1. Työpajaosallistujia

  Sitra

  Rakennamme huomisen menestyvää Suomea.

 2. Rauhanniemen kansankylpylä

  Kestävä kehitys toimintamme ytimessä

  Toimintaamme ohjaa visio Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Hyvinvointi on näkemyksemme mukaan kestävää silloin kun se toteutuu samanaikaisesti ihmisen, ympäristön ja talouden kannalta.

Aktuellt

  1. Hallintoneuvoston katsaus...

   Artikel 0

   1   Yleiskuva Sitrasta Sitran alkuvuoden vaikuttavuustyötä on leimannut voimakkaasti kevään eduskuntavaalit. Sitra julkisti 9....

   1 månad ago by Veera Heinonen
  2. Osallistujaksi...

   Artikel 0

   Ilmoita kiinnostuksesi osallistua Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutukseen tai suosittele toista henkilöä osallistujaksi.

   1 månad ago

Hyvä elämä tehdään yhdessä

Sitra on julkisoikeudellinen rahasto, joka rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

Riippumattomana toimijana meillä on mahdollisuus tarttua nopeasti Suomen yhteiskunnan kannalta keskeisiin kysymyksiin ja vauhdittaa hyvinvointia edistävää muutosta. Olemme yhteiskunnan muutostarpeiden tunnistaja ja muutosten mahdollistaja. Tuotamme tietoa kestävästä hyvinvoinnista, kehitämme uusia toimintamalleja ja kokeilemme niitä käytännössä. Kokoamme rajat ylittäviä verkostoja sekä kehitämme ja rahoitamme liiketoimintaa.

Eduskunnan alainen rahasto

Sitra perustettiin Suomen Pankin yhteyteen vuonna 1967 Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Rahaston tehtäväksi annettiin Suomen vakaan ja tasapainoisen kehityksen, talouden kasvun sekä Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn ja yhteistyön edistäminen. Sitran tehtävät on määritelty laissa. Sitra siirtyi eduskunnan alaiseksi itsenäiseksi rahastoksi vuonna 1991.

Kestävä kehitys toimintamme ytimessä

Toimintaamme ohjaa visio Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Hyvinvointi on näkemyksemme mukaan kestävää silloin kun se toteutuu samanaikaisesti ihmisen, ympäristön ja talouden kannalta. Uskomme saavuttavamme visiomme parhaiten keskittymällä kolmeen asiaan lähivuosina

 • Luomme edellytyksiä resurssiviisaalle ja hiilineutraalille yhteiskunnalle sekä sitä edistävälle liiketoiminnalle
 • Kannustamme välittävään huolenpitoon ja edistämme uusia hyvinvoinnin toimintamalleja ja liiketoimintaa
 • Edistämme kestävää hyvinvointia ja työllisyyttä uusien rahoitus- ja toimintamallien avulla

Edellä mainitut kolme asiaa muodostavat strategiset tavoitteemme vuosille 2012-2017.

Toimintamme rahoitetaan peruspääoman ja pääomasijoitusten tuotoilla

Sitran peruspääoma sai alkunsa Suomen Pankin vuonna 1967 tekemästä 100 miljoonan markan (17 milj. euron) lahjoituksesta. Peruspääomaa korotettiin vielä lisäpanostuksin vuosina 1972–1992 500 milj. markkaan (84 milj. euroon). Markkina-arvon nousun myötä peruspääoman nimellisarvoa nostettiin vuosina 1993–2001 1.400 milj. markkaan (235 milj. euroon).

Toimintamme rahoitetaan peruspääoman ja sijoitusten tuotoilla. Emme siis saa rahaa esimerkiksi verovaroista valtion budjetista. Peruspääomaamme saa käyttää juoksevan toiminnan rahoittamiseen ainoastaan poikkeustapauksessa.

Sijoitamme peruspääomamme tuottavasti ja turvallisesti, ja ohjaamme sijoitustoimintaamme yhteiskuntavastuullisesti. Peruspääomamme markkina-arvo oli vuoden 2013 lopussa 705 milj. euroa. Varojen allokaatio oli seuraava: osakerahastot 55 %, korkorahastot 40 % ja muut sijoitukset 5 %.

Events

Kontakt


Kommentarer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Content feed

Internal Content External Content
Blogg Tutkimustiimin viikon varrelta #16: Elämää globaalissa multiplex-teatterissa

Ajat ovat haastavia suomalaista ja kansainvälistä muutosta ammatikseen seuraaville asiantuntijoille. Samalla kun globaalit mannerlaatat ovat liikkeessä ja luovat mahdollisuuksia katsoa uusia tulevaisuuksia, raportoidaan lähellämme lähes regressioon pakottavia ahdistavia uutisia. Kun rikkinäistä Eurooppaa ja Suomea yritetään korjata kilpailukykyiseksi ja palauttaa mantereellemme...

1 vecka ago by Teppo Turkki

Artikel Ennakointi kaikkien asiaksi

Ennakointi, kansalaisosallistaminen ja nuorten ottaminen osaksi poliittista päätöksentekoa voi tukea tulevaisuusorientoituneempaa hallintoa.

2 veckor ago by Heli Nissinen

Blogg Johtaminen muutoksen ajurina

Suurten rakenteellisten muutosten suurin este on johtajuuden eli päätöksenteko- ja toimeenpanokyvyn puute.

2 veckor ago by Mikko Kosonen

Blogg Oppilaat koulun muotoilijoina

Mitä tapahtuu, kun tusinalle lukiolaiselle antaa vapaat kädet puuttua omassa koulussaan näkemiinsä epäkohtiin ja muotoilla niihin ratkaisuja?

2 veckor ago by Tarmo Toikkanen

Other site Talouselämä: Suomalaisyritys kehitti maailman älykkäimmän viherseinän - Ilmanlaatua säädellään jatkuvasti 14 muuttujan perusteella

Suomalaisen NaturVentionin kehittämä Naava Smart on maailman älykkäin viherseinä. Älykäs viherseinä keskustelee jatkuvasti sisäilmaston, palvelimien ja satelliittien kanssa. Saadun tiedon perusteella viherseinä optimoi omia toimintojaan ja tuottaa parhaan mahdollisen sisäilman. NaturVention on ensimmäinen yritys maailmassa, joka puhdistaa sisäilman samankaltaisella biologisella menetelmällä, jolla vettä puhdistetaan. 

4 veckor ago from site www.tekniikkatalous.fi

Blogg Nyt ei enää ideoida vaan kääritään hihat

Uusi koulutus -foorumi järjesti alkuvuodesta ideahaun kerätäkseen ideoita suomalaisen koulutuksen kehittämiseksi. Ideakuulutus keräsi kaiken kaikkiaan 135 toinen toistaan hienompaa ideaa. Ideakuulutuksen yhteydessä järjestimme myös kaksi kaikille avointa, verkossa toteutettavaa ideakokousta, joissa esiteltiin yhteensä kymmenen ideaa koulun ja opetuksen kehittämiseksi. Ideoissa...

4 veckor ago by Heli Nissinen

News Kehittyykö koulu yhteiskunnan mukana?

Opetuksen kehittämisessä rakenteet tuntuvat olevan kehittämisen jarruna, eikä uusia toimintatapoja saada ketterästi valtakunnallisesti käyttöön. Maailman muutosvauhdin kasvaessa tarvittava osaaminen, tieto ja taito ovat kansakunnan menestymisen kannalta avainasemassa. Näiden valmiuksien kasvattamisessa vanhat toimintatavat eivät välttämättä toimi vaan vaaditaan joskus jopa...

1 månad ago

News Sitra toteuttaa koulutukseen liittyviä kokeiluja ympäri Suomea

Uusi koulutus -foorumin kokeilujen avulla selvitetään tulevaisuuden koulutukseen liittyviä haasteita ja tutkitaan, kuinka suomalaista koulutusta voidaan parantaa käytännössä. Esimerkkejä erityyppisistä kokeiluista ovat Living lab lukioon sekä ilmiölähtöisen oppimisen viikko. Yhteiskunnalliset haasteet kuten työelämän murros, digitalisaatio, eriarvoistuminen ja...

1 månad ago

Project Uuden koulutuksen kokeilut

Kevään 2015 aikana Uusi koulutus -foorumi tekee uuteen koulutukseen liittyviä kokeiluja saaden näistä syötteitä foorumin työhön. Tältä sivulta löytyy tietoa foorumin kokeiluista ja niiden käytännön opeista.

mars 2015 - juni 2015

Artikel Hallintoneuvoston katsaus 1/2015

1   Yleiskuva Sitrasta Sitran alkuvuoden vaikuttavuustyötä on leimannut voimakkaasti kevään eduskuntavaalit. Sitra julkisti 9. helmikuuta oman hallitusohjelmapaperinsa , jonka avulla on vaikutettu sekä puolueiden vaaliohjelmien rakenteeseen että niiden sisältöihin. Hallitusohjelmapaperin kantavana visiona on Sitran strategian ydin eli Suomi kestävän hyvinvoinnin ...

1 månad ago by Veera Heinonen

Event Sitra Debatti työaikasääntelystä: Kello raksuttaa mennyttä aikaa

Sitran keskustelutilaisuuksien sarja Sitra Debatti nostaa esiin ajankohtaisia ja Suomen   tulevaisuuden kannalta kiinnostavia aiheita. Tässä kutsuvierastilaisuudessa on aiheena työaikasääntely. Työssä käyvät suomalaiset tekevät yhteensä noin neljä miljardia työtuntia vuosittain eli keskimäärin 1 600 tuntia työntekijää kohden. Päivittäistä työaikaa ja sen...

1 månad ago


Related themes

2015 Sitra | Usage Rights