1. Tutkimus ja koulutus

  Tutkimukseen perustuva tieto ja poikkiyhteiskunnallinen yhteistyö ovat Sitran vaikuttavuustyön ytimessä.

Ajankohtaista

  1. Eettinen kartta Suomelle

   Julkaisut 0

   Kestävyys moraalisena kysymyksenä keskinäisriippuvaisessa maailmassa

   Kestävyys on yksi aikamme muotisanoista. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Miten kestävyyden tavoittelu toteutuu kantokyvyltään rajallisessa...   → Lataa PDF

   2 viikkoa sitten kirjoittajalta Simo Kyllönen

Tutkimus ja koulutus tukevat Sitran vaikuttavuustyötä

Tutkimukseen perustuva tieto ja poikkiyhteiskunnallinen yhteistyö ovat asioita, joihin Sitrassa panostetaan erityisen paljon. Selvitystyötä ja tutkimuksia tehdään teemojen alla, mutta koko ajan on käynnissä myös erillisiä kestävän hyvinvoinnin tutkimushankkeita, jotka syventävät tai haastavat Sitran strategiaa ja visiota. Koulutustoiminta puolestaan kokoaa päättäjiä ja muutoksentekijöitä kehittämään huomisen menestyvää Suomea yhdessä.

Tutkimustoiminta syventää ja haastaa Sitran strategiaa ja ajattelua

Sitran tutkimustoiminnalla on aina suhde Sitran kestävän hyvinvoinnin strategiaan ja visioon Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Joko tutkimus haastaa strategiaa joltain tietyltä kantilta, syventää ymmärrystä sen osasta tai rakentaa siihen uusia näkökulmia. Tämänhetkistä ymmärrystämme aiheesta käsitellään työpaperissa Visio Suomelle ja verkkojulkaisussa Uusi juoni – kohti kestävää hyvinvointia.

Tutkimustoiminta on avainaluetyön, strategian, yhteiskunnallisen koulutuksen ja yritysrahoituksen tavoin osa Sitran vaikuttavuustyötä. Tutkimustiimi tarjoaa tutkimustietoa ja -osaamista Sitran kolmen teema-alueen tarpeisiin, sekä toteuttaa yksittäisiä tutkimushankkeita tutkimusbudjetin rajoissa.

Sitran tutkimustoiminta ei ole akateemista perustutkimusta, vaan luonteeltaan olemassa olevaa tietoa yhteen kokoavaa. Teemme ja teetämme tutkimusta, joka:

 • tuo selvän, todistettavan panoksen tutkittavaan haasteeseen
 • tähtää joko käsitteelliseen (syventää tietämystä aiheesta), välineelliseen (vaikuttaa ratkaisujen syntymiseen) tai kyvykkyyksiä rakentavaan (yksilön tai instituutioiden) vaikuttavuuteen
 • on aidosti hyödyllistä sidosryhmillemme

Sitran koulutustoiminta kokoaa oppimaan ja kehittämään yhdessä

Sitran koulutustoiminta pyrkii vahvistamaan suomalaisten päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä tarttua yhdessä tulevaisuuden kannalta keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koulutustoiminta perustuu yhteiseen oppimiseen. Siinä tietoa, ymmärrystä ja todellisuutta rakennetaan yhdessä osallistujien kanssa. Toiminta onkin lähempänä yhteistä kehittämistä kuin perinteistä kouluttamista.

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus on keväällä 2013 käynnistynyt koulutuskonsepti, joka hyödyntää Sitran aiemman talouspolitiikkakoulutuksen (1977-2005) parhaaksi koettuja toimintamalleja, mutta lähestyy talouspolitiikkaa aikaisempia kursseja laajemmasta näkökulmasta.

Kursseilla opitaan, mistä lähtökohdista ja miten talouspolitiikkaa Suomessa tehdään, mutta lisäksi rakennetaan näkemystä siitä, miten kestävälle kehitykselle ominaista, pitkäjänteistä ja laaja-alaista otetta voidaan lisätä talouspolitiikan käytännöissä ja johtamisessa. Lue lisää kursseista ja osallistumisesta täällä.

Ratkaisu 100 -haastekilpailu

Satavuotiaan Suomen sekä Sitran 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Sitra haluaa vastata yhteiskunnallisiin ongelmiin haastekilpailulla. Ratkaisu 100 -haastekilpailussa valitaan suomalaisia koskettava yhteiskunnallinen ongelma, johon eri taustoista ponnistavat tiimit lähtevät kehittämään ratkaisuja. Parhaan idean kehittäjät saavat ratkaisun toteuttamiseen miljoona euroa.

Kilpailu toteutetaan fasilitoituna, yhteiskehittelyyn pohjautuvana prosessina hyödyntämällä mm. Elinvoima-foorumeilta kertyneitä oppeja.

Elinvoima-foorumit ovat rakentaneet tulevaisuutta teema kerrallaan

Elinvoima-foorumit ovat koonneet yhteen poikkiyhteiskunnallisen joukon yhteiskunnan vaikuttajia ruohonjuuritason tekijöistä poliittisiin päättäjiin. Osallistujat ovat oppineet toisiltaan ja etsineet rohkeita ratkaisuja siihen, millaisia rakenteellisia ja kulttuurisia muutoksia Suomessa olisi kunkin foorumin teemaan liittyen tehtävä. Foorumien tuloksena on syntynyt käytännön kokeiluja ja tekemistä, joiden avulla on pyritty ratkaisemaan foorumissa tunnistettuja yhteiskunnallisia ongelmia.

Kussakin foorumissa on ollut noin 30 osallistujaa, jotka edustavat moninäköalaista osaamista foorumin teemaan. Foorumit ovat työskennelleet kukin 4-5 kuukautta kerrallaan.

Ensimmäinen Elinvoima-foorumi kokoontui teemalla Uusi työ (2011). Toisen foorumin aihe oli Uusi demokratia (2011-12.) Kolmas Elinvoima-foorumi toteutettiin teemalla Kestävä talous (2012-2013). Neljäs foorumi (2013-2014) käsitteli uutta turvallisuutta. Viidennen foorumin teema oli Uusi koulutus, ja se päättyi kesäkuussa 2015.

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Artikkelit Mitä sopeutuminen ympäristömuutoksiin vaatii?

Sopeutuakseen ympäristömuutoksiin on eri toimijoiden ja yhteiskuntarakenteiden oltava joustavia. On jatkuvasti varauduttava vastaamaan uusiin haasteisiin, kirjoittaa sosiaalietiikan tutkija Suvielise Nurmi.  Ympäristömuutoksen hallinnassa on selkeästi kaksi toisiaan täydentävää tavoitetta: muutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen. Yhteiskuntien, paikallisyhteisöjen ja...

3 päivää sitten kirjoittajalta Suvielise Nurmi

Blogit Kaikkien aikojen karsinta - optimismin vaikeudesta

2000-luvun alussa mittava joukko suomalaisia päätöksentekijöitä kokoontui pohtimaan tulevaisuuden Suomea. Tähtäin oli vuodessa 2015. Tapio Anttilan Monologia dialogista -blogisarjan seitsemäs osa katsoo peruutuspeiliin ja pohtii tätä dialogista prosessia ja sen tuloksia: mitä huomattiin ja mitä ei? Entä mitä huomattiin, mutta ei ymmärretty? Vuoden 2016 EM-kisoihin...

4 päivää sitten kirjoittajalta Tapio Anttila

Artikkelit Monologia dialogista

Mitä dialogi on? Mitkä ovat dialogin tavoitteet? Mihin asti dialogin ”kynnet yltävät”? Miten tehdään dialogia? Jos dialogi epäonnistuu, mitkä ovat syyt? Miksi dialogi tarvitaan tänään? Uskallanko haastaa oman ajatteluni viitekehyksen? Kun meillä on laadukasta yhteiskunnallista keskustelua, mutta päätöksien tekeminen on takerrellut ja täytäntöönpano ollut hapuilevaa, niin...

4 päivää sitten kirjoittajalta Tapio Anttila

Julkaisut Scientific support for sustainable development policies

In an ever more complex world, we are in dire need of integrative tools to solve widespread societal and sustainability concerns. The development of science-policy interfaces is often omitted in sustainable development policy documents both nationally and globally. Does the scientific support for sustainable development policies really work well enough to warrant this indifference, or are we...

Roope Kaaronen

Julkaisut Scientific support for sustainable development policies

In an ever more complex world, we are in dire need of integrative tools to solve widespread societal and sustainability concerns. The development of science-policy interfaces is often omitted in sustainable development policy documents both nationally and globally. Does the scientific support for sustainable development policies really work well enough to warrant this indifference, or are we...

Roope Kaaronen

Artikkelit Voiko itsekkyys olla ilmastohyve?

Pitääkö itsekkyyttä suitsia pakkokeinoin, vai onko siitä ehkä jopa hyötyä? Keskinäisriippuvassa maailmassa jakamisen, yhteistoiminnan ja osallisuuden logiikka toimii hallinnan logiikkaa paremmin, kirjoittaa sosiaalietiikan tutkija Suvielise Nurmi. Itsekkyyttä pidetään usein ihmisen perimmäisenä luontona. Jos näin on, itsekkyyttä voi kyllä kanavoida ja rajoittaa...

1 viikko sitten kirjoittajalta Suvielise Nurmi

Julkaisut Eettinen kartta Suomelle

Kestävyys on yksi aikamme muotisanoista. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Miten kestävyyden tavoittelu toteutuu kantokyvyltään rajallisessa maailmassa, jossa maiden kohtalot on sidottu yhä tiukemmin toisiinsa? Entä mikä on Suomen eettinen asema tällaisessa maailmassa? Tutkija Simo Kyllösen laatiman analyysin taustalla on ajatus siitä, että globaalina ja yksittäisiä yhteiskuntia...

Simo Kyllönen

Julkaisut Viisi kärkeä kestävämpään kehitykseen

YK:n kestävän kehityksen Agenda2030:n toteuttaminen edellyttää sekä universaaliutta eli toimimista kaikkien tavoitteiden eteen kaikkialla että strategisuutta, eli painopisteiden valintaa ja vaiheistusta. Kun kaikki tavoitteet kytkeytyvät toisiinsa, tarvitaan keskeisten haasteiden hahmottamista tuomaan tarttumapintaa. Hallitus laatii Suomelle Agenda 2030:n kansallisen...

Eeva Furman, Eva Heiskanen, Heikki Hiilamo, Tuuli Hirvilammi, Eeva Hellström, Janne Hukkinen, Jaakko Kiander, Anne Birgitta Pessi, Juho Saari

Tapahtuma Eettinen kartta Suomelle

Miten Suomi voi toimia eettisesti keskinäisriippuvaisessa maailmassa?   Huoli maapallon kantokyvystä ja yhteiskunnan uusiutumiskyvystä on yksi tämän päivän yhteiskuntapolitiikan keskeinen teema. Kyse ei ole vain ihmiskunnan kyvystä selviytyä polttavista haasteista. Kyse on myös yhteiskuntien kyvystä turvata kansalaistensa riittävä hyvinvointi – sukupolvelta toiselle....

3 viikkoa sitten

Blogit Siperia opettaa

Vesa-Matti Lahti kirjoittaa silmiä avaavasta matkastaan Siperian Kemerovoon, jossa uskotaan tulevaisuuteen.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Vesa-Matti Lahti

Blogit Varrella viran

Eli miten henkilöstökierto ja asiantuntijavaihdot voivat toimia välineenä yhteiskunnallisessa muutoksessa.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Eeva Hellström

Uutiset Tulevaisuus(selonteko) tehdään yhdessä

Finnsight-ennakointifoorumissa kokoonnuttiin etsimään rakennuspuita suomalaisen osaamiseen visioon sekä työelämän muutostarpeisiin.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Heli Nissinen

Blogit Urheilu tasa-arvon mittarina

Urheilu on hyvä mittari tasa-arvon toteutumiselle, kirjoittaa Heikki Hiilamo.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Heikki Hiilamo

Muualla verkossa HBL: Alla studerande får plugga klimatvetenskap

Klimatförändringen angår alla, men långt ifrån alla vet vad den går ut på. Därför ska alla studerande vid universitet och yrkeshögskolor få chansen att lära sig grunderna. Sitra har tillsammans med universitetslärare och studerande utarbetat en öppen kurshelhet om klimatförändringens grunder. Med den som verktyg ska en ny generation klimatkunniga ungdomar mejslas fram i alla branscher.

Yksi kuukausi sitten sivustolta https:

Muualla verkossa HY: Korkeakoulut rakensivat avoimen kurssin ilmastonmuutoksesta

Helsingin yliopisto koordinoi uudenlaisen kurssimateriaalin yhteiseen käyttöön. Kurssikokonaisuus vastaa selkeään tarpeeseen kouluttaa kaikille aloille uusi ilmasto-osaajien sukupolvi, joka ymmärtää ilmastonmuutoksen perusteet ja pystyy hyödyntämään tätä osaamista oman alansa näkökulmasta.

Yksi kuukausi sitten sivustolta https:

Muualla verkossa Metropolia: yhteistyöllä ilmastonmuutosta vastaan

Metropolian monialainen, tieto- ja viestintätekniikan sekä median osaamisalueiden osaamiskeskus Valovirta [1] on toteuttanut ilmasto.nyt -kurssikokonaisuuden visuaalisen ilmeen, verkkosivuston ja videomateriaalit sekä osallistunut MOOC-ratkaisun toteuttamiseen ja valokuvaukseen. [1] http://valovirta.metropolia.fi/

Yksi kuukausi sitten sivustolta www.metropolia.fi

Muualla verkossa OAJ: Ilmastokasvatus pureutuu ilmastonmuutokseen monialaisesti

Ilmastonmuutos on niin laaja ilmiö, että siitä voi olla vaikea saada opetuksessa otetta. Onneksi on ilmastokasvatus. Tarjolla on yhä enemmän tukea käsitellä vaikeaa aihetta opetuksessa. Ilmasto.nyt [1] on uunituore verkkomateriaali korkeakouluopetukseen, jossa tehtäviä on monilta eri aloilta. Materiaalin avulla opettaja voi järjestää viiden opintopisteen ilmastonmuutoskurssin korkeakoulussaan. [1] http://www.ilmastonyt.fi/

Yksi kuukausi sitten sivustolta www.oaj.fi

Uutiset Nu kan du rösta på en utmaning som kommer att backas upp av ett toppteam och en miljon euro

I våras frågade vi finländare vad de betraktade som den viktigaste utmaningen för landets framtid. Av mer än 1 000 förslag har 4 uttagits till en allmän omröstning, där den slutliga frågan i utmaningstävlingen Ratkaisu 100 skulle fås fram, omröstningen börjar hösten 2016. Den fråga som samlar de flesta rösterna blir föremål för ett utvecklingsarbete där toppteam söker...

Yksi kuukausi sitten


Aiheita

2016 Sitra | käyttöehdot