20 SEP 2011

Low2No: Hyvän kaupunkielämän pyöreä pöytä

Tiistai 20.9.2011 klo. 11:00 - Keskiviikko 21.9.2011 klo 01:00

Low2No: Hyvän kaupunkielämän pyöreä pöytä

Kestävä kaupunkiasuminen on energiatehokkaita taloja, älykkäitä sähköverkkoja ja vähähiilisiä liikennejärjestelmiä. Hyvä kestävä kaupunkiasuminen on ihmisiä, jotka yhdessä rakentavat kaupungeista kauniimpia, joustavampia, tyydyttävämpiä ja ekologisempia.  

Sitra ja Demos Helsinki ovat kutsuneet sidosryhmiä (esim. YM, ARA, Hgin kaupunki, Green Building Council, terveysvirasto, rakennusliikkeitä, joukkoliikenteen palveluntarjoajia, kauppaketjuja, kaupunkitutkijoita jne.) pyöreän pöydän ääreen yhdessä Low2No-kaupunkiaktiivien kanssa.

Tapahtuma järjestetään 20.9.2011 Huutokonttorissa.  

Keskustelun avaukseksi neljä urbaanien tekijöiden ryhmää esittelee konseptinsa, jotka lisäävät kaupunkielämän houkuttelevuutta ja pienentävät sen luonnonvarojen kulutusta. Konseptit ovat syntyneet Low2No Campillä.  

Tapahtumassa herätetään keskustelua uudenlaisesta kaupunkikehityksestä. Kaupunkikehittämisessä on tällä hetkellä pitkälti kyse rakennusneliöiden kilpailutuksesta ja optimoinnista, mutta kyse paljon moniulotteisemmasta asiasta. Ihmiset ovat alkaneet ajatella asumista laajemmin – rakennusliikkeiden ja muiden palveluntarjoajien on aika alkaa kuunnella ihmisiä ja vastata heidän tarpeisiinsa; tämä tulee enenevässä määrin tarjoamaan niille myös kilpailuvaltin.  

Tarkoitus on, että Low2No-konseptit lähtevät elämään itsenäisesti; sidosryhmiä innostetaan ryhtymään uusien ideoiden ja uudenlaisen ajattelun sanansaattajiksi ja kehittäjiksi.

20 SEP 2011

Low2No: Hyvän kaupunkielämän pyöreä pöytä

Tiistai 20.9.2011 klo. 11:00 - Keskiviikko 21.9.2011 klo 01:00

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä
Uutiset Experientia, Low2No-korttelin suunnittelijatiimin jäsen voitti arvostetun innovaatiopalkinnon

Vuonna 2009 Sitra järjesti korttelin kehittämiseksi kansainvälisen kestävän rakentamisen suunnittelukilpailun. Kilpailun voitti kansainvälinen työryhmä ARUP – Sauerbruch Hutton – Experientia. Italian presidentti Giorgio Napolitano luovutti 14.6.2011 Experientialle arvostetun kansallisen innovaatiopalveluiden palkinnon (National Prize for Innovation in Services) heidän panoksestaan Low2No-hankkeessa.

5 vuotta sitten

Uutiset Kaupunkeihin tarvitaan lisää tilallista pääomaa

Tiedote 1.3.2011 Hyvä kaupunkiasuminen edellyttää korkeaa tilallista pääomaa. Sitran teettämä tutkimus peräänkuuluttaa tilallisen pääoman ymmärtämisen tärkeyttä ja tarvetta sen käyttöönottamiselle kaupunkien kehittämisessä. Ihmiset kokevat korkeaan tilalliseen pääomaan kuuluvan lähikaupan, kahvilat ja ravintolat, julkisen liikenteen, koulun ja päiväkodin sekä...

5 vuotta sitten kirjoittajalta

Uutiset Hiiliniukkaa suunnittelua ja rakentamista toteuttava kortteli kohoaa Jätkäsaareen

Sitra yhdessä SRV:n ja VVO:n kanssa on kehittänyt Low2No-konseptin, joka on kestävän suunnittelun ja rakentamisen uusi toimintamalli. Jätkäsaareen rakennettava kortteli on ensimmäinen kohde, jossa toimintamallia kehitetään ja määritellään käytännössä. Korttelin energiaratkaisuksi on valittu Helsingin Energian uusi kaukolämpötuote ja sinne sijoittuvat Sitran uudet toimitilat rakennetaan puusta.

6 vuotta sitten kirjoittajalta Jukka Noponen

Tapahtuma Low2No- Kohti kestävää kaupunkikehitystä

Sitra yhdessä RILin ja SAFA:n kanssa järjestää kestävää kaupunkikehitystä koskevan tilaisuuden 8. helmikuuta. Tilaisuudessa kansainvälinen ja suomalainen suunnittelijajoukko avaa Low2No-prosessia ja Helsingin Jätkäsaaren korttelin suunnittelun tämän hetkistä vaihetta.

6 vuotta sitten

Blogit Mitä kansalainen voi tehdä? Ohjeet yksilötason energian säästöön

Sitran Energiaohjelman Kansalaiset ja energiatehokkuus -avainalueen vetäjänä minulta on eri yhteyksissä kysytty neuvoja energian säästöön. Mieleeni on tullut kahden tason asioita: tarpeellisia järjestelmätason muutoksia, kuten vaikkapa tiukempi energiaverotus tai kaavoitus, sekä yksilötason toimia. Olen tähän alle listannut noita jälkimmäisiä 10 kohdan ohjeiden verran. Jottei...

6 vuotta sitten kirjoittajalta Vesa-Matti Lahti

Julkaisut Low2No

Harry Edelman, Johanna Kirkinen

Julkaisut Low2No

Harry Edelman, Johanna Kirkinen

Uutiset Jätkäsaaren Low2No-korttelin suunnittelu käynnistyy

Sitra, SRV ja VVO ovat solmineet suunnittelusopimuksen Jätkäsaaren Low2No-korttelin suunnittelusta englantilaisen ARUP-toimiston vetämän suunnittelutiimin kanssa. Suunnittelu käynnistyy välittömästi. Tavoitteena on korttelin toteuttaminen valmiiksi vuoden 2012 aikana.

6 vuotta sitten kirjoittajalta Jukka Noponen

Hankkeet Low2No - Jätkäsaaren kestävän rakentamisen kortteli Airut

Hankkeessa kehitetään kestävän kehityksen mukaista ja innovatiivista kaupunkikorttelia ja toimintamallia. ”Low2No” tulee sanoista ”from low carbon to no carbon”. Low2No-kehitystyöhön kuuluu energiapihi ja hiiliniukka suunnittelu ja rakentaminen, joiden tuloksena syntyy kestävä rakennettu ympäristö. Kehitettävät ratkaisut tulevat palvelemaan esimerkkinä Suomessa ja...

Lokakuu 2008 - Joulukuu 2012

Uutiset Sitran Low2No-suunnittelukilpailun tulos ratkennut

Helsingin Jätkäsaaren energia- ja innovaatiokorttelin Low2No-suunnittelukilpailu on siirtymässä ideoista toteutukseen. Kilpailuun toukokuussa 74 hakijatiimin joukosta valitut viisi kansainvälistä huipputiimiä ovat kesän aikana toimittaneet kilpailuehdotuksensa. Kilpailun tulokset julkistettiin tiistaina 1.9. Wanhassa Satamassa.

7 vuotta sitten


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot