1. Työpajaosallistujia

  Sitra

  Rakennamme huomisen menestyvää Suomea.

 2. Rauhanniemen kansankylpylä

  Kestävä kehitys toimintamme ytimessä

  Toimintaamme ohjaa visio Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Hyvinvointi on näkemyksemme mukaan kestävää silloin kun se toteutuu samanaikaisesti ihmisen, ympäristön ja talouden kannalta.

Aktuellt

  1. Sitralta sijoitus...

   News 0

   Sitra on tehnyt miljoonan euron sijoitussitoumuksen Social Impact Accelerator -rahastoon, joka edistää vaikuttavuusinvestoimisen markkinoiden...

   1 månad ago
  2. Toimintakertomus 2014:...

   News 0

   Vuosi 2014 oli tulevaisuusorganisaatio Sitralle aktiivisen vaikuttamisen ja laajan yhdessä tekemisen vuosi.

   7 månader ago
  3. Osallistujaksi...

   Artikel 0

   Ilmoita kiinnostuksesi osallistua Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutukseen tai suosittele toista henkilöä osallistujaksi.

   8 månader ago

Hyvä elämä tehdään yhdessä

Sitra on julkisoikeudellinen rahasto, joka rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

Riippumattomana toimijana meillä on mahdollisuus tarttua nopeasti Suomen yhteiskunnan kannalta keskeisiin kysymyksiin ja vauhdittaa hyvinvointia edistävää muutosta. Olemme yhteiskunnan muutostarpeiden tunnistaja ja muutosten mahdollistaja. Tuotamme tietoa kestävästä hyvinvoinnista, kehitämme uusia toimintamalleja ja kokeilemme niitä käytännössä. Kokoamme rajat ylittäviä verkostoja sekä kehitämme ja rahoitamme liiketoimintaa.

Eduskunnan alainen rahasto

Sitra perustettiin Suomen Pankin yhteyteen vuonna 1967 Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Rahaston tehtäväksi annettiin Suomen vakaan ja tasapainoisen kehityksen, talouden kasvun sekä Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn ja yhteistyön edistäminen. Sitran tehtävät on määritelty laissa. Sitra siirtyi eduskunnan alaiseksi itsenäiseksi rahastoksi vuonna 1991.

Kestävä kehitys toimintamme ytimessä

Toimintaamme ohjaa visio Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Hyvinvointi on näkemyksemme mukaan kestävää silloin kun se toteutuu samanaikaisesti ihmisen, ympäristön ja talouden kannalta. Uskomme saavuttavamme visiomme parhaiten keskittymällä kolmeen asiaan lähivuosina

 • Luomme edellytyksiä resurssiviisaalle ja hiilineutraalille yhteiskunnalle sekä sitä edistävälle liiketoiminnalle
 • Kannustamme välittävään huolenpitoon ja edistämme uusia hyvinvoinnin toimintamalleja ja liiketoimintaa
 • Edistämme kestävää hyvinvointia ja työllisyyttä uusien rahoitus- ja toimintamallien avulla

Edellä mainitut kolme asiaa muodostavat strategiset tavoitteemme vuosille 2012-2017.

Toimintamme rahoitetaan peruspääoman ja pääomasijoitusten tuotoilla

Sitran peruspääoma sai alkunsa Suomen Pankin vuonna 1967 tekemästä 100 miljoonan markan (17 milj. euron) lahjoituksesta. Peruspääomaa korotettiin vielä lisäpanostuksin vuosina 1972–1992 500 milj. markkaan (84 milj. euroon). Markkina-arvon nousun myötä peruspääoman nimellisarvoa nostettiin vuosina 1993–2001 1.400 milj. markkaan (235 milj. euroon).

Toimintamme rahoitetaan peruspääoman ja sijoitusten tuotoilla. Emme siis saa rahaa esimerkiksi verovaroista valtion budjetista. Peruspääomaamme saa käyttää juoksevan toiminnan rahoittamiseen ainoastaan poikkeustapauksessa.

Sijoitamme peruspääomamme tuottavasti ja turvallisesti, ja ohjaamme sijoitustoimintaamme yhteiskuntavastuullisesti. Peruspääomamme markkina-arvo oli vuoden 2013 lopussa 705 milj. euroa. Varojen allokaatio oli seuraava: osakerahastot 55 %, korkorahastot 40 % ja muut sijoitukset 5 %.

Events

Kontakt


Kommentarer

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Content feed

Internal Content External Content
Blogg Entropy, order and economic growth

Policymakers should pay more attention to supporting face-to-face collaboration across disciplinary and sectoral boundaries.

2 dagar ago by Timo Hämäläinen

Blogg Kuuma pelaaja

Tapio Anttilan Monologia dialogista -blogisarjan kuudes osa käsittelee dialogin roolia johtamisessa.

3 dagar ago by Tapio Anttila

Publication Green to Scale

Sitra has teamed up with leading climate institutions from 10 different countries to answer a simple question: how far could we go simply by scaling up already proven low-carbon solutions? The study proposes the international scale-up of 17 climate solutions to a level of adoption in 2030 that has already been achieved by some individual countries today.

Oras Tynkkynen (Ed.)

Blogg Strategia pinteessä

Aikamme ei ole suosiollinen strategisuudelle. Kun ongelmat ovat monimutkaisia ja jo sylissä, tuntuu operatiivinen toiminta houkuttelevammalta.

1 vecka ago by Katri Vataja

News Onko talouspoliittisen konsensuksen aika ohi?

Miten Suomessa käytetään talouspoliittista valtaa? Helsingin yliopiston viestinnän professori Anu Kantola kirjoitti Sitralle muistion talouspoliittisen vallankäytön historiasta ja politiikan muutoksesta. Suomella on pitkä ja kunniakas historia laajaan yhteisymmärrykseen pohjaavasta talouspoliittisesta vallankäytöstä. 1960–70 -luvun tulopolitiikan valtakaudesta ja konsensukseen...

2 veckor ago

Publication Muuttuuko maan tapa?

Muistiossa käsitellään poliittista vallankäyttöä Suomessa, taustoitetaan talouspoliittisen päätöksenteon historiaa sekä pohditaan talouspolitiikan vaikeutta.

Anu Kantola

Event Vision Europe Summit 2015: Welfare state - problem or solution?

Eurooppa on suurten rakenteellisten uudistusten edessä. Nyt tarvitaan rohkeita näkemyksiä, mihin suuntaan eurooppalaista hyvinvointimallia tulisi kehittää. Sitra on mukana johtavien eurooppalaisten ajatushautomojen ja säätiöiden kansainvälisessä Vision Europe Summit -verkostossa, joka rakentaa yhteisiä viestejä Euroopan tulevaisuudesta sekä kansallisille että EU:n...

2 veckor ago

Blogg Totaalvoetbal

Mitä dialogi vaatii osallistujalta? Monologia dialogista -blogisarja jatkuu.

2 veckor ago by Tapio Anttila

Blogg Pukukoppielämää

Miten dialogia "tehdään"? Tapio Anttilan Monologia dialogista -blogisarjan neljäs osa käsittelee dialogia fasilitoinnin näkökulmasta.

3 veckor ago by Tapio Anttila

Publication Pohjattomasta optimismista pohjattomaan pessimismiin?

Sitra järjesti vuosina 2000 - 2003 Suomi 2015 -koulutusohjelman, jossa yhteiskunnan ylimmät päättäjät analysoivat seitsemän kurssin voimin Suomen silloisia menestystekijöitä ja haasteita sekä visioivat tulevaisuutta ankkurina vuosi 2015. Mitä aika on näyttänyt toteen ja mitä ei? Mistä voimme ottaa opiksi? Miltä Suomen tulevaisuus näyttää nyt, kun suuntaamme katseemme vuoteen...

Ann-Mari Huhtanen

Event Suomi 2015 -ohjelman jälkikirjoitus

Sitra järjesti vuosina 2000–2003  Suomi 2015 -koulutusohjelman , jossa yhteiskunnan ylimmät päättäjät analysoivat seitsemän kurssin voimin Suomen silloisia menestystekijöitä ja haasteita sekä visioivat tulevaisuutta ankkurina vuosi 2015. Mitä aika on näyttänyt toteen ja mitä ei? Mistä voimme ottaa opiksi? Miltä Suomen tulevaisuus näyttää nyt, kun suuntaamme katseemme...

1 månad ago by Jenni Sarolahti

Event Leading and Making Decisions in a volatile, uncertain, complex and ambiguous world

Lessons from Complexity Science: workshop with professor Dave Snowden Kun toimintaympäristö on kompleksinen, tilanne haastava ja ongelmat viheliäisiä, ”oikeita” ratkaisuja ei ole. Tällöin johtajalta vaaditaan kykyä määritellä haaste, tunnistaa erilaisia päätöksentekotilanteita sekä valita kulloiseenkin tilanteeseen sopiva johtamistyyli. Walesilainen professori ja...

1 månad ago by Jenni Sarolahti

Artikel Hallintoneuvoston katsaus 2/2015

1   Yleiskuva Sitrasta Globaali keskinäisriippuvuus ja paine rakenteellisiin uudistuksiin on tullut entistä näkyvämmäksi kuluneen vuoden aikana. Muutoksen nopeus on asettanut suomalaisenkin yhteiskunnan, yritykset ja kansalaiset uudenlaisen haasteen eteen. Esimerkkejä kohtaamistamme haasteista ovat muun muassa työelämän murros, äkillinen maahanmuutto, ilmasto- ja...

1 månad ago

News Sitralta sijoitus eurooppalaiseen vaikuttavuusinvestoimisen rahastoon

Sitra on tehnyt miljoonan euron sijoitussitoumuksen Social Impact Accelerator -rahastoon, joka edistää vaikuttavuusinvestoimisen markkinoiden kehittymistä Euroopan unionissa. Rahaston perustajiin lukeutuvat mm. Euroopan Investointipankki ja Euroopan Investointirahasto. Sitra selvittää parhaillaan sitä, olisiko myös Suomessa tarvetta vaikuttavuusinvestoimisen rahastolle. ...

1 månad ago

Blogg Seitsemän huonoa kautta takana

Dialogilla ja vahvalla johtajuudella viheliäisten ongelmien kimppuun? Monologia dialogista -blogisarja alkaa.

1 månad ago by Tapio Anttila


Related themes

2015 Sitra | Usage Rights