1. Tutkimus ja koulutus

  Tutkimukseen perustuva tieto ja poikkiyhteiskunnallinen yhteistyö ovat Sitran vaikuttavuustyön ytimessä.

Ajankohtaista

  1. työpajakuva

   Sitra valmistelee...

   Uutiset 0

   Sitran yhteiskunnallinen koulutus valmistelee uutta julkisen sektorin johtamisen kehittämiseen keskittyvää koulutuskokonaisuutta....

   Yksi kuukausi sitten

Tutkimus ja koulutus tukevat Sitran vaikuttavuustyötä

Tutkimukseen perustuva tieto ja poikkiyhteiskunnallinen yhteistyö ovat asioita, joihin Sitrassa panostetaan erityisen paljon. Selvitystyötä ja tutkimuksia tehdään teemojen alla, mutta koko ajan on käynnissä myös erillisiä kestävän hyvinvoinnin tutkimushankkeita, jotka syventävät tai haastavat Sitran strategiaa ja visiota. Koulutustoiminta puolestaan kokoaa päättäjiä ja muutoksentekijöitä kehittämään huomisen menestyvää Suomea yhdessä.

Tutkimustoiminta syventää ja haastaa Sitran strategiaa ja ajattelua

Sitran tutkimustoiminnalla on aina suhde Sitran kestävän hyvinvoinnin strategiaan ja visioon Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Joko tutkimus haastaa strategiaa joltain tietyltä kantilta, syventää ymmärrystä sen osasta tai rakentaa siihen uusia näkökulmia. Tämänhetkistä ymmärrystämme aiheesta käsitellään työpaperissa Visio Suomelle ja verkkojulkaisussa Uusi juoni – kohti kestävää hyvinvointia.

Tutkimustoiminta on avainaluetyön, strategian, yhteiskunnallisen koulutuksen ja yritysrahoituksen tavoin osa Sitran vaikuttavuustyötä. Tutkimustiimi tarjoaa tutkimustietoa ja -osaamista Sitran kolmen teema-alueen tarpeisiin, sekä toteuttaa yksittäisiä tutkimushankkeita tutkimusbudjetin rajoissa.

Sitran tutkimustoiminta ei ole akateemista perustutkimusta, vaan luonteeltaan olemassa olevaa tietoa yhteen kokoavaa. Teemme ja teetämme tutkimusta, joka:

 • tuo selvän, todistettavan panoksen tutkittavaan haasteeseen
 • tähtää joko käsitteelliseen (syventää tietämystä aiheesta), välineelliseen (vaikuttaa ratkaisujen syntymiseen) tai kyvykkyyksiä rakentavaan (yksilön tai instituutioiden) vaikuttavuuteen
 • on aidosti hyödyllistä sidosryhmillemme

Sitran koulutustoiminta kokoaa oppimaan ja kehittämään yhdessä

Sitran koulutustoiminta pyrkii vahvistamaan suomalaisten päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä tarttua yhdessä tulevaisuuden kannalta keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koulutustoiminta perustuu yhteiseen oppimiseen. Siinä tietoa, ymmärrystä ja todellisuutta rakennetaan yhdessä osallistujien kanssa. Toiminta onkin lähempänä yhteistä kehittämistä kuin perinteistä kouluttamista.

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus on keväällä 2013 käynnistynyt koulutuskonsepti, joka hyödyntää Sitran aiemman talouspolitiikkakoulutuksen (1977-2005) parhaaksi koettuja toimintamalleja, mutta lähestyy talouspolitiikkaa aikaisempia kursseja laajemmasta näkökulmasta.

Kursseilla opitaan, mistä lähtökohdista ja miten talouspolitiikkaa Suomessa tehdään, mutta lisäksi rakennetaan näkemystä siitä, miten kestävälle kehitykselle ominaista, pitkäjänteistä ja laaja-alaista otetta voidaan lisätä talouspolitiikan käytännöissä ja johtamisessa. Lue lisää kursseista ja osallistumisesta täällä.

Ratkaisu 100 -haastekilpailu

Satavuotiaan Suomen sekä Sitran 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Sitra haluaa vastata yhteiskunnallisiin ongelmiin haastekilpailulla. Ratkaisu 100 -haastekilpailussa valitaan suomalaisia koskettava yhteiskunnallinen ongelma, johon eri taustoista ponnistavat tiimit lähtevät kehittämään ratkaisuja. Parhaan idean kehittäjät saavat ratkaisun toteuttamiseen miljoona euroa.

Kilpailu toteutetaan fasilitoituna, yhteiskehittelyyn pohjautuvana prosessina hyödyntämällä mm. Elinvoima-foorumeilta kertyneitä oppeja.

Elinvoima-foorumit ovat rakentaneet tulevaisuutta teema kerrallaan

Elinvoima-foorumit ovat koonneet yhteen poikkiyhteiskunnallisen joukon yhteiskunnan vaikuttajia ruohonjuuritason tekijöistä poliittisiin päättäjiin. Osallistujat ovat oppineet toisiltaan ja etsineet rohkeita ratkaisuja siihen, millaisia rakenteellisia ja kulttuurisia muutoksia Suomessa olisi kunkin foorumin teemaan liittyen tehtävä. Foorumien tuloksena on syntynyt käytännön kokeiluja ja tekemistä, joiden avulla on pyritty ratkaisemaan foorumissa tunnistettuja yhteiskunnallisia ongelmia.

Kussakin foorumissa on ollut noin 30 osallistujaa, jotka edustavat moninäköalaista osaamista foorumin teemaan. Foorumit ovat työskennelleet kukin 4-5 kuukautta kerrallaan.

Ensimmäinen Elinvoima-foorumi kokoontui teemalla Uusi työ (2011). Toisen foorumin aihe oli Uusi demokratia (2011-12.) Kolmas Elinvoima-foorumi toteutettiin teemalla Kestävä talous (2012-2013). Neljäs foorumi (2013-2014) käsitteli uutta turvallisuutta. Viidennen foorumin teema oli Uusi koulutus, ja se päättyi kesäkuussa 2015.

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Muualla verkossa Eeva Furman: Tavoitteista toimintaan

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin puheenjohtaja Eeva Furman piti esityksen Sitran fasilitoiman paneelin näkemyksistä hallituksen Agenda2030 -toimeenpanosuunnitelmasta. Esitys pidettiin 7.12.2016 kestävän kehityksen toimikunnan ja kehityspoliittisen toimikunnan yhteiskokouksessa.

4 tuntia sitten sivustolta www.slideshare.net

Blogit Yhdessä

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teema on Yhdessä. Juuri tänään se tuntuu suurelta ja tärkeältä teemalta, Jenni Sarolahti pohtii.

2 päivää sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Blogit Apatiasta kestävään elämään

Syyllisyyden kokemus voi parhaimmillaan muuttua voimavaraksi, kirjoittaa tutkija Panu Pihkala.

5 päivää sitten kirjoittajalta Panu Pihkala

Blogit Pitkän hitaan kasvun ajastamme

Istun Gimpon pienellä, tylsän harmaalla lentokentällä Soulin laitamilla ja odotan lentoa Tokioon. Korea on vaipumassa pitkään, ehkä jopa kahden vuoden taantuvaan tilaan. Sadattuhannet korealaiset ovat kaduilla vaatineet pitkin viikkoa maan ensimmäisen naispresidentin Park Geun-hyen eroa. Presidentti Park on syvenevässä, omituisen korruption ja ulkopuolisen, äskettäin paljastuneen...

1 viikko sitten kirjoittajalta Teppo Turkki

Artikkelit Uusien tarinoiden aika

Miten onnellisuuden tavoittelu ja niukkuuteen sopeutuminen tukevat toisiaan? Kun maailma ei vastaa omiin tarpeisiini tai käsitykseeni hyvästä elämästä, syntyy helposti kokemus hyvinvointi- tai onnellisuusvajeesta. Yhteiskunnan ja työelämän nopeat muutokset, ja pidemmällä aikavälillä globaalit ympäristömuutokset ja luonnonvarojen niukkeneminen voivat helposti synnyttää...

1 viikko sitten kirjoittajalta Suvielise Nurmi

Blogit On the edge of social welfare reform

Christmas and New Year are getting closer. Christmas is a time of wishes and New Year is all about starting something new. This winter those Christmas wishes and New Year promises are becoming true: in Finland we´re starting the very first Basic Income experiment to help non-standard workers and to simplify the basic security safety net. The timing is couldn´t be better – the forthcoming year...

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Henna Keränen

Artikkelit Ovatko kotouttamistoimemme kohdillaan?

Suomalainen kotouttamispolitiikka on saanut kansainvälisissä vertailuissa paljon tunnustusta osakseen. Kaikki ei kuitenkaan välttämättä ole yhtä hyvin kuin miltä ensi silmäyksellä näyttää, kirjoittaa erikoistutkija Pasi Saukkonen. Kun maahanmuutto Suomeen lisääntyi 1990-luvun alussa, viranomaiset tunnustivat nopeasti tarpeen ryhtyä tilanteen vaatimiin toimiin....

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Pasi Saukkonen

Julkaisut From fragmentation to integration

The purpose of this paper is to give an overview of the situation regarding immigrant integration in Finland. Following the proposed outline for the background paper for Working Group 3, presentation is divided into three sections. After the introduction, Pasi Saukkonen will first identify certain areas where Finnish integration policy has met challenges. Then he will analyse some emerging needs...

Pasi Saukkonen

Julkaisut Megatrend cards

With the help of trend cards, one can make one's own thoughts nimbler and stretch them further while creating new ideas and visions about the possible future. You only need the trend cards, a pencil, paper - and a couple of friends!

Uutiset Harjoittelija yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seurantaan

Sitra on suomalaisten tulevaisuustalo. Ennakoimme yhteiskunnan muutoksia, selvitämme kehitysvaihtoehtoja, teemme kokeiluja, kehitämme toimintamalleja ja tuomme ihmiset ja organisaatiot yhteen, jotta uudistuminen onnistuu. Ketteränä tulevaisuustalona meillä on käytössämme monipuolinen työkalupakki muutostarpeiden tunnistamiseen ja muutosten toteuttamiseen. Toimintaamme ohjaa Visio...

2 viikkoa sitten

Artikkelit Kenellä on vastuu kestävyydestä?

Jokaisella on vastuu omasta toiminnastaan yhteisessä uima-altaassa, kirjoittaa Suvielise Nurmi.

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Suvielise Nurmi

Blogit Avoin yhteiskunta, you´re fired?

USA:n vaalien jakolinjat löytyvät myös Euroopasta. Eri todellisuuksien välille tarvitaan siltoja. Lue Henna Keräsen ja Paavali Kukkosen blogi.

3 viikkoa sitten

Blogit Sitra on investointi tulevaisuuteen

Riippumattoman tulevaisuustalon perustaminen oli vuonna 1967 eduskunnalta edelläkävijän teko.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Mikko Kosonen

Uutiset Sitra valmistelee johtamiskoulutusta julkisen sektorin toimijoille

Sitran yhteiskunnallinen koulutus valmistelee uutta julkisen sektorin johtamisen kehittämiseen keskittyvää koulutuskokonaisuutta. Suunnittelupöydällä on tulevaisuusorientoitunut, tuoreimpaan johtamistutkimukseen ja pedagogiaan perustuva johtamiskoulutus julkisen sektorin toimijoille. Sitra tunnetaan koulutuskentällä Kestävän talouspolitiikan koulutusohjelmasta, joka kokoaan joka vuosi...

Yksi kuukausi sitten

Blogit Kyse ei ole vain taloudesta, tollo

Kulttuuri- ja arvokysymysten merkitys politiikassa on kasvanut. Löytyykö tästä selitys myös populismin nousuun?

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Hannu-Pekka Ikäheimo

Julkaisut Scientific support for sustainable development policies

In an ever more complex world, we are in dire need of integrative tools to solve widespread societal and sustainability concerns. The development of science-policy interfaces is often omitted in sustainable development policy documents both nationally and globally. Does the scientific support for sustainable development policies really work well enough to warrant this indifference, or are we...

Roope Kaaronen

Julkaisut Scientific support for sustainable development policies

In an ever more complex world, we are in dire need of integrative tools to solve widespread societal and sustainability concerns. The development of science-policy interfaces is often omitted in sustainable development policy documents both nationally and globally. Does the scientific support for sustainable development policies really work well enough to warrant this indifference, or are we...

Roope Kaaronen

Artikkelit Mitä sopeutuminen ympäristömuutoksiin vaatii?

Sopeutuakseen ympäristömuutoksiin on eri toimijoiden ja yhteiskuntarakenteiden oltava joustavia. On jatkuvasti varauduttava vastaamaan uusiin haasteisiin, kirjoittaa sosiaalietiikan tutkija Suvielise Nurmi.  Ympäristömuutoksen hallinnassa on selkeästi kaksi toisiaan täydentävää tavoitetta: muutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen. Yhteiskuntien, paikallisyhteisöjen ja...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Suvielise Nurmi

Blogit Kaikkien aikojen karsinta - optimismin vaikeudesta

2000-luvun alussa mittava joukko suomalaisia päätöksentekijöitä kokoontui pohtimaan tulevaisuuden Suomea. Tähtäin oli vuodessa 2015. Tapio Anttilan Monologia dialogista -blogisarjan seitsemäs osa katsoo peruutuspeiliin ja pohtii tätä dialogista prosessia ja sen tuloksia: mitä huomattiin ja mitä ei? Entä mitä huomattiin, mutta ei ymmärretty? Vuoden 2016 EM-kisoihin...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tapio Anttila

Artikkelit Monologia dialogista

Mitä dialogi on? Mitkä ovat dialogin tavoitteet? Mihin asti dialogin ”kynnet yltävät”? Miten tehdään dialogia? Jos dialogi epäonnistuu, mitkä ovat syyt? Miksi dialogi tarvitaan tänään? Uskallanko haastaa oman ajatteluni viitekehyksen? Kun meillä on laadukasta yhteiskunnallista keskustelua, mutta päätöksien tekeminen on takerrellut ja täytäntöönpano ollut hapuilevaa, niin...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Tapio Anttila


Aiheita

2016 Sitra | käyttöehdot