Vaikuttavuusinvestoimisen opas sijoittajille

Tekijät
Harri Männistö
Julkaisupaikka
Helsinki
Julkaisuvuosi
2016
Outlook
28 s.
ISBN
978-951-563-977-6
ISSN
1796-7112
Publish series part
120
Aihe
INVESTOINTIOPAS, VAIKUTTAVUUSINVESTOINTI, INVESTOINNIT, SIJOITTAMINEN, MITTAAMINEN, MALLINTAMINEN
Vaikuttavuusinvestoiminen yhdistää taloudellisen tuoton ja yhteiskunnallisen hyvän tavoittelun. Sijoittajan näkökulmasta tuotto-riski-tarkastelun rinnalle nousee kolmas ulottuvuus: vaikuttavuus. Sijoitusinstrumenteiksi soveltuvat niin lainat ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset kuin uudet tulokkaat, kuten tulosperusteinen rahoitussopimus (Social Impact Bond, SIB). Miten vaikuttavuutta kannattaa lähestyä? Millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa sijoittajille? Opas luo katsauksen vaikuttavuussijoittamisen markkinoihin, instrumentteihin ja sijoitusprosessiin.   

Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot