10 MAR 2011

Elinvoima-kehitysohjelma alkaa verkostotapaamisella

Torstai 10.3.2011 klo. 11:00 - 22:00

Elinvoima-kehitysohjelma alkaa verkostotapaamisella

Elinvoima-kehitysohjelma jatkaa Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelman aloittamaa työtä. Kehitysohjelma järjestää vuosittaisia verkostotapaamisia päättäjille, perustaa avoimen virtuaaliverkoston, toteuttaa koulutusfoorumeita sekä käynnistää uusia hankkeita. Tavoitteena on edistää elinvoimaista ajattelua ja toimintaa yhteiskunnan kehittämisessä. 

Elinvoima-kehitysohjelma alkaa torstaina 10.3.2011 verkostotapaamisella. 

Tapaamiseen on osallistumassa 150 suomalaista vaikuttajaa ja päätöksentekijää. Tilaisuudessa pohditaan sitä, miten maailma on vuodessa muuttunut sitten Suomen elinvoiman lähteet -prosessin. Luvassa on katsauksia globaaliin maailmanpoliittiseen ja taloudelliseen tilanteeseen, sekä paneelikeskustelu ajankohtaisista aiheista liittyen talouskehitykseen ja hyvinvointiin.

Tapahtuma on kutsuvierastilaisuus.

10 MAR 2011

Elinvoima-kehitysohjelma alkaa verkostotapaamisella

Torstai 10.3.2011 klo. 11:00 - 22:00

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä
Artikkelit Demokratian kehittämisen haasteita

Elinvoima-foorumin työskenneltyä kaksi päivää on orientaation ja aiheisiin tutustumisen jälkeen määritelty alustavasti joukko haasteita joita Suomessa tällä hetkellä demokratiaan liittyy. Olemme jakaneet haasteet kolmeen ryhmään. Elinvoima-foorumilaiset tulevat työstämään haasteita eteenpäin pohtimalla niiden takana olevia laajempia syitä ja etsimällä suuntaa siitä, miten...

5 vuotta sitten

Uutiset Avoin haku: Osallistujaksi Sitran Elinvoima-foorumille?

Millainen on elinvoimainen yhteiskunta? Entä mistä Suomi voi ammentaa elinvoimansa haastavina aikoina? Millaista on suomalainen demokratia ja osallistuminen vuonna 2011 ja tulevaisuudessa? Etsimme rohkeita ajattelijoita ratkomaan näitä kysmyksiä kanssamme Sitran Elinvoima-foorumille. Sitra aloitti keväällä 2011 uuden Elinvoima-kehitysohjelman, joka pitää sisällään kolme...

5 vuotta sitten

Artikkelit Avoin haku: Osallistujaksi Sitran Elinvoima-foorumille?

Millainen on elinvoimainen yhteiskunta? Entä mistä Suomi voi ammentaa elinvoimansa haastavina aikoina? Millaista on suomalainen demokratia ja osallistuminen vuonna 2011 ja tulevaisuudessa? Sitra aloitti keväällä 2011 uuden Elinvoima-kehitysohjelman, joka pitää sisällään kolme koulutusohjelmaa, joita kutsutaan Elinvoima-foorumeiksi. Elinvoima-foorumit kokoavat noin puoleksi vuodeksi...

5 vuotta sitten

Uutiset Avoin haku: Osallistujaksi Sitran Elinvoima-foorumille

Millainen on elinvoimainen yhteiskunta? Entä mistä Suomi voi ammentaa elinvoimansa haastavina aikoina? Millaista on suomalainen demokratia ja osallistuminen vuonna 2011 ja tulevaisuudessa? Etsimme rohkeita ajattelijoita ratkomaan näitä kysymyksiä kanssamme Sitran Elinvoima-foorumille.

5 vuotta sitten kirjoittajalta Mika Kalliomaa

Artikkelit Elinvoimafoorumin tuloksena syntyi 16 kokeilua uuden työn haasteisiin

Ensimmäinen Elinvoima-foorumi aiheenaan Uusi työ sai työnsä valmiiksi. Nyt keksityt ratkaisut ja ideat viedään kokeiluiksi syksyn 2011 aikana. Kokeiluista etsitään opit ja ja niiden perusteella ratkaistaan missä löydetyistä ideoista on aineksia suuremmankin kokoluokan hyviksi ratkaisuiksi uuden työn haasteisiin. Kevään aikana 23 terävää päätä yhteiskunnan eri aloilta...

5 vuotta sitten

Uutiset Ensimmäinen Elinvoima-foorumi sai työnsä päätökseen – tai alkuun

Ensimmäinen Elinvoima-foorumi päätti kevään 2011 kestäneen työskentelynsä. Vaikka intensiivityöskentely päättyy, on työ vasta alkamassa. Nyt keksityt ratkaisut ja ideat viedään kokeiluiksi tulevan syksyn aikana. Kokeiluista katsotaan, millaisia oppeja kokeiluista saadaan ja millaisista ratkaisuista vosii olla aineksia suuremmankin kokoluokan hyviksi ratkaisuiksi uuden työn...

5 vuotta sitten kirjoittajalta Elina Kiiski Kataja

Artikkelit Elinvoima-kehitysohjelman studioviikon tuloksena syntyi 30 ideaa uudesta työstä

Uutta työtä pohtiva Elinvoima-ryhmä synnytti toukokuun työskentelyssään 30 ideaa siitä, mistä syntyy kokonaan uutta työtä, kuinka maahanmuuttajat ja uusi työ kohtaavat ja kuinka nuoret saisivat parempia rakennuspalikoita löytääkseen paikkansa työelämässä.  Ryhmät esittelivät aikaansaannoksensa studioviikon viimeisenä päivänä 13.5.2011 ulkopuolisille...

5 vuotta sitten kirjoittajalta Elina Kiiski Kataja

Uutiset Hankekuulutus: Etsimme elinvoimaisia hankeideoita uuden työn aiheista

Sitra käynnisti tammikuussa uuden Elinvoima-kehitysohjelman, jossa etsitään ja kokeillaan sitä, mistä Suomi voi ammentaa elinvoimansa tulevaisuudessa. Tähän tarvitaan uutta näkemystä ja uutta tekemistä. Elinvoimaisuuden ytimessä on ennen kaikkea ihmisten oma luovuus, tekeminen ja innostuminen sekä niistä syntyvien ideoiden ja tekemisen Haemme hankeideoita aiheesta "uusi työ", joka...

5 vuotta sitten

Artikkelit Videoluennot: Suomi tänään uuden työn näkökulmasta

Elinvoimafoorumin luentopäivä pidettiin 31.3. Sitrassa. Luentopäivässä pyrittiin luomaan kattava katsaus siihen, miltä suomalainen yhteiskunta ja talous näyttävät tällä hetkellä uuden työn haasteiden näkölkulmasta. Luentojen kalvot löytyvät osoitteesta www.slideshare.net/elinvoima "Suomessa valtio on yksi kilpailuvaltion kilpailijoista" Karl Erik Michelsen joka toimii...

5 vuotta sitten

Uutiset Elinvoima -kehitysohjelma jatkaa Sitran koulutusperinnettä uusin voimin

Lähes kymmenen vuotta tauolla ollut Sitran koulutus- ja kurssitoiminta alkaa jälleen uusin voimin ja aihein. Elinvoima-kehitysohjelman puitteissa järjestetään vuosina 2011-2012 kolme foorumia, joiden osallistujat tulevat työstämään konkreettisiksi toiminnaksi niitä haasteita, joiden kanssa suomalainen yhteiskunta tällä hetkellä painii.   -Sitran koulutustoimintaa on tasaisin...

