1. Työ ja talous

  Kestävä talous on paitsi taloudellisesti, myös ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää.

Ajankohtaista

  1. Hiihtäjä Töölönlahdella

   Vaikuttava uudenvuodenlupaus?

   Blogit 0

   On tullut taas se aika vuodesta, kun kuntosaleilla on ruuhkaa. Urheiluvaatteet, sykemittarit, rahkat ja avokadot valtaavat ostoskassit: uusi vuosi...

   4 päivää sitten

Kestävä talous ja työ turvaavat hyvinvoinnin

Talouden rakenteisiin ja vakiintuneisiin toimintatapoihin kohdistuu paineita sekä globaalisti että meillä Suomessa. Tällä kertaa ei ole kyse normaalista suhdannevaihtelusta, vaan talouden perustavanlaatuisesta murroksesta, johon sopeutuminen vaatii pussillisen uusia keinoja – rohkeita, innovatiivisia avauksia.

Sitra haluaa osaltaan edistää työhön ja talouteen liittyvien uudenlaisten ratkaisujen kokeilua ja käyttöönottoa Suomessa. Tätä tehtävää hoitaa vuoden 2014 alussa perustettu Uusi työelämä ja kestävä talous -teema.

Työ muuttaa muotoaan, julkinen talous natisee

Kiristyvä kansainvälinen kilpailu ja automaatio vähentävät Suomessa olevia työpaikkoja, mikä nakertaa hyvinvointivaltiomme rahoituspohjaa. Väestön ikääntyminen kasaa sekin paineita julkisia palveluja ja niiden rahoitusta kohtaan. Jo nyt sataa ansiotyötä tekevää kohden on yli 120 suomalaista, jotka ikänsä takia tai muista syistä ovat työllisten joukon ulkopuolella, ja luku sen kuin kasvaa tulevina vuosina.

Jatkossa työtä on tarjolla etenkin huippuasiantuntijoille – ja sitä riittäisi myös rutiinityön tekijöille, jos työskenteleminen olisi kannattavaa ja kannustavaa. Näiden kahden ääripään väliin jäävä keskipalkkainen työ muuttaa muotoaan ja häviää osittain kokonaan.

Tilannetta ei helpota se, että Suomen talous ja yhteiskunta käyvät vajaateholla: työttömyys on usein yksilön kannalta rahallisesti parempi vaihtoehto kuin työn tekeminen. Itsensä työllistäminen yrittämällä on tehty monin tavoin vaikeaksi ja työelämän joustot, kuten osa-aikatyön järkevä hyödyntäminen, elävät yhä lähinnä juhlapuheissa.  Yt-neuvottelujen jälkeen työpaikalle jääneet tekevät toisaalla pitkää päivää täyttääkseen heihin kohdistuvat kasvaneet odotukset.

Työmarkkina- ja finanssipolitiikassa on edessä isoja linjavetoja. Työmarkkinoiden pelisääntöjä tulisi voida uudistaa siten, että muuttuneista olosuhteista saadaan parhaat hyödyt irti niin yksilön kuin koko talouden tasolla. Finanssipolitiikan suuri kysymys puolestaan on se, kuinka paljon työn tekemistä voi ja kannattaa verottaa.

Laaja näkökulma mahdollistaa kestävät ratkaisut 

Kansallisen kestävän kehityksen strategian mukaan Suomen tavoitteena on jatkossakin pysyä pohjoismaisena hyvinvointiyhteiskuntana, jolle kansantalouden hyvä kilpailukyky sekä vakaa julkinen talous luovat edellytykset.

Tähän ei päästä, jos päätöksiä tehdään lyhyen aikavälin ongelmia paikkailemalla. Silloin päätösten ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen arvo konkretisoituu myöhemmin – valitettavan usein vasta siinä vaiheessa, kun se on menetetty ja siitä muodostuu kustannus julkiselle sektorille. Esimerkiksi ilmastonmuutos ja sen moninaiset seuraukset osoittavat selkeästi, etteivät tuotanto- ja kulutustapamme ole ekologisesti kestävällä pohjalla. Uhka eriarvoisuuden ja tuloerojen kasvusta peräänkuuluttavat puolestaan sosiaalisesti kestävämpää yhteiskuntaa. Kustannusten sijaan meidän tulisi nähdä näiden haasteiden ratkaiseminen investointina tulevaisuuteen.

Muutos on väistämätön, joten tehdään se fiksusti ja tehdään se yhdessä. Tässä työssä me sitralaiset haluamme olla mukana vanhojen toimintatapojen haastajana sekä uuden työelämän ja kestävän talouden rakentajana.

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Muualla verkossa seuraavaerä.fi

Mikä kaikki muuttuu, jos työ muuttuu? Puheenvuoroja, näkemyksiä ja kiteytyksiä keskustelun pohjaksi!

4 päivää sitten sivustolta https:

Blogit Vaikuttava uudenvuodenlupaus?

On tullut taas se aika vuodesta, kun kuntosaleilla on ruuhkaa. Urheiluvaatteet, sykemittarit, rahkat ja avokadot valtaavat ostoskassit: uusi vuosi ja uusi, terveempi minä. Kuulostaako tutulta? Varmasti, sillä ilmiö toistuu joka vuosi. Kaikkien muutos ei valitettavasti ole ollut kestävä. Moni ei tee täydellistä remonttia, vaan sisustaa uudelleen.  Esimerkki on valitettavan tuttu myös...

4 päivää sitten

Artikkelit Tutustu lipunkantajiin!

Tulevaisuuden työpaikka -projektin lipunkantajat esittäytyvät.

6 päivää sitten kirjoittajalta Saara Rimon

Tapahtuma SIB-teematyöpaja palveluntuottajille: Ikäihmisten itsenäinen toimintakyky

Tulosperusteinen rahoitussopimus, tuttavallisemmin SIB (Social Impact Bond), on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuoto. Julkisen sektorin näkökulmasta SIB-mallin hyödyntäminen tarkoittaa tulosten ostamista suoritteista maksamisen sijasta. Kun julkinen sektori ostaa pääosin tuloksia, varmistaa se samalla, että veroeuroille saadaan paras mahdollinen vastine. Myös palveluntuottajat...

6 päivää sitten

Tapahtuma SIB-teematyöpaja: Ikäihmisten itsenäinen toimintakyky

Tulosperusteinen rahoitussopimus, tuttavallisemmin SIB (Social Impact Bond), on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuoto. Julkisen sektorin näkökulmasta SIB-mallin hyödyntäminen tarkoittaa tulosten ostamista suoritteista maksamisen sijasta. Kun julkinen sektori ostaa pääosin tuloksia, varmistaa se samalla, että veroeuroille saadaan paras mahdollinen vastine. Myös palveluntuottajat...

6 päivää sitten

Tapahtuma Tulevaisuuden työpaikan Lipunkantajat

Lipunkantajat ovat ihmisiä, jotka jakavat Tulevaisuuden työpaikka -muutosliikkeen tavoitteet ja käsityksen systeemisestä muutostarpeesta työelämässä. Lipunkantajat yhdessä kanssamme haluavat rohkaista Suomen työpaikkoja mukaan uudistumiseen. Kuukausittaiset Lipunkantajien tapahtumat antavat meille mahdollisuuden tavata toisiamme, keskustella, uudistaa ja...

1 viikko sitten

Tapahtuma Tulevaisuuden työpaikan Lipunkantajat

Lipunkantajat ovat ihmisiä, jotka jakavat Tulevaisuuden työpaikka -muutosliikkeen tavoitteet ja käsityksen systeemisestä muutostarpeesta työelämässä. Lipunkantajat yhdessä kanssamme haluavat rohkaista Suomen työpaikkoja mukaan uudistumiseen. Kuukausittaiset Lipunkantajien tapahtumat antavat meille mahdollisuuden tavata toisiamme, keskustella, uudistaa ja...

1 viikko sitten

Tapahtuma Tulevaisuuden työpaikan Lipunkantajat

Lipunkantajat ovat ihmisiä, jotka jakavat Tulevaisuuden työpaikka -muutosliikkeen tavoitteet ja käsityksen systeemisestä muutostarpeesta työelämässä. Lipunkantajat yhdessä kanssamme haluavat rohkaista Suomen työpaikkoja mukaan uudistumiseen. Kuukausittaiset Lipunkantajien tapahtumat antavat meille mahdollisuuden tavata toisiamme, keskustella, uudistaa ja...

1 viikko sitten

Tapahtuma Tulevaisuuden työpaikan Lipunkantajat

Lipunkantajat ovat ihmisiä, jotka jakavat Tulevaisuuden työpaikka -muutosliikkeen tavoitteet ja käsityksen systeemisestä muutostarpeesta työelämässä. Lipunkantajat yhdessä kanssamme haluavat rohkaista Suomen työpaikkoja mukaan uudistumiseen. Kuukausittaiset Lipunkantajien tapahtumat antavat meille mahdollisuuden tavata toisiamme, keskustella, uudistaa ja...

1 viikko sitten

Blogit Käytännön esimerkeistä intoa työelämän kehittämiseen

Tahdotko jakaa työelämäoppisi? Työelämäpalkinnon haku on auki 2.1.-15.2.2017! Työelämän hyvistä periaatteista kirjoitetaan paljon. Olen lukenut monet kerrat, että luottamus ja arvostus kuuluvat hyvään johtamiseen ja edistävät työhyvinvointia. Silti työelämään liittyvän keskustelun ytimessä pyörivät epäkohdat. Hyvien periaatteiden vieminen käytäntöön onkin paljon...

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Suvi Kiesiläinen

Blogit Kapitalismi on rikki, se pitää korjata

Julkishallinto voi parhaimmillaan vauhdittaa yhteiskunnan uudistumiseen vaadittavia innovaatioita, kirjoittaa Timo Hämäläinen.

2 viikkoa sitten kirjoittajalta Timo Hämäläinen

Tapahtuma Uuden ajan työ ja toimeentulo - valoa tulevaisuuteen

Työn muutoksesta puhuvat nyt kaikki. Vähemmän sen sijaan keskustellaan siitä, miten työn muutos haastaa yhteiskuntamme perinteisen toimintalogiikan. Työn, kasvun ja hyvinvoinnin yhteys murtuu tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Haluamme herättää keskustelua tästä murroksesta ja siitä, miten ja mihin suuntaan yhteiskunnallisia odotuksia tulisi nyt rukata. Tilaisuuden...

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Tiina Lehto

Blogit Kolmas kerta toden sanoo

Syksyn Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistunut Intelles rakensi vaikuttavuuden osaksi hinnoittelumalliaan. Nyt ollaan ytimessä, bloggaa Heidi Humala.

4 viikkoa sitten kirjoittajalta Heidi Humala

Muualla verkossa Harri Leppänen: SSAB reducing carbon emissions

Harri Leppänen from SSAB presented the results that SSAB has gained from their work reducing the carbon footprint of their actions. As SSAB is a steel company, their actions have a large impact on carbon footprint. The presentation was held in an event arranged by Sitra presenting the carbon footprint of Nasdaq Helsinki listed companies.

4 viikkoa sitten sivustolta www.slideshare.net

Blogit Vaikuttavuus, miksi sillä on väliä?

Kun lapsi ja hänen perheensä tarvitsevat apua, on yhdentekevää, minkä niminen palvelu heitä auttaa, bloggaa SOS-Lapsikylän Kati Palsanen.

4 viikkoa sitten kirjoittajalta Kati Palsanen


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot