1. Työ ja talous

    Kestävä talous on paitsi taloudellisesti, myös ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää.

Ajankohtaista


Kestävä talous ja työ turvaavat hyvinvoinnin

Talouden rakenteisiin ja vakiintuneisiin toimintatapoihin kohdistuu paineita sekä globaalisti että meillä Suomessa. Tällä kertaa ei ole kyse normaalista suhdannevaihtelusta, vaan talouden perustavanlaatuisesta murroksesta, johon sopeutuminen vaatii pussillisen uusia keinoja – rohkeita, innovatiivisia avauksia.

Sitra haluaa osaltaan edistää työhön ja talouteen liittyvien uudenlaisten ratkaisujen kokeilua ja käyttöönottoa Suomessa. Tätä tehtävää hoitaa vuoden 2014 alussa perustettu Uusi työelämä ja kestävä talous -teema.

Työ muuttaa muotoaan, julkinen talous natisee

Kiristyvä kansainvälinen kilpailu ja automaatio vähentävät Suomessa olevia työpaikkoja, mikä nakertaa hyvinvointivaltiomme rahoituspohjaa. Väestön ikääntyminen kasaa sekin paineita julkisia palveluja ja niiden rahoitusta kohtaan. Jo nyt sataa ansiotyötä tekevää kohden on yli 120 suomalaista, jotka ikänsä takia tai muista syistä ovat työllisten joukon ulkopuolella, ja luku sen kuin kasvaa tulevina vuosina.

Jatkossa työtä on tarjolla etenkin huippuasiantuntijoille – ja sitä riittäisi myös rutiinityön tekijöille, jos työskenteleminen olisi kannattavaa ja kannustavaa. Näiden kahden ääripään väliin jäävä keskipalkkainen työ muuttaa muotoaan ja häviää osittain kokonaan.

Tilannetta ei helpota se, että Suomen talous ja yhteiskunta käyvät vajaateholla: työttömyys on usein yksilön kannalta rahallisesti parempi vaihtoehto kuin työn tekeminen. Itsensä työllistäminen yrittämällä on tehty monin tavoin vaikeaksi ja työelämän joustot, kuten osa-aikatyön järkevä hyödyntäminen, elävät yhä lähinnä juhlapuheissa.  Yt-neuvottelujen jälkeen työpaikalle jääneet tekevät toisaalla pitkää päivää täyttääkseen heihin kohdistuvat kasvaneet odotukset.

Työmarkkina- ja finanssipolitiikassa on edessä isoja linjavetoja. Työmarkkinoiden pelisääntöjä tulisi voida uudistaa siten, että muuttuneista olosuhteista saadaan parhaat hyödyt irti niin yksilön kuin koko talouden tasolla. Finanssipolitiikan suuri kysymys puolestaan on se, kuinka paljon työn tekemistä voi ja kannattaa verottaa.

Laaja näkökulma mahdollistaa kestävät ratkaisut 

Kansallisen kestävän kehityksen strategian mukaan Suomen tavoitteena on jatkossakin pysyä pohjoismaisena hyvinvointiyhteiskuntana, jolle kansantalouden hyvä kilpailukyky sekä vakaa julkinen talous luovat edellytykset.

Tähän ei päästä, jos päätöksiä tehdään lyhyen aikavälin ongelmia paikkailemalla. Silloin päätösten ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen arvo konkretisoituu myöhemmin – valitettavan usein vasta siinä vaiheessa, kun se on menetetty ja siitä muodostuu kustannus julkiselle sektorille. Esimerkiksi ilmastonmuutos ja sen moninaiset seuraukset osoittavat selkeästi, etteivät tuotanto- ja kulutustapamme ole ekologisesti kestävällä pohjalla. Uhka eriarvoisuuden ja tuloerojen kasvusta peräänkuuluttavat puolestaan sosiaalisesti kestävämpää yhteiskuntaa. Kustannusten sijaan meidän tulisi nähdä näiden haasteiden ratkaiseminen investointina tulevaisuuteen.

Muutos on väistämätön, joten tehdään se fiksusti ja tehdään se yhdessä. Tässä työssä me sitralaiset haluamme olla mukana vanhojen toimintatapojen haastajana sekä uuden työelämän ja kestävän talouden rakentajana.

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Muualla verkossa FIM: Sijoittajilta 3,4 milj. euroa maahanmuuttajien työllistämiseen

FIM ja Epiqus ovat saaneet onnistuneesti päätökseen ensimmäisen rahoituskierroksen hankkeessa, joka tähtää tuhansien maahanmuuttajien työllistämiseen. Sitran lisäksi sijoittajia ova mm. SOK, Tradeka-Yhtiöt, Suomen Ortodoksinen Kirkko sekä yksityissijoittaja Tom Tukiainen.

1 viikko sitten sivustolta https:

Muualla verkossa HS: Lastensuojelusta tehdään sijoitustuote

Suomessa kehitetään mallia, jossa lastensuojeluun hankitaan rahaa yksityisiltä sijoittajilta. Kyse on riskisijoituksesta, jossa tuotoksi voi tulla sekä parempi elämä nuorelle ihmiselle että selvää rahaa sijoittajille. Kunta tai muu julkinen taho ehkäisee rahoilla syrjäytymistä, kertoo Helsingin Sanomat.

2 viikkoa sitten sivustolta www.hs.fi

Artikkelit Työelämäpalkinnon haku umpeutuu 15.2.

Työhyvinvointi ei ole rakettitiedettä. Voiko sinun työpaikkasi olla esimerkkinä muille? Hae Työelämäpalkintoa.

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Suvi Kiesiläinen

Blogit SIB-sopimus auttaa kuntia uudistumaan

Kestävyysvaje on tätä nykyä yksi talouspolitiikan keskeisistä termeistä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote) liittyy siihen: tavoitteena on kutistaa vajetta kolmella miljardilla eurolla. Mitä muita työkaluja kunnilla on käytettävissään kestävyysvajeen pienentämiseksi? Tätä pohtivat Kuntaliiton Jari Vaine ja Sitran Sari Rautio .  Kuntien ja kuntayhtymien...

2 viikkoa sitten

Tapahtuma Tulevaisuuden työpaikan Boot Camp –työpajat

Tulevaisuuden työpaikka -projekti kokoaa 50 erilaista työpaikkaa yhteen kehittämään työkaluja organisaatioiden uudistumiseksi ja työntekijöiden osaamisen ajan tasalla pitämiseksi. Projekti kokoaa yhteen myös aktiivisia työelämän kehittäjiä, uudistumisen Lipunkantajia . Mikäli olet hakenut mukaan Tulevaisuuden työpaikka –projektiin ja sinut valitaan 50 organisaation...

2 viikkoa sitten

Blogit Kokonaisia ihmisiä työpaikalla

Uusi ihmiskäsitys haastaa johtamisen. Avainsanoja: työhyvinvointi, luottamus ja innostus.

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Katri Vataja

Blogit Tulenkantajia ja tulevaisuuden tähtiä

Tämän päivän tulenkantajat tarttuvat yrittäjyyteen muuttaakseen maailmaa, kirjoittavat Henna Keränen ja Joonas Mikkilä. Pitkään jatkunut taloudellinen alamäki on näkynyt kurjina lukuina työttömyysasteessa. Myös korkeasti koulutetut ovat kohdanneet työttömyyttä: maisterikaan ei voi suhtautua omaan työllistymiseensä itsestäänselvyytenä.  Kaikesta huolimatta koulutus...

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Henna Keränen

Artikkelit Mitä nämä käsitteet tarkoittavat?

Kokosimme yhteen joukon hiilineutraaliin kiertotalouteen liittyviä käsitteitä, joiden koemme kaipaavan selitystä. Päivitämme ja täydennämme listaa tarvittaessa.

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Julkaisut Työ 2040

Mihin suuntaan työelämä kehittyy seuraavien 20 vuoden aikana? Näkökulmia tähän kysymykseen tarjoaa Työ 2040 -raportti, joka piirtää kolme hyvin erilaista skenaariota tulevaisuuden työelämään. Tutkimukseen osallistuvat Ammattiliitto Pro, Demos Helsinki, Sitra, Tieto, Varma ja Verohallinto.

Julia Jousilahti, Johannes Koponen, Minea Koskinen, Juha Leppänen, Risto Lätti, Roope Mokka, Aleksi Neuvonen, Johannes Nuutinen, Henrik Suikkanen

Artikkelit Sijoittaisinko SIBiin?

Tulosperusteisissa SIB-hankkeissa tavoitellaan tuottoa ja hyvinvointia. Mikä niissä kiinnostaa sijoittajia?

4 viikkoa sitten kirjoittajalta Juuso Janhonen

Blogit Haku päällä?

Työnhaku mielessä? Tässä kolme käytännön vinkkiä.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Henna Keränen

Tapahtuma #Kovaaosamista Educa-messuilla

Partiolaiset ja Sitra aloittivat viime syyskuussa yhteistyöhankkeen , jonka tavoitteena on tehdä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitusta osaamisesta tunnettua ja kiinnostavaa oppilaitoksille ja työelämälle. Educa-messuilla nostamme esiin konkreettisia tapoja, joilla virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella kertynyttä osaamista on voinut hyödyntää partiossa sekä käymme...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Liisa Poussa


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot