1. Uusi demokratia rakentuu wikissä

  Uusi demokratia

  Uusi demokratia on tekemisen demokratiaa. Ihmiset tarttuvat itse toimeen edistääkseen yhteistä hyvää.

 2. Suomalainen demokratia murroksessa

  Suomalaisten laskenut äänestysaktiivisuus viestii, että ihmisten on saatava vaikuttaa ympäristöönsä ja yhteiskuntaan uusin tavoin.

 3. Yhdessä tekemistä

  Uusi demokratia tarkoittaa osallistumista. Se on ideoimista ja tekemistä yhdessä hallinnon ja lähiyhteisöjen kanssa.

 4. Avoimuutta

  Se on hallinnon ja päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Se hyödyntää verkkoa ja joukkoälyä ja sitä rahoitetaan uusin keinoin.

 5. Uusi demokratia -foorumi

  Uusi demokratia -foorumi pohti, millaista on 2010-luvun demokratia. Se etsi demokratian haasteisiin ratkaisuja, joita myös kokeiltiin käytännössä.

Ajankohtaista

  1. Kokeiluista opittua

   Artikkelit 0

   Kokeilukulttuurin ajatuksena on, että ideaa kokeillaan jo suunnitteluvaiheessa. Kokeiluilla on tarkoitus paikantaa idean haasteet...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Kalle Nieminen
  2. Sitra kouluttajana

   Artikkelit 0

   Sitran koulutustoiminta vahvistaa suomalaisten päättäjien ja vaikuttajien kykyä yhdessä tarttua tulevaisuuden kannalta keskeisiin...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Eeva Hellström

Mitä on uusi demokratia?

Uusi demokratia -foorumi kokosi 29 hengen moninaisen joukon pohtimaan demokratian tilaa Suomessa ja ideoimaan ratkaisuja sen haasteisiin. Foorumi kokeili ratkaisuja käytännössä ja hahmotti samalla, millaista on 2010-luvun demokratia Suomessa.

Uusi demokratia on tekemisen demokratiaa. Ihmiset ovat ryhtyneet oma-aloitteisesti toimeen edistääkseen yhteiseen hyvään liittyviä asioita. Sen ei enää oleteta olevan pelkästään julkisen sektorin tai markkinoiden vastuulla. Tämä on meille mahdollista: Olemme koulutetumpia kuin koskaan ja meillä on enemmän vapaa-aikaa kuin aikaisemmin. Sosiaalinen media välittää tietoa ja kokoaa joukot toimintaan nopeasti. Tekemisen demokratiassa osallistuminen tuottaa enemmän suoria tuloksia kuin vaatimuksia siitä, mitä jonkun muun pitäisi tehdä.

Uusi demokratia on ideoimista ja tekemistä yhdessä julkishallinnon kanssa. Kansalaiset eivät ole hallinnon asiakkaita vaan yhteiskunnan jäseniä, joten heidät otetaan mukaan julkisten palveluiden suunnitteluun, testaukseen ja toteutukseen. Näin lopputulos vastaa aitoa tarvetta ja ihmiset kokevat omistavansa yhteiset palvelut. Demokraattisessa hallinnossa uusia asioita kokeillaan – rohkeasti ja nopeasti, joskus myös epäonnistuen. Näin saadaan aineksia jatkoideoiksi ja uusiksi käytännöiksi.

Uusi demokratia on sekä hallinnon että päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kaiken julkisen tiedon oletusasetukseksi on asetettava avoimuus. Suomessa laki määrää julkisen tiedon avoimeksi, mutta käytännössä tietojen saaminen on usein hidasta ja kallista tai niitä pitää anoa erikseen, jopa oikeusteitse. Demokratia ja kansalaisten vaikutusmahdollisuudet paranevat, kun he pääsevät käsiksi aidosti avoimeen tietoon.  Julkisen toiminnan jatkuva läpinäkyvyys toimii tehokkaammin kuin jälkikäteinen valvonta, koska se ehkäisee väärinkäytöksiä ja tuo asioita keskusteluun silloin, kun kansalaiset pystyvät niihin vielä vaikuttamaan. Avoimesta julkisesta datasta tehdyt sovellutukset voivat myös osoittautua kullan arvoisiksi innovaatioiksi.

Tästä yhteenvedosta voit lukea kokonaisuudessaan, mistä foorumissa oli kyse ja millaista uusi demokratia foorumilaisten mielestä on. Foorumiin kuului verkossa ollut avoin ideakuulutus, jonne kerättiin ideoita ja jo käynnissä olevia hankkeita, jotka uuden demokratian hengessä vievät eteenpäin suomalaista demokratiaa. Ideoista toteutettiin 12 kokeilua, joilla testattiin niiden toimivuutta käytännössä. Foorumin loppumetreillä valittiin vielä rahoitettavaksi neljä demokratiaa edistävää hanketta: Avoin ministeriö, Datavaalit, Osallistuva budjetointi ja Sosiaalinen Hub. 

Katso video!

 

Ota yhteyttä


Kommentit (7)

Perusongelma on tämä: Nykyjärjestelmän ja -ideologian mukaan on oikein että kansanedustajat voivat itse päättää omista palkoistaan, valintatavastaan ja siitä poliittisesta järjestelmästä jossa toimivat. Kun tämä ymmärretään että tällaiset asiat tulee päättää normaalin edustuksellisen järjestelmän ulkopuolella, perustavasti suoran demokratian keinoja käyttäen, ollaan jo pitkällä. Kansanedustuslaitoksella ei ole mitään intressiä uudistaa itseään.
Näitä asioita olen tuonut Äänivalta yhdistyksen kanssa esille vuodesta 1988. :-)
Jiri Räsänen 4 vuotta 3 viikkoa sitten
Uusi demokratia on juuri oikeaan aikaan tullut pintaan. Kuntarakennekeskustelussa tuntuu olevan tärkeintä, että oma kunta on asukkaidensa identiteetin ja yhteisöllisyyden perusta. Ajatus on jo nyt absurdi. Kunta on julkisten palvelujen alueellinen organisaatio, "luonnoton henkilö". Identiteetti ja yhteisöllisyys kasvakoot vaikkapa tässä raportissa esitetyyllä tavalla. Hevosvetoisen kunnan idea on jo syytä hylätä.
Tauno Moilanen 3 vuotta 8 kuukautta sitten
On mielenkiintoista todeta, että keskustelu keskittyy usein maltillisen muutoksen ja tulevaisuuden suuntaviivojen hakemiseen - mikä hyvä asia. Itse näen, että aikataulut tällä hetkellä euroopassa antavat meille joustavuutta - varsinkin nyt kun euroryhmän tapaamisessa on päästy jo järkevään ratkaisuun. Voimme siis mielestäni suunnata voimavaroja kestävään kasvuun nyt kun meillä on mahdollisuus antaa positiivisia talousuutisia globaalisti ajateltuna kts. VesaMiettinen1 Twitter. Google näkyvyys on arvosta! --> vesa.miettinen@europe.com
Vesa Miettinen 3 vuotta 8 kuukautta sitten
On mielenkiintoista todeta, että keskustelu keskittyy usein maltillisen muutoksen ja tulevaisuuden suuntaviivojen hakemiseen - mikä on hyvä asia. Itse näen, että aikataulut tällä hetkellä euroopassa antavat meille joustavuutta - varsinkin nyt kun euroryhmän tapaamisessa on päästy jo järkevään ratkaisuun. Voimme siis mielestäni suunnata voimavaroja kestävään kasvuun ja nyt kun voimme antaa positiivisia talousuutisia globaalisti ajateltuna. Google näkyvyys on arvokasta! Google: Vesa Miettinen --> VesaMiettinen1 Twitter --> vesa.miettinen@europe.com
Vesa Miettinen 3 vuotta 8 kuukautta sitten
Paikalliset lehdet - toimintaryhmät toteuttavat uutta demokratiaa. Jokainen päässee mukaan toimintaan jolla kehitetään maaseutua paikallisuuteen perustuen. Kehittäminen on konkreettista tekemistä: esim yhteisöllisyyttä edistetään mm. yhteisillä kokoontumistiloilla jotka tehdään sitä haluavien ihmisten toimesta, ikäihmisten palveluja kylissä perustamalla osuuskunta tai kyläyhdistyksen koordinoimana. Tätä toimintaa leader-toimintamalli aktivoi ja rahoittaa ja siinä työssä on mukana ideoimassa, rahoittamassa, toteuttamassa itse toiminnan kohteet:alueen asukkaat. Näin rikotaan se myytti että päätöksiä julkisten varojen käytöstä kehittämiseen voi tehdä vain viranomainen, ikäänkuin viranomaisella olisi jumalasta seuraava tieto mikä on alueelle hyväksi ja mikä ei. Tätä toimintamallia ollaan komission suosituksesta laajentamassa kaikkiin rahastoihin. Pitäkää huoli että niin tapahtuu. Pitäkää huoli että virkamiespäätöksin ei tätä Suomessa tyrmätä, suuri vaara siihen on koska se kaventaisi virastojen valtaa ja rahoitusta uuden demokratian kustannuksella.
Hanna-Leena Talvensaari 3 vuotta 3 kuukautta sitten
Hei Hanna-Leena

