Eveliina Huurre

Projektijohtaja, Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus

Eveliina Huurre vetää Sitrassa 2014 käynnistynyttä Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus -avainaluetta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä oleellista on palveluiden parempi saatavuus ja vaikuttavuus asiakkaan kannalta.

Aiemmin Eveliina on työskennellyt terveyspalvelujen johtajana julkisella sektorilla ja terveyskeskuspalveluiden sekä yhteiskuntasuhteiden johtajana terveydenhuollon yksityissektorilla. Työkokemus on vahvistanut Eveliinan näkemystä siitä, että muuttuva hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee kaikkien toimijoiden yhteistyötä sektorirajojen ylitse. Terveydenhuollon tarkastelu ja kehittäminen asiakasnäkökulmasta on Eveliinan työtä voimakkaimmin ohjaava tekijä.

Aiheet ja hankkeet, joiden parissa tämä henkilö työskentelee

2017 Sitra | käyttöehdot