1. Kunta

  Kuntien järjestämien hyvinvointipalvelujen osuus bruttokansantuotteesta kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen edellyttää kuntapalveluiden tuottavuuden parantamista.

 2. Hyvinvoinnin palvelutuotantoa edistämässä

  Kuntaohjelma kehittää kuntien palvelutuotantoa sekä uudistaa niiden palvelurakenteita vastatakseen entistä paremmin kansalaisten hyvinvointipalveluiden kysyntään ja turvatakseen julkisen talouden kestävyyden.

 3. Parempaa palvelua kustannustehokkaasti

  Kansalaisten palveluiden saatavuutta, valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia lisätään palvelutarjontaa kehittämällä ja palvelurakenteita uudistamalla. Samaan aikaan on nostettava palveluiden tuottavuutta ja optimoitava resurssien käyttöä.

 4. Ehdotus rahoitus- ja ohjausjärjestelmästä

  Kuntaohjelma on esitellyt vaihtoehtoisen mallin uudistaa terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä, mikä takaisi kansalaisille tasa-arvoisen perusterveydenhuollon ja ratkaisisi nykyiseen järjestelmään liittyvät monimuotoiset haasteet.

 5. Palvelusetelillä valinnanvapautta

  Palveluseteli edustaa kuntalaisille henkilökohtaista valinnanvapautta hankkia sosiaali- ja terveyspalveluita yksityiseltä palveluntuottajalta. Palvelusetelin käyttöä on pilotoitu sosiaali- ja terveyspalveluissa, jotta saatuja kokemuksia ja toimintamalleja voidaan ottaa käyttöön laajemmin.

 6. Taltioni kansalaisten omaksi hyväksi

  Kehitettävällä Taltioni-palvelulla kansalaiset voivat hyödyntää ja tuottaa omaa terveyttään ja hyvinvointiaan koskevaa tietoa. Taltionin ekosysteemi luo innovatiivisen liiketoimintaympäristön terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottaville yrityksille.

 7. Terveyskioskista hoitajapalveluita joustavasti

  Ylöjärven ja Lahden terveyskioskitoiminnalla on kokeiltu terveyspalveluiden saatavuutta ja henkilökunnan työtyytyväisyyttä lisäävää kustannustehokasta mallia julkisen terveydenhuollon rakenteelliseen uudistumiseen.

 8. Kunta MBA -koulutusohjelma tukee muutosjohtajuutta

  Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuksen kehitettiin Kunta MBA -koulutusohjelma, joka on suunnattu ja räätälöity kuntajohdon tarpeisiin. Kuntaohjelman tukemia koulutusohjelmia järjestettiin kolme kertaa.

 9. Sairaanhoitaja

  Tuottavuutta palvelukeskuksilla

  Kuntaohjelman ja kuntatoimijoiden halu uudistaa, yhtenäistää ja tehostaa toimintoja konkretisoitui kahden palvelukeskusyhtiön perustamiseen. Tietohallinnon palveluita edistää Kuntien Tiera Oy ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Kunnan Taitoa Oy.

Aktuellt

  1. Terveyskioski, Kotka

   Sitra on valmis rahoittamaan...

   News 2

   Henkilökohtaisen budjetin käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa on arvioitu sosiaalilainsäädännön uudistamistyöryhmässä. Työryhmä pitää...

   2 år ago by Tuomo Melin
  2. Verenpaineen mittaaminen

   Tietojärjestelmi...

   News 14

   Suomen potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen ja uusiminen on kansallisesti tärkeä hanke, tuottavuuden, laadun ja potilasturvallisuuden kannalta....

   2 år ago by Antti Kivelä
  3. Valinnanvapaus...

   Publication 0

   Kokemuksia Ruotsin ja Suomen käytännöistä

   Kuntalaisen valinnanvapaus korostuu uudessa terveydenhuoltolaissa. Oulun kaupungin laatima malli on hyvä esimerkki siitä, miten tyytyväisyys ja...   → Download PDF

   2 år ago by Kirsi Paasovaara, Tuomo Melin, Minna Tuominen-Thuesen ja Eeva Juntunen
  4. Terveydenhoitoon uusi...

   News 0

   Kokonaiskuvaa omasta terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä on vaikea hahmottaa ilman riittävää tietoa. Sitran edistämän uuden sähköisen...

   2 år ago

Parempia palveluita kansalaisille

Ended theme

Sitrassa toteutettiin Kuntaohjelma vuosina 2009-2012.

Kuntien järjestämien hyvinvointipalvelujen osuus bruttokansantuotteesta kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Samalla julkisen talouden kestävyyden turvaaminen edellyttää kuntapalveluiden tuottavuuden parantamista. Kuntapalveluja on kehitettävä vastaamaan väestön ikääntymisen, alueellisen eriytymisen ja työvoimapulan asettamiin haasteisiin, jotta kuntalaiset saisivat jatkossa entistä parempaa palvelua, parhaalla mahdollisella tavalla järjestettynä.

Sitran on mukana kehittämässä kuntien palvelutuotantoa sekä uudistamassa niiden palvelurakenteita vastatakseen entistä paremmin kansalaisten hyvinvointipalveluiden kysyntään ja turvatakseen julkisen talouden kestävyyden.

Sitran hankkeilla edistetään hyvinvointipalveluita:

 • palvelut ovat paremmin saatavilla
 • palvelut ovat laadukkaampia ja yksilöllisempiä
 • kuntalaiset valinnanvapautta parannetaan
 • palvelut tuotetaan kustannusvaikuttavasti
 • palveluiden tuottavuus lisääntyy
 • resursseja käytetään optimaalisesti

Näihin haasteisiin on haettu ratkaisuja mm. Taltioni-palvelulla, jolla edistetään kansallista, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistä terveystaltiota ja ekosysteemiä, matalan kynnyksen terveyskioskitoimintamallilla  ja palvelusetelin kokeilu- ja käyttöönottoprojekteilla sosiaali- ja terveyspalveluissa, henkilökohtaisen budjetin soveltamisella sosiaali- ja terveyspalveluihin  ja edistämällä kansalaisten valinnanvapautta perusterveydenhuollossa.  

Sitra edistää myös hyvinvointipalveluiden rakenteiden syvällistä muutosta tuomalla keskusteluun uusia, vaihtoehtoisia näkemyksiä. Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä -malli esittelee vaihtoehtoisen tavan uudistaa terveydenhoitoa, ja Sirius-projektin loppuraportilla on selvitetty kansainvälisten potilastietojärjestelmien soveltuvuutta Suomeen. Kuntien muutosjohtamista on tuettu Kunta-MBA -koulutusohjelmalla.

Valtakunnallisilla palvelukeskuksilla edistetään merkittäviä tuottavuusparannuksia kuntien talouteen ja kansalaisten mahdollisuutta parempaan sähköiseen palveluasiointiin yli kuntarajojen. Sitran roolina oli vauhdittaa tietohallinnon sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamisesta.

Kuntaohjelman (2009-2012) tiimi koostui seuraavista henkilöistä:

Antti Kivelä, johtaja
Kirsti Kaustara, assistentti
Tuomo Melin, johtava asiantuntija
Marja Illi, johtava asiantuntija
Kirsi Suomalainen, viestinnän asiantuntija

Lisätietoa ohjelmasta voi sen päätyttyä kysyä Sitran viestinnän päivystysnumerosta puh. 040 548 0794.

Events

Kontakt


Kommentarer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Content feed

Internal Content External Content
Facebook Palveluseteli

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n "Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen" -hankkeen (Sitran rahoittama) tavoitteena on, että ikäihmisten kokemusta ja osaamista hyödynnetään myös julkisten palveluiden suunnittelussa! Kannustamme kaikkia Palveluseteli-sivun seuraajia tykkäämään myös EETUn Facebook -sivusta, ja osallistumaan keskusteluun. www.facebook.com/eetury

4 månader ago by Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

Facebook Terveyskioski

Kävin Kuopion Terveyskioskilla tänään 13.3.2014. Klo 12.15. Kioskissa ei ollut kuin yksi asikas istumassa. Tiskin takana istui vanhempi naishenkikö joka ei luonut minuun edes katsetta ,tervehtimisestä puhumattakaan.Oli tietokoneella sitten vastasi puhelimeen jonka jälkeen taas jatkoi koneella. Hetken odoteltuani totesin. Täällä ei sitten tänään saakkaan mitään palvelua ja kävelin ulos. Olen käynyt siellä kyllä ennenkin ja ollut tyytyväinen saamaani palveluun . Etenkin fysioterapetti Pia teippasi jalkani ja teippausta nytkin olisin ollut vailla.

1 år ago by Tuula Torpström

Facebook Palveluseteli

Nyt viidakkorumpu humppaamaan ja tämä jakoon! Etsimme sessioiden ja kojujen toteuttajia Innomarkkinoille 18.11.2014. Hakuaikaa on 25.2. asti. http://bit.ly/1b3nmLB #joukkoistaminen #innomarkkinat

1 år ago by Innokylä

Facebook Palveluseteli

Sitran Aktviinen kansalainen – kaiken ikäisenä -avainalueen yhtenä tavoitteena on muun muassa kehittää lakisääteisten vanhusneuvostojen toimintaa ja roolia. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry keskittyy Sitran rahoittamassa hankkeessaan nimenomaan tähän työhön. Suosittelemme kaikkia asiasta kiinnostuneita ottamaan osaa keskusteluun ja ideointiin EETU ry:n Facebook-sivulla! Osoite on www.facebook.com/eetury. Sitran avainalueen muita keskeisiä aiheita ovat vapaaehtoistoiminta ja -työ, eläkkeellä työskentely, asiakas- ja palveluohjaus, henkilökohtainen budjetti, kansalaisvaikuttaminen, palvelupysäkki, kotona suoriutumisen tukeminen sekä palveluseteli. Johtavat asiantuntijat Tuomo Melin ja Eeva päivärinta, Sitra

1 år ago by Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Õnnistatud ja rahulikku advendiaega!Täitku rõõm teie südant!Häbi on teie poole pöörduda,aga Jumal näeb me ahastust!pole enam mitte midagi süüa peale kuivainete!Tööl e pole endiselt saand usun et asi minu raskes puudes!käed jalad elame lasterahast ja pensionist!!kui on teil südames äkki saate mõne eurogi annetada!palun lastele söögi jaoks!Lihtsalt enam ei tea mida teha! Marta jaagund 221032919922 Palun!on ju advendiaeg täis ootusi,lootusi ja rõõmu!Palun!Olge väga õnnistatud ja hoitud!

1 år ago by Anne Ja

Facebook Palveluseteli

Uusi ProudAge Vol.4, ikääntyvän yhteiskunnan asialla, esittelee mm. ruotsalaisen 3-3 -työaikamallin, jonka avulla voidaan merkittävästi edistää työssä jaksamista sekä asiakaslähtöisyyden toteutumista sosiaali- ja terveysalalla. Lisäksi mielenkiintoista asiaa siitä, miten kunnallinen vanhustyön yksikkö on onnistunut lisäämään asiakas- ja työtyytyväisyyttään ja samanaikaisesti tekemään 500 000 euroa säästöä vuodessa. Linkistä voi lukea lehtemme digiversion.

1 år ago by Proud Age

Facebook Palveluseteli

Palveluseteli on tosi kannatettava asia! Se ei kuitenkaan sovi asiakkaalle, jonka oma elämänhallinta ja toiminnanohjaus on kateissa. Tällaisen asiakas tarvitsee tuekseen paneutuvaa palveluohjausta! Palveluohjausyhdistys haluaa olla palvelusetelin kaveri! Käykää tykkäämässä!

2 år ago by Palveluohjaus

Facebook Palveluseteli

Palveluseteli on ihan kannatettava asia. Se ei kuitenkaan ole oikea ratkaisu vaikeassa elämäntilanteessa olevan asiakkaan kanssa, jonka oma elämänhallinta ja toiminnanohjaus on kateissa. Tällaisen asiakkaan tueksi tarvitaan paneutuvaa palveluohjausta. Palveluohjausyhdistys haluaa olla palvelusetelin kaveri! Käykää tykkäämässä!

2 år ago by Palveluohjaus

Facebook Palveluseteli

Tule tapaamaan sitralaisia näyttelyosastollemme ja tietoiskuihin kuulemaan, kuinka tiedosta saadaan hyvinvointia.

2 år ago by Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Taltioni vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ihmisten terveyteen Julkisen hallinnoin ICT-johtaja valtiovarainministeriöstä, Timo Valli uskoo Taltioni hankkeen menestykseen. Valli korostaa että ennaltaehkäisyyn on panostettava; passiivisista potilaista halutaan aktiivisia kansalaisia, jotka huolehtii itsestään. http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=133403 .

2 år ago by Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Terveystalo uskoo Taltioniin Terveystalon ylilääkäri Juha Tuomisen mukaan ihmiset tarvitsevat uusia terveyspaleluita sen sijaan että käytetään vanhoja 70-luvulta käyttöön jääneitä toimintamalleja. Tärkeää on potilaan itse tuottamat terveystiedot, jotka täydentävät potilastietoja. Terveystalolle tärkeää on palvelun laatu ja Taltioni -hanke tukee palveluiden kehittämistä. http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=133399

2 år ago by Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Taltioni, yksi Sitran merkittävimmistä projekteista Sitran yliasiamies Mikko Kosonen kertoo Taltioni -hankkeen olevan yksi Sitran merkittävimmistä projekteista. Hankkeella voi olla toteutuessaan erittäin suuria kansanterveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Kososen mukaan Taltionin kautta ihminen voi toimia ikään kuin oman terveytensä projektipäällikkönä. http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=132199.

2 år ago by Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Taltioni kerää yhteen ihmisten terveystiedot Sitran johtaja Antti Kivelä esittelee Taltioni -hankkeen sisältöä. Tarkoituksena on, että ihmisten terveystiedot syötetään yhteen yhteiseen tietokantaan, josta ne ovat helposti saatavilla. Esimerkiksi rokotetiedot koko elämänkaaren ajalta voi kätevästi saada tallennettua. http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=132197.

2 år ago by Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Taltioni osuuskunta kehittää terveyspalveluita Taltioni osuuskunnan toimitusjohtaja Tuomas Teuri esittelee osuuskunnan, jonka tehtävänä on kehittää alusta Taltioni -tietokannalle. Osuuskunta koostuu kolmestakymmenestä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin jäsenestä, joiden tehtävänä on kehittää Taltionin yhteyteen palveluja. Taltioni avautuu suomalaisille vuodenvaihteessa. http://www.kunta.tv/web/guest?fileId=132194.

2 år ago by Palveluseteli


Related themes

2015 Sitra | Usage Rights