1. Taltioni

  Taltioni edustaa uudenlaista, kansalaiskeskeistä ajattelua, joka kannustaa suomalaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista.

 2. Tiedot tallessa ja hallussa

  Palvelun avulla kansalaiset voivat säilyttää, hyödyntää ja jakaa omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyvää tietoa internetin ja mobiiliteknologian avulla.

 3. Työkalu omaksi hyväksi

  Taltionin avulla kansalainen saa konkreettisen työkalun oman hyvinvointinsa ylläpitoon ja kehittämiseen.  Näin kansalaisia autetaan ja kannustetaan ottamaan vastuuta itsestään - omaksi hyväkseen.  

 4. Innovaatioita ja uutta ajattelutapaa

  Terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottaville yksityisille ja julkisille toimijoille ekosysteemi mahdollistaa innovatiivisen liiketoimintaympäristön ja toinen toisiaan täydentävien sähköisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja levittämisen.

 5. Ekosysteemi palvelujen kehittämiseen

  Tavoitteena on synnyttää avoin ekosysteemi, johon kuka tahansa voi kehittää palveluja. Avoimiin rajapintoihin perustuva turvallinen tietovarasto luo mahdollisuuden toteuttaa uusia palveluita ja käyttöliittymiä, jotka voivat hyödyntää osittain tai kokonaan jo olemassa olevaa tietoa.

 6. Ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa

  Taltioni mahdollistaa uudenlaisen kansalaiskeskeisen ajattelutavan terveydenhoitosektorille. Taltionin avulla painopistettä voidaan muuttaa sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen tukemalla ennaltaehkäisyä ja jälkihoitoa

Ajankohtaista

  1. Terveydenhoitoon uusi...

   Uutiset 0

   Kokonaiskuvaa omasta terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä on vaikea hahmottaa ilman riittävää tietoa. Sitran edistämän uuden sähköisen...

   4 vuotta sitten
  2. Taltioni.fi

   Muualla verkossa 0

   Taltionin infosivusto. Perustietoa, tapahtumia, videoita ja tietoa yhteistyökumppaneille.

   5 vuotta sitten kirjoittajalta Karoliina Luoto

Taltioni – suomalaisten terveystaltio

Päättynyt aihe

Kansalaisen terveystiedot yksiin kansiin

Sitran johtama Terveystaltio-hanke (2010-2012) perustettiin edistämään kansallista, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistä kansalaisen sähköistä terveyskansiota ja ekosysteemiä.

Sähköisten palvelujen kehittyminen luo työpaikkoja ja antaa Suomelle mahdollisuuden globaaliin edelläkävijyyteen terveydenhuollon sähköisessä asioinnissa. Yhteiskunnan näkökulmasta keskeinen hyöty on kehittyneiden palveluiden kautta terveydenhuollon tuottavuuden kasvu, painopisteen siirtyminen enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin - ja kansalaisten terveyden koheneminen.

Terveystaltio-hankkeen tuloksena syntyi Taltioni, terveydenhuollon toimijoiden ja hyvinvointipalvelujen tuottajien yhteinen tietovarasto ja palvelualusta, jonne voidaan tallentaa suomalaisten terveys- ja hyvinvointitiedot. Palvelu pyrkii kattamaan niin sairaudenhoidon, terveydenedistämisen kuin hyvinvoinninkin eri ulottuvuudet ja tarjoamaan mahdollisuuden entistä ennakoivampaan terveydenhoitoon.

29. maaliskuuta 2012 perustettiin Taltioni-osuuskunta, jonka tehtävänä on kehittää palveluiden tekninen alusta ja toiminnallinen ympäristö. Perustajajäsenistön 27 organisaatiota edustavat laajasti ja monipuolisesti terveydenhuollon palvelunkehittäjiä, käyttäjäorganisaatioita ja ICT-toimijoita.

Taltioni-osuuskunta on itsenäinen ja Sitrasta erillinen osuuskunta, jonka tarkoituksena on jäsentensä taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi ylläpitää ja kehittää Taltioni-alustaratkaisua ja tietovarastoa sekä tarjota näihin liittyviä palveluja. Sitra ei ole osuuskunnan jäsen.

Mitä hyötyä sähköisestä terveystaltiosta on kansalaisille?

Suomalaisten terveys- ja hyvinvointitiedot ovat pirstaloituneet useaan eri paikkaan. Osa tiedoista on tallessa terveydenhoitotoimijoiden potilastietojärjestelmissä, osa on paperilla piirongin laatikossa ja iso osa on aikojen myötä hävinnyt.

Taltionin ansiosta kansalaiset saavat konkreettisia ja entistä yksilöllisempiä työkaluja oman terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitoon. Sen avulla suomalaiset voivat tallentaa, kerätä, tuottaa, käyttää ja jakaa omaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä tieto on yhdistettävissä ja hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Terveystiedot ovat varmassa tallessa

Kansalaista koskevat tiedot säilyvät hänen hallinnassaan riippumatta siitä, onko hän vaihtanut työpaikkaa, päättänyt opintonsa tai vaihtanut paikkakuntaa. 

Kansalainen omistaa itseään koskevat tiedot, ja hän voi halutessaan jakaa toisille käyttäjille tai terveydenhuollon ammattilaisille valitsemiaan tietoja. Jaettua tietoa voi hyödyntää esimerkiksi läheisten hyvinvoinnin seurannassa.

Esimerkkeinä Taltionin palveluista ovat mm. kroonisten sairauksien hallinta, terveys- ja liikuntapäiväkirjat, terveysvalmennus, laboratoriotulosten välitys jne.

Taltionin avoin ekosysteemi

Tietovarasto on kuitenkin vain yksi osa Taltionia. Tietovaraston ympärille rakentuu ekosysteemi, joka mahdollistaa monia asioita:

 • julkiset ja yksityiset toimijat voivat luoda uusia palveluja kansalaiselle
 • kansalainen saa palveluiden avulla uusia mahdollisuuksia hyödyntää omia terveystietojaan
 • palvelut mahdollistavat terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen ja seuraamisen oma-aloitteisesti

Ekosysteemissä toimijat noudattavat yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja työskentelevät toinen toistaan täydentäen. Ekosysteemin avulla yritykset ja yhteisöt voivat luoda uusia liiketoimintaratkaisuja ja ajattelu- ja toimintatapoja terveydenhoitoon. Jäseniä voivat olla esimerkiksi terveydenhuollon julkiset ja yksityiset toimijat, hyvinvointipalvelujen tuottajat, tietotekniikkayhtiöt, työnantajat, potilasjärjestöt, sponsorit, laitevalmistajat, jne.

Laaja ja elinvoimainen ekosysteemi tukee myös muita tietoyhteiskuntahankkeita.

Tutustu osuuskuntaan osoitteessa taltioni.fi!

Taltioni-osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma ja säännöt on katsottavissa alla olevista linkeistä.

Taltioni sosiaalisessa mediassa

Taltionin esitykset Slidesharessa
Taltionin esittelyvideo YouTubessa suomeksi ja englanniksi
Taltionin ekosysteemin kehitysfoorumi LinkedInissä

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Esitykset

2 vuotta sitten

Tapahtuma Kuntamarkkinat 2012

Tervetuloa Sitran osastolle J3 tapaamaan asiantuntijoitamme ja tutustumaan ajankohtaisiin hankkeisiimme. Tietoiskumme keskittyvät tänä vuonna kahteen ajankohtaiseen teemaan: LATU antaa luvan tehdä toisin ( LATU – Työelämän laadulla tuottavuutta ) Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, Hollola ke 12.9. klo 10.30-10.50, 4. krs (huone 4.14) Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeen (LATU)...

4 vuotta sitten

Uutiset Terveydenhoitoon uusi omahoitoa edistävä palveluinnovaatio – Taltioni

Kokonaiskuvaa omasta terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä on vaikea hahmottaa ilman riittävää tietoa. Sitran edistämän uuden sähköisen omahoitopalvelualustan, Taltionin, avulla jokainen voi hallita omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä tietoa ja vaikuttaa valinnoillaan hyvinvointiinsa.

4 vuotta sitten

Tapahtuma Mediakutsu: Terveydenhuoltoon uusi palveluinnovaatio – Taltioni

Kansalaisten terveys- ja hyvinvointitietoa kertyy eri elämänvaiheissa, eri toimijoilta ja eri paikoista. Koska tieto on hajallaan erilaisten palveluiden ja organisaatioiden järjestelmissä, kokonaiskuvaa omasta terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä on vaikea hahmottaa. Taltionin yhtenäistä alustaratkaisua ja laajaa tietopohjaa hyödyntävien sähköisten omahoitopalveluiden...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Mäki

Tapahtuma Taltioni - aamukahvitilaisuudet HSKK:n jäsenille

4.6.2012            9.00 Taltioni - aamukahvitilaisuudet Tapahtumapaikka:  Helsingin seudun kauppakamari, Kalevankatu 12, 2. krs Espoo-Sali Tapahtuman järjestäjä:  Helsingin seudun kauppakamari Taltioni - aamukahvitilaisuudet Tervetuloa Helsingin seudun kauppakamarin  "Taltioni" -aamukahvitilaisuuksiin! Taltioni...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Mäki

Tapahtuma Taltioni osuuskunnan perustamiskokous

Merkittävä joukko terveydenhoito- ja hyvinvointisektorin toimijoita perusti 29. maaliskuuta Taltioni osuuskunnan. Sen 27 perustajaa edustavat uudenlaista yhteistyötä terveydenhuollon palveluidentarjoajien, käyttäjäorganisaatioiden ja ICT-toimijoiden välillä. Julkisen ja yksityisen sektorin edelläkävijöistä koostuva jäsenistö lähtee yhteisvoimin kehittämään Taltioni...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Mäki

Tapahtuma WoHITin Taltioni miniseminaari

Kutsu WoHITin Taltioni miniseminaariin 8.5.2012 Tervetuloa WoHITn messukäyntisi yhteydessä osallistumaan Taltionin miniseminaariin, jossa esittelemme Taltioni-palvelua ja sen kehittämistä edistävän osuuskunnan toimintaa. Kaksituntisen seminaarin jälkeen jatkamme kokkareiden ja verkostoitumisen merkeissä.  Aika: tiistaina 8.5.2012 kello 14−16 miniseminaari, kello 16−18...

4 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Mäki

Uutiset Taltionin alustaksi esitetään Medixinen terveystietokantaratkaisua

Sitran edistämän Taltioni-palvelun alustaksi on esitetty Medixinen toimittamaa terveystietokantaratkaisua , ja alustan operoinnista vastaisi Fujitsu. Alustaratkaisusta tekee päätöksen Taltionin osuuskunta, jonka perustaminen on käynnistynyt. Sitran johtamalla Terveystaltio-hankkeella edistetään kansallista, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistä Taltioni-palvelua ja...

5 vuotta sitten

Esitykset Agenda

Taltionin sidosryhmätilaisuus 10.1.2012: tilaisuuden agenda

5 vuotta sitten kirjoittajalta Taltioni

Muualla verkossa Taltioni.fi

Taltionin infosivusto. Perustietoa, tapahtumia, videoita ja tietoa yhteistyökumppaneille.

5 vuotta sitten sivustolta www.taltioni.fi

2017 Sitra | käyttöehdot