1. Työpajaosallistujia

  Sitra

  Rakennamme huomisen menestyvää Suomea.

 2. Rauhanniemen kansankylpylä

  Kestävä hyvinvointi toimintamme ytimessä

  Toimintaamme ohjaa visio Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.

Aktuellt

  1. Sitra perustettiin eduskunnan juhlaistunnossa 5.12.1967

   Sitra on investointi...

   Blogg 0

   Riippumattoman tulevaisuustalon perustaminen oli vuonna 1967 eduskunnalta edelläkävijän teko.

   2 månader ago by Mikko Kosonen
  2. Tervetuloa Sitraan

   Artikel 0

   Sitran toimitilat sijaitsevat Helsingin Ruoholahdessa, osoitteessa Itämerenkatu 11-13.

   2 månader ago
  3. Ajankohtaista Sitrasta

   Artikel 0

   Sitran tuore ajankohtaiskatsaus antaa läpileikkauksen Sitran työstä ja käynnissä olevista yhteistyöprojekteistamme.

   3 månader ago
  4. Sitra ja Demos Helsinki...

   Blogg 0

   Visio rakentuu pohjoismaisen hyvinvointimallin arvopohjalle, jossa korostuvat kaikkien ihmisten laaja osallisuus, korkea luottamus ja oikeudenmukaisuus....

   6 månader ago

Hyvä elämä tehdään yhdessä

Sitra on julkisoikeudellinen rahasto, joka rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

Riippumattomana toimijana meillä on mahdollisuus tarttua nopeasti Suomen yhteiskunnan kannalta keskeisiin kysymyksiin ja vauhdittaa hyvinvointia edistävää muutosta. Olemme yhteiskunnan muutostarpeiden tunnistaja ja muutosten mahdollistaja. Tuotamme tietoa kestävästä hyvinvoinnista, kehitämme uusia toimintamalleja ja kokeilemme niitä käytännössä. Kokoamme rajat ylittäviä verkostoja sekä kehitämme ja rahoitamme liiketoimintaa.

Eduskunnan alainen rahasto

Sitra perustettiin Suomen Pankin yhteyteen vuonna 1967 Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Rahaston tehtäväksi annettiin Suomen vakaan ja tasapainoisen kehityksen, talouden kasvun sekä Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn ja yhteistyön edistäminen. Sitran tehtävät on määritelty laissa. Sitra siirtyi eduskunnan alaiseksi itsenäiseksi rahastoksi vuonna 1991.

Kestävä hyvinvointi toimintamme ytimessä

Toimintaamme ohjaa visio Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Tämänhetkistä ymmärrystämme aiheesta käsitellään työpaperissa Visio Suomelle ja verkkojulkaisussa Uusi juoni – kohti kestävää hyvinvointia. Uskomme saavuttavamme visiomme parhaiten keskittymällä kolmeen asiaan lähivuosina

 • Rakennamme resurssiviisaan ja hiilineutraalin toiminnan edelläkävijyyttä.
 • Edistämme työelämän uudistumista ja kestävää taloutta kokeilujen sekä uusien toiminta- ja rahoitusmallien avulla.
 • Vahvistamme uudistumishalua ja -kykyä Suomen kilpailuvaltiksi ja elinvoiman edellytyksenä. 

Edellä mainitut kolme asiaa muodostavat strategiset tavoitteemme vuosille 2016-2021.

Toimintamme rahoitetaan peruspääoman ja pääomasijoitusten tuotoilla

Sitran peruspääoma sai alkunsa Suomen Pankin vuonna 1967 tekemästä 100 miljoonan markan (17 milj. euron) lahjoituksesta. Peruspääomaa korotettiin vielä lisäpanostuksin vuosina 1972–1992 500 milj. markkaan (84 milj. euroon). Markkina-arvon nousun myötä peruspääoman nimellisarvoa nostettiin vuosina 1993–2001 1.400 milj. markkaan (235 milj. euroon).

Toimintamme rahoitetaan peruspääoman ja sijoitusten tuotoilla. Emme siis saa rahaa esimerkiksi verovaroista valtion budjetista. Peruspääomaamme saa käyttää juoksevan toiminnan rahoittamiseen ainoastaan poikkeustapauksessa.

Sijoitamme peruspääomamme tuottavasti ja turvallisesti, ja ohjaamme sijoitustoimintaamme yhteiskuntavastuullisesti. Peruspääomamme markkina-arvo oli vuoden 2015 lopussa 771 milj. euroa. Varojen allokaatio oli seuraava: osakerahastot 50 %, korkoinstrumentit 41 % ja muut sijoitukset 9 %.

Events

Kontakt


Content feed

Internal Content External Content
Blogg Camp Noun sadettimet ja dialogi demokratiassa

Dialogi ei vippaskonsteja kaipaa. Tapio Anttila pohtii Monologia dialogista -blogisarjansa kahdeksannessa kirjoituksessa dialogia ja demokratiaa Kai Alhasen kirjan innoittamana. Kävin tyttärieni kanssa Netsin korisottelussa Brooklynissa. Ottelu ratkesi ensimmäisellä jaksolla ja loppu oli laiskahkoa pelailua. Yleisön ajankuluksi väliajat olivat pakattu täyteen ”viihdettä” ja...

2 veckor ago by Tapio Anttila

News Ajankohtaista Sitrasta

Sitran tuore ajankohtaiskatsaus antaa läpileikkauksen Sitran työstä ja käynnissä olevista yhteistyöprojekteistamme.

1 månad ago

Artikel Hallintoneuvoston katsaus 4/2016

Katsaus hallintoneuvostolle 4/2016 – tarkastelujakso 14.10.–14.12.2016 1   Yleiskuva Sitrasta Länsimaita ja myös Suomea ravistelevat pelot työn ja toimeentulon vähenemisestä, hallitsemattomasta maahanmuutosta ja turvallisuustilanteen heikkenemisestä. Moni pelko liitetään globalisaatioon. Kansainvälinen yhteistyö on puolustuskannalla, oli sitten kyse poliittisen,...

1 månad ago

Blogg Yhdessä

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teema on Yhdessä. Juuri tänään se tuntuu suurelta ja tärkeältä teemalta, Jenni Sarolahti pohtii.

1 månad ago by Jenni Sarolahti

Event Valoa tulevaisuuteen Itämerentorilla

Naapuri, ystävä, ohikulkija! Tulevaisuustalo Sitra kutsuu nauttimaan yhdessä kupin kuumaa ja inspiroitumaan uudesta vuodesta.

1 månad ago by Jenni Sarolahti

News Harjoittelija yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seurantaan

Sitra on suomalaisten tulevaisuustalo. Ennakoimme yhteiskunnan muutoksia, selvitämme kehitysvaihtoehtoja, teemme kokeiluja, kehitämme toimintamalleja ja tuomme ihmiset ja organisaatiot yhteen, jotta uudistuminen onnistuu. Ketteränä tulevaisuustalona meillä on käytössämme monipuolinen työkalupakki muutostarpeiden tunnistamiseen ja muutosten toteuttamiseen. Toimintaamme ohjaa Visio...

2 månader ago

Artikel Usein kysyttyä KulttuuriVOSista

Mistä on kyse? Seuraavassa usein kysyttyjä kysymyksiä KulttuuriVOS-prosessista ja sen taustoista. Mikä on KulttuuriVOS ja miksi sitä halutaan uudistaa? Nykyinen museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitukseen tarkoitettu valtionosuusjärjestelmä (VOS) syntyi 1990-luvun alussa, ja se korvasi aiemmin harkinnanvaraisena myönnetyn rahoituksen. Valtionosuusjärjestelmä on...

2 månader ago

Artikel Sitralaisten hallituspaikat kertovat laaja-alaisesta asiantuntemuksesta

Sitra on tulevaisuustalo, jonka henkilöstöstä löytyy monimuotoista asiantuntemusta yhteiskunnan ja liike-elämän eri osa-alueilta. Sitran voimavaroja ovat riippumattomuus ja avoimuus. Tulevaisuustyön läpinäkyvyyden varmistamiseksi olemme koonneet tälle sivulle päivittyvän listan sitralaisten asiantuntijoiden hallitusjäsenyyksistä eri yrityksissä. Sitran tulevaisuustyössä...

2 månader ago

Other site OKM: Kulttuurilaitosten valtionosuuden kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö uudistaa museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaan myöntämäänsä rahoitusta. Tarkoituksena on uudistaa rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaisi paremmin huomioon taidekentän ja yhteiskunnan muutokset. Uudistus valmistellaan hallituskauden aikana.

2 månader ago from site www.minedu.fi

Project KulttuuriVOS-uudistus

Sitra fasilitoi keskustelua kulttuurin valtionosuusjärjestelmän (VOS) uudistuksesta syksyllä 2016. Työskentelyn tavoitteena on muodostaa uudistuksen pohjaksi monipuolinen kokonaiskuva sekä kulttuurikentän muutoksesta että kulttuurin merkityksestä tulevaisuuden Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelema uudistus koskee ministeriön myöntämää rahoitusta museoiden,...

juni 2016 - oktober 2017

Artikel Ajankohtaista Sitrasta

Sitran tuore ajankohtaiskatsaus antaa läpileikkauksen Sitran työstä ja käynnissä olevista yhteistyöprojekteistamme.

3 månader ago

Event Sitra Debatti: Ilmastonmuutos. Ketä kiinnostaa?

Sitran keskustelutilaisuuksien sarja Sitra Debatti nostaa esiin ajankohtaisia ja Suomen tulevaisuuden kannalta kiinnostavia aiheita. Lokakuun lopussa tulee kuluneeksi kymmenen vuotta nk. Sternin raportin ilmestymisestä. Ekonomisti Sir Nicholas Sternin pääviesti tuolloin oli, että meillä on vielä aikaa välttää ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset, jos ryhdymme...

3 månader ago

News Sitra rekrytoi: Osaajia Resurssiviisas kansalainen -tiimiin

Haluatko olla mukana luomassa kysyntää ja kehittämässä liiketoimintamalleja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja samalla helpottavat suomalaisten arkea? Haemme 2-4:ää kokenutta osaajaa määräaikaiseen huipputiimiin.

4 månader ago

News Sitran Ratkaisu 100 yhteistyöhön MTV Uutisten kanssa

Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailu tähtää tarjoamaan ratkaisuja yhteen Suomen kiperimmistä ongelmista. Mikä haaste ratkaistaan? Sitä kysymme suomalaisilta yhteistyössä MTV Uutisten kanssa.

5 månader ago by Heli Nissinen

Event Tubecon 2016

Sitra on yhdessä Heurekan kanssa mukana Pohjoismaiden suurimmassa Youtube-yhteisön livetapahtumassa Tubeconissa 12.–13.8.

5 månader ago by Jenni Sarolahti

News Sitra rekrytoi: Haemme IT-projektihallinnan asiantuntijaa

Sitran käynnistämässä Isaacus-hankkeessa kehitetään kansallista hyvinvoinnin palveluoperaattoria. Palveluoperaattori yhdistää tulevaisuudessa hyvinvoinnin tietovarannot ja niiden käyttäjät sujuvasti ja turvallisesti. Näin osallistetaan yksilöitä, edistetään hyvinvointia ja luodaan jatkuvasti oppiva hyvinvoinnin ja terveyden ekosysteemi. Isaacus-hankkeen yhden tärkeän...

6 månader ago

Artikel Mitä nämä käsitteet tarkoittavat?

Kokosimme yhteen joukon hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyviä käsitteitä, joiden koemme kaipaavan selitystä. Täydennämme listaa tarvittaessa.

6 månader ago by Tuula Sjöstedt


Related themes

2017 Sitra | Usage Rights