Viisi kärkeä kestävämpään kehitykseen

Tekijät
Eeva Furman, Eva Heiskanen, Heikki Hiilamo, Tuuli Hirvilammi, Eeva Hellström, Janne Hukkinen, Jaakko Kiander, Anne Birgitta Pessi, Juho Saari
Julkaisupaikka
Helsinki
Julkaisuvuosi
2016
Julkaisija
Sitra
Outlook
8 s.
Aihe
YMPÄRISTÖ; YHTEISKUNTA; YMPÄRISTÖHAITAT; TERVEYS; HYVINVOINTI; TYÖ; TALOUS; ENERGIA; LUONNONVARAT; KESTÄVÄ KEHITYS; TALOUSKASVU; YHDENVERTAISUUS; OSALLISUUS; HYVÄ ELÄMÄ
YK:n kestävän kehityksen Agenda2030:n toteuttaminen edellyttää sekä universaaliutta eli toimimista kaikkien tavoitteiden eteen kaikkialla että strategisuutta, eli painopisteiden valintaa ja vaiheistusta. Kun kaikki tavoitteet kytkeytyvät toisiinsa, tarvitaan keskeisten haasteiden hahmottamista tuomaan tarttumapintaa. Hallitus laatii Suomelle Agenda 2030:n kansallisen toimeenpanosuunnitelman tämän vuoden aikana. Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli tarjoaa suunnitelman kärjiksi viittä tavoitekokonaisuutta. Ne perustuvat ympäristöhaittojen, koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun välisiin irtikytkentöihin.

Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot