1. Sitran talo

  Sitran toiminta

  Suuntana tulevaisuus - tehtävänämme on edistää Suomen talouden määrällistä ja laadullista kasvua, vakaata ja tasapainoista kehitystä sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä.

Ajankohtaista

  1. Sitra vahvistaa vaikuttavuuden...

   Uutiset 0

   Sitran vaikuttavuusarvioinnin tarkoituksena on tuottaa laadukasta, luotettavaa ja riippumatonta tietoa Sitran toiminnan tuloksellisuudesta ja...

   3 päivää sitten kirjoittajalta Heli Nissinen
  2. Ajankohtaista Sitrasta

   Uutiset 0

   Sitran tuore ajankohtaiskatsaus antaa läpileikkauksen Sitran työstä ja käynnissä olevista yhteistyöprojekteistamme.

   2 kuukautta sitten
  3. Toimintakertomus 2015:...

   Uutiset 0

   Huomisen yhteiskunta syntyy tämän päivän teoilla. Kykyä ja halua ennakoida ja kokeilla yhdessä tarvitaan enemmän kuin koskaan.

   10 kuukautta sitten

Keskitymme kestävän hyvinvoinnin teema-alueisiin

Vuodesta 2004 lähtien toimintamme on perustunut määräaikaisiin ohjelmiin. Vuoden 2012 aikana siirryimme projektiorganisaatioon, jossa keskitymme kolmeen teema-alueeseen. Teema-alueitamme ovat:

 1. Uudistumiskyky,
 2. Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta,
 3. Uusi työelämä ja kestävä talous. 

Teemoja toteutetaan kahdesta kolmeen vuotta kestävien konkreettisten projektien avulla. Strategian ja toimintatavan uudistukset tuottavat yhä enemmän lisäarvoa yhteiskuntaan.

Terveys, työ ja osallisuus ovat avaintekijöitä koetussa hyvinvoinnissa. Elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet teema-alueella Sitra kannustaa välittävään huolenpitoon ja edistää uusia hyvinvoinnin toimintamalleja ja liiketoimintaa. Luomme keinoja ja kannusteita, joiden avulla ihmiset voivat osallistua yhteisen hyvän edistämiseen sekä ottamaan vastuuta läheisistään. Tavoitteenamme on olla mukana siirtämässä terveydenhuollon painopistettä terveyden edistämiseen sairauksien hoitamisen sijaan. Kehitämme ja levitämme hyvinvointia edistäviä rahoitus- ja palvelumalleja. Edistämme myös sosiaalisten ja hyvinvointiin liittyvien ongelmien ratkaisuun tähtäävää liiketoimintaa. Teemasta vastaa johtaja Antti Kivelä.

Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta –teema-alueella Sitra luo edellytyksiä resurssiviisaalle ja hiilineutraalille yhteiskunnalle sekä sitä edistävälle liiketoiminnalle. Toteutamme kokeiluja, joiden tuloksena syntyy käyttötalouteen perustuvia ja ainekiertoja lisääviä toimintatapoja sekä resurssitehokkaita toimintamalleja. Edistämme ekologisten ongelmien ratkaisuun tähtäävää liiketoimintaa kuin myös siirtymistä kestävään biotalouteen ja vähähiiliseen yhteiskuntaan. Vihreä talous, johon sisältyvät sekä kestävä kulutus että uusi luonnonvara-ajattelu valtavirtaistuu ja tuo työpaikkoja ja hyvinvointia. Teemasta vastaa johtaja Mari Pantsar-Kallio.

Uusi työ ja kestävä talous -teema-alueella Sitra edistää kestävää hyvinvointia ja työllisyyttä uusien rahoitus- ja toimintamallien avulla. Teema käynnistyi tammikuussa 2014, ja siitä vastaa johtaja Timo Lindholm.

Kaikkea toimintaamme ohjaa visio Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Tämänhetkistä ymmärrystämme aiheesta käsitellään työpaperissa Visio Suomelle ja verkkojulkaisussa Uusi juoni – kohti kestävää hyvinvointia.

Toimintamme rahoitetaan peruspääoman ja pääomasijoitusten tuotoilla.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Uutiset Sitra vahvistaa vaikuttavuuden arviointia

Sitran vaikuttavuusarvioinnin tarkoituksena on tuottaa laadukasta, luotettavaa ja riippumatonta tietoa Sitran toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta.

3 päivää sitten kirjoittajalta Heli Nissinen

Artikkelit Mitä nämä käsitteet tarkoittavat?

Kokosimme yhteen joukon hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyviä käsitteitä, joiden koemme kaipaavan selitystä. Päivitämme ja täydennämme listaa tarvittaessa.

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Uutiset Ajankohtaista Sitrasta

Sitran tuore ajankohtaiskatsaus antaa läpileikkauksen Sitran työstä ja käynnissä olevista yhteistyöprojekteistamme.

2 kuukautta sitten

Artikkelit Hallintoneuvoston katsaus 4/2016

Katsaus hallintoneuvostolle 4/2016 – tarkastelujakso 14.10.–14.12.2016 1   Yleiskuva Sitrasta Länsimaita ja myös Suomea ravistelevat pelot työn ja toimeentulon vähenemisestä, hallitsemattomasta maahanmuutosta ja turvallisuustilanteen heikkenemisestä. Moni pelko liitetään globalisaatioon. Kansainvälinen yhteistyö on puolustuskannalla, oli sitten kyse poliittisen,...

2 kuukautta sitten

Artikkelit Hallintoneuvoston katsaus 3/2016

Sitran tuore ajankohtaiskatsaus antaa läpileikkauksen Sitran työstä ja käynnissä olevista yhteistyöprojekteistamme.

4 kuukautta sitten

Uutiset Sitran kansainvälinen asiantuntijapaneeli pohti eristäytymispolitiikan nousua

Sitran kansainvälisistä huippuasiantuntijoista koostuva Advisory panel kokoontui 27.–28. kesäkuuta arviomaan globaaleja kehityssuuntia ja niiden mahdollisia heijastusvaikutuksia Sitran tulevaisuustyöhön. Yhdeksi suureksi teemaksi nousi eristäytymispolitiikan leviäminen länsimaissa ja sen mahdolliset seuraamukset kansainväliseen yhteistyöhön. Keskustelun ajankohtaisuutta...

8 kuukautta sitten

Muualla verkossa Helen alkaa tuottaa kaukolämpöä biokaasulla

Helen ja Gasum ovat solmineet merkittävän biokaasukumppanuussopimuksen. Helen alkaa tuottaa kaukolämpöä kotimaisella jätteestä valmistetulla biokaasulla ja lisää näin uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Ensimmäisinä Helenin uusiutuvan yritysasiakkaille suunnatun kaukolämmön ovat valinneet Ympäristötalo ja Sitra.

8 kuukautta sitten sivustolta https:

Uutiset Sitra siirtyy aurinkoenergiaan

Sitran tavoite hiilineutraaliudesta on nyt yhden askeleen lähempänä, kun osa toimitilojemme käyttämästä energiasta tuotetaan katolle asennettavilla aurinkopaneeleilla.

8 kuukautta sitten

Artikkelit Hallintoneuvoston katsaus 2/2016

Sitran tuore ajankohtaiskatsaus antaa läpileikkauksen Sitran työstä ja käynnissä olevista yhteistyöprojekteistamme.

8 kuukautta sitten

Julkaisut Tulevaisuus tehdään tänään

Vuoden 2015 toimintakertomukseen sisältyvät hallintoneuvoston lausuma, hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja eduskunnan valitsemien tilintarkastajien tarkastuskertomus.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Julkaisut Tulevaisuus tehdään tänään

Vuoden 2015 toimintakertomukseen sisältyvät hallintoneuvoston lausuma, hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja eduskunnan valitsemien tilintarkastajien tarkastuskertomus.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Blogit Kasvun rajoja ei voida ylittää

Rajaton talouden kasvu ei ole mahdollista, koska maailmamme on rajallinen. Eksponentiaalinen kasvu johtaa pitkään jatkuessaan mahdottomuuksiin. Jos talous kasvaisi 400 vuoden ajan kolme prosenttia vuodessa, tuloksena olisi tuotannon 120.000-kertaistuminen. Tällaiset lopputulokset ovat mahdottomia ja absurdeja. On selvää, että nopea kasvu ei voi jatkua loputtomiin. Emme kuitenkaan tiedä,...

11 kuukautta sitten kirjoittajalta Jaakko Kiander

Uutiset Ajankohtaista Sitrasta

Talouden ja koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta on iso merkitys yhteistyön toimivuudella ja tietoon perustuvilla näkemyksillä, jotka ohjaavat valintoja ja tekemistä. Sitran tuore ajankohtaiskatsaus antaa läpileikkauksen Sitran työstä ja käynnissä olevista yhteistyöprojekteistamme. Katsaus on laadittu Sitran 4 kertaa vuodessa kokoontuvan hallintoneuvoston maaliskuun kokoukseen....

11 kuukautta sitten

Artikkelit Hallintoneuvoston katsaus 1/2016

Tarkastelujakso 9.12.2015-1.3.2016 1   Yleiskuva Sitrasta Suomessa talouden pitkittynyt stagnaatio ja äkilliseen maahanmuuttoon liittyvä hämmennys on kärjistänyt maan tunnelmaa kriisitietoisuudesta negatiivisuudeksi, joka vaarantaa jo tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottamista ja niihin tarttumista. Positiivisen tulevaisuuskuvan esiin nostaminen onkin nyt ensiarvoisen...

11 kuukautta sitten

Muualla verkossa CDP Investor Research on chemical companies

The Portfolio Decarbonisation Coalition presented the results of an investor research titled "Back to the laboratory: are global chemical companies innovating for a low-carbon future?" at an event organised by Finsif, CDP and Sitra on 25 August 2015. The theme of the event was "Managing climate risk in investments".

12 kuukautta sitten sivustolta www.slideshare.net

Muualla verkossa James Magness: CDP Investor Research on chemicals

James Magness from CDP presented the results of an investor research titled "Linking emissions-related metrics to earnings for global chemical companies" at an event organised by Finsif, CDP and Sitra on 25 August 2015. The theme of the event was "Managing climate risk in investments".

12 kuukautta sitten sivustolta www.slideshare.net

Muualla verkossa Kari Kankaanpää: Managing Climate Risks

Kari Kankaanpää held a presentation on how Fortum Corporation manages its climate risksi at an event organised by Finsif, CDP and Sitra on 25 August 2015. The theme of the event was "Managing climate risk in investments".

12 kuukautta sitten sivustolta www.slideshare.net

Muualla verkossa CDP Investor Research on electricity utilities

The Portfolio Decarbonisation Coalition presented the results of an investor research titled "Flicking the switch: are electric utilities prepared for a low carbon future?" at an event organised by Finsif, CDP and Sitra on 25 August 2015. The theme of the event was "Managing climate risk in investments".

1 vuosi sitten sivustolta www.slideshare.net

Blogit Miten kotoudumme tulevaisuuteen?

Suomen kotouttaminen tulevaisuuteen edellyttää ymmärrystä asioiden ja maiden keskinäisriippuvuuksista sekä tämän mukaisesti toimimista siellä, missä tukea kulloinkin tarvitaan.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Eeva Furman

Artikkelit Tekemisen meininkiä kestävään kehitykseen

Pian asetettava uusi kestävän kehityksen toimikunta käynnisti toimintansa etunojassa ja vauhdikkaasti. Helmikuun ensimmäisen maanantai-aamupäivän intensiivisessä työpajassa pureskeltiin Suomen nykyistä kestävän kehityksen strategiaa ja kehitettiin sitä eteenpäin. Idea työpajasta syntyi viime vuonna kestävän kehityksen asiantuntijapaneelissa, joka halusi antaa hyvän...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Hankkeet Hiilineutraali Sitra

Sitran toimisto ja liikematkat ovat olleet hiilineutraalit vuodesta 2016 alkaen. Hiilineutraali Sitra -projektin aikana olemme pienentäneet omaa hiilijalanjälkeämme ja tarkastelleet toimintatapojamme, kuten esimerkiksi toimiston energiankulutusta, järjestämiämme tilaisuuksia ja työntekijöidemme matkustamista. Ja koska jokaisen teoilla on väliä, pyrimme opastamaan koko henkilöstöämme...

Joulukuu 2015 - Joulukuu 2016

2017 Sitra | käyttöehdot