1. Palveluseteli

  Palveluseteli edistää kansalaisten valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa.

 2. Kuntapalveluiden tukena

  Kunta tai kuntayhtymä voi käyttää palveluseteliä järjestämissään sosiaali- ja terveyspalveluissa, joiden tuottamisesta vastaavat kunnan hyväksymät yksityiset palveluntuottajat. Palvelusetelillä voidaan täydentää ja tukea kuntien palveluita kansalaisten parhaaksi ja valinnanvapauden lisäämiseksi.

 3. Palvelusetelin käyttöönotto-opas

  Palvelusetelin käyttöönotto-opas kertoo mm. miten käyttöönotto toteutetaan kunnissa. Sääntökirjat ovat käyttöönoton apuna ja määrittelevät kunnan, palveluntuottajan ja asiakkaan oikeudelliset suhteet. 

 4. Valinnanvapaus kuuluu kaikille kansalaisille

  Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa kuuluu kaikille kansalaisille tulotasosta riippumatta. Palvelusetelin avulla kansalainen voi valita itse hoitonsa ja hoitopaikkansa omien tarpeidensa pohjalta.

 5. Palvelusetelin hinnoittelumallien hyvät käytännöt

  Kansalaisten yhdenvertaisuus on  hinnoittelupolitiikan keskiössä. Palvelusetelin arvon määrittelyssä on mietittävä, valitaanko arvoksi tulosidonnaisuus vai tasasuuruisuus ja käytetäänkö hintakattoa. Hintakatto asettaa ylärajan sille miten kalliilla palvelun saa myydä. Kunta voi näin hallita asiakkaalle muodostuvan omavastuun suuruutta.

 6. Henkilökohtainen budjetti

  Henkilökohtainen budjetti tarkoittaa sitä, että asiakkaalla on mahdollisuus saada käyttöönsä rahaa tarpeellisen avun ja tuen ostamiseen. Henkilökohtaisen budjetin avulla kansalainen saa päätösvaltaa, itsemääräämisoikeutta ja valinnan vapautta palvelujen hankkimiseen.

Ajankohtaista

  1. Sportti-Vekarat

   Uusi opas tarjoaa tietoa...

   Uutiset 2

   Sitra on julkaissut palvelusetelin käyttöä ja hinnoittelua varten Palvelusetelioppaan, joka tarjoaa tietoa uusista toimintamalleista ja niiden...

   2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin
  2. Sosiaali- ja...

   Uutiset 0

   Kokeilulainsäädäntö henkilökohtaisesta budjetista helpottaisi erityisesti omaishoidettavien ja hoitajien arkea tarjoamalla päätösvaltaa,...

   3 vuotta sitten
  3. Eeva Päivärinta:...

   Muualla verkossa 0

   Tampereen tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta , että Tampere on henkilökohtaisen budjetin kokeilun ideaalipaikka, koska väestöpohja on...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Mäki

Palveluseteli – valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Sitran palvelusetelihanke päättyi vuonna 2012 ja sen tavoitteena oli lisätä kuntalaisten valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia. Palveluseteli parantaa palvelujen saatavuutta, purkaa jonoja, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien ja yksityisten palvelutuottajien yhteistyötä.

Sitran hankkeessa tuettiin palvelusetelin kokeiluja, joissa luotiin hyviä käytäntöjä ja yleistettäviä malleja palvelusetelin toteutuksesta. Palveluseteliprojektissa olivat mukana käytännössä vanhuspalvelut, vammaispalvelut, päivähoito, suun terveys sekä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito.

Palvelusetelin käyttö sosiaali- ja terveyspalveluissa

Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan elokuussa 2009. Kunta tai kuntayhtymä voi käyttää palveluseteliä järjestämissään sosiaali- ja terveyspalveluissa, joiden tuottamisesta vastaavat kunnan hyväksymät yksityiset palveluntuottajat. Palvelusetelillä voidaan täydentää ja tukea kuntien palveluita kansalaisten parhaaksi ja valinnanvapauden lisäämiseksi.

Kunta päättää

 • palvelusetelinjärjestelmän käyttöönotosta
 • palvelusetelillä hankittavista palveluista ja palvelukokonaisuuksista
 • palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä
 • palvelusetelin arvosta

Palveluseteli konkreettisena maksuvälineenä ei tarkoita pelkästään painettua palveluseteliä, vaan palvelusetelinä voisi toimia myös esimerkiksi sähköinen kortti tai viranomaispäätös.

Miten palveluseteliä käytetään?

Kunnat ja kuntayhtymät

Palvelusetelin käyttöönotto-opas kertoo mm. miten käyttöönotto toteutetaan kunnissa. Opas on saatavilla myös ruotsinkielisenä. Sääntökirjat ovat käyttöönoton apuna ja määrittelevät kunnan, palveluntuottajan ja asiakkaan oikeudelliset suhteet.  Tällä hetkellä on olemassa sääntökirjoja:

Palvelusetelin sääntökirja - yleinen malli

Perusterveydenhuolto

Erikoissairaanhoito
Ortopedian sääntökirja

Silmäsairauksien sääntökirjat


Suun terveys

Kuntoutus

Vanhuspalvelut

Vammaispalvelut

Päivähoito

 
Kansalaiset palveluiden käyttäjinä

Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveysalan palveluja. Sitä voidaan käyttää tietyn tavaran tai palvelun hankkimiseen. Asiakas saa itse valita palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyönä. Palvelusetelillä on tietty rahallinen arvo, ja palvelusetelit voivat olla kuntalaisille joko tulosidonnaisia tai tasasuuruisia.

Palveluseteli-hankkeen tuottamassa ”Vastauksia kansalaisten kysymyksiin palvelusetelistä” - esitteeseen  on koottu palvelusetelin käyttöön, käyttökohteisiin, mahdollisuuksiin, ehtoihin liittyviin kysymyksiin vastauksia.

Palvelusetelin hinnoittelumallien hyvät käytännöt

Kansalaisten yhdenvertaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat hinnoittelupolitiikan keskiössä. Palvelusetelin arvon määrittelyssä on mietittävä, valitaanko arvoksi tulosidonnaisuus vai tasasuuruisuus ja käytetäänkö hintakattoa. Hintakatto asettaa ylärajan sille miten kalliilla palvelun saa myydä. Kunta voi näin hallita asiakkaalle muodostuvan omavastuun suuruutta.

Lataa "Vastauksia kansalaisten kysymyksiin palvelusetelistä" -esite (pdf)

Lataa "Svar på medborgarnas frågor om servicesedlas" esite ruotsiksi (pdf)


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Uutiset En ny handbok med information om införande och prissättning av servicesedlar

Sitra har gett ut en svenskspråkig handbok om att införa och prissätta servicesedlar. Servicesedelguiden innehåller information om nya handlingsmodeller och om hur de införs i kommunerna. Den svenskspråkiga guiden som har producerats i samarbete med Svenska Finlands folkting kan laddas ner på Sitras eller Folktingets webbplats. Den finskspråkiga guiden gavs ut i oktober 2012. Guiden...

2 vuotta sitten

Uutiset Sitra on valmis rahoittamaan henkilökohtaiseen budjettiin liittyviä kokeiluja kunnissa

Henkilökohtaisen budjetin käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa on arvioitu sosiaalilainsäädännön uudistamistyöryhmässä. Työryhmä pitää mahdollisena laatia kokeilulainsäädäntöä henkilökohtaisen budjetin kokeilemiseksi. Sitra on valmis rahoittamaan ja tukemaan henkilökohtaisen budjetin kokeiluja kunnissa, jos kokeilulainsäädäntöä ryhdytään valmistelemaan.

