1. Työpajaosallistujia

  Sitra

  Rakennamme huomisen menestyvää Suomea.

 2. Rauhanniemen kansankylpylä

  Kestävä kehitys toimintamme ytimessä

  Toimintaamme ohjaa visio Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Hyvinvointi on näkemyksemme mukaan kestävää silloin kun se toteutuu samanaikaisesti ihmisen, ympäristön ja talouden kannalta.

Aktuellt

  1. Toimintakertomus 2014:...

   News 0

   Vuosi 2014 oli tulevaisuusorganisaatio Sitralle aktiivisen vaikuttamisen ja laajan yhdessä tekemisen vuosi.

   3 veckor ago
  2. Kuvaaja: Pia Kojo

   Kohti toimintakykyistä...

   News 0

   Sitran hallitusohjelmapaperin kantavana visiona on Suomi kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.

   2 månader ago
  3. Osallistujaksi...

   Artikel 0

   Ilmoita kiinnostuksesi osallistua Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutukseen tai suosittele toista henkilöä osallistujaksi.

   2 månader ago

Hyvä elämä tehdään yhdessä

Sitra on julkisoikeudellinen rahasto, joka rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

Riippumattomana toimijana meillä on mahdollisuus tarttua nopeasti Suomen yhteiskunnan kannalta keskeisiin kysymyksiin ja vauhdittaa hyvinvointia edistävää muutosta. Olemme yhteiskunnan muutostarpeiden tunnistaja ja muutosten mahdollistaja. Tuotamme tietoa kestävästä hyvinvoinnista, kehitämme uusia toimintamalleja ja kokeilemme niitä käytännössä. Kokoamme rajat ylittäviä verkostoja sekä kehitämme ja rahoitamme liiketoimintaa.

Eduskunnan alainen rahasto

Sitra perustettiin Suomen Pankin yhteyteen vuonna 1967 Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Rahaston tehtäväksi annettiin Suomen vakaan ja tasapainoisen kehityksen, talouden kasvun sekä Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn ja yhteistyön edistäminen. Sitran tehtävät on määritelty laissa. Sitra siirtyi eduskunnan alaiseksi itsenäiseksi rahastoksi vuonna 1991.

Kestävä kehitys toimintamme ytimessä

Toimintaamme ohjaa visio Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Hyvinvointi on näkemyksemme mukaan kestävää silloin kun se toteutuu samanaikaisesti ihmisen, ympäristön ja talouden kannalta. Uskomme saavuttavamme visiomme parhaiten keskittymällä kolmeen asiaan lähivuosina

 • Luomme edellytyksiä resurssiviisaalle ja hiilineutraalille yhteiskunnalle sekä sitä edistävälle liiketoiminnalle
 • Kannustamme välittävään huolenpitoon ja edistämme uusia hyvinvoinnin toimintamalleja ja liiketoimintaa
 • Edistämme kestävää hyvinvointia ja työllisyyttä uusien rahoitus- ja toimintamallien avulla

Edellä mainitut kolme asiaa muodostavat strategiset tavoitteemme vuosille 2012-2017.

Toimintamme rahoitetaan peruspääoman ja pääomasijoitusten tuotoilla

Sitran peruspääoma sai alkunsa Suomen Pankin vuonna 1967 tekemästä 100 miljoonan markan (17 milj. euron) lahjoituksesta. Peruspääomaa korotettiin vielä lisäpanostuksin vuosina 1972–1992 500 milj. markkaan (84 milj. euroon). Markkina-arvon nousun myötä peruspääoman nimellisarvoa nostettiin vuosina 1993–2001 1.400 milj. markkaan (235 milj. euroon).

Toimintamme rahoitetaan peruspääoman ja sijoitusten tuotoilla. Emme siis saa rahaa esimerkiksi verovaroista valtion budjetista. Peruspääomaamme saa käyttää juoksevan toiminnan rahoittamiseen ainoastaan poikkeustapauksessa.

Sijoitamme peruspääomamme tuottavasti ja turvallisesti, ja ohjaamme sijoitustoimintaamme yhteiskuntavastuullisesti. Peruspääomamme markkina-arvo oli vuoden 2013 lopussa 705 milj. euroa. Varojen allokaatio oli seuraava: osakerahastot 55 %, korkorahastot 40 % ja muut sijoitukset 5 %.

Events

Kontakt


Kommentarer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Content feed

Internal Content External Content
Blogg Koulutus uusiksi kahdessa päivässä

Syntyvätkö innovaatiot viikoissa, kuukausissa vai vuosissa? Oulun kokeilussa uusien koulutus- ja oppimisinnovaatioiden syntyminen kesti kaksi päivää.

2 veckor ago by Kalle Nieminen

Artikel Koulutus kokoaa päättäjät luomaan tulevaisuuden talouspolitiikkaa

Oli vuosi 1977. Suomella oli takanaan pitkä nousujohteinen aika, sodanjälkeinen rakennuskausi, jolloin perusta nykyiselle vauraudelle luotiin. Kansantalouteen oli kuitenkin ilmaantunut ennen kokemattomia ongelmia ja talouskehitys tullut tiensä päähän. Seminaareissa ja kabineteissa puhuttiin, että Suomi tarvitsi uutta suuntaa, uutta osaamista ja uusia ratkaisuja. Niinpä Helsingin...

2 veckor ago by Jenni Sarolahti

Event Rakkaudesta oppimiseen

Miten varmistamme, että Suomi on jatkossakin koulutuksen ja oppimisen edelläkävijä? Keitä uudistumiseen tarvitaan, ja mitä on aito oppijalähtöisyys? Miten Suomesta saadaan maa, jossa kaikki rakastavat oppimista? Näihin kysymyksiin pureudutaan Tiedekeskus Heurekassa 4.6.2015, kun Sitran Uusi koulutus -foorumi päättää puoli vuotta kestäneen työskentelynsä koulutuksen...

4 veckor ago

Blogg Tutkimustiimin viikon varrelta #16: Elämää globaalissa multiplex-teatterissa

Ajat ovat haastavia suomalaista ja kansainvälistä muutosta ammatikseen seuraaville asiantuntijoille. Samalla kun globaalit mannerlaatat ovat liikkeessä ja luovat mahdollisuuksia katsoa uusia tulevaisuuksia, raportoidaan lähellämme lähes regressioon pakottavia ahdistavia uutisia. Kun rikkinäistä Eurooppaa ja Suomea yritetään korjata kilpailukykyiseksi ja palauttaa mantereellemme...

1 månad ago by Teppo Turkki

Artikel Ennakointi kaikkien asiaksi

Ennakointi, kansalaisosallistaminen ja nuorten ottaminen osaksi poliittista päätöksentekoa voi tukea tulevaisuusorientoituneempaa hallintoa.

1 månad ago by Heli Nissinen

Blogg Johtaminen muutoksen ajurina

Suurten rakenteellisten muutosten suurin este on johtajuuden eli päätöksenteko- ja toimeenpanokyvyn puute.

1 månad ago by Mikko Kosonen

Blogg Oppilaat koulun muotoilijoina

Mitä tapahtuu, kun tusinalle lukiolaiselle antaa vapaat kädet puuttua omassa koulussaan näkemiinsä epäkohtiin ja muotoilla niihin ratkaisuja?

1 månad ago by Tarmo Toikkanen

Other site Talouselämä: Suomalaisyritys kehitti maailman älykkäimmän viherseinän - Ilmanlaatua säädellään jatkuvasti 14 muuttujan perusteella

Suomalaisen NaturVentionin kehittämä Naava Smart on maailman älykkäin viherseinä. Älykäs viherseinä keskustelee jatkuvasti sisäilmaston, palvelimien ja satelliittien kanssa. Saadun tiedon perusteella viherseinä optimoi omia toimintojaan ja tuottaa parhaan mahdollisen sisäilman. NaturVention on ensimmäinen yritys maailmassa, joka puhdistaa sisäilman samankaltaisella biologisella menetelmällä, jolla vettä puhdistetaan. 

1 månad ago from site www.tekniikkatalous.fi


Related themes

2015 Sitra | Usage Rights