa- ja ostoskeskuksiin sijoitettu matalan kynnyksen terveydenhuollon palvelupiste, joka tarjoaa hoitajatasoisia, kunnallisia perusterveydenhuollon palveluita.  Terveyskioskit palvelevat ennaltaehkäisevällä neuvonnalla ja pienimuotoisilla hoitotoimenpiteillä.

 5. Asiakaslähtöisyyttä

  Terveyskioskin matalan kynnyksen palvelut tuovat asiakkaille uuden lähestymistavan kunnallisiin palveluihin; niihin pääsee jonottamatta ilman ajanvarausta, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Sijainti kauppakeskuksissa ja joustava pääsy palveluihin parantavat kunnallisen terveydenhoidon asiakaslähtöisyyttä.

 6. Lahden terveyskiosksi Irja Köykkä ja asiakkaat

  Palveluihin tehokkuutta

  Hoitajatasoisten palveluiden ohjaaminen terveyskioskiin vähentää terveyskeskusten puhelinruuhkaa ja vastaanottokäyntejä sekä vapauttaa lääkärinaikoja niitä tarvitseville. Palveluiden segmentointi hoitotarpeiden mukaan tehostaa koko palvelutarjontaa ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

 7. Terveydellisiä hyötyjä

  Palvelun hyvän saatavuuden vuoksi hoitoon hakeutumisen kynnys on matala. Terveysneuvonta ja terveysongelmiin varhainen puuttuminen estävät sairauksien kehittymistä ja vähentävät hoidon tarvetta ja siten myös hoidoista aiheutuvia kustannuksia.

 8. Kustannustehokkuutta

  Terveyskioski tarjoaa kunnalle kustannustehokkaasti toimivan palvelupisteen. Terveyskioskin kevyt organisaatiorakenne ja keskittyminen valikoituihin palveluihin mahdollistavat palveluiden kustannustehokkaan tuottamisen.

Ajankohtaista

  1. Onko matalasta kynnyksestä...

   Blogit 0

   Vinkkinä sote-uudistukseen: terveyskioski houkuttelee hoitoon ajoissa ja säästää kuluja, mutta voi lisätä palvelutarpeita toisaalla.

   Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Anna-Aurora Kork
  2. Kuva Ruori-terveysneuvontapalvelusta

   Lahdessa tarjotaan Ruoria...

   Uutiset 0

   Lahtelaisilla Terveyskioskien asiakkailla on nyt mahdollisuus päästä mukaan kehittämään uutta sähköistä terveysneuvontapalvelua. Ruori...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Tiina Heinilä
  3. Terveyskioski täydentää...

   Artikkelit 0

   Terveyskioskista haetaan tukea ja neuvontaa Suomen ensimmäinen terveyskioski täyttää 4 vuotta. Uuden tutkimuksen mukaan terveyskioskia...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Anna-Aurora Kork
  4. Terveyskioskin esittelyvideo

   Uutiset 0

   Terveyskioski on ihmisten päivittäiseen asiointiympäristöön, kuten kauppa- ja ostoskeskuksiin sijoitettu matalan kynnyksen palvelupiste,...

   5 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Mäki

Terveyskioski - uudenlainen tapa hoitaa terveyspalveluita

Sitran Kuntaohjelman Terveyskioski-hanke päättyi vuonna 2012

Sitra halusi testata kaksivuotisilla terveyskioskin kokeilu- ja tutkimushankkeella, voiko sen matalan kynnyksen toimintamalli edustaa uutta palvelutarjonnan mallia laajemmassa terveydenhuollon rakenteellisessa uudistumisessa. Terveyskioskin toimintamalli pohjautuu yhdysvaltalaiseen Retail Clinic -palvelumalliin.

Terveyskioski-toimintamalli

Terveyskioskit toimivat terveyskeskuksen alaisena yksikköinä osana kunnan perusterveydenhuollon palvelukokonaisuutta. Terveyskioski tarjoaa hoitajien ammattitaidolla tuotettuja matalan kynnyksen terveydenhuollon palveluja asiakaslähtöisesti, ihmisten luontaisten asiointipaikkojen yhteydessä, kuten kauppa- ja ostoskeskuksissa. Terveyskioskissa maksuttomiin, hoitajatasoisiin palveluihin pääsee nopeasti ilman ajanvarausta, myös iltaisin ja lauantaisin.

Terveyskioskit voivat tarjoata kuntien tarpeisiin ja demografisiin tekijöihin perustuvan painopisteen mukaan:

 • ennaltaehkäisevää terveysneuvontaa
 • palveluohjausta
 • pienimuotoista vastaanottotoimintaa esim. verenpaine-, verensokeri- ja lihasvoimamittauksia, rokotuksia, ompeleiden poistoa
 • eriaiheisia teemapäiviä esim. liikuntaan, hammashuoltoon ja diabetekseen liittyen

Kokeilu- ja tutkimushankkeet Ylöjärvellä ja Lahdessa 

Suomen ensimmäinen terveyskioski avattiin kesäkuussa 2009 Ylöjärven kauppakeskus Eloon, ja toinen maaliskuussa 2010 Lahden kauppakeskus Trioon. Ensimmäiseen suureen kaupunkiin, Lahteen, avatussa Terveyskioskissa on voitu hyödyntää Ylöjärvellä saatuja myönteisiä kokemuksia.

Kuntaohjelman tukemilla Ylöjärven ja Lahden kaksivuotisilla tutkimus- ja kokeiluhankkeilla haluttiin testata, millaisia mahdollisuuksia matalan kynnyksen palvelumalli antaa

 • perusterveydenhuollon palvelurakenteiden uudistumiseen
 • kuntatalouden hallintaan
 • riskiryhmien aikaiseen tavoittamiseen
 • asiakas- ja työtyytyväisyyden nostamiseen.

Kokeilujen arviointi

Ylöjärven ja Lahden kokeilu- ja tutkimushankkeissa Tampereen yliopisto arvioi puolueettomasti terveyskioskitoiminnan vaikutukset Ylöjärven ja Lahden kaupungin terveyspalveluihin sekä on tunnistanut parhaita käytäntöjä muussa kuntakentässä hyödynnettäväksi. Saatuja tuloksia verrattiin mm. selvitysajankohdan mukaisiin terveydenhuollon palveluihin ja toimintaan sekä asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyyteen.

Terveyskioskin arviointitutkimus oli kolmivaiheinen:

Terveyskioskin arviointiraportit 2009−2011 löytyvät myös sivun julkaisuista.

Toimintamallin hyödyt

 • palvelujen segmentointi asiakkaiden hoitotarpeiden mukaan kohdistaa ja tehostaa terveydenhuollon resurssien käyttöä
 • kevyt organisaatiorakenne mahdollistaa palvelujen kustannustehokkaan tuottamisen − jopa kolmasosalla terveysasemakäynnin kustannuksilla
 • parantaa palveluiden saatavuutta ja sen myötä edistää hoitoon hakeutumista ja sairauksiin puuttumista.
 • tukee ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ja mahdollistaa riskiryhmien hakeutumisen hoitoon
 • edistää kustannuskehityksen hallintaa varhaisella terveysongelmiin puuttumisella ja pitkäaikaissairauksien seurannalla.
 • palvelee joustavasti rutiiniluonteisissa toimenpiteissä, jolloin terveyskeskuksissa keskitytään vaikeampiin toimenpiteisiin
 • tehokas lisäresurssi väestön ikääntymisen aiheuttamiin tarpeisiin sekä esimerkiksi rokotuskampanjoiden aikana.

Terveyskioskit laajemmin kuntakenttään

Ylöjärven ja Lahden terveyskioskeista saadut kokemukset ja opit halutaan levittää laajemmin kuntakentän hyödynnettäviksi tarjoamalla konseptoitu, tutkimusten perusteella hyväksi todettu toimintamalli. Tätä toimintamallia on Sitran Kuntaohjelmassa edistetty viestinnän keinoin syksystä 2011 lähtien. Maaliskuussa 2013 toiminnassa oli noin 30 terveyskioskia eri nimisinä eri puolilla maata.

Sitra on koonnut kuntatoimijoille tuotettuun perustamisoppaaseen Ylöjärven ja Lahden terveyskioskeista saadut kokemukset ja opit. Perustamisopas sisältää tietoa niin suunnittelun tueksi kuin käynnistämisen avuksi, ja sen voi tilata Sitrasta.

Terveyskioski-nimen käyttöoikeus perustuu Sitran ja Terveyskioski-toiminimen omistavan Luontaistuote Oulun Natural Oy:n kanssa tehtyyn sopimukseen. Nimi voidaan luovuttaa kunnille, kuntayhtymille ja muille julkisen terveydenhuollon toimijoille kansanterveyslain tarkoittamaan perusterveydenhuoltopalveluun. Tästä sopimuksesta johtuen terveyskioski-nimen ja tavaramerkin käyttö edellyttävät sopimusta Sitran kanssa.

Terveyskioskit Suomessa

Terveyskioskien paikalliseen toimintaan voi tutustua lähemmin mm. seuraavien linkkien kautta.

Ylöjärven terveyskioski
Lahden terveyskioskit
Kotkan terveyskioski
Orimattilan terveyskioski
Haminan terveyskioski

Terveyskioskin Facebook-sivu

Tutustu Terveyskioskin esityksiin Slideshare-sivulla
Tutustu terveyskioskin videoihin Youtube-sivulla

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Video Terveyskioskin toiminnan esittelyvideo

Terveyskioski toimintamallina Terveyskioski on ihmisten päivittäiseen asiointiympäristöön, kuten kauppa- ja ostoskeskuksiin sijoitettu matalan kynnyksen palvelupiste, jossa tarjotaan hoitajatasoisia perusterveydenhoidon palveluita. Matalan kynnykset palvelut tuovat asiakkaille uuden lähestymistavan kunnallisiin terveyspalveluihin: palveluihin pääsee nopeasti, joustavasti ja ilman...

5 vuotta sitten kirjoittajalta Terveyskioski

Video Kotkaan maan kolmas terveyskioski

Kotka innostui Ylöjärven ja Lahden kokeilun tuloksista ja päätti panna pystyyn maan kolmannen Sitra --mallin mukaisen terveyskioskin, joka keskittyy erityisesti ennalta ehkäisevään terveysneuvontaan. Kotkan kioskissa on kolme työntekijää eikä halukkaista ollut pulaa, sanoo Kotkan terveysjohtaja Anne Hiiri.

5 vuotta sitten kirjoittajalta Terveyskioski

Video Terveyskioski lisäsi kustannustehokkuutta

Tterveyskioskin hoitajavetoisuus ja ohut organisaatiorakenne luovat edellytyksiä terveydenhuollon uudenlaiselle kustannushallinnalle, kertoo Tampereen yliopiston seurantatutkimus. Yklöjärvellä palvelujen saatavuus parani ja asiakastyytyväisyys lisääntyi. -- Olennaista kustannusten hallinnassa kuitenkin on se, miten terveyskioski nivelletään kunnan muihin terveyspalveluihin, sanoo...

5 vuotta sitten kirjoittajalta Terveyskioski

Video Terveyskioskit osaksi perusterveydenhuoltoa

Hyvä ja toimivia palvelutuotannon malleja pitäisi estottomasti etsiä ja hakea maailmalta, sanoo Sitran Kuntaohjelmien johtaja Antti Kivelä. Terveyskioski on saanut niin hyvän vastaanoton, että siitä on tulossa osa perusterveydenhoitoa, hän uskoo. Tavoitteena on, että seuraavan kahden vuoden aikana Suomeen perustettaisiin 50 terveyskioskia. Maan kolmas terveyskioski avattiin syyskuun...

5 vuotta sitten kirjoittajalta Terveyskioski

Video Kioski vähensi terveyskeskuskäyntejä Ylöjärvellä

Ylöjärvellä jo puolisentoista vuotta Elon kauppakeskuksessa toiminut Suomen ensimmäinen Terveyskioski on vähentänyt pääterveysasemalla kävijöiden määrää. Vastaavan sairaanhoitajan Millä Järvisen mielestä on ollut mielekästä perustaa Terveyskioski sinne, missä ihmiset liikkuvat. - Teemme mm. verenpaineen, verensokerin ja kolestrolin mittaamisia sekä pieniä toimenpiteitä...

5 vuotta sitten kirjoittajalta Terveyskioski

Video Terveyskioskeista hyviä kokemuksia

Terveyskioskit ovat saaneet hyvän vastaanoton niin Ylöjärvellä kuin Lahdessakin -- asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Tampereen yliopisto selvittää myös kioskien vaikutusta kuntien talouteen, kertoo professori Jarmo Vakkuri. Terveyskioskit palvelevat asiakkaita kauppakeskuksissa ilman ajanvarausta.

5 vuotta sitten kirjoittajalta Terveyskioski

Video Lahden terveyskioski tavoittaa uusia asiakkaita

Lahdessa kahdeksan kuukautta toimineessa Terveyskioskissa on käynyt ennakoitua enemmän asiakkaita. Myös sellaisia, jotka eivät muuten olisi hakeutuneet hoidettaviksi. - Terveyskioski on tuonut uuden lähestymistavan kunnallisiin palveluihin, sanoo Lahden kaupungin terveyspalveluiden johtaja Risto Raivio

5 vuotta sitten kirjoittajalta Terveyskioski

Video Terveyskioski parantaa palvelua ja tähtää säästöihin

Terveyskioski tuo palvelut lähelle ihmisiä, mutta tähtää samaan aikaan myös säästöihin. -Pidemmällä aikavälillä käynnit terveyskeskuksissa vähenevät ja siellä työskentelevän hoitohenkilöstön aika voidaan käyttää vaativampiin tehtäviin, uskoo Ylöjärven johtava hoitaja Seija Ritala.

5 vuotta sitten kirjoittajalta Terveyskioski

Video Ylöjärven Terveyskioskista vain hyvää palautetta

Suomen ensimmäinen Terveyskioski on ilahduttanut jo vuoden verran Ylöjärven ja naapurikuntien asiakkaita kauppakeskus Elossa tarjoamalla hoitajatasoisia terveydenhuollon palveluita. -Tänne voi poiketa ilman ajanvarausta kuka tahansa, sanoo sairaanhoitaja Milla Järvinen, joka on työskennellyt Terveyskioskissa sen avaamisesta lähtien.

5 vuotta sitten kirjoittajalta Terveyskioski

2017 Sitra | käyttöehdot