2 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin

Uutiset Palvelusetelit yleistyvät vähitellen

Palveluseteliä voi käyttää jo runsaan sadan kunnan, kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin myöntämien sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseen yksityisiltä ja kolmannen sektorin palvelujen tuottajilta.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Mäki

Julkaisut Henkilökohtainen budjetti

Henkilökohtaisen budjetin soveltuvuutta omaishoidossa selvitettiin Sitran Kuntaohjelman ja Tampereen kaupungin yhteisessä projektissa. Projektin aikana kävi selville, että henkilökohtainen budjetti vaatii toteutuakseen lainsäädäntömuutoksia. Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä henkilökohtaisen budjetin käsitettä ei ole määritelty.

Mari Patronen, Tuomo Melin, Minna Tuominen-Thuesen, Eeva Juntunen, Sirpa Laaksonen, Wilhelmiina Karikko

Muualla verkossa Eeva Päivärinta: Henkilökohtainen budjetti pilotointiin

Tampereen tilaajapäällikkö *Eeva Päivärinta*, että Tampere on henkilökohtaisen budjetin kokeilun ideaalipaikka, koska väestöpohja on riittävä. – Meillä on ihmisiä, joilla on erilaisia tarpeita, sellaisia joiden kanssa voisi pilotoida. Tampere tukee uudessa toimintamallissaan uutta ja innovatiivista ja yrittää rakentaa tyytyväisempää elämää tamperelaisille.

3 vuotta sitten sivustolta kunta.tv

Muualla verkossa Mari Patronen: Omaishoidontuelle uusi lähetystapa kokeiluun

Vanhuspalveluprojektissa on Tampereella kehitteillä omaishoidettaville henkilökohtainen budjetti. Sen tavoitteena olisi helpottaa omaishoitajien ja -hoidettavien arkea sekä antaa mahdollisuus poiketa totutuista tavoista. – Kunta ja perhe voisivat yhdessä tutkia mitä perhe tarvitsee ja perhe saa itse vapauden valita palvelut ja niiden tuottajat, hankejohtaja *Mari Patronen* kertoo.

3 vuotta sitten sivustolta kunta.tv

Muualla verkossa Sami Uotinen: Lainsäädäntö ja henkilökohtainen budjetti

Sitran palvelusetelihankkeen rahoittamassa vanhuspalveluprojektissa Tampereella on luotu omaishoidettaville täysin uusi lähestymistapa – henkilökohtainen budjetti. Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön johtavan lakimiehen *Sami Uotisen* mielestä henkilökohtainen budjetti on kokeilemisen arvoinen asia. Uotisen mukaan jo kokeiluvaiheessa on henkilökohtaisen budjetin lainsäädännössä mietittävä esim. verotusta.

3 vuotta sitten sivustolta kunta.tv

Muualla verkossa Tuomo Melin: Henkilökohtaisen budjetin tavoite

Sitra ja Tampereen kaupunki kokeilevat yhdessä henkilökohtaista budjettia, jossa lasketaan yhteen kaikki asiakkaan yhteiskunnalta saamien palveluiden arvo. Sitran johtava asiantuntija *Tuomo Melin* kertoo, mistä kaikki alkoi ja mikä on projektin tavoite

3 vuotta sitten sivustolta kunta.tv

Muualla verkossa Eija Koivuranta:Ministeriö puoltaa henkilökohtaisen budjetin kokeilua

Johtaja *Eija Koivuranta* sosiaali- ja terveysministeriöstä puoltaa ja pitää kiinnostavana henkilökohtaisen budjetin käyttökokeilua. Ministeriössä pidetään asiakkaiden aseman vahvistumista tärkeänä seikkana. – On tärkeää, että ihmiset saavat valtaa omaan elämäänsä silloinkin, kun he ovat arjessaan riippuvaisia yhteiskunnan palveluista.

