Kimmo Haahkola

Johtava asiantuntija, Uudistumiskyky

Kimmo Haahkola vetää Sitran Palvelujohtamisen mahdollistaminen -avainaluetta. Alueen Nuoren tilannekuva -hankkeessa edesautetaan syrjäytymisuhan alla olevien nuorten löytämistä ja tukemista. Toisessa alueen hankkeessa, Tiedolla johtamisessa, selvitetään julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntää sekä suunnitellaan tapoja palveluiden tuottamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla olemassa olevat resurssit huomioiden. Valmisteilla on mm. tiedolla johtamisen toimintamalli sosiaali- ja terveystoimelle.

Kimmolla on laaja kokemus johtotehtävistä järjestöissä, kuntasektorilla ja kansainvälisissä IT-yrityksissä. Ennen Sitraan tuloa hän johti toiminnanohjausohjelmistoihin keskittyvää liiketoimintaa KPMG Consulting Oy:ssä. Kimmolle mieluisin sananlasku on: Lopussa kiitos seisoo.

Aiheet ja hankkeet, joiden parissa tämä henkilö työskentelee

Tältä kirjoittajalta

  1. Onnistunut muutos – tuleeko...

   Blogit 0

   Uusien toimintamallien omaksumista hidastavat ja joskus heikentävät puutteet tavassa, joilla uudistuksia on viety eteenpäin.

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Kimmo Haahkola
  2. Kutsuntapilotti kannustaa...

   Uutiset 0

   Kutsunnat tarjoavat hyvän mahdollisuuden viranomaisille tavoittaa kunkin ikäluokan kaikki nuoret miehet. Viranomaisten laajaa mukanaoloa...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Kimmo Haahkola
  3. Yhtenäisistä...

   Uutiset 0

   Tanskan kunnat hyötyvät yhteisistä IT-ratkaisuista. Vuoden 2007 kuntareformin yhteydessä käyttöön otetut yhtenäiset tietojärjestelmät tehostavat...

   6 vuotta sitten kirjoittajalta Kimmo Haahkola
2017 Sitra | käyttöehdot