1. Kunta

  Kuntien järjestämien hyvinvointipalvelujen osuus bruttokansantuotteesta kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen edellyttää kuntapalveluiden tuottavuuden parantamista.

 2. Hyvinvoinnin palvelutuotantoa edistämässä

  Kuntaohjelma kehittää kuntien palvelutuotantoa sekä uudistaa niiden palvelurakenteita vastatakseen entistä paremmin kansalaisten hyvinvointipalveluiden kysyntään ja turvatakseen julkisen talouden kestävyyden.

 3. Parempaa palvelua kustannustehokkaasti

  Kansalaisten palveluiden saatavuutta, valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään palvelutarjontaa kehittämällä ja palvelurakenteita uudistamalla. Samaan aikaan on nostettava palveluiden tuottavuutta ja optimoitava resurssien käyttöä.

 4. Ehdotus rahoitus- ja ohjausjärjestelmästä

  Kuntaohjelma on esitellyt vaihtoehtoisen mallin uudistaa terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä, mikä takaisi kansalaisille tasa-arvoisen perusterveydenhuollon ja ratkaisisi nykyiseen järjestelmään liittyvät monimuotoiset haasteet.

 5. Palvelusetelillä valinnanvapautta

  Palveluseteli edustaa kuntalaisille henkilökohtaista valinnanvapautta hankkia sosiaali- ja terveyspalveluita yksityiseltä palveluntuottajalta. Palvelusetelin käyttöä on pilotoitu sosiaali- ja terveyspalveluissa, jotta saatuja kokemuksia ja toimintamalleja voidaan ottaa käyttöön laajemmin.

 6. Taltioni kansalaisten omaksi hyväksi

  Kehitettävällä Taltioni-palvelulla kansalaiset voivat hyödyntää ja tuottaa omaa terveyttään ja hyvinvointiaan koskevaa tietoa. Taltionin ekosysteemi luo innovatiivisen liiketoimintaympäristön terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottaville yrityksille.

 7. Terveyskioskista hoitajapalveluita joustavasti

  Ylöjärven ja Lahden terveyskioskitoiminnalla on kokeiltu terveyspalveluiden saatavuutta ja henkilökunnan työtyytyväisyyttä lisäävää kustannustehokasta mallia julkisen terveydenhuollon rakenteelliseen uudistumiseen.

 8. Kunta MBA -koulutusohjelma tukee muutosjohtajuutta

  Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuksen kehitettiin Kunta MBA -koulutusohjelma, joka on suunnattu ja räätälöity kuntajohdon tarpeisiin. Kuntaohjelman tukemia koulutusohjelmia järjestettiin kolme kertaa.

 9. Sairaanhoitaja

  Tuottavuutta palvelukeskuksilla

  Kuntaohjelman ja kuntatoimijoiden halu uudistaa, yhtenäistää ja tehostaa toimintoja konkretisoitui kahden palvelukeskusyhtiön perustamiseen. Tietohallinnon palveluita edistää Kuntien Tiera Oy ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Kunnan Taitoa Oy.

Aktuellt

  1. Terveyskioski, Kotka

   Sitra on valmis rahoittamaan...

   News 2

   Henkilökohtaisen budjetin käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa on arvioitu sosiaalilainsäädännön uudistamistyöryhmässä. Työryhmä pitää...

   2 år ago by Tuomo Melin
  2. Verenpaineen mittaaminen

   Tietojärjestelmi...

   News 14

   Suomen potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen ja uusiminen on kansallisesti tärkeä hanke, tuottavuuden, laadun ja potilasturvallisuuden kannalta....

   2 år ago by Antti Kivelä
  3. Valinnanvapaus...

   Publication 0

   Kokemuksia Ruotsin ja Suomen käytännöistä

   Kuntalaisen valinnanvapaus korostuu uudessa terveydenhuoltolaissa. Oulun kaupungin laatima malli on hyvä esimerkki siitä, miten tyytyväisyys ja...   → Download PDF

   2 år ago by Kirsi Paasovaara, Tuomo Melin, Minna Tuominen-Thuesen ja Eeva Juntunen
  4. Terveydenhoitoon uusi...

   News 0

   Kokonaiskuvaa omasta terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä on vaikea hahmottaa ilman riittävää tietoa. Sitran edistämän uuden sähköisen...

   3 år ago

Parempia palveluita kansalaisille

Ended theme

Sitrassa toteutettiin Kuntaohjelma vuosina 2009-2012.

Kuntien järjestämien hyvinvointipalvelujen osuus bruttokansantuotteesta kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Samalla julkisen talouden kestävyyden turvaaminen edellyttää kuntapalveluiden tuottavuuden parantamista. Kuntapalveluja on kehitettävä vastaamaan väestön ikääntymisen, alueellisen eriytymisen ja työvoimapulan asettamiin haasteisiin, jotta kuntalaiset saisivat jatkossa entistä parempaa palvelua, parhaalla mahdollisella tavalla järjestettynä.

Sitran on mukana kehittämässä kuntien palvelutuotantoa sekä uudistamassa niiden palvelurakenteita vastatakseen entistä paremmin kansalaisten hyvinvointipalveluiden kysyntään ja turvatakseen julkisen talouden kestävyyden.

Sitran hankkeilla edistetään hyvinvointipalveluita:

 • palvelut ovat paremmin saatavilla
 • palvelut ovat laadukkaampia ja yksilöllisempiä
 • kuntalaiset valinnanvapautta parannetaan
 • palvelut tuotetaan kustannusvaikuttavasti
 • palveluiden tuottavuus lisääntyy
 • resursseja käytetään optimaalisesti

Näihin haasteisiin on haettu ratkaisuja mm. Taltioni-palvelulla, jolla edistetään kansallista, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistä terveystaltiota ja ekosysteemiä, matalan kynnyksen terveyskioskitoimintamallilla  ja palvelusetelin kokeilu- ja käyttöönottoprojekteilla sosiaali- ja terveyspalveluissa, henkilökohtaisen budjetin soveltamisella sosiaali- ja terveyspalveluihin  ja edistämällä kansalaisten valinnanvapautta perusterveydenhuollossa.  

Sitra edistää myös hyvinvointipalveluiden rakenteiden syvällistä muutosta tuomalla keskusteluun uusia, vaihtoehtoisia näkemyksiä. Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä -malli esittelee vaihtoehtoisen tavan uudistaa terveydenhoitoa, ja Sirius-projektin loppuraportilla on selvitetty kansainvälisten potilastietojärjestelmien soveltuvuutta Suomeen. Kuntien muutosjohtamista on tuettu Kunta-MBA -koulutusohjelmalla.

Valtakunnallisilla palvelukeskuksilla edistetään merkittäviä tuottavuusparannuksia kuntien talouteen ja kansalaisten mahdollisuutta parempaan sähköiseen palveluasiointiin yli kuntarajojen. Sitran roolina oli vauhdittaa tietohallinnon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamisesta.

Kuntaohjelman (2009-2012) tiimi koostui seuraavista henkilöistä:

Antti Kivelä, johtaja
Kirsti Kaustara, assistentti
Tuomo Melin, johtava asiantuntija
Marja Illi, johtava asiantuntija
Kirsi Suomalainen, viestinnän asiantuntija

Lisätietoa ohjelmasta voi sen päätyttyä kysyä Sitran viestinnän päivystysnumerosta puh. 040 548 0794.

Kontakt


Kommentarer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Content feed

Internal Content External Content
Blogg 20 syytä ilmastotoivoon

Jos tunnet ajoittain epätoivoa ilmaston suhteen, et ole yksin. Aihetta synkkyyteen riittää. Toivoa valavat kuitenkin nämä 20 syytä.

1 vecka ago by Oras Tynkkynen

Blogg Mitä elefantti minusta ajattelee?

Millainen koulutus antaa eväät ottaa oma elämä haltuun? Kysymystä pohtii professori Kristiina Kumpulainen.

1 månad ago by Kristiina Kumpulainen

Blogg Kuplat ovat Suomen tuho

Suomi on jakaantunut eri tavalla ja monimutkaisemmin kuin eduskuntavaalien jälkeisissä pika-analyyseissa oletettiin.

3 månader ago by Jukka Vahti

Event Change Day! sosiaali- ja terveyspalveluiden "ravintolapäivä"

Suureen suosioon noussut ravintolapäivä toi oman elämänsä mestarikokkien taidot ja luomukset kaiken kansan iloksi. Syksyllä 2015 ensi kertaa vietettävä Change Day Suomi tekee nyt saman sosiaali- ja terveyspalveluille. Kansainvälisesti levinnyt Change Day on työkalu, jolla sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisten ja asiakkaiden parhaat käytännöt, teot ja muutosideat kootaan...

4 månader ago by Karoliina Ohrankämmen

Blogg Soten 43 triljoonaa eri asentoa

Keskustelu terveys-ja sosiaalipalveluista on sekavaa ja välillä on vaikea tietää, puhuvatko keskustelijat ylipäätään samasta asiasta.

4 månader ago by Antti Kivelä

Blogg Onko 45 miljoonaa euroa paljon?

Paljonko on paljon? Tätä pähkittiin kieli poskessa televisio-ohjelmassa kaukaisella 1980-luvulla. Ylen Elävän arkiston mukaan ohjelma ”selvitti asioita aina purukumin maatumisesta aaveiden olemassaoloon ja Suomen pisimmästä nimestä viinan vaikutuksiin”. Miten edellä mainittu liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan, jota Kasteeksikin kutsutaan? Samaa...

4 månader ago by Mikko Pakarinen

Publication Huomisen sote

Julkaisussa esitellään Sitran kehittämä sote -rahoitusmalli, uudenlaisia matalan kynnyksen sote -palvelumalleja, tietojohtamisen malli sekä teettämiemme, uraauurtavien tutkimushankkeiden tuloksia, jotka tarjoavat täysin uutta tietoa Suomen sote-järjestelmän toiminnasta, sen kustannuksista sekä eri asiakasryhmistä.

Publication Huomisen sote

Julkaisussa esitellään Sitran kehittämä sote -rahoitusmalli, uudenlaisia matalan kynnyksen sote -palvelumalleja, tietojohtamisen malli sekä teettämiemme, uraauurtavien tutkimushankkeiden tuloksia, jotka tarjoavat täysin uutta tietoa Suomen sote-järjestelmän toiminnasta, sen kustannuksista sekä eri asiakasryhmistä.

Event Sitra Debatti: Rikkaiden etuoikeus vai kaikkien etu? Valinnanvapaus sote-palveluissa

Puolueet kiistelevät julkisten ja yksityisten sote-palvelujen tuottajien asemasta, mutta enemmistölle suomalaisista on yhdentekevää , tarjoaako terveys- ja hyvinvointipalvelut yksityinen vai julkinen tuottaja. Tärkeänä pidetään sen sijaan pitkäaikaista ja kiinteää kumppanuutta hoitohenkilöstön kanssa ja vapautta valita oma lääkärinsä ja hoitohenkilönsä. Tiedot ilmenevät...

5 månader ago by Jukka Vahti

Blogg Tässä satojen miljardien bisneksessä Amerikka voisi oppia Suomelta

Terveydenhuolto on Yhdysvaltain ylivoimaisesti suurin toimiala työllistäen kuudenneksen maan työvoimasta. Se on myös keskiverto amerikkalaisen suurin kuluerä. Myös Suomessa keskustelu sosiaali- ja terveydenhuollonuudistuksesta on käynyt kuumana. Molemmissa maailman kolkissa terveydenhuollon muutostarpeisiin on havahduttu. Voisimmeko ottaa oppia toisiltamme? Jos USA:n terveydenhuolto...

5 månader ago by Jussi Salonen

Blogg Me emme tiedä mitä teemme

Ostaisitko käytetyn auton ilman tarkempaa tietoa sen ominaisuuksista, korjatuista vioista ja ajetuista kilometreistä?

5 månader ago by Antti Kivelä

Event Sote-solmut selville, rahavirrat näkyviksi

Onko monikanavainen rahoitus sosiaali -ja terveydenhuollossa sittenkään haaste? Mitä monikanavainen rahoitus tarkoittaa asiakkaan tai palveluiden rahoittajan näkökulmasta? Kokonaisnäkemys asiakkaan hoitoprosessista, palvelukäytöstä ja kokonaiskustannuksista yhdessä puuttuu. Yhdistämällä sosiaali- ja terveyspalveluiden, erikoissairaanhoidon, Kelan ja työterveyshuollon...

6 månader ago by Karoliina Ohrankämmen


Related themes

2015 Sitra | Usage Rights