3 vuotta sitten sivustolta kunta.tv

Uutiset Biokaasutoimiala kasvaa vauhdilla

Valtakunnallinen biokaasulaitosten verkosto syntyy Taaleritehtaan uusin pääomarahasto rakennuttaa Suomen ensimmäisen valtakunnallisen biolaitosten verkoston. Kokonaisuus tulee muodostumaan 5-7 biokaasulaitoksesta seuraavan kahden vuoden aikana.  Rahaston ensimmäinen investointi on VamBio Oy:n toimiva biokaasulaitos Huittisissa.  – Biokaasulaitosten verkosto on merkittävä...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Heikki Sundquist

Blogit Yhteiskulutus mullistaa talouden

Yhteiskulutus tulee mullistamaan yhteiskuntaa yhtä suuresti kuin teollinen vallankumous! Se ei ole muotitrendi tai talouskriisin sivuvaikutus. Se on yhteiskunnallis-taloudellinen pohjavirta, joka tulee muuttamaan sekä sen, miten yritykset ajattelevat arvoistaan ja ansaintalogiikastaan, että sen, miten ihmiset täyttävät tarpeitaan.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Vesa-Matti Lahti

Uutiset HINKUmappi online service collects and distributes information on climate-friendly action to reduce costs and emissions

Finnish Environment Insitute has openened an online service called HINKUmappi presenting climate-friendly actions. It provides citizens, businesses, organisations and experts with a channel for sharing and acquiring information on a variety of climate-related topics, including the energy efficiency of buildings, and renewable energy solutions.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Artikkelit Green economy-based business in rural development

How is demand for organic and local food met? According to the results of Sitra's Landmarks barometer survey, consumer demand directed towards the countryside focuses on organic and local food as well as the countryside as a living environment. The momentum of organic and local food shows that demand exists for the green economy. It also shows the weakness of overall structures and the lack...

3 vuotta sitten

Uutiset Sitra.fi:lle Grand One -kunniamaininta

Sitra.fi -uudistus sai kunniamaininnan Grand Onen UX-design –kategoriassa. Grand One on Suomen suurin digimedia-alan kilpailu Tuomariston mukaan Sitra.fi ”positiivisesti yllätti raikkaalla toteutuksellaan aiheesta, jonka ei odottanut kiehtovan. Sivusto ilmentää tulevaisuuden työtapoja, strategiaa ja tekemisen tapaa, jossa ovat mukana toimittaja, asiakas ja käyttäjä. Prosessin...

3 vuotta sitten

Artikkelit Energiaomavaraisuus on nouseva trendi

Myrskyjen aiheuttamat sähkökatkot ovat lisänneet kiinnostusta energiaomavaraisuutta kohtaan. Viime vuoden lopulla sadattuhannet taloudet kärsivät myrskyjen aiheuttamista sähkökatkoista , samoin kesän 2010 myrskyissä. Kotitalouksia piinanneet sähkökatkot ovat herättäneet keskustelua energiavarmuuden parantamisesta . Yksi ratkaisu on panostaa uusiutuvan energian omavaraiseen...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Maija Lielahti

Julkaisut Helsinki street eats

Late night grub, coffee stands, mobile kitchens, kiosks, hole-in-the-wall sandwich joints & market stallsstreet food is an integral part of culture through its sheer everydayness. It is literally all around us. This book explores the question of how Helsinki can leverage its rich history and current experiments to rethink the business, policy, and experience of street food.

Bryan Boyer, Dan Hill (Authors)

Artikkelit Mihin maaseudulla kannattaa sijoittaa?

Millaisia mielikuvia maaseudun talousnäkymiin liittyy? Sitran sijoitusasiantuntija Lari Rajantie vastaa verkkokeskusteluista poimittuihin väittämiin. Maalla töitä on järjestettävä ihan itse  ”Kyllä se on vaan niin pojaat ja tyttäret,että enää ei kannata luottaa siihe,et joltaki toiselta "saa" töitä. Kyllä niitä on alettava itse järjestämään. Eikä välttämättä...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Maija Lielahti

Artikkelit Vihreän talouden liiketoiminta maaseudun kehittämisessä

Miten luomu- ja lähiruuan kysyntään voidaan vastata? Sitran Maamerkit-barometrin tulosten valossa luomu- ja lähiruoka ovat maaseutuun kohdistuvan kuluttajakysynnän ytimessä, yhdessä maaseutuasumisen kanssa. Luomu- ja lähiruuan noste on yksi konkreettinen todiste vihreän talouden kysynnästä. Samalla siihen kiteytyy uuden luonnonvaratalouden hyödyntämistä potentiaalisesti...

3 vuotta sitten

Artikkelit Maaseutu ja yhdyskuntarakenne

Merkittävä osa kasvihuonekaasupäästöistä muodostuu yhdyskunnissa. Siksi ilmastonmuutoksen torjunnassa on alettu kiinnittää kasvavaa huomiota yhdyskuntarakenteeseen ja sen ohjaamiseen. Kaupunkien lievealueille laajeneva ja hajautunut yhdyskuntarakenne on haasteellinen myös julkiselle taloudelle ja sen palvelukyvylle, jotka perustuvat tällä hetkellä enimmäkseen sektoreittain...

3 vuotta sitten

Artikkelit Maaseudun merkitykset ja identiteetti

Hyvän elämän pelimerkkejä on maaseudulla Suomalaiset hakevat maaseudulta aineksia hyvään elämään. Sitran Maamerkit-barometrin mukaan maaseutu merkitsee suomalaisille tilaa ja rauhaa, puhdasta ruokaa sekä virkistäytymistä. Ne ovat vastaajien mukaan myös tärkeitä hyvän elämän elementtejä. Muita suomalaisten tärkeiksi kokemia asioita olivat turvallisuuden tunne, taloudellinen...

3 vuotta sitten

Uutiset Sitra mukana tekemässä tulevaisuusselontekoa

Valtioneuvoston kanslia on aloittanut valmistelemaan pitkän aikavälin tulevaisuutta käsittelevää selontekoa. Tulevaisuusselonteon teemana on Suomen kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi.  Selonteko tarkastelee maamme kehitystä globaalisti seuraavien 10–20 vuoden aikana talouden, hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmista. Selonteossa tunnistetaan mahdollisia...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Elina Kiiski Kataja

Tapahtuma Taltioni mini-seminar at WoHIT in Copenhagen

Invitation to the Taltioni mini-seminar at WoHIT on 8 May 2012 Visitors to the WoHIT (World of Health IT) exhibition are kindly invited to join the Taltioni mini-seminar where we will present the Taltioni service and the cooperative promoting its development. The two-hour mini-seminar will be followed by a cocktail reception, which offers opportunities for networking. Date and time :...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Seija

Uutiset Täydentävä kotipalvelu senioreille käynnistyy Lahdessa

Lahdessa käynnistyy 19.3.2012 yli 65-vuotiaille tarkoitettu ns. täydentävä kotipalvelu, joka aloittaa toimintansa tuomalla lähiruokapohjaiset ateriat ja kauppakassit asiakkaan kotiin. Palvelun tavoitteena on luoda kunnallista kotipalvelua täydentävä palvelu senioreille, jotka eivät kotihoidon kriteereiden osalta täytä palveluiden saantiedellytyksiä. Ateriat tuottaa Lahden Ateria....

3 vuotta sitten

Tapahtuma Taltioni osuuskunnan perustamiskokous

Merkittävä joukko terveydenhoito- ja hyvinvointisektorin toimijoita perusti 29. maaliskuuta Taltioni osuuskunnan. Sen 27 perustajaa edustavat uudenlaista yhteistyötä terveydenhuollon palveluidentarjoajien, käyttäjäorganisaatioiden ja ICT-toimijoiden välillä. Julkisen ja yksityisen sektorin edelläkävijöistä koostuva jäsenistö lähtee yhteisvoimin kehittämään Taltioni...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Kirsi Mäki

Uutiset Asiaa uudesta demokratiasta Ylen politiikkaradiossa

Uusi demokratia-foorumi kiinnosti myös Ylen politiikkaradiota. Kuuntele lähetys alla olevan linkin alta. Mukana Sitran yliasiamies Mikko Kosonen sekä Elinvoima-foorumin osallistujat Johanna Sumuvuori ja Matti Ylönen. http://areena.yle.fi/audio/1331807427120

3 vuotta sitten kirjoittajalta Elina Kiiski Kataja

Facebook Palveluseteli

Lämmin kiitos kaikille sivuston jäsenille, jotka ovat antaneet oman panoksensa kehitystyöhön ja keskusteluun. Oheinen tiedote kertoo tämän Facebook-sivun kansalaiskeskustelusta, jolla voitiin kehittää Palveluseteliä. Kansalaiskeskustelujen antina Palveluseteli-hankkeeseen saatiin laaja-alaista näkemystä ja tietoa todellisista tarpeista, jolloin käytön kehitystä sosiaali- ja terveyspalveluissa voitiin suunnata haluttuihin painopisteisiin.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Terveyskioski on kunnallisen terveydenhoidon joustava lisäresurssi esim. rokotusten aikaan. Lahden terveyskioskissa annettaan kausi-influessarokotuksia riskiryhmiin kuuluville: Kausi-influenssarokotukset riskiryhmäläisille alkavat maanantaina 7.11 klo 9-16 omalla Terveysasemalla sukunimen alkukirjaimen mukaan eli maanantaina rokotetaan A-H-kirjaimet ja klo 16-18 rokotetaan Trion ja Launeen Terve...yskioskeilla myös A-H-kirjaimella alkavia. Tiistaina 8.11 on vuorossa I-K, ma 14.11 L-M, ti 15.11 N-P, ma 21.11 R-Ö. Tiistaina 22.11 rokotusmahdollisuus kaikkille niille, joilla ei ole ollut mahdollista saada rokotusta edellä mainittuina päivinä. Otattehan mukaanne sairasvakuutuskortin. Itse rokotteensa maksavat voivat kysyä influessarokotusreseptiä oman terveysaseman palveluneuvonnasta (tai Terveyskioskien rokotustilaisuudesta)ja saada rokotuksensa yleisessä rokotustilaisuudessa (tai Terveyskioskien rokotustilaisuudesta).

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Palveluseteli voi olla monelle käyttökelpoinen ratkaisu, kirjoittaa Invalidiliiton toimitusjohtaja Marja Pihnala uusimmassa IT-lehdessä. Pihnalalle on tärkeää yksilöllinen, tarpeenmukainen, oikeanlainen apuväline, joka turvaa toimintakyvyn kompensoimalla vamman aiheuttamia haittoja sekä lisäämällä ja mahdollistamalla omatoimisuutta. Hän peräänkuuluttaa harkinnanvaraisuutta apuvälinepalveluiden kilpailuttamiseen. Palveluita ei tule sitoa yhteen tuottajaan, joka ei välttämättä voi vastata kaikkiin tarpeisiin.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Terveyspalveluyritys Laastari Lähiklinikka keskittyy hoitamaan kaikkein tavallisimpia akuutteja sairauksia, kuten flunssia ja korvatulehduksia, kertoo Helsingin uutiset. Toimitusjohtaja Ville Ömanin mukaan neljän toimipisteen Laastari Lähiklinikka aikoo lähitulevaisuudessa laajentaa verkostoaan määrätietoisesti. –Pyrimme yhteistyöhön myös kuntien kanssa. Palveluseteli olisi edullinen vaihtoehto, koska meillä käynti maksaa vain 45 euroa, kun potilaan käynti terveysasemalla maksaa veronmaksajille 107 euroa.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Palveluseteli on tarkoitus ottaa käyttöön sekä vanhusten hoidossa Yläkemijoella että kaupungin päivähoidossa, kirjoittaa Lapin Kansa. Aluelautakunnan toiminta-alueella palvelusetelillä voi ostaa vaikkapa halonhakkuuta ja lumitöitä. Päivähoidossa seteli otetaan käyttöön elokuussa. Uusia yrittäjiä on jo tiedossa.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Katso terveyskioskin esittelyvideo! Videolla kertovat terveyskioskin toiminasta ja kokemuksista Sitran Kuntaohjelman Antti Kivelä, Ylöjärven perusturvajohtaja Kari Virta, terveyskioskin vetäjä Milla Järvinen sekä Lahden kaupungin terveyspalveluiden johtaja Risto Raivio ja Lahden terveyskioskin kaksi asiakasta. Tervetuloa myös terveyskioskin Facebook-sivulle saamaan ajankohtaista tietoa toiminnasta sekä uusista terveyskioskeista! http://www.facebook.com/#!/pages/Terveyskioski/190394694341409

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Helsinki sai lokakuun alussa kokonaan purettua kiireettömän hammashoidon hoitojonon. Jononpurkua edesauttoi palveluseteli, jota on kokeiltu suun terveydenhuollossa huhtikuun puolivälistä alkaen, kertoi Yle. Palvelusetelikokeilu päättyy ensi kesäkuussa, jonka jälkeen sen jatkosta on määrä päättää.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Terveydenhuoltojärjestelmän kokonaisuudistuksen ytimessä tulee olla kuluttajan vapaus valita palvelun tuottaja, suosittelee Markus Leikola tällä viikolla julkaistussa EVA Raportissaan ”Sairaat elämät – Suomalaisen terveydenhuollon korjauspaketti. Jos julkisen terveydenhuollon tilaus ja tuotanto erotetaan toisistaan aidosti, arvioitu vaikutus olisi: - kansantaloudelle: säästöjä 195 miljoonaa euroa. - kansalaisille: valinnanvapauden kasvu, nopeammin hoitoon, varmemmat hoitotulokset, vähemmän pallottelua luukulta toiselle.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Tervetuloa terveyskioski-sivulle tykkääjäksi ja keskustelemaan voisiko sinun kunnassasi olla terveyskioski! http://www.facebook.com/pages/Terveyskioski/190394694341409#!/pages/Terveyskioski/190394694341409

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Konsultti kehittää sähköisen palvelusetelijärjestelmän kokonaiskonseptia seitsemän kaupungin yhteistyöhankkeessa. Ensi kesäkuussa pitäisi olla valmiiksi mietittyinä palveluseteliprosessia helpottavat toimintamallit sekä niitä tukevat tietojärjestelmäratkaisut. Sen jälkeen alkaa suunnitellun kokonaisuuden toteutus. Jos kaikki sujuu hyvin, järjestelmä saattaa ainakin osin olla valmis ensi vuoden lopussa. Myöhemmin on mahdollista, että sähköinen palveluseteli voidaan ottaa käyttöön koko maassa.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Turku on ottanut palvelusetelit päivähoidossa käyttöön juuri oikeaan aikaan, sillä perheet haluavat tehdä valinnat itse, kirjoittaa Turkulainen. Ratkaisevinta käyttöönotossa oli, että kaupunki reagoi nopeasti käyttäjien palautteeseen. Kaupunki nosti palvelusetelin arvoa, nyt tuloperusteinen palveluseteli on riittävän kattava. Myös pienituloinen yksinhuoltajaäiti voi valita yksityisen päivähoidon, jos niin haluaa.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Massapalvelut eivät riitä, kun omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneet kuluttajat yrittävät elää täyttä elämää. Mikä vetoaisi WLAN-vaeltajiin, maalla harrastajiin, tyylikkäisiin hidastajiin, ekoturisteihin ja agrieläkeläisiin? Osallistu innovoivaan aivoriiheen, jossa metsästetään uudenlaisia palveluliiketoiminnan muotoja maaseudusta innostuneille kuluttajaryhmille.