5 vuotta sitten

Uutiset Elinvoima -kehitysohjelma jatkaa Sitran koulutusperinnettä uusin voimin

Lähes kymmenen vuotta tauolla ollut Sitran koulutus- ja kurssitoiminta alkaa jälleen uusin voimin ja aihein. Elinvoima-kehitysohjelman puitteissa järjestetään vuosina 2011-2012 kolme foorumia, joiden osallistujat tulevat työstämään konkreettisiksi toiminnaksi niitä haasteita, joiden kanssa suomalainen yhteiskunta tällä hetkellä painii. -Sitran koulutustoimintaa on tasaisin...

5 vuotta sitten

Hankkeet Elinvoimaa paikallisesti

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa valittujen paikkakuntien (Oulu, Kuopio, Salo ja Savonlinna) elinvoiman nykytila ja mahdolliset tulevaisuuden elinvoiman lähteet. Hankkeen tavoitteena on myös rakentaa formaatti uusien, tuoreiden näkökulmien löytämiseksi ja toimintamallien rakentamiseksi.

Heinäkuu 2010 - Helmikuu 2011

Julkaisut Nettidemo/Elinvoimainen Suomi

Vaikka Suomella ei ollut osaa eikä arpaa globaalin kriisin syissä tai synnyssä, se iski meihin kovemmin kuin useimpiin muihin kehittyneisiin maihin. Vienti romahti, ja bkt supistui enemmän kuin milloinkaan rauhan ajan historiassa. Kriisin jälkeinen maailma ei ole entisensä. Kirjassa joukko talous- ja yhteiskuntatutkijoita pohtii, miten kriisi muutti maailmantaloutta, Eurooppaa ja Suomea:...

Aarne Nurmio, Teppo Turkki (Toim.)

Uutiset Kriisin jälkeen kohti elinvoimaista Suomea

Suomi on keskellä perustavanlaatuisia muutoksia. Nämä muutokset vaikuttavat siihen, miten miellämme talouden kasvun, hyvinvoinnin, ihmisten tavan elää ja tehdä työtä. Muutoksen vaikutukset ovat niin suuria, että voidaan puhua kulttuurinmurroksesta. Sitran uudet julkaisut Kriisin jälkeen -kirja ja Elinvoimainen Suomi -raportti valottavat näitä muutoksia ja tarjoavat suuntamerkkejä tulevaan.

6 vuotta sitten

Hankkeet Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelma

Sitra on aloittanut uuden kehitysohjelman valmistelun. Kehitysohjelman nimi on Suomen elinvoiman lähteet ja sen tavoitteena on lisätä ymmärrystä Suomen globaalista toimintaympäristöstä ja systeemisten muutosten tarpeesta.   Kehitysohjelman pilottijakso etsii uusia ratkaisuja taantuman jälkeiselle Suomelle. Jakso käynnistyy syksyllä 2010 ja siihen kutsutaan...

Syyskuu 2009 - Maaliskuu 2010

Artikkelit Sari Baldauf: Elinvoiman lähteille

Lähdimme suunnittelemaan tätä kehitysohjelmaa teemalla Suomen hyvinvoinnin lähteet kriisin jälkeen. Otsikointi kuitenkin kirvoitti ryhmässämme vilkkaan keskustelun sekä kriisistä ja sen seurauksista, että hyvinvoinnista. Ensinnäkin, onko perusteltua rakentaa mielikuvaa ohimenevästä kriisistä? Vai onko maailma ja Suomi muuttumassa syvällisellä tavalla monien meneillään olevien...

7 vuotta sitten

Uutiset Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelma etsii polkuja Suomen menestykseen

Sitra käynnistää syksyllä 2009 viisivaiheisen Suomen elinvoiman lähteet -kehitysohjelman. Ohjelman avulla työstetään toimenpiteiksi näkemystä siitä, miten maailmaa ravisteleva finanssi- ja talouskriisi, ilmastonmuutos, väestön rakenteen ja tieto- ja viestintätekniikan kehitys muuttavat Suomen toimintaympäristöä.

7 vuotta sitten


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot