Lea Konttinen

Johtava asiantuntija, Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus

Lea Konttinen toimii johtavana asiantuntijana Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus -avainalueella. Aiemmin Lea on vetänyt Luonnosta hyvinvointiliiketoimintaa -avainaluetta, joka keskittyi luonnon terveysvaikutuksia ja aineettomia luonnonvaroja hyödyntäviin hyvinvointipalvelukonsepteihin.

Lea on tehnyt töitä organisaatioissa asiakaslähtöisyyden, suorituskyvyn ja johtamisjärjestelmien kehittämisen sekä muutoksen johtamisen parissa. Työurallaan hän on toistuvasti luonut uutta erilaisissa ympäristöissä, ja hänen mukaansa eritaustaisten ihmisten tuominen yhteen on edellytys uusien ideoiden syntymiselle. Lean väitöskirja maantieteen alalta käsittelee laatuajattelun leviämistä ja omaksumista sekä innovaatioverkostojen muotoutumista ruokaketjussa.

Lea on kiinnostunut uusista ratkaisuista, joilla voidaan ylläpitää ja edistää hyvinvointia.

Aiheet ja hankkeet, joiden parissa tämä henkilö työskentelee

Tältä kirjoittajalta

  1. Kasvunvara-työkirja tarjoaa...

   Uutiset 0

   Asiakasymmärryksen parantaminen ja kysyntälähtöisten palvelujen kehittäminen ovat asioita, joita syventämällä saadaan aikaan uutta liiketoimintaa...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Lea Konttinen
  2. Metsäesikoululaiset evästauolla.

   Luonnosta hyvinvointia...

   Uutiset 0

   Luontoympäristöt edistävät lasten terveyttä ja hyvinvointia. Uusia palvelukonsepteja kaivataan, mutta tarvitaan verkostoitumista sekä konseptointi-...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Lea Konttinen
  3. Miten maaseutu vastaa...

   Uutiset 0

   Maaseutu ja luonnonvarat tarjoavat uusia menestyksen mahdollisuuksia ja kestävää hyvinvointia Suomelle. Maaseudulta voi löytyä vastauksia...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Lea Konttinen
  4. Maaseutuajattelu uuden edessä...

   Blogit 0

   Maaseudulla voi olla nykyistä merkittävämpi rooli ja vaikutus koko Suomen ja ihmisten kestävään hyvinvointiin. Aineelliset ja aineettomat...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Lea Konttinen
2017 Sitra | käyttöehdot