Kiitos viestistäsi ja vinkistäsi! Tärkeää toimintaa ja ehdottoman olennaista paikallisen elinvoiman kannalta. Hienoa kuulla että tämäntyyppistä lähestymistapaa ollaan laajentamassa ja tätä käytämme ilman muuta yhtenä hyvänä esimerkkinä siitä miten toimintaa ja rahoitusta kannattaa järjestää alhaalta ylöspäin. Uskomme että kaikkialla, myös hallinnossa on alettu näkemään itseorganisoituvan kansalaistoiminnan arvo ja tätä kehitystä Sitra pyrkii edistämään toimiessaan näiden asioiden parissa.
Elina Kiiski 3 vuotta 3 kuukautta sitten
nihx http://www.fashioncheapcoach.com
un infermiere , un giorno , avrebbe probabilmente dovuto perdere la scuola . in questo momento , i miei voti sono così buone , sockwell disse mentre si sedeva da sua figlia , il cielo , che compirà 2 mese successivo . manca uno giorno scombina già un sacco ... e se mi manca , diciamo , due giorni in una settimana , mi sto davvero intenzione di essere dietro . per teshia james , che ha avuto un bambino appena questo mese , l'arre
http://www.fashioncheapcoach.com
nowboarder frustranti nelle zone di montagna desiderosi di ottenere un paio di corse nella prima stagione ends.barjenbruch detto un piede di neve era già caduta ai piedi di larimer county a nord ovest di denver per domenica mattina , i lavoratori e lungo gran parte della front range possono aspettarsi una fangosa , sciatto pendolarismo mattina servizio meteo monday.the anche avvertito che la neve potrebbe essere pesante e bagnato abbas
http://www.fashioncheapcoach.com
, i suoi percorsi in fibra . cervelli autistici non fanno connessioni necessarie , e il dottor robert schultz , direttore del center for autism research , si chiedono perché . stiamo tutti cercando di capire dove sono i collegamenti , i più diversi da un bambino con sviluppo tipico , schultz ha detto . ben cade proprio nel modello ci si aspetterebbe . la scansione risonanza magnetica mostra rosse punti caldi , indicando la ris

Dwwtllfyx 1 vuosi 3 kuukautta sitten
Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Facebook Elinvoima

Kolmas Elinvoima-foorumi on käynnistynyt teemalla kestävä talous! Liity mukaan keskusteluun täällä http://www.facebook.com/#!/KestavaTalous

3 vuotta sitten kirjoittajalta Elinvoima

Facebook Elinvoima

Työpaja paketissa! Voi vaan ihailla foorumilaisten mieletöntä heittäytymistä näiden kolmen päivän aikana. Useampi kokeilukin lähti jo käyntiin!

3 vuotta sitten kirjoittajalta Elinvoima

Facebook Elinvoima

Tinkimättömän pohtimisen, intensiivisten keskustelujen ja demokraattisen äänestyksen jälkeen hankeideat on saatu karsittua kahteentoista! Finalistit esitetellään täälläkin pian.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Elinvoima

Facebook Elinvoima

Palvelut: Yhdessä ihmisten kanssa jotta aidosti ihmiskeskeistä + Data ulos jotta laatua voi vertailla ja kannustaa kehittymiseen + Ei yhtä palvelumallia vaan kustomoidusti paikan ja ihmisen mukaan + halvemmalla + palkinto tuloksesta, ei suorituksesta = mikä? Aikapankki plus julkisesti tuotetut palvelut?

3 vuotta sitten kirjoittajalta Karoliina Luoto

Facebook Elinvoima

Lentokentällä kuuntelemassa Anssi Miettisen puheenvuoroa brittiläisestä parlamentarismista ja demokratiasta. Klo 16 lähtee kone Lontooseen ja foorumin ekskursiomatka starttaa!

3 vuotta sitten kirjoittajalta Hannele Laaksolahti

Facebook Elinvoima

Vaikka 'uusi sosiaalinen media' onkin niin ihana paikka, voisiko kuitenkin olla niin, ettei se yksin tee 'uutta' demokratiaa? Kairossakin kokoonnuttiin Tahrir-aukiolle - ja oli oleellista, että voitiin kokoontua julkisessa tilassa - eikä vallankumous ollut pelkkää wikidemokratiaa.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Kaarin Taipale

Facebook Elinvoima

Teija Tiilikainen: Demokratia on vapaan kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisten instituutioiden vuorovaikutusta

3 vuotta sitten kirjoittajalta Elina Kiiski Kataja

Facebook Elinvoima

Politiikka, puolueet ja hallinto, pitäkää hatustanne kiinni. Olette juuri menossa uusiksi.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jussi Lähde

Facebook Elinvoima

Twitterissä keskustelua hashtagillä #uusidemokratia.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Elinvoima

Facebook Elinvoima

Johanna Rainio-Niemi: Demokratia on periaatteellinen valinta, jonka käytäntö kietoutuu ajan, paikan ja ihmisten verkkoon. Demokratia ei ole helppoa eikä itsestäänselvyys

3 vuotta sitten kirjoittajalta Elina Kiiski Kataja

Facebook Elinvoima

Tänään jatketaan demokratian teemoista Elinvoima-foorumissa. Mukana keskustelemassa ja eri näkökulmia valottamassa muun muassa Teija Tiilikainen, Lauri Holappa, Jyrki Kasvi, Mikael Jungner, Kari Paakkunainen, Pia Erkinheimo, Taneli Heikka, Mika Mannermaa, Johanna Rainio-Nemi, Juha Herkman, Heikki Hiilamo ja Jarmo Rinne.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Elina Kiiski Kataja

Facebook Elinvoima

Ensi viikon to on uuden demokratian seminaaripäivä. Luvassa tuhti paketti eri teemoihin pureutuvaa keskustelua ja muutama asiantuntijaluento demokratian historiasta ja tulevaisuudesta. Eri teemat ovat globalisaatio ja demokratian ilmiöt, politiikka, puolueet ja hallinto, media, teknologia ja joukkojen voima sekä paikallisuus, osallisuus ja osattomuus

4 vuotta sitten kirjoittajalta Hannele Laaksolahti

Facebook Elinvoima

Uusi demokratia -porukka aloitti eilen Elinvoimafoorumin. Seuraavan puolen vuoden ajan etsimme vastauksia siihen, millainen on 2010-luvun elinvoimainen demokratia.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Elina Kiiski Kataja

Facebook Elinvoima

Hankepäivä lähestyy. Kevään foorumilaiset kokoontuvat yhteen ja käydään läpi kokeilujen onnistuminen, todella kiinnostavaa kuulla mitä syksyn aikana on tehty. Onnnistuiko avoin amis, päättäjille suunnattu draamaretki tai toimittajien maahanmuuttokoulutus?

4 vuotta sitten kirjoittajalta Elina Kiiski Kataja

Facebook Elinvoima

Jostain syystä sivuilla on hassu toiminto, että pitää valita oikeasta yläkumasta "Everyone (Moist recent)" jos haluaa nähdä viimeiset päivitykset esim. hankkeiden edistymisestä. Murahdus somelle tästä!

4 vuotta sitten kirjoittajalta Elina Kiiski Kataja

Facebook Elinvoima

Olen lähdössä Elämänpelin kokeiluun HubHelsinkiin. Samin johdolla on tehty todella mielenkiintoinen pelillinen lähestyminen yrittäjyyteen.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Mika Kalliomaa

Facebook Elinvoima

Elinvoima-foorumilaisten TET-haastekampanja on käynnistynyt tänään! 22 foorumilaista ovat haastaneet toisensa ottamaan organisaatioihinsa syksyn ja kevään aikana erityisesti maahanmuuttajataustaisia nuoria TET-harjoitteluun. Yhteistyötahona haastekampanjassa toimii Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Haasteen ovat vastaanottaneet EK ja Sitra. Haaste pilotoidaan foorumilaisilla, mutta jos se onnistuu ei mikään estä sen levittämistä laajemmalle!

4 vuotta sitten kirjoittajalta Hannele Laaksolahti

Facebook Elinvoima

Tänäiset kuvat nyt nähtävillä. Kiitos kaikille hauskasta päivästä ja samalla koko keväästä omasta ja Rikun puolesta!

4 vuotta sitten kirjoittajalta Taneli Heikka


Aiheita

2015 Sitra | käyttöehdot