1. Valintakokeilut sote-palveluissa

 2. lenkkeilijä

  Valinnanvapaus

  Asiakaslähtöiset palvelut tehdään yhdessä palvelujen käyttäjien, tuottajien ja alan asiantuntijoiden kanssa.

 3. Eiranranta

  Visio huomisen sotesta:

  Tuetaan ihmisten kykyä ylläpitää ja edistää terveyttä ja hyvinvointia.

Ajankohtaista

  1. Verenpaine, kädet, terveyskioski

   Kysely: Asiakkaan...

   Uutiset 0

   Merkittävä voimavara jää hyödyntämättä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä, sillä asiakkailta kysytään vain harvoin palautetta.

   3 viikkoa sitten
  2. ”Köyhät ja kipeät”...

   Uutiset 0

   Laajentuva valinnanvapaus sosiaali- ja terveydenhuollossa kiinnostaa erityisesti pienituloisia väestöryhmiä ja niitä, jotka käyttävät muita...

   3 kuukautta sitten

Sote-palvelujen valintakokeilut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien valinnanvapaus laajenee Suomessa vuonna 2019. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset voivat nykyistä laajemmin valita perustason palvelunsa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajien välillä. Asiakaslähtöisyys on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisistä tavoitteista.

Valinnanvapauden laajentamisen toivotaan parantavan sekä palvelujen asiakaslähtöisyyttä että järjestelmän uudistumiskykyä. Valinnanvapaus voi antaa ihmisille uusia mahdollisuuksia osallistua omaa terveyttään ja hyvinvointiaan koskevaan päätöksentekoon sekä palvelujen kehittämiseen tekemällä omia valintoja ja antamalla palautetta. Paljon kuitenkin riippuu siitä miten valinnanvapaus onnistutaan käytännössä toteuttamaan osana palvelujen järjestämistä ja -tuotantoa .

Kyse on merkittävästä uudistuksesta, jonka vaikutuksista meillä ei vielä ole varmaa tietoa. Tätä tietoa hankkiaksemme tarvitsemme kokeiluja. Uudistustarve ei koske vain yksittäisiä toimintamalleja vaan myös ajattelutapojen ja toimintakulttuurin pitää muuttua.

Terveys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisen tavoitteena tulisi olla palveluiden saatavuuden, vaikuttavuuden ja tuottavuuden yhtäaikainen kehittäminen.  Sitra käynnistää myös kokeiluja, joissa testataan uudenlaisia, matalan kynnyksen palvelumalleja ja digitaalisia työkaluja.

Ihminen edellä

Sitran tavoitteena on edistää toimintakulttuuria, jossa asiakaskokemus ja hoidon vaikuttavuus  ovat palvelujen keskiössä. Valinnanvapaus ei siis ole päämäärä, vaan keino kehittää ja uudistaa palvelujärjestelmää.  Muutoksen tukemiseksi  Sitra aloitti kesäkuussa 2016 Valintakokeilut sote-palveluissa -hankkeen.

Hanke tekee yhteistyötä  sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämän palvelusetelikokeilun kanssa.  Sitra valmistelee kuntakokeiluja  sosiaali- ja terveysministeriön kanssa syksyllä 2016.  Sitra toimii  eri osapuolten osallistajana ja vuoropuhelun mahdollistajana ja suunnittelee kokeilun sisältöä ja periaatteita yhdessä kuntien kanssa. Faktatietojen tuottamisella ja kokemustiedolla voidaan vaikuttaa tulevaan valinnanvapausmalliin ja valinnanvapauslain soveltamiseen, ehkäistä virheitä ja tuoda uudistukseen mukaan palvelujen käyttäjien ja kentän ääni

Kokeiluhankkeet ovat jatkoa Sitran työlle kestävän hyvinvoinnin hyväksi

Valintakokeilut sote-palveluissa -hankkeen päätavoitteena on uusien toimintatapojen, mallien ja työkalujen käyttöönotto osana uutta palvelutuotantoa 2019 alkaen. Sitra kehittää  ja kokeilee yhteiskumppaniensa kanssa uusia palvelumalleja asiakas- ja palveluohjaukseen sekä hanlkkii tietoa siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota voidaan käytännössä edistää. Myös uuden palvelutuottaja- ja innovaatioverkoston edistäminen on tärkeä osa hanketta.

Tavoitteena on, että ihmiset saavat oikeita palveluja oikeaan aikaan ja että järjestelmän painopiste siirtyy sairauksien hoidosta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Muita tavoitteita ovat terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen sekä palvelutuotannon monipuolistaminen.

Sitra on tehnyt työtä sosiaali- ja terveyspalvelujen parissa yli kymmenen vuoden ajan, ja on viime vuosina muun muassa kehittänyt virtuaaliklinikka-konseptin, joka valittiin aiemmin tänä vuonna valtakunnallisten digitaalisten terveyspalvelujen malliksi. Vuonna 2010 käynnistyi puolestaan työ Sitran sote-rahoitusmallin kehittämiseksi. Sote-rahoitusmallin tavoitteita ovat muun muassa järjestelmän läpinäkyvyyden lisääminen ja eri eri palvelujen vertailtavuuden helpottaminen.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä
Blogit Barcelona opettaa: Nämä ovat vuoden 2017 odotetuimmat trendit sotessa 2/2

Soten huippuosaajat kävivät terveysteknologiatapahtuma WoHITissa Barcelonassa marraskuun lopussa. Yksi matkan tavoitteista oli selvittää, mitkä ovat alkavana vuonna Suomen ja suomalaisten kannalta tärkeimmät ja kiireellisimmin reagointia vaativat ilmiöt hyvinvointiin ja terveyteen liittyen. Havainnot voi tiivistää näin: 1) Ajattelu- ja toimintatapamme pitää päivittää pikimmiten,...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Jukka Vahti

Tapahtuma Soteuttamo - avaustilaisuus

Tervetuloa Soteuttamoon Miten kumppanuudet auttavat sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisia toimijoita toimintaympäristön kiihtyvässä muutoksessa? Tule mukaan Soteuttamoon, joka toimii kansallisena alustana uusille kumppanuuksille sekä inspiroiville ideoille. Huomisen sote rakennetaan yhdessä, sektori- ja toimialarajat ylittävissä ekosysteemeissä. Soteuttamo on Sitran sekä viiden...

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Isa Ojala-Mononen

Hankkeet Care Gap - Laatudatasta vaikuttavuuteen

Care Gap -hankkeen yhtenä tavoitteena on, että korkean riskin potilaat tunnistettaisiin suoraan virtuaalisen terveystarkastuksen avulla ja kutsuttaisiin hoidon piiriin.

Syyskuu 2016 - Marraskuu 2018

Uutiset Change Day tulee taas

Change Day ei ole vain yksi päivä vuodesta vaan jatkuvaa sote-henkilöstön tekemistä omassa arjessaan.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Henna Hiilamo

Julkaisut Kokeilun ehdot ja periaatteet 2017-2018

Tämä julkaisu on Sitran ehdotus valinnanvapauskokeilun ehdoiksi ja periaatteiksi. Vuoden 2017 alussa käynnistyvän kokeilun tavoitteena on saada kokemuksia ja tietoa erilaisten toimintamallien käytöstä ja käyttää tietoa valinnanvapausmallin ja sitä koskevan lainsäädännön kehittämisessä ja soveltamisessa. Kokeilulla haetaan tietoa siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen...

Uutiset Tervetuloa mukaan kehittämään valintakokeilujen pelisääntöjä!

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjän valinnanvapaus peruspalvelujen osalta laajenee vuonna 2019. Jo ensi vuoden alusta alkaen laajennettua valinnanvapautta on tarkoitus kokeilla pilottihankkeisiin mukaan valittavissa kuntatoimijoissa. (Lisätietoa sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustushausta löytyy täältä .) Sitra on mukana valmistelemassa valintakokeiluja sekä...

7 kuukautta sitten kirjoittajalta Jukka Vahti

Julkaisut Laajennettu valinnanvapaus, keskustelupaperi

Tämä dokumentti on Sitran ja kuntien yhteinen ehdotus siitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluiden valintakokeiluissa 2017 - 2018 määriteltäisiin seuraavat keskeiset seikat: 1. Asiakkaan asema, oikeudet ja velvollisuudet. 2. Palvelun järjestäjän asema, oikeudet ja velvollisuudet. 3. Palveluntuottajan asema, oikeudet ja velvollisuudet. 4. Kokeilun vastaanottopalveluiden sisältö. 5....

Tapahtuma Kuntamarkkinat 2016

Kuntamarkkinat on julkisalan vuosittainen ykköstapahtuma, joka kerää Helsingin Kuntataloon syyskuussa noin 7 000 asiantuntijaa ja päättäjää keskustelemaan yhteiskunnallisista aiheista ja julkishallinnon kehittämisestä. Mistä rakentuu tulevaisuuden kunta? Tule jakamaan kanssamme ajatuksia huomisen hyvinvoinnista, sote-asioista, vaikuttavuusinvestoinnista, tai vaikkapa...

10 kuukautta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot