1. Kunta

  Kuntien järjestämien hyvinvointipalvelujen osuus bruttokansantuotteesta kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen edellyttää kuntapalveluiden tuottavuuden parantamista.

 2. Hyvinvoinnin palvelutuotantoa edistämässä

  Kuntaohjelma kehittää kuntien palvelutuotantoa sekä uudistaa niiden palvelurakenteita vastatakseen entistä paremmin kansalaisten hyvinvointipalveluiden kysyntään ja turvatakseen julkisen talouden kestävyyden.

 3. Parempaa palvelua kustannustehokkaasti

  Kansalaisten palveluiden saatavuutta, valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään palvelutarjontaa kehittämällä ja palvelurakenteita uudistamalla. Samaan aikaan on nostettava palveluiden tuottavuutta ja optimoitava resurssien käyttöä.

 4. Ehdotus rahoitus- ja ohjausjärjestelmästä

  Kuntaohjelma on esitellyt vaihtoehtoisen mallin uudistaa terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä, mikä takaisi kansalaisille tasa-arvoisen perusterveydenhuollon ja ratkaisisi nykyiseen järjestelmään liittyvät monimuotoiset haasteet.

 5. Palvelusetelillä valinnanvapautta

  Palveluseteli edustaa kuntalaisille henkilökohtaista valinnanvapautta hankkia sosiaali- ja terveyspalveluita yksityiseltä palveluntuottajalta. Palvelusetelin käyttöä on pilotoitu sosiaali- ja terveyspalveluissa, jotta saatuja kokemuksia ja toimintamalleja voidaan ottaa käyttöön laajemmin.

 6. Taltioni kansalaisten omaksi hyväksi

  Kehitettävällä Taltioni-palvelulla kansalaiset voivat hyödyntää ja tuottaa omaa terveyttään ja hyvinvointiaan koskevaa tietoa. Taltionin ekosysteemi luo innovatiivisen liiketoimintaympäristön terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottaville yrityksille.

 7. Terveyskioskista hoitajapalveluita joustavasti

  Ylöjärven ja Lahden terveyskioskitoiminnalla on kokeiltu terveyspalveluiden saatavuutta ja henkilökunnan työtyytyväisyyttä lisäävää kustannustehokasta mallia julkisen terveydenhuollon rakenteelliseen uudistumiseen.

 8. Kunta MBA -koulutusohjelma tukee muutosjohtajuutta

  Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuksen kehitettiin Kunta MBA -koulutusohjelma, joka on suunnattu ja räätälöity kuntajohdon tarpeisiin. Kuntaohjelman tukemia koulutusohjelmia järjestettiin kolme kertaa.

 9. Sairaanhoitaja

  Tuottavuutta palvelukeskuksilla

  Kuntaohjelman ja kuntatoimijoiden halu uudistaa, yhtenäistää ja tehostaa toimintoja konkretisoitui kahden palvelukeskusyhtiön perustamiseen. Tietohallinnon palveluita edistää Kuntien Tiera Oy ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Kunnan Taitoa Oy.

Aktuellt

  1. Terveyskioski, Kotka

   Sitra on valmis rahoittamaan...

   News 2

   Henkilökohtaisen budjetin käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa on arvioitu sosiaalilainsäädännön uudistamistyöryhmässä. Työryhmä pitää...

   2 år ago by Tuomo Melin
  2. Verenpaineen mittaaminen

   Tietojärjestelmi...

   News 14

   Suomen potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen ja uusiminen on kansallisesti tärkeä hanke, tuottavuuden, laadun ja potilasturvallisuuden kannalta....

   2 år ago by Antti Kivelä
  3. Valinnanvapaus...

   Publication 0

   Kokemuksia Ruotsin ja Suomen käytännöistä

   Kuntalaisen valinnanvapaus korostuu uudessa terveydenhuoltolaissa. Oulun kaupungin laatima malli on hyvä esimerkki siitä, miten tyytyväisyys ja...   → Download PDF

   2 år ago by Kirsi Paasovaara, Tuomo Melin, Minna Tuominen-Thuesen ja Eeva Juntunen
  4. Terveydenhoitoon uusi...

   News 0

   Kokonaiskuvaa omasta terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä on vaikea hahmottaa ilman riittävää tietoa. Sitran edistämän uuden sähköisen...

   2 år ago

Parempia palveluita kansalaisille

Ended theme

Sitrassa toteutettiin Kuntaohjelma vuosina 2009-2012.

Kuntien järjestämien hyvinvointipalvelujen osuus bruttokansantuotteesta kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Samalla julkisen talouden kestävyyden turvaaminen edellyttää kuntapalveluiden tuottavuuden parantamista. Kuntapalveluja on kehitettävä vastaamaan väestön ikääntymisen, alueellisen eriytymisen ja työvoimapulan asettamiin haasteisiin, jotta kuntalaiset saisivat jatkossa entistä parempaa palvelua, parhaalla mahdollisella tavalla järjestettynä.

Sitran on mukana kehittämässä kuntien palvelutuotantoa sekä uudistamassa niiden palvelurakenteita vastatakseen entistä paremmin kansalaisten hyvinvointipalveluiden kysyntään ja turvatakseen julkisen talouden kestävyyden.

Sitran hankkeilla edistetään hyvinvointipalveluita:

 • palvelut ovat paremmin saatavilla
 • palvelut ovat laadukkaampia ja yksilöllisempiä
 • kuntalaiset valinnanvapautta parannetaan
 • palvelut tuotetaan kustannusvaikuttavasti
 • palveluiden tuottavuus lisääntyy
 • resursseja käytetään optimaalisesti

Näihin haasteisiin on haettu ratkaisuja mm. Taltioni-palvelulla, jolla edistetään kansallista, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistä terveystaltiota ja ekosysteemiä, matalan kynnyksen terveyskioskitoimintamallilla  ja palvelusetelin kokeilu- ja käyttöönottoprojekteilla sosiaali- ja terveyspalveluissa, henkilökohtaisen budjetin soveltamisella sosiaali- ja terveyspalveluihin  ja edistämällä kansalaisten valinnanvapautta perusterveydenhuollossa.  

Sitra edistää myös hyvinvointipalveluiden rakenteiden syvällistä muutosta tuomalla keskusteluun uusia, vaihtoehtoisia näkemyksiä. Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä -malli esittelee vaihtoehtoisen tavan uudistaa terveydenhoitoa, ja Sirius-projektin loppuraportilla on selvitetty kansainvälisten potilastietojärjestelmien soveltuvuutta Suomeen. Kuntien muutosjohtamista on tuettu Kunta-MBA -koulutusohjelmalla.

Valtakunnallisilla palvelukeskuksilla edistetään merkittäviä tuottavuusparannuksia kuntien talouteen ja kansalaisten mahdollisuutta parempaan sähköiseen palveluasiointiin yli kuntarajojen. Sitran roolina oli vauhdittaa tietohallinnon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamisesta.

Kuntaohjelman (2009-2012) tiimi koostui seuraavista henkilöistä:

Antti Kivelä, johtaja
Kirsti Kaustara, assistentti
Tuomo Melin, johtava asiantuntija
Marja Illi, johtava asiantuntija
Kirsi Suomalainen, viestinnän asiantuntija

Lisätietoa ohjelmasta voi sen päätyttyä kysyä Sitran viestinnän päivystysnumerosta puh. 040 548 0794.

Kontakt


Kommentarer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Content feed

Internal Content External Content
Blogg Digitaaliset orvot tarvitsevat teknologian tulkkeja

Yksi kantavista ajatuksista terveydenhuollossa on se, että potilaan valintoja ja arvoja tulee kunnioittaa. Toisin kuin pankkisektorilla, totuttuja palvelumalleja ei voi lopettaa yksipuolisella ilmoituksella.

6 dagar ago by Janne Lahtiranta

Blogg Uudenvuodenlupaus, joka piti

Jukka Vahti kertoo blogissaan elämäntapakokeilusta, jonka hän aloitti uuden vuoden lupauksena tammikuussa 2014.

4 veckor ago by Jukka Vahti

Blogg Unohtuiko sote-mallista oleellinen?

Etsin sosiaali- ja terveysministeriön tänä vuonna julkaisemasta sote-mallin kaaviokuvasta asiakasta. En löytänyt.

1 månad ago by Sari Kehusmaa

Project Change Day

Change Day on Britannian julkisen terveydenhoitojärjestelmän NHS:n vuonna 2013 käynnistämä uudistushanke paremman hoivan puolesta. Se on terveydenhuollon muutosta mahdollistava konsepti, jonka ytimessä on ammattilaisten henkilökohtainen sitoutuminen muutoksiin, joilla terveydenhoitojärjestelmästä tehdään entistä toimivampi. Alan ammattilaisten pieniä tekoja edustavat esimerkiksi...

september 2014 - juni 2015

Project Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö Oulussa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus -avainalueella vauhditetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen uudistamista. Rahoituskanavat ylittävä palvelunkäyttö -hanke käynnistää yhdessä Oulun kaupungin ja Kansaneläkelaitoksen kanssa Oulun sosiaali- ja terveystoimea koskevan yhteistyöhankkeen. Hanke on pääasiassa tutkimusluontoinen ja sen avulla pyritään ymmärtämään...

september 2014 - april 2015

News Sitra: Rahoitus ratkaisee sote-uudistuksen

Asiakkaan ja veronmaksajan näkökulmasta rahoitusratkaisun merkitys kasvaa päivä päivältä”, johtava asiantuntija Eveliina Huurre Sitrasta sanoo.

2 månader ago by Jukka Vahti

Blogg Kuka käski olla läski?

Sote-asiakas pakotetaan edelleen toimimaan menneiden vuosisatojen tapaan, kun hän varaa puhelimella ajan ja ajaa autolla vastaanotolle.

2 månader ago by Jukka Vahti

Facebook Palveluseteli

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n "Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen" -hankkeen (Sitran rahoittama) tavoitteena on, että ikäihmisten kokemusta ja osaamista hyödynnetään myös julkisten palveluiden suunnittelussa! Kannustamme kaikkia Palveluseteli-sivun seuraajia tykkäämään myös EETUn Facebook -sivusta, ja osallistumaan keskusteluun. www.facebook.com/eetury

2 månader ago by Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

Event Huomisen rahoitus - katse kohti sote-palveluiden tulevaisuutta

Millaisia ovat asiakaslähtöiset huomisen sosiaali- ja terveyspalvelut ja miten palvelujärjestelmää tulisi ohjata sekä rahoittaa tehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä? Näihin kysymyksiin pureudumme " Huomisen rahoitus " työpajassa, joka päättää "Kohti huomisen rahoitusmallia" -tulevaisuustyöpajasarjan.  Alustajana toimii Nordean tutkimusosaston johtaja Aki...

2 månader ago by Karoliina Ohrankämmen

Blogg Kunnat tuottamaan terveyttä

Meidän kaikkien terveys ja hyvinvointi luodaan suurimmaksi osaksi muualla kuin terveyskeskuksissa, työterveyshuollossa ja sairaaloissa.   Terveyttä edistää ennen kaikkea onnellisuus ja hyvä elämä, joiden perusedellytyksiä taas voivat olla esimerkiksi mielekäs työ, toimivat suhteet läheisiin ja omaksi koetut lähiyhteisöt, kiinnostavat harrastukset ja terveyttä tukevat...

3 månader ago

Artikel Kymmenen kysymystä Sitran sote-rahoitusmallista

1. Mitä Sitran esittämä rahoitusmalli tarkoittaisi toteutuessaan tavallisen ihmisen eli terveys- tai sosiaalipalvelujen asiakkaan kannalta? Palveluiden saatavuus paranee, eikä se riipu enää siitä, missä ihminen sattuu asumaan tai onko hän työelämässä vai ei. Ihmisen valinnanvapaus eri palveluiden tarjoajien välillä kasvaa. Terve kilpailu eri palveluntuottajien välillä tuo...

3 månader ago

Blogg Digiajan asiakkaat murtavat terveystiedon hierarkiat

Miltä näyttäisi aidosti ihmislähtöinen terveydenhuolto? Ammattilaiset keskittyisivät potilaan kokonaistilanteeseen. Heillä olisi enemmän tietoa potilaasta ja he käyttäisivät sitä tehokkaammin. Eri ammattien ja potilaan oman tiedon väliset raja-aidat kaatuisivat ja hoidon keskiössä olisi ihminen.

3 månader ago by Minna Ruckenstein

Blogg Suomalaiset, rapsutetaan toistemme selkiä!

Teknologia, tuotteet tai yritykset eivät tee kauppaa. Ihmiset tekevät. Terveysalan startupeilla on opittavaa amerikkalaisesta verkostoitumisesta.

3 månader ago by Lasse Leppäkorpi

News Uusi tietojohtamisen malli tukee sote-linjausta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ja Sitran yhteistyönä kehitettiin tietojohtamisen malli integroitujen sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen tueksi. Mallin avulla saadaan kattava kuva sote-palveluiden kysynnästä ja tarjonnasta. Näin kansalaisille voidaan tarjota laadukkaita palveluita: peruspalvelut lähellä ja vaativammat erityispalvelut keskitetysti. Tähän...

4 månader ago by Kirsi Suomalainen

Slideshare

4 månader ago


Related themes

2015 Sitra | Usage Rights