Käyttäjälähtöiset lähienergiapalvelut uudisrakentamisessa


Closed project

6/2009 - 10/2009

Uusissa aluerakentamishankkeissa tarve vastata alueen tulevien asukkaiden tarpeisiin kestävillä ja ekologisilla ratkaisuilla on tullut korostetusti esille. Alueellisella tasolla ilmasto- ja energiastrategian mukaiset tiukentuvat rakentamismääräykset ovat luomassa tarvetta hajautetulle paikalliselle energiantuotannolle ja lähienergiaratkaisuille, jotka sijoittuvat yksittäisten talo- tai taloryhmäkohtaisten erillisratkaisujen ja perinteisten kaukolämpöratkaisujen välimaastoon.

Hankkeessa kartoitettiin käyttäjälähtöisen lähienergian tuottamisen mahdollisuudet tällaisilla alueilla. Hankkeen tavoitteena oli kehittää liiketoimintamalli, joka soveltuu käyttäjälähtöisen lähienergian tuottamiseen. Tarkastelukohteena olivat erityisesti alueet, jotka ovat perinteisten kaukolämpöratkaisujen ja yksittäisten erillisratkaisujen välimaastossa.

Hankkeessa luotiin liiketoimintakonsepti lähienergiapalvelujen tuottamiseen ja työkalu, joka havainnollistaa ansaintalogiikkaa ja jonka avulla liiketoimintamallin kannattavuutta voidaan arvioida palveluntuottajan näkökulmasta eri kohteissa. Hanke toteutettiin osana Sitran Energiaohjelmaa.

Energiaohjelma näki hankkeeseen osallistumisen tärkeänä mahdollisuutena tutkia uusia liiketoimintamahdollisuuksia energiatehokkuuden edistämisen ja energian säästön saralla.
 
Hankkeen koordinaattorina toimi Green Net Finland. Hankepartnereita ovat Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan Energia, Fortum, YIT Kiinteistötekniikka ja Gaia Consulting. Hankkeen rahoituksesta vastasivat hankepartnerit ja Sitra.

Lisätietoja

Greennet Finland »

Uutisia ja ajankohtaista

Uutinen 31.8.2010
Innovatiiviset ja käyttäjälähtöiset energiapalvelut avuksi ilmastonmuutoksen hillintään »


Content feed

Internal Content External Content
Publication Asemakaavaprosessin kehittäminen energiatehokkuuden näkökulmasta

Tässä raportissa on tarkasteltu Toukovuoren asemakaavoitusprosessia energiatehokkuuden näkökulmasta. Raportissa kuvataan, miten työlle asetetut,energiatehokkuuteen tähtäävät tavoitteet ovat vaikuttaneet prosessiin verrattuna normaalikäytäntöihin sekä minkälaisia kehitystarpeita ja -tavoitteita kaavoitusprosessin ja suunnittelumenetelmien osalta on noussut esille.

Pasi Rajala, Perttu Pulkka, Sampo Perttula, Hilkka Jokela, Maija-Riitta Kontio

Blogg Energiankorjuuaika

Oi, kuinka monta kertaa olenkaan kuullut idean kuntopyörien vastuksen kytkemisestä sähköverkkoon. "Ilmaista energiaa!" Valitettavasti tällaista järjestelmää ei vielä ole kehitetty...

4 år ago by Johanna Kirkinen

Other site Lantti-talon videoesittely

Lantti-talo on Sitran, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n, TA-Yhtymä Oy:n ja Aalto-yliopiston yhteinen kehityshanke. Se on suomalainen nollaenergiapientalo, jonka E-lukku on -1.

4 år ago from site www.youtube.com

Other site Video: Jukka Noposen puheenvuoro puurakentamisesta

Kestävä rakentaminen on tulevaisuutta. Energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä on erittäin tärkeää kestävyyden aikaansaamisessa. Puuinfon videohaastattelussa johtaja Jukka Noponen ottaa kantaa puurakentamisen rooliin kestävyyden aikaansaajana.

4 år ago from site www.youtube.com

News Suomen ensimmäinen nollaenergiapientalo valmistui Tampereelle

Tämän kesän Asuntomessuille Tampereen Vuorekseen rakennettu omakotitalo Lantti todistaa, että nollaenergiarakentaminen on teknisesti mahdollista Suomessa jo nyt. Aalto-yliopiston työryhmän suunnittelema Lantti-talo tuottaa tarvitsemansa sähkön aurinkosähköpaneeleilla, ja se lämpiää aurinkolämpökeräimillä ja kaukolämmöllä. Talon kokonaisenergiankulutusta kuvaava E-luku on -1,...

4 år ago by Tuula Sjöstedt

Project Lähienergian käyttäjälähtöiset palvelut

Ilmasto- ja energiahaasteet luovat tarvetta energiansäästölle ja hajautetulle paikalliselle energiantuotannolle, joka sijoittuu yksittäiseen kiinteistöön tai perustuu alueelliseen erillisratkaisuun. Rakentamismääräykset tiukentuvat, fossiilisen energian hinta nousee ja ilmasto lämpenee. Tarvitaan ratkaisuja, joita tavalliset ihmiset voivat toteuttaa. Sitra on etsinyt helppoja ja...

juni 2009 - april 2013


Related content

2017 Sitra | Usage Rights