1. Kohti kestävää taloutta, 10 teesiä
 2. Kohti kestävää taloutta

  Kestävä talous on sitä, että eletään niin että seuraavillekin sukupolville riittää. Oli kyse sitten luonnonvaroista, taloudesta tai hyvinvoinnista.

 3. Otso Kaijaluoto

  Kestävää talouspolitiikkaa

  Mistä lähtökohdista ja miten talouspolitiikkaa Suomessa tehdään?

 4. Talouspolitiikkakoulutus

  Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus vahvistaa päättäjien kykyä yhdessä tarttua kestävän talouden tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Ajankohtaista

  1. Olipa kerran kestävä...

   Artikkelit 0

   Miten varmistaa hyvä tulevaisuus Kertulle, joka viettää 18-vuotispäiviään vuonna 2033? Tarvitaan uudistavampaa, dynaamisempaa ja y ...

   11 kuukautta sitten kirjoittajalta Taru Keltanen
  2. Osallistujaksi...

   Artikkelit 0

   Ilmoita kiinnostuksesi osallistua Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutukseen tai suosittele toista henkilöä osallistujaksi.

   1 vuosi sitten
  3. Koulutus kokoaa päättäjät...

   Artikkelit 0

   Oli vuosi 1977. Suomella oli takanaan pitkä nousujohteinen aika, sodanjälkeinen rakennuskausi, jolloin perusta nykyiselle vauraudelle luotiin....

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus kannustaa uuteen johtajuuteen

Sitran kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus vahvistaa päättäjien kykyä tarttua yhdessä kestävän talouden tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koulutus hyödyntää Sitran aikaisempien maineikkaiden talouspolitiikkakurssienparhaita toimintamalleja. Sitran ensimmäinen kestävän talouspolitiikan johtamiskurssi käynnistyi toukokuussa 2013, ja niitä järjestetään kahdesta kolmeen vuodessa. Yhdeksäs kurssi päättyi 17.11.2016 ja kymmenes kurssi pidetään 23.3.–7.6.2017.

Koulutus on suunnattu yhteiskunnan eri alojen päättäjille, jotka tarvitsevat työssään talouspolitiikkaosaamista. Kukin kurssi koostuu orientaatiosta, kolmesta valinnaisesta puolen päivän jalkautuvan oppimisen luokkaretkestä ja kahdesta kolmen päivän koulutusjaksosta. Kullekin kurssille kutsutaan kerrallaan noin 30 osallistujaa yhteiskunnan eri sektoreilta. Koulutuksen juju on mahdollisimman monipuolinen ja moniääninen osallistujakaarti. Tällä lomakkeella voit ilmoittaa kiinnostuksesi osallistua kurssille tai ehdottaa toista henkilöä osallistujaksi.

Mitä on kestävä talouspolitiikka?

Yhteiskunnassa käytävä talouskeskustelu painottuu tällä hetkellä erityisesti taloudellisen kestävyyden haasteisiin, euro-alueen tulevaisuuteen ja julkisen talouden velkaantumiseen. Nykypäivän yhteiskunnalliset haasteet ovat kuitenkin luonteeltaan niin monimutkaisia ja systeemisiä, ettei niitä ratkaista kestävästi vain talouden näkökulmasta tarkastelemalla. Jotta tulevaisuus rakentuisi kestävälle pohjalle, taloutta tulisi tarkastella laaja-alaisemmin, pitkäjänteisemmin ja ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat huomioiden.

...ja miten sitä koulutetaan?

Kestävän talouspolitiikan johtamiskursseilla opitaan, mistä lähtökohdista ja miten talouspolitiikkaa Suomessa tehdään ja rinnalla pohditaan samanaikaisesti, miten kestävää kehitystä voidaan edistää ja luoda talouspolitiikan keinoin.

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa päättäjien kykyä tarttua yhdessä kestävän talouden tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koulutus perustuu jaettuun asiantuntemukseen ja yhdessä oppimiseen. Tietoa, ymmärrystä ja uutta todellisuutta luodaan vuorovaikutteisesti yhdessä alustajien ja osallistujien kanssa. Kurssin ytimessä on laaja, koko kurssin läpileikkaava harjoitustyö, jossa simuloidaan Suomen talouspoliittista päätöksentekoa sekä luodaan uutta ajattelua ja etsitään konkreettisia keinoja luoda ja johtaa kestävää talouspolitiikkaa.

Ota yhteyttä


Kommentit (2)

Hei,

Tällä sivulla on pieni JavaScript-virhe?

Mac OSX 10.6.8:n Safari-selain ei näytä tämän (vain nimenomaan tämän) sivun sisältöä. Uudemmalla käyttöjärjestelmä/selainversiolla näkyy asianmukaisesti. Vika liittyy ilmeisesti tähän virheilmoitukseen: "Viewport argument value "device-width;" for key "width" not recognized. Content ignored."

Jari Sjölund
Turun yliopisto
Jari Sjölund 1 vuosi 11 kuukautta sitten
Hei

Kiitos ilmoituksesta! Tutkitaan, missä vika piilee...

Jenni Sarolahti, Sitran viestintä
JS 1 vuosi 11 kuukautta sitten

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Artikkelit Kiikarihallitus katsoo kauas – Kertun tulevaisuus tehdään nyt

Millaisia valintoja tekisit, jos voisit kirjoittaa Suomen talouden linjaukset niin että ne ovat tulevaisuuden kannalta kestäviä? Mahtuisivatko kestävä hyvinvointi, ekologia ja talous samaan pakettiin? Millaisen tulevaisuuden rakentaisit tänään syntyneelle Kertulle? Sitra kokosi syksyllä 2016 jälleen 31 päättäjää ja vaikuttajaa pohtimaan Kertun tulevaisuutta Kestävän...

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Artikkelit Kestävä talouspolitiikka: entä jos…

Kun päivänpolttavat yhteiskunnalliset ongelmat taloustilanteen kiristyessä lisääntyvät lisääntymistään, eivätkä kompleksisen ympäristön haasteet enää ratkea yksittäisillä keinoilla, on ratkaisu pitkäjänteinen kestävä talouspolitiikka. Jotain tarttis tehrä, mutta mitä käytännössä? Kestävän talouspolitiikan johtamiskurssi 8 pohti kurssinsa päätteeksi...

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Uutiset Sitra valmistelee johtamiskoulutusta julkisen sektorin toimijoille

Sitran yhteiskunnallinen koulutus valmistelee uutta julkisen sektorin johtamisen kehittämiseen keskittyvää koulutuskokonaisuutta. Suunnittelupöydällä on tulevaisuusorientoitunut, tuoreimpaan johtamistutkimukseen ja pedagogiaan perustuva johtamiskoulutus julkisen sektorin toimijoille. Sitra tunnetaan koulutuskentällä Kestävän talouspolitiikan koulutusohjelmasta, joka kokoaan joka vuosi...

4 kuukautta sitten

Artikkelit Olipa kerran kestävä talouspolitiikka

Miten varmistaa hyvä tulevaisuus Kertulle, joka viettää 18-vuotispäiviään vuonna 2033? Tarvitaan uudistavampaa, dynaamisempaa ja y htenäisempää talouspolitiikkaa, uskovat Sitran seitsemännen Kestävän talouspolitiikan johtamiskurssin (Talpol 7) osallistujat.  Jos voisit kirjoittaa Suomen talouspoliittiset linjaukset tyhjältä pöydältä, millaisia valintoja tekisit?...

11 kuukautta sitten kirjoittajalta Taru Keltanen

Uutiset Onko talouspoliittisen konsensuksen aika ohi?

Miten Suomessa käytetään talouspoliittista valtaa? Helsingin yliopiston viestinnän professori Anu Kantola kirjoitti Sitralle muistion talouspoliittisen vallankäytön historiasta ja politiikan muutoksesta. Suomella on pitkä ja kunniakas historia laajaan yhteisymmärrykseen pohjaavasta talouspoliittisesta vallankäytöstä. 1960–70 -luvun tulopolitiikan valtakaudesta ja konsensukseen...

1 vuosi sitten

Julkaisut Muuttuuko maan tapa?

Muistiossa käsitellään poliittista vallankäyttöä Suomessa, taustoitetaan talouspoliittisen päätöksenteon historiaa sekä pohditaan talouspolitiikan vaikeutta.

Anu Kantola

Blogit Pukukoppielämää

Miten dialogia "tehdään"? Tapio Anttilan Monologia dialogista -blogisarjan neljäs osa käsittelee dialogia fasilitoinnin näkökulmasta.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Tapio Anttila

Artikkelit Luokkaretki laitakaupungille

Miten tuottaa kestäviä sosiaali- ja terveyspalveluja yhteiskunnan kaikista heikoimmassa asemassa oleville?

1 vuosi sitten kirjoittajalta Laura Halenius

Artikkelit Koulutus kokoaa päättäjät luomaan tulevaisuuden talouspolitiikkaa

Oli vuosi 1977. Suomella oli takanaan pitkä nousujohteinen aika, sodanjälkeinen rakennuskausi, jolloin perusta nykyiselle vauraudelle luotiin. Kansantalouteen oli kuitenkin ilmaantunut ennen kokemattomia ongelmia ja talouskehitys tullut tiensä päähän. Seminaareissa ja kabineteissa puhuttiin, että Suomi tarvitsi uutta suuntaa, uutta osaamista ja uusia ratkaisuja. Niinpä Helsingin...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Esitykset

2 vuotta sitten

Artikkelit Kuka lobbaisi tänään syntyvän lapsen asiaa?

Kestävä talous on sitä, että eletään niin että seuraavallekin sukupolvelle riittää. Oli kyse sitten luonnonvaroista, taloudesta tai hyvinvoinnista. Kuka lobbaisi tänään syntyvän lapsen asiaa?

2 vuotta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Blogit Strategista ketteryyttä rohkeasti

Muutosvauhti kiihtyy, eikä valmista ei tule koskaan. Silloin olennaista on halu muuttaa ja kehittää totuttuja toimintatapoja ketterästi.

2 vuotta sitten kirjoittajalta Jaana Kuusisto

Blogit Suomalaiset ovat havahtuneet ilmastolain tärkeyteen

Suomi on vihdoin saamassa ilmastolain. Eduskunnassa on tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä hallituksen esitys ilmastolain säätämiseksi. Kepa ry:n Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan ilmastolain säätämistä kannattaa jo neljä viidestä kansalaisesta. Ilmastolain tavoitteena on vähähiilisen yhteiskunnan rakentaminen ja päästöjen vähentäminen. Sen avulla luodaan...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Merja Mäkisalo-Ropponen

Tapahtuma Kohti kestävää taloutta: Hyvinvointi haastaa talouspolitiikan

Mitä on kestävä talouspolitiikka Euroopassa? Olisiko osallisuustulosta hyvinvoinnin taloudelliseksi mahdollistajaksi? Entä mitä ovat tämän päivän talouspolitiikan johtamisen haasteet? Tule kuulemaan Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksessa nousseista kiinnostavista yhteiskunnallisista avauksista sekä käymään keskustelua suomalaisen yhteiskunnan kehittämisestä...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Hanna Häppölä

Uutiset Kohti kestävää hyvinvointia

Tulevaisuuden visiointi on nyt pinnalla. Sitra osallistuu omalta osaltaan keskusteluun julkaisemalla Kohti kestävää hyvinvointia -keskustelupaperin, jonka tarkoituksena on avata uusia näkökulmia siihen, miten pohjoismaista mallia voidaan uudistaa vastaamaan globaaleihin haasteisiin.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Timo Hämäläinen

Artikkelit Kaikki keinot käyttöön matkalle kohti kestävää taloutta

Kestävä talous on tavoitteena niin monimutkainen ja laaja-alainen, että sen saavuttamiseksi on otettava kaikki keinot käyttöön: liikuttava ketterästi talouden eri tasoilla ja napsittava keinovalikoimaan kaikki soveltuva.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Uutiset Talouskasvun eväät eivät ole kadonneet

Jaakko Kiander kirjoitti Sitran pyynnöstä selvityksen, jossa tarkastellaan Suomen talouden tilannekuvaa ja talouspolitiikan vaihtoehtoja toimintaympäristössä, jota luonnehtii erityisesti eurooppalaisten kauppakumppaneiden pysyvästi hidastunut talouskasvu ja julkisen talouden ongelmat. Selvityksessä pohditaan sitä, millaisilla toimintatavoilla ja strategioilla Suomen olisi...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Artikkelit Todistukset on jaettu

Ensimmäinen Kestävän talouspolitiikan johtamiskurssi tuotti radikaaleja rakenneuudistuksia ja kiinnostavia avauksia. Kurssin parasta antia oli viheliäisten ongelmien ratkominen yhdessä. Hallitusohjelma kärkihankkeineen oli syntynyt. Seitsemän intensiivistä päivää asiantuntijoiden kuulemista, keskustelua ja tiukkaa neuvottelua. Henki hallituksessa oli silminnähden hyvä ja tunnelma...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot