1. Liiketoiminnan kehitys

  Uusien menestystarinoiden syntymiseen tarvitaan toimiala- ja teknologiarajat ylittäviä ekosysteemejä ja liiketoimintamalleja.

 2. Mikä ihmeen ekosysteemi?

  Esimerkki uudesta liiketoiminnan ekosysteemistä on hajautettu bioetanolituotannon prosessi, jossa tuotannon raaka-aineet, sivutuotteet ja tuotantologistiikka yhdistetään taloudellisesti kannattavaksi yritystoiminnaksi.

Ajankohtaista

  1. Kiertotalous Euroopan...

   Uutiset 0

   Suomella on mahdollisuus nousta tässä edelläkävijäksi, jos pelaamme korttimme taitavasti, muistuttavat Mikko Kosonen ja Mari Pantsar.

   1 vuosi sitten
  2. Siirtyminen biopolttoaineisiin...

   Uutiset 0

   Jos joka kolmas suomalainen siirtyisi käyttämään kotimaista biodieseliä, paranisi vaihtotase vajaalla 300 miljoonalla eurolla.

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt
  3. Yritykset matkalla...

   Artikkelit 0

   Mitä hiilineutraalius on ja millä pelisäännöillä se voidaan saavuttaa? Joukko suomalaisia yrityksiä kokoontui Sitran ja SYKEn johdolla...

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Katriina Alhola

Yksittäisistä toimialoista ekosysteemeihin

Elinkeinorakenteen uudistuminen edellyttää aloitteita ja toimia, jotka vaativat uutta näkemystä sekä rohkeita kansallisia valintoja. Yksittäinen toimiala on perinteisesti tuonut Suomeen talouskasvua – aiemmin metsäteollisuus ja myöhemmin ICT-ala. Tämä pätee vain harvoin nykyisessä avoimessa ja globaalissa taloudessa. Liiketoimintaa on kehitettävä yli toimialarajojen ja uusia ekosysteemejä luoden.

Sitra liiketoiminnan kehittäjänä

Etsimme uudenlaisia liiketoimintamalleja ja tulevaisuuden liiketoiminta-alueita, joiden varaan uutta liiketoimintaa syntyy. Haemme myös Suomen talouskasvua haittaavia rakenteellisia esteitä ja työskentelemme markkinaehtoisesti niiden poistamiseksi.

Teemme kokeiluja ja pilottihankkeita, joiden avulla toimintaa ja toimintamalleja voidaan testata ja kehittää markkinatarpeiden mukaisiksi. Pilottien tarkoitus on luoda pohja jatkuvalle ja kestävälle toiminnalle.

Sitra on:

 • koollekutsuja, joka tunnistaa ongelman ja ratkaisuun tarvittavat tahot
 • fasilitaattori ja vastuunkantaja
 • kokeiluhankkeiden omistaja ja käynnistäjä
 • pääomasijoittaja, joka rahoittaa ekosysteemin keskeisiä yrityksiä

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Artikkelit Mitä nämä käsitteet tarkoittavat?

Kokosimme yhteen joukon hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyviä käsitteitä, joiden koemme kaipaavan selitystä. Päivitämme ja täydennämme listaa tarvittaessa.

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Muualla verkossa Harri Leppänen: SSAB reducing carbon emissions

Harri Leppänen from SSAB presented the results that SSAB has gained from their work reducing the carbon footprint of their actions. As SSAB is a steel company, their actions have a large impact on carbon footprint. The presentation was held in an event arranged by Sitra presenting the carbon footprint of Nasdaq Helsinki listed companies.

2 kuukautta sitten sivustolta www.slideshare.net

Julkaisut Climate impact assessment of Nasdaq Helsinki

Helsingin pörssiin listattujen yritysten laskennallinen hiili-intensiteetti on pienentynyt 20 prosenttia viime vuodesta. Tämä selviää Sitran teettämästä tutkimuksesta, joka myös ensimmäistä kertaa vertaili Helsingin ja Tukholman pörssilistojen hiili-intensiteettiä. Muutos on merkittävä ja osoittaa sijoittajien ja yritysten tekevän aidosti työtä ilmastoriskien vähentämiseksi....

Robert Rosenberg, Harshpreet Singh (South Pole Group)

Blogit Kinkkuauto on arkea, entä kehitysyhtiö?

Joulukinkun rasvalla valmistetusta dieselistä kulkeva auto tuo kiertotalouden luultavasti paremmin mieleen kuin kehitysyhtiö-termi, vaikka molemmat siihen liittyvätkin. Älykkäiden kaupunkien ratkaisuja pohdittiin marraskuussa Kalasataman Kattilahallissa järjestetyssä Smart City 2016 –tapahtumassa . ”Smart city” määritellään usein älykkääksi kaupungiksi, joka käyttää yhä...

2 kuukautta sitten

Tapahtuma Helsingin pörssiin listattujen yritysten ilmastovaikutusten arviointi

Ympäristö- ja ilmastonäkökulmat ovat entistä tärkeämpiä sijoittajien, yritysten ja arvopaperimarkkinoiden silmissä. Mutta missä piilevät suurimmat ilmastoriskit suomalaisissa sijoitussalkuissa?  Tule kuulemaan, mitkä ovat johtopäätökset Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden ilmastovaikutusten analyysistämme. Kerromme myös, miten sijoittajat maailmalla käyttävät...

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Muualla verkossa Tila on enemmän kuin seinät, lattia ja katto

Toimitilat ovat jatkuvasti vajaakäytössä. Uutta ei ole järkevää rakentaa, jos vanhat rakennukset voivat ratkaista saman käyttötarpeen. Käyttäjät kuitenkin kaipaavat yhä enemmän joustavuutta toimitilojen käyttömahdollisuuksiin. Mikä ratkaisuksi? Sitra selvittää parhaillaan joustavan tilapalvelun mahdollisuuksia. Haluamme paremmin ymmärtää, miten tämä toimintamalli muunnetaan toimivaksi käytännön liiketoiminnaksi ja toivomme että uudet kestävät toimintamallit leviävät toimitilabisneksessä.

4 kuukautta sitten sivustolta www.uusiouutiset.fi

Muualla verkossa Tilankäyttöpalvelun loppuraportti

Resolute HQ Oy ja 4L Training & Consulting Oy toteuttivat Sitran toimeksiannosta kartoituksen joustavaan tilankäyttöbisnekseen sopivien liiketoimintamallien mahdollisuuksista. Muun muassa yhteisöpalvelujen tarjoajat ovat ottaneet käyttöön uusia tilakehityksen malleja, jotka murentavat perinteisen tilaliiketoiminnan kilpailutekijöitä. Tässä työssä identifioitiin neljä uudenlaista liiketoimintamallia tilankäyttöbisnekseen.

4 kuukautta sitten sivustolta www.slideshare.net

Julkaisut Kierrolla kärkeen

Suomen kiertotalouden tiekartta kuvaa, millä konkreettisilla toimilla voidaan vauhdittaa Suomen siirtymää kohti kilpailukykyistä kiertotaloutta. Tiekartassa nostetaan esille parhaita käytäntöjä ja pilotteja, jotka ovat helposti monistettavissa ja tarjoavat lisäarvoa kansallisesti. Tiekartassa painottuivat konkreettiset toimet kasvun, investointien ja viennin näkökulmasta.

Artikkelit Kierrolla kärkeen - Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025

Maailman ensimmäinen kiertotalouden tiekartta on julkaistu. Kierrolla kärkeen - Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025 näyttää askeleet kestävään menestykseen.  Suomella on aito mahdollisuus luoda seuraavien 5-10 vuoden aikana kestävää hyvinvointia ja menestystä hiilineutraalista kiertotaloudesta. Maailma tarvitsee edelläkävijöiden ratkaisuja siihen, miten talouden ja...

5 kuukautta sitten

2017 Sitra | käyttöehdot