1. Rahastosijoittaminen

  Rahastosijoituksilla pääomaa kestävää kehitystä edistäville yrityksille

 2. Pääomarahastot tuottavat arvokasta tietoa

  Globaalien muutostrendien varhainen huomaaminen ja soveltaminen liiketoimintaan edellyttää kansainvälistä näköalapaikkaa. Pääomarahastot tarjoavat ainutlaatuista tietoa kehittyvistä toimialoista ja eri talousalueista. Hyödynnämme tätä tietoa suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä.

 3. Tuotto palautuu takaisin yhteiskuntaan

  Sitra on tällä hetkellä sijoittajana 26 kotimaisessa ja 26 kansainvälisessä pääomarahastossa. Toimintansa aikana Sitra on sijoittanut yhteensä 74 pääomarahastoon. Sijoitusten tuotto palautuu Sitran työn kautta yhteiskuntaan suomalaisten hyväksi.

Ajankohtaista

  1. Sitralta sijoitus...

   Uutiset 0

   Sitra on tehnyt miljoonan euron sijoitussitoumuksen Social Impact Accelerator -rahastoon, joka edistää vaikuttavuusinvestoimisen markkinoiden...

   1 vuosi sitten

Rahastosijoitukset − kansainvälistä tietoa ja kestävän hyvinvoinnin edistämistä

Sitralla on laaja kotimainen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto, ja sijoituksia on tehty yli kuuteenkymmeneen pääomarahastoon. Toiminnassa näistä on vielä yli neljäkymmentä.

Rahastosijoituksilla haetaan uusia toimintamalleja, esimerkkejä ja verkostoja, joiden avulla Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Kotimaisilla rahastosijoituksilla kehitetään rahoitusmarkkinaa ja edistetään siten yritysten kasvua. Ulkomaisten rahastosijoitusten avulla saadaan tietoa ja kontakteja, joita voidaan hyödyntää Suomessa. Tuotto palautuu Sitran työn kautta yhteiskuntaan suomalaisten hyväksi.

Julkisoikeudellisena rahastona noudatamme vastuullisen sijoitustoiminnan käytäntöjä. Suurin osa sijoituksistamme tehdään valikoitujen pääomarahastojen kautta toimialoille, jotka tähtäävät kestävän hyvinvoinnin takaamiseen ja Suomen kilpailukyvyn parantamiseen. Sijoituskohteissa yhdistyvät kestävä kehitys, yhteiskunnallinen lisäarvo ja taloudellinen tuotto.

Kotimaiset rahastosijoitukset

Kotimaisten rahastojen avulla kehitetään uusia rahoitusmalleja ja vauhditetaan kestävän kehityksen liiketoimintaa myös julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Sitra tarjoaa uusille kotimaisille rahastoille pääomasijoitus- ja yritysanalyysiosaamista ja muuta asiantuntemusta.

Kotimaiset rahastot ja hallinnointiyhtiöt

Kansainväliset rahastosijoitukset

Kansainvälisillä rahastosijoituksilla vahvistetaan verkostoja ja tuodaan osaamista ja rahoitusta Suomeen. Sijoitusten avulla nähdään teknologioiden ja toimialojen kehityssuuntauksia sekä saadaan arvokkaita kontakteja suomalaisten yritysten kansainvälistämiseen. Rahastojen kanssa tehdään tiivistä operatiivista yhteistyötä, joka mahdollistaa alan uusien käytänteiden oppimisen.

Kansainväliset rahastot ja hallinnointiyhtiöt

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Artikkelit Sijoitustoiminta

Sitran tulevaisuustyö rahoitetaan peruspääoman tuotoilla. Vuonna peruspääoman markkina-arvo oli 771 miljoonaa euroa ja tuotto 5,7 %.

10 kuukautta sitten

Uutiset Sitra sijoittajaksi Lifeline Venturesin uuteen rahastoon

Sitra on tehnyt kolmen miljoonan euron sijoitussitoumuksen Lifeline Ventures III Ky -rahastoon. Rahasto on kooltaan 57 miljoonaa euroa ja se sijoittaa suomalaisiin alkuvaiheen yrityksiin mahdollistaen niiden kasvun sekä osaamispääoman että rahoituksen turvin. ”Terveys- ja hyvinvointiteknologiat ovat yksi Lifelinen painopisteistä ja odotamme, että erityisesti tällä alueella rahaston...

1 vuosi sitten

Uutiset Sitra sijoittaa älykkääseen energiarahastoon

Sitra on vuodenvaihteessa sijoittanut hollantilaisen Set Venturesin hallinnoimaan rahastoon SET Fund II. Tuore rahoituskierros tuo rahastolle lähes 60 miljoonan sijoitusvarat älykkäisiin energiaratkaisuihin. Rahaston tavoitteena on aikaisen kasvuvaiheen yrityssijoitusten kautta edistää energiatehokkuutta ja tukea energiasektorin transformaatiota kohti uusiutuvia energialähteitä. Set...

1 vuosi sitten

Uutiset Sitralta sijoitus eurooppalaiseen vaikuttavuusinvestoimisen rahastoon

Sitra on tehnyt miljoonan euron sijoitussitoumuksen Social Impact Accelerator -rahastoon, joka edistää vaikuttavuusinvestoimisen markkinoiden kehittymistä Euroopan unionissa. Rahaston perustajiin lukeutuvat mm. Euroopan Investointipankki ja Euroopan Investointirahasto. Sitra selvittää parhaillaan sitä, olisiko myös Suomessa tarvetta vaikuttavuusinvestoimisen rahastolle. ...

1 vuosi sitten

Uutiset Sitra osaksi vastuullisten sijoittajien kansainvälistä verkostoa

Sitra on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. ”Sitran sijoitustoiminnan ankkuroiminen osaksi maailman parhaita vastuullisuuskäytäntöjä ja siitä raportoiminen on luonteva askel Sitran kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi”, sanoo Sitran sijoituksista vastaava johtaja Magnus Sjöblom . Jo noin 1 380 sijoittajaa – instituutiota,...

1 vuosi sitten

Uutiset Nopea ehtii ensin, myös cleantech-markkinoille

Tällä viikolla järjestetyssä Cleantech Venture Dayssä keskusteltiin niukkeneviin luonnonvaroihin ja ilmastonmuutoksen haasteisiin ratkaisuja tuottavien cleantech-yritysten menestyksen edellytyksistä – sijoittajien silmin. Osallistujia puhuttivat mm. poukkoilevat kansalliset ja kansainväliset politiikkavalinnat, ilmastoneuvottelut ja uudet rahoitusmallit nopeasti kasvaville...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Artikkelit Vaikuttavuusinvestoiminen kiinnostaa Suomessa

Kevään aikana Sitra on tutkinut vaikuttavuusinvestoimisen (engl. impact investing ), sen ekosysteemin luomisen ja siihen liittyvien mallien testaamista ja mahdollisuuksia Suomessa. Käytännössä tämä on tarkoittanut muun muassa erilaisten haastattelujen tekemistä, tilaisuuksien järjestämistä, aineistoihin ja kirjallisuuteen tutustumista ja kansanvälisiin tilaisuuksiin osallistumista....

2 vuotta sitten kirjoittajalta Saara Malkamäki

Artikkelit Kannattaako vaikuttavuutta yrittää mitata?

Vaikuttavuus on keskeinen käsite vaikuttavuusinvestoimisessa (engl. impact investing). Vaikuttavuuden käsittelemiseen on erilaisia teorioita, mutta käytännön tasolla vaikuttavuus jää usein mittaamatta. Tämä tarkoittaa, että monissa toimissa, joilla pyritään ratkaisemaan yhteiskunnan haasteita, ei lopulta tiedetä, ovatko seuraukset sitä, mitä lähdettiin hakemaan. ...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Matti Aistrich

Muualla verkossa Vision+ sijoittaa uuteen fanituotefirmaan

Talouselämä-lehden uutisessa kerrotaan, että kasvuyrityksiin sijoittava kotimainen tuotesijoitusrahasto Vision+ on tehnyt sijoituksen PopAppStoreen, joka alkaa myydä pelifirmoille fanituotteiden myyntiä helpottavaa konseptia. Sitra on sijoittanut 7 miljoonaa euroa VisionPlus -rahastoon. (julkaistu 17.1.2014)

3 vuotta sitten sivustolta www.talouselama.fi

Muualla verkossa Finnvera myi matkailunkehitystä yksityissijoittajille

Uutinen Yrittajat.fi-sivuilla, jossa todetaan, että Finnvera on myynyt omistamansa 63,5 prosentin osuuden Matkailunkehitys Nordiasta kolmelle uudelle omistajalle, jotka ovat Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Hiidenkivi Investment ja Karisma-Invest. Sitran omistusosuus Nordiasta on 36,5 %. (julkaistu 16.1.2014)

3 vuotta sitten sivustolta www.yrittajat.fi

Uutiset Sitra teki 2 miljoonan euron sijoituksen Inventure II -rahastoon

Sitra on allekirjoittanut 2 miljoonan euron sijoitussitoumuksen kansainvälistyviin teknologiayhtiöihin panostavaan Inventure Fund II -rahastoon. Sijoituksellaan Sitra on mukana edistämässä suomalaisen teknologiaosaamisen kaupallistamista ja kansainvälistymistä.

3 vuotta sitten

Uutiset Talouskasvun eväät eivät ole kadonneet

Jaakko Kiander kirjoitti Sitran pyynnöstä selvityksen, jossa tarkastellaan Suomen talouden tilannekuvaa ja talouspolitiikan vaihtoehtoja toimintaympäristössä, jota luonnehtii erityisesti eurooppalaisten kauppakumppaneiden pysyvästi hidastunut talouskasvu ja julkisen talouden ongelmat. Selvityksessä pohditaan sitä, millaisilla toimintatavoilla ja strategioilla Suomen olisi...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Blogit Onko sijoitustoiminnassa mahdollista yhdistää taloudellinen tuotto ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus?

”Impact Investing” on termi, joka on esiintynyt viime vuosina maailmalla yhä useammissa sijoitustoimintaan kytkeytyvissä keskusteluissa. Suomennos voisi olla ”vaikuttavuussijoittaminen”. Sillä tarkoitetaan sijoituksia, joilla halutaan saada aikaan mitattavia sosiaalisia ja/tai ympäristöön liittyviä positiivisia vaikutuksia taloudellisen tuoton lisäksi.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Sami Tuhkanen

Uutiset Sitra sijoitti 9,5 miljoonaa kolmeen pääomarahastoon

Sitra on tehnyt 3,5 miljoonan euron sijoituksen Power Fund III Ky:hyn, 4 miljoonan euron sijoituksen Dasos Timberland Fund II:een ja 2 miljoonan euron jatkosijoituksen Palvelurahasto I Ky:hyn.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Saara Malkamäki

Uutiset Startup-säätiö polkaistiin käyntiin

Suomeen on syntynyt uusi säätiö edistämään yritystoiminnan syntyä ruohonjuuritasolla. Startup-säätiö luo edellytyksiä yrittäjyydelle sekä yritystoiminnan synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle. Se myös tukee yritystoimintaa ja edistää yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Säätiö järjestää jatkossa mm. Startup Sauna -kiihdyttämön ja erinomaisesti kehittyneen Slush-konferenssin.

4 vuotta sitten

Uutiset Sitra sijoittaa uudenlaiseen Vision+ pääomarahastoon

Sitra sijoittaa uuteen Vision+ pääomarahastoon, joka keskittyy digitaalisiin kuluttajatuotteisiin, peleihin sekä mobiili- ja tietokonesovelluksiin. Rahasto tukee uusien ideoiden tuotekehitystä ja kaupallistamista.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Saara Malkamäki


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot