Eeva Hellström

Johtava asiantuntija, Strategia

Eeva Hellström toimii johtavana asiantuntija Sitran tutkimus- ja ennakointitoiminnossa, jossa hän fasilitoi Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin toimintaa sekä koordinoi Suomen osallistumista eurooppalaisten ajatuspajojen ja säätiöiden yhteiseen Vision Europe -hankkeeseen. Vuonna 2015 Vision Europe keskittyi eurooppalaisen hyvinvointimallin uudistamiseen sekä vuonna 2016 Euroopan pakolaiskriisin ratkaisuihin.

Aiemmin Eeva on vastannut Sitran kestävän hyvinvoinnin vision kehittämisestä (2014) sekä vetänyt Sitrassa yhteiskunnallisille vaikuttajille suunnattua koulutustoimintaa, johon kuuluvat vaihtuvia teemoja käsittelevät Elinvoima-foorumit (Kestävä talous 2012–2013 ja Uusi turvallisuus 2013–2014) ja vuonna 2013 uudelleen käynnistetty Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus. Lisäksi hän johti maaseudun tulevaisuuskysymyksiin keskittynyttä Maamerkit-ohjelmaa vuosina 2009–2012 ja kansallisen luonnonvarastrategian valmistelua 2008–2009.

Eevan tutkimus- ja kehitystyön kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti kestävä talous, luonnonvara- ja ympäristöpolitiikka, johtaminen ja hallinto sekä metsä- ja biotalous. Koulutukseltaan Eeva on metsänhoitaja sekä ympäristöekonomian tohtori Helsingin yliopistosta.

Aiheet ja hankkeet, joiden parissa tämä henkilö työskentelee

Tältä kirjoittajalta

  1. Miten viestiä totuuden...

   Blogit 0

   Koska monimutkaisia ilmiöitä koskeva tieto on usein jopa ristiriitaista, sen käsittelyyn tarvitaan aktiivista tulkintaa.

   3 kuukautta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
  2. Varrella viran

   Blogit 0

   Eli miten henkilöstökierto ja asiantuntijavaihdot voivat toimia välineenä yhteiskunnallisessa muutoksessa.

   5 kuukautta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
  3. Onko talouskeskustelu vain...

   Blogit 0

   Syrjäyttävätkö tarinat teorioita työskentelyvälineinä, kun ratkaistavat ongelmat ovat yhä monimutkaisempia?

   10 kuukautta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
  4. Tutkimustiimin viikon varrelta...

   Blogit 2

   Jotta eurooppalainen hyvinvointimalli olisi kestävä, tulee sosiaalisten riskien hallinnan ja hyvinvoinnin tuottamisen tapamme uudistua.

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
  5. Mikä on filantropian rooli...

   Blogit 0

   Ateenassa viime viikolla järjestetyn "Philanthropy and Sustainability” -konferenssin taustalla pyöri kaksi valtaisaa kysymystä.

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
  6. Eduskuntatalo

   Tutkimustiimin viikon varrelta...

   Blogit 0

   Talouden kehittämisessä vanhoja ajattelutapoja murtavalle pähkinänsärkijälle on kova kysyntä. Estäätkö vanhoihin paradigmoihin takertuminen...

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
  7. etäohjausrobotti

   Tutkimustiimin viikon varrelta...

   Blogit 2

   Mitkä teknologiatrendit tukevat ja mahdollistavat kestävän hyvinvoinnin periaatteiden toteutumista ja mitkä uhkaavat niitä?

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
  8. Tutkimustiimin viikon varrelta...

   Blogit 0

   Mitä yhteistä Sitralla on muun muassa Bertelsmann säätiön, Chatham Housen, Bruegelin ja Jacques Delors instituutin kanssa?

   2 vuotta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
  9. Kuinka mammutti syödään...

   Blogit 0

   Useimmat yhteiskunnalliset strategiat rakentuvat kullekin ajalle tyypilliseen käsitykseen siitä, mihin tulevaisuudessa pitäisi pyrkiä ja...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
  10. Neuvottelukunta lisää...

   Artikkelit 0

   Jokaisen kestävän talouspolitiikan johtamiskurssin tuottamat parhaat ideat viedään neuvottelukuntaan keskusteltavaksi. Neuvottelukunta toimii...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
  11. Kestävän talouspolitiikan...

   Artikkelit 0

   Sitra aloittaa Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen toukokuussa 2013. Kursseilla opitaan, minkälainen talouspolitiikka parhaiten tukee...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
  12. Kahvila Taikalamppu

   Sitra hakee joukkoistamalla...

   Uutiset 0

   Sitra valmistelee tulevaa kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutustaan uudella tavalla. Koulutusta valmistelemaan on koottu Kestävä talous -foorumi,...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
  13. Kestävän talouspolitiikan...

   Artikkelit 0

   Sitra aloitti Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen toukokuussa 2013. Kursseilla opitaan, minkälainen talouspolitiikka parhaiten tukee...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
  14. Kysynnän, ratkaisujen ja...

   Blogit 0

   Eurooppa 2020 -strategia on tuonut maaseudun kehittämistyöhön uuden käsitteistön. Maaseudun kehittämistyön toivotaan tuottavan kestävää,...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
  15. Kestävän talouden...

   Uutiset 0

   Sitran Kestävän talouden foorumi on osoittautunut erittäin suosituksi jo ennen alkamistaan. Lokakuussa alkavaan foorumiin olisi yli neljä kertaa...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
  16. Sitra kouluttajana

   Artikkelit 0

   Sitran koulutustoiminta vahvistaa suomalaisten päättäjien ja vaikuttajien kykyä yhdessä tarttua tulevaisuuden kannalta keskeisiin...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
  17. Sitra selvitti suomalaisten...

   Uutiset 0

   Suomalaiset toivovat maaseudulta ennen kaikkea luomu- ja lähiruoan parempaa saatavuutta sekä latautumista, virkistystä ja luonnon kohtaamista....

   5 vuotta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
  18. Maaseutupolitiikka on...

   Uutiset 0

   Maaseutupolitiikassa tarvitaan tulevaisuuteen suuntautuvaa, kysyntälähtöistä ajattelua, jolla vastataan liikkuvien ja monipaikkaisten suomalaisten...

   6 vuotta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
  19. Sitran Maamerkit-ohjelma...

   Uutiset 0

   Sitra uskoo maaseudun olevan olennainen osa suomalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä ja tarttuu näihin mahdollisuuksiin käynnistämällä...

   7 vuotta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
  20. Sitran Maamerkit-barometri...

   Uutiset 0

   Sitran Maamerkit-ohjelman toteuttama barometri vahvistaa ohjelman valmistelussa syntynyttä näkemystä: suomalaiset kokevat maaseudun erityisenä...

   7 vuotta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström
2017 Sitra | käyttöehdot