1. Työelämän laatu

  Työelämän laadulla tuottavuutta (LATU) -toimintamallilla innostetaan henkilöstö uudistamaan työkulttuuria. Tuloksena asiakkaat saavat parempaa palvelua, vähennetään kustannuksia ja henkilöstö voi hyvin. LATU on kehitetty yhteistyössä kuntien kanssa.

 2. LATU-hankkeen logo

  LATU antaa luvan tehdä toisin!

  Mahdollistava johtajuus antaa kaikille henkilöstöryhmille tilaa olla luova omassa työssään ja työyhteisössään.

Ajankohtaista

  1. Onko toiminnallisuus hukassa...

   Blogit 0

   Keskittyvätkö uudistukset vain rakenteisiin? Jääkö toiminnallinen uudistaminen jalkoihin? Ei kuulosta hyvältä. Lääkettä löytyy...

   4 kuukautta sitten kirjoittajalta Niilo Hakonen
  2. Lupatehdatoisin.f...

   Uutiset 0

   Jokainen on oman työnsä asiantuntija ja siksi tärkeä lenkki työyhteisön toiminnan kehittämisessä.

   8 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen
  3. Lupa tehdä toisin

   Muualla verkossa 0

   Lupatehdatoisin.fi-portaali tukee LATU-toimintamallin käyttöönottoa työyhteisöissä. LATU on henkilöstölähtöinen tuottavuuden...

   8 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen
  4. Lupa tehdä toisin

   Julkaisut 0

   Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen

   Lupa tehdä toisin – Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen on erityisesti kuntien johdolle, esimiehille ja kehittäjille...   → Lataa PDF

   2 vuotta sitten kirjoittajalta Sirkka Auvinen, Vesa Auvinen, Miira Heiniö, Sisko Kärki, Seppo Lyyra, Kari Mattila, Leena Nousiainen, Mervi Porevuo, Heli Vähätiitto

Tuloksellisuus syntyy yhteistyöllä ja alhaalta ylöspäin

Uusien rakenteellisten haasteiden edessä niin kuntien kuin muidenkin työyhteisöjen ja toiminnan kehittäminen on välttämätöntä. Työelämän laatu ja tuloksellisuus kulkevat käsi kädessä. Avainasemassa ovat työyhteisöjen sisäiset uudistajat, jotka valmennetaan tuottavuuden kehittäjiksi oman henkilöstön keskuudesta. He voivat olla niin työntekijöitä, luottamusmiehiä kuin esimiehiäkin.

"Tuloksellisuutta kehitetään tehokkaimmin, kun mukana ovat kaikki kunnan henkilöstöryhmät. Tuloksellisuus paranee silloin alhaalta ylöspäin. Työelämää kehittävät innovaatiot syntyvät suoraan asiakasrajapinnassa ja parhaassa tapauksessa ne palvelevat kuntalaista suoraan. Johtamisen on oltava mahdollisuuksia tarjoavaa ja valmentavaa, jolloin jokainen henkilöstön edustaja tietää olevansa oman työnsä ja sen kehittämisen paras asiantuntija. Luottamuksen avulla tuottavuus kasvaa pienistä yhteisistä oivalluksista isoiksi teoiksi", toteaa Sitran johtava asiantuntija Mervi Porevuo.

LATU antaa luvan tehdä toisin

Sitran rahoittaman Työelämän laadulla tuottavuutta (LATU) -hankkeen avulla parannettiin kuntien työelämän laatua, vaikuttavuutta ja kuntatuottavuutta. LATU-hankkeessa kuntiin luotiin henkilöstölähtöinen jatkuvan uudistumisen kehittämismalli ja toimintakulttuuri. LATU antoi luvan tehdä asioita toisin. Ei toistettu vanhaa vaan toimittiin uudella tavalla. Vaikka LATU-toimintamalli on kehitetty kuntien kanssa, voi työkaluja soveltaa myös muissa työyhteisöissä.

LATU-hankkeessa olivat mukana Lieksan, Hollolan, Punkalaitumen, Maskun ja Siikajoen kuntien koko henkilöstö. LATU-hankkeen palveluntuottajina toimivat Dazzle Oy ja Rondo Training Oy.

Hankkeessa syntynyt LATU-toimintamalli ja sen arviointityökalut auttavat arvioimaan tuottavuushyötyjä, palvelukykyä ja asiakasvaikuttavuutta. Nämä työkalut ovat kaikkien työyhteisöjen käytettävissä jatkossa. Kuntatyönantajat ovat sitoutuneet hankkeessa tehtyjen työkalujen ja menetelmien kehittämiseen ja levittämiseen kuntiin. Yhteistyössä ovat mukana Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö, Kunta-alan Unioni ja Sitra. Työkalut ja toimintamalli on kuvattu Sitran julkaisussa Lupa tehdä toisin (PDF).

Lupa tehdä toisin -portaali avattiin 25.5.2016 tukemaan työyhteisöjä ottamaan LATU-toimintamalli käyttöön. Toimintamallia levittää KunTeko 2020.

Kun kehittämisen kytkös strategiaan ja päätöksentekojärjestelmään on vahva, ovat tulokset henkilöstön ja talouden kannalta hyviä ja pysyviä. Hankkeen arviointi osoittaa, että suuri merkitys onnistumisen kannalta oli myös kokonaisvaltaisuus – toimintaa kehitettiin koko kunnan tasolla, ei esimerkiksi yksittäisellä toimialalla.

 

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Blogit Kulttuurinmuutoksesta 9–

LATU-toimintamalli leviää kuntakentässä. Osaaminen täytyy ottaa täysimääräisesti käyttöön: kaikki kehittävät.

5 kuukautta sitten kirjoittajalta Niilo Hakonen

Tapahtuma Lappeenranta-seminaari

Lappeenranta-seminaarin teemana on Digitalisaatio - haaste kuntatyölle? Seminaari syväluotaa digitalisaation vaikutuksia työhön ja työelämään. Miten digitalisaatio vaikuttaa toimintaympäristön muutoksiin, kuntakentän uudistuksiin ja palveluiden kehittämiseen? Samalla pohditaan teknologiaa ihmisen ja arjen näkökulmasta. Sitran hankkeessa kehitetty LATU-toimintamalli on esillä...

6 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Muualla verkossa Lupa tehdä toisin

Lupatehdatoisin.fi-portaali tukee LATU-toimintamallin käyttöönottoa työyhteisöissä. LATU on henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittämismalli, joka nojaa kahteen perusoletukseen: työelämän laadulla saavutetaan tuottavuutta ja henkilöstö on organisaation tärkein tuottavuustekijä. Malli on kehitetty kuntien kanssa yhteistyössä Sitran hankkeessa.

8 kuukautta sitten sivustolta www.lupatehdatoisin.fi

Tapahtuma Työelämään laatua ja tuloksellisuutta

LATU-tilaisuus ”Kuntataloudelliset paineet ovat ennennäkemättömät. Ratkaisumallit eivät löydy byrokraattisesta toimintatavasta vaan ottamalla käyttöön täysimääräisesti koko kuntasektorin osaaminen. Kaikki kehittävät.” (Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, Hollola) Työelämän laatu ja tuloksellisuus kulkevat käsi kädessä. Jokainen on oman työnsä asiantuntija ja siksi...

8 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Tapahtuma Kuntamarkkinat 2016

Kuntamarkkinat on julkisalan vuosittainen ykköstapahtuma, joka kerää Helsingin Kuntataloon syyskuussa noin 7 000 asiantuntijaa ja päättäjää keskustelemaan yhteiskunnallisista aiheista ja julkishallinnon kehittämisestä. Mistä rakentuu tulevaisuuden kunta? Tule jakamaan kanssamme ajatuksia huomisen hyvinvoinnista, sote-asioista, vaikuttavuusinvestoinnista, tai vaikkapa...

10 kuukautta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Artikkelit LATU-opit käytännössä

Sisäiset uudistajat kehittivät kuntien tuottavuutta pitkäjänteisesti LATU-hankkeessa kehitettävän toimintamallin keskeisin oivallus on kunnan henkilöstön oman innovatiivisuuden, ideoiden ja uusien ajatusten hyödyntäminen. Jokaisessa kunnan työntekijässä asuu sisäinen uudistaja, joka pitää vain saada esille. Tuottavassa työyhteisössä on myös työhyvinvointi kunnossa. Siksi...

11 kuukautta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Julkaisut Viisi ehdotusta Suomelle

Tähän paperiin Sitra on hahmotellut viisi yli hallituskausien (10-20 vuotta) ulottuvaa strategista tavoitetta, jotka vievät meitä kohti kestävää hyvinvointia. Jokainen strateginen tavoite on purettu muutamaksi seuraavan hallituskauden aikana läpivietäväksi tavoitteeksi ja sen lisäksi on esitelty esimerkkejä käytännön kärkihanke-ehdotuksista, jotka mahdollistavat seuraavan...

Tapahtuma Lappeenranta-seminaari 2014

Seminaari syväluotaa kuntien ajankohtaista tilannetta, julkisen sektorin talouteen liittyviä kysymyksiä sekä työn mielekkyyttä ja innovointia.

2 vuotta sitten

Blogit Henkilöstölähtöisellä kuntakehittämisellä tuottavuustuloksiin

Sitran jo päättyneessä Julkishallinnon johtamisohjelmassa keskityttiin erilaisiin kuntien ja valtionhallinnon uudistushankkeisiin. Keskeisenä ajatuksena oli uudistaa nimenomaan johtamista ja toimintaa, ei niinkään rakenteita. Johtaminenkin ymmärrettiin ohjelmassa laajasti sosiaaliseksi prosessiksi, ei vain johtajan osaamisena tai ominaisuuksina. Minulla oli suuri ilo toimia mainitun...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Juha Kostiainen

Julkaisut Tuottavuutta laatua parantamalla?

Tuottavuuden kehittäminen on mitä ajankohtaisin aihe kunnissa. Suurena työllistäjänä kuntasektorilla on merkittävä rooli työelämän laadun kehittämisessä. Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeessa (LATU)haluttiin selvittää, voisiko kuntatuottavuuden parantamisen vaatimukseen vastata työelämän laatua kehittämällä ja sillä tavoin, että työntekijät olisivat...

Jussi Kleemola

Julkaisut Lupa tehdä toisin

Lupa tehdä toisin – Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen on erityisesti kuntien johdolle, esimiehille ja kehittäjille tarkoitettu tarina Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeen (LATU) opeista ja aikaansaannoksista. Hankkeessa haluttiin parantaa kuntien toimintaedellytyksiä henkilöstölähtöisen tuottavuuden kehittämisen keinoin.

Sirkka Auvinen, Vesa Auvinen, Miira Heiniö, Sisko Kärki, Seppo Lyyra, Kari Mattila, Leena Nousiainen, Mervi Porevuo, Heli Vähätiitto

Uutiset Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen tuo mittavat hyödyt kunnille

Henkilöstölähtöistä tuottavuuden kehittämismallia on kehitetty ja kokeiltu viidessä kunnassa kahden vuoden ajan. Tulokset yllättivät: tuottavuushyödyt olivat 2,7 miljoonaa euroa eli liki 1 000 euroa vuodessa työntekijää kohti. Tuottavuushyötyjen lisäksi saatiin lyhyessä ajassa aikaan myös uudenlaista toimintatapaa edistävä kulttuurinmuutos, joka luo aiempaa parempaa laatua...

2 vuotta sitten

Julkaisut Tuottavuutta laatua parantamalla?

Tuottavuuden kehittäminen on mitä ajankohtaisin aihe kunnissa. Suurena työllistäjänä kuntasektorilla on merkittävä rooli työelämän laadun kehittämisessä. Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeessa (LATU)haluttiin selvittää, voisiko kuntatuottavuuden parantamisen vaatimukseen vastata työelämän laatua kehittämällä ja sillä tavoin, että työntekijät olisivat...

Jussi Kleemola

Tapahtuma Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen tuo mittavat hyödyt kunnille

Henkilöstölähtöistä tuottavuuden kehittämismallia on kehitetty ja kokeiltu viidessä kunnassa kahden vuoden ajan. Tulokset yllättivät: tuottavuushyödyt olivat 2,7 miljoonaa euroa eli liki 1 000 euroa vuodessa työntekijää kohti. Tuottavuushyötyjen lisäksi saatiin lyhyessä ajassa aikaan myös uudenlaista toimintatapaa edistävä kulttuurinmuutos, joka luo aiempaa parempaa laatua...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Blogit Vanhuspalvelujen uusi toimintakulttuuri

Hollolassa sijaitsevan peruspalvelukeskus Oivan koti- ja asumispalveluissa sekä fysioterapiassa toteutettiin työelämälähtöinen kehittämishanke. Hanke oli osa kahden oivalaisen Henna Leikkaan ja Marjo Gustafssonin YAMK-opintoja. Kehittämishankkeen tarkoituksena oli kehittää koti- ja asumispalveluyksiköiden toimintakykyä tukevaa toimintakulttuuria, jonka avulla tuetaan asiakkaiden...

3 vuotta sitten

Blogit Maskun muutos tapahtuu arjessa!

Työyhteisöt ovat sitoutuneita LATU-hankkeeseen, ja tavoitteita kohti edetään suunnitellusti.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Aino Saarinen

Blogit Lieksan LATU-ideamarkkinat 3.6.2013

Lieksan kaupungin henkilöstöllä oli mahdollisuus tutustua eri työyhteisöjen LATU-hankkeen puitteissa tuottamiin kehitysideoihin 3.6.2013 LATU-ideamarkkinoilla, jotka järjestettiin kulttuurikeskuksella. Ideamarkkinoiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistui kolmisenkymmentä sisäistä uudistajaa, jotka olivat kehittäneet luovia tapoja esitellä parhaimpia kehitysideoitaan (1-2...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Sirkka Auvinen

Uutiset Koukkuniemen Havula sai Tampereen kehittäjäpalkinnon

Havulan asukaslähtöinen toimintamalli sai suurimman palkinnon Tampereen kaupungin Kehittäjäpalkintokisassa. Havulan osasto 5 on suunnitelmallisesti kehittänyt dementiahoitoon suuntautuneen vanhainkotiosaston muutosta muistisairaiden asukkaiden ryhmäkotimuotoiseksi kodiksi. Havulan asiakaslähtöisestä toimintamallista palkittiin Arja-Liisa Heikkilä , Anne Kortteinen , Leena Mattila , ...

3 vuotta sitten


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot