24 JAN 2011

Vastaa nettikyselyyn asumisesta

Maanantai 24.1.2011 klo. 17:00 - Maanantai 7.2.2011 klo 10:00

Vastaa nettikyselyyn asumisesta

Sitra haluaa edistää keskustelua tulevaisuuden asumisesta. Nettikyselyn tavoitteena on tunnistaa nykyisiä asumishaasteita sekä tulevaisuuden asumiseen liittyviä toiveita ja unelmia. Kysely on osa laajempaa tutkimusta, jossa tarkastellaan asumisen ja elämisen merkitystä.

Nettikyselyn tuloksia hyödynnetään myös Low2No-hankkeessa Jätkäsaaren korttelin suunnittelussa. Kysely on käynnissä 24.1. - 6.2.2011.

Vastaa asumiskyselyyn »

24 JAN 2011

Vastaa nettikyselyyn asumisesta

Maanantai 24.1.2011 klo. 17:00 - Maanantai 7.2.2011 klo 10:00

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä
Uutiset Experientia, Low2No-korttelin suunnittelijatiimin jäsen voitti arvostetun innovaatiopalkinnon

Vuonna 2009 Sitra järjesti korttelin kehittämiseksi kansainvälisen kestävän rakentamisen suunnittelukilpailun. Kilpailun voitti kansainvälinen työryhmä ARUP – Sauerbruch Hutton – Experientia. Italian presidentti Giorgio Napolitano luovutti 14.6.2011 Experientialle arvostetun kansallisen innovaatiopalveluiden palkinnon (National Prize for Innovation in Services) heidän panoksestaan Low2No-hankkeessa.

5 vuotta sitten

Uutiset Kaupunkeihin tarvitaan lisää tilallista pääomaa

Tiedote 1.3.2011 Hyvä kaupunkiasuminen edellyttää korkeaa tilallista pääomaa. Sitran teettämä tutkimus peräänkuuluttaa tilallisen pääoman ymmärtämisen tärkeyttä ja tarvetta sen käyttöönottamiselle kaupunkien kehittämisessä. Ihmiset kokevat korkeaan tilalliseen pääomaan kuuluvan lähikaupan, kahvilat ja ravintolat, julkisen liikenteen, koulun ja päiväkodin sekä...

5 vuotta sitten kirjoittajalta

Uutiset Hiiliniukkaa suunnittelua ja rakentamista toteuttava kortteli kohoaa Jätkäsaareen

Sitra yhdessä SRV:n ja VVO:n kanssa on kehittänyt Low2No-konseptin, joka on kestävän suunnittelun ja rakentamisen uusi toimintamalli. Jätkäsaareen rakennettava kortteli on ensimmäinen kohde, jossa toimintamallia kehitetään ja määritellään käytännössä. Korttelin energiaratkaisuksi on valittu Helsingin Energian uusi kaukolämpötuote ja sinne sijoittuvat Sitran uudet toimitilat rakennetaan puusta.

6 vuotta sitten kirjoittajalta Jukka Noponen

Julkaisut Low2No

Harry Edelman, Johanna Kirkinen

Uutiset Jätkäsaaren Low2No-korttelin suunnittelu käynnistyy

Sitra, SRV ja VVO ovat solmineet suunnittelusopimuksen Jätkäsaaren Low2No-korttelin suunnittelusta englantilaisen ARUP-toimiston vetämän suunnittelutiimin kanssa. Suunnittelu käynnistyy välittömästi. Tavoitteena on korttelin toteuttaminen valmiiksi vuoden 2012 aikana.

6 vuotta sitten kirjoittajalta Jukka Noponen

Hankkeet Low2No - Jätkäsaaren kestävän rakentamisen kortteli Airut

Hankkeessa kehitetään kestävän kehityksen mukaista ja innovatiivista kaupunkikorttelia ja toimintamallia. ”Low2No” tulee sanoista ”from low carbon to no carbon”. Low2No-kehitystyöhön kuuluu energiapihi ja hiiliniukka suunnittelu ja rakentaminen, joiden tuloksena syntyy kestävä rakennettu ympäristö. Kehitettävät ratkaisut tulevat palvelemaan esimerkkinä Suomessa ja...

Lokakuu 2008 - Joulukuu 2012

Uutiset Sitran Low2No-suunnittelukilpailun tulos ratkennut

Helsingin Jätkäsaaren energia- ja innovaatiokorttelin Low2No-suunnittelukilpailu on siirtymässä ideoista toteutukseen. Kilpailuun toukokuussa 74 hakijatiimin joukosta valitut viisi kansainvälistä huipputiimiä ovat kesän aikana toimittaneet kilpailuehdotuksensa. Kilpailun tulokset julkistettiin tiistaina 1.9. Wanhassa Satamassa.

7 vuotta sitten

Uutiset Sitra avasi Jätkäsaaren energia- ja innovaatiokorttelin suunnittelukilpailun

Uudenlaisella suunnittelukilpailulla haetaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja energiatehokkaaseen rakentamiseen. Kilpailulla halutaan osoittaa, että kansalliset ja kansainväliset energiatehokkuustavoitteet voidaan saavuttaa ja jopa ylittää tuottamalla taloudellisesti kestävällä tavalla vetovoimaista ympäristöä.

7 vuotta sitten


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot