Käyttöehdot

Pävitetty viimeksi 31.5.2011.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (jäljempänä Sitra) ylläpitämiin Sitra.fi -sivuihin ja niillä esitettyyn aineistoon. Käyttäessäsi näitä sivuja hyväksyt jäljempänä mainitut ehdot sinua sitoviksi.

Sivujen käyttötarkoitus

Sitran ulkoisten verkkosivujen tavoitteena on välittää Sitran työssä syntyneitä näkemyksiä ja tuloksia, kertoa Sitran toiminnasta ja ylläpitää vuorovaikutuksellisia toimintoja, johon ulkopuoliset kirjoittajat tai kirjoittajaryhmät tuottavat Sitran toimintaa liittyviä sisältöjä. Sivuston käyttäjät voivat kommentoida sivuston sisältöjä.  Käyttäjien sivustoille lisäämät kommentit ja kirjoitukset ovat muiden käyttäjien nähtävillä.  Kommentoinnilla pyritään kehittämään sivuston sisältöjä yhdessä käyttäjien kanssa. Mainosten tai muun asiaankuulumattoman tiedon levittäminen sivuilla on kielletty.

Käyttöoikeus

Sivujen käyttäjä voi kommentoida sivuilla olevia  sisältöjä  käyttämällä joko sivustolla tarjottuja kommenttityökaluja tai sivuille linkitettyjä ulkopuolisia verkkoyhteisöjä kuten Facebook tai Twitter.

 Sitra.fi-sivuston kommenttityökaluja voi käyttää  luovuttamalla Sitralle seuraavat tiedot: 1. nimimerkki tai nimi ja 2. sähköpostiosoite. Käyttäjän Sitralle antamien tunnistetietojen tulee olla totuudenmukaisia, ja sivuston käytössä on noudatettava hyviä tapoja sekä Suomen lakia. Mikäli sivuston käytössä ilmenee selviä väärinkäytöksiä, Sitra voi väliaikaisesti estää käyttäjän pääsyn sivuille tai poistaa käyttäjältä sivujen käyttöoikeuden kokonaan.

Kun käytetään muiden yhteisöpalvelujen kommenttityökaluja , käytössä pätevät niiden omat käyttöehdot.

Immateriaalioikeudet

Sitra.fi-sivujen omistusoikeus kuuluu Sitralle. Sivuilla olevien kirjoitusten, kuvien ja muun materiaalin tekijänoikeudet ovat tekijöillä.Seuraavassa kuvataan sivuston yleiset käyttöoikeusehdot. Sivustolla on lisäksi materiaalia, johon yleiset käyttöoikeusehdot eivät sovellu. Tämän materiaaliin käyttöoikeusehdot on merkitty erikseen.

Käyttäjä voi vapaasti kopioida, jakaa ja muokata sivustolta löytyvää sisältöä, jonka käyttöoikeutta ei ole erikseen rajoitettu, sillä edellytyksellä, että sisällön tekijä ja lähde mainitaan käytön yhteydessä. Sivustolla olevien kuvien käyttö on kuitenkin kielletty. Sivuston  sisällön tai sen osan  myynti on kielletty.  Sivuston sisällön tai sen osan käyttö sisällön arvoa tai tarkoitusta loukkaavalla tavalla on kielletty.

 Sivuilla esiintyvät  tavaramerkit ja logot  ovat niiden omistajien omaisuutta eikä niitä saa käyttää ilman omistajalta etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

 Nämä käyttöehdot tai Sitra.fi-sivujen käyttö eivät anna oikeutta tai lisenssiä tekijänoikeuksiin, patentteihin, liikemerkkeihin tai muihin sivujen sisältämiin immateriaalioikeuksiin.

Tietosuoja

Kun käyttäjä kommentoi  sivuston sisältöjä, ilmoittautuu Sitran tapahtumaan tai tilaa uutiskirjeen  Sitra kerää käyttäjästä henkilötietoja, jotka tallennetaan Henkilötietolain (523/1999) mukaiseen, Sitran ylläpitämään henkilörekisteriin. Tietoja ei luovuteta ilman käyttäjän lupaa rekisterin ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Palvelun käytöstä yleisesti kerättävä tieto

Palvelussa käytetään evästeitä. Osa evästeistä liittyy sivuston toiminallisuuksiin, kuten graafisen- tai tekstiversion valintaan ja fonttikoon suurentamiseen, osa sivuston käytön tilastointiin.

Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita joissakin toiminnallisuuksissa eikä ole suositeltavaa.  

Käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Tällaisia tietoja ovat sivuston kävijämäärät, sivujen suosituimmuus, miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun, käytetyimmät hakusanat ja selaimet sekä palvelun käyttäjän maa.

Kerättäviä tietoja ovat muun muassa:

  • käyttäjän IP-osoite
  • kellonaika
  • käytetyt sivut
  • selaintyyppi
  • käytetty käyttöjärjestelmä
  • ruudun resoluutio

Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin sekä Google Analytics -raportointiin, jossa käytetään Google Analytics -ohjelmiston evästettä ja JavaScript-koodia.

Lisätietoja: http://www.google.com/intl/en/privacy/

Vastuuvapaus

Sivuilla olevat kirjoitukset sisältävät kirjoittajien henkilökohtaisia ajatuksia ja mielipiteitä. Ne eivät ole kirjoittajien edustamien organisaatioiden virallisia kannanottoja. Kirjoittajat vastaavat itse tekstinsä sisällöstä.

Käyttäjä on vastuussa Sitra.fi-sivuille lisäämistään kommenteista ja mahdollisesta muusta materiaalista, sen sisällöstä ja sen esittämisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät sivuille lisätyt kommentit tai muu materiaali loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, muuta kolmannelle henkilölle kuuluvaa oikeutta eikä hyvää tapaa. Sitra ei missään olosuhteissa vastaa mistään epäsuorasta, välillisestä tai satunnaisesta vahingosta taikka vahingosta, joka on aiheutunut esitettyjen tietojen ja aineiston käytöstä tai niihin luottamisesta. Sitra ei myöskään vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että sivujen käyttö keskeytyy tai sivuille ei päästä. Sitralla on oikeus halutessaan lopettaa verkkopalvelu kokonaan. Sitra pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata sivuja ja poistaa sivuilta käyttäjien lisäämiä sopimattomia tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisia kommentteja. Mikäli käyttäjä havaitsee sivuilla muiden lisäämiä,  kiellettyjä kommentteja, tästä pyydetään ilmoittamaan sivujen ylläpidolle.

Sitra.fi-sivuilla on Sitran itse ylläpitämien verkkoyteisöjen lisäksi linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät ole Sitran hallinnassa, eikä Sitralla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Linkitetyillä sivuilla saattaa myös olla käyttöä rajoittavia ehtoja, joihin on tutustuttava ennen sivujen käytön aloittamista. Sitra ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

Käyttöehtojen muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 31.5.2011 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Sitralla on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti. Käyttöehtojen yhteydessä mainitaan päivämäärä, jolloin ehtoja on viimeksi muutettu.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Sitra.fi-sivuista, niiden sisällöstä tai käytöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia.

2017 Sitra | käyttöehdot