Sitra

strategysignals.com

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri aikoo laajentaa palvelusetelien käyttöä maakunnassa, kertoo Yle. Esimerkiksi vaikeavammaisille alettaisiin myöntää palveluseteleitä henkilökohtaisen avun hankkimista varten ensi vuoden alussa. Sosiaali- ja terveyspiiri suunnittelee palveluseteleitä myös muun muassa lapsiperheiden tilapäiseen kotiapuun sekä suun terveydenhuoltoon. Uusia palveluita otetaan käyttöön sitä mukaan, kun tarvittavia ohjeistuksia ja valmisteluja saadaan valmiiksi.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Odotan tutkimustuloksia, jolla voitaisiin osoittaa että palvelusetelillä: - on voitu alentaa kustannuksia (että se tulisi halvemmaksi kuin vastaavan lisäresurssin ostaminen tai rekrytointi)) - on pystytty vastaavaan tulevaisuuden työvoimapulaan eli on onnistuttu tehostamaan tuotantoa. (Vai onko kyse sittenkin ns. tempputyöllistämisestä.) Kuntalogistiikan ammattilaisena tiedän, että esim. kotihoidonpalveluihin palvelusetelijärjestelmä luo uuden autoissa istuvan ammattikunnan, koska samoilla asuinalueilla liikkuu useita yrittäjiä. Kukaan ei optimoi tuotantoa, koska optimoinnin intressi on vain veronmaksajalla. Valitettavasti sitä ei taida olla edes kunnalla.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Esa Mutanen

Facebook Palveluseteli

Hei, tiedustelisin että miten tuo palveluseteli tavoittaa Heinolassa asustavat avuntarvitsijat? Isoäitini (80v) ei ole kuullut ko. palvelusta.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Opri-Amira Grym

Facebook Palveluseteli

Kuopio aikoo lisätä palvelusetelin käyttöä vanhustenhuollossa, kertoo Savon Sanomat. Hoivajohtaja Mari Antikaisen mukaan palveluseteli aiotaan ottaa yhä vahvemmin perinteisen kaupungin oman mallin rinnalle. Vuoden 2012 talousarviossa kaupunki pyrkii siihen, että ikäihminen voi valita kaupungin palvelun tai kotihoidon palvelusetelillä.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Tervetuloa terveyskioskin omalle Facebook-sivulle! Haluasitko sinä saada kotipaikkakunnallasi hoitajatasoista terveydenhoitoa ilman ajanvarausta ja maksua? http://www.facebook.com/#!/pages/Terveyskioski/190394694341409?sk=wall

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Palveluseteliaineisto yhden linkin alla! Sitra on tukenut palvelusetelin käyttöönottoa kunnissa Kuntaohjelman Palvelusetelihankkeen kautta.Tavoitteena on ollut lisätä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeen edetessä syntynyt aineisto on nyt koottu linkin takana olevan sivuston alle. Klikkaa ja tutustu!

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Palvelusetelit otetaan käyttöön omaishoidossa Kalajoella. Perusturvalautakunta päätti hakea omaishoidon palvelusetelituottajia kaudeksi 2012–2014. Omaishoidon tuen palveluihin tarkoitettu palveluseteli myönnetään hoitajan vapaan ajaksi kotona tapahtuvaan hoidettavan henkilökohtaiseen hoitoon tai kodinhoitotöihin. Kunta hyväksyy palveluntuottajat erikseen, ja tekee niiden kanssa erilliset sopimukset.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Palveluseteli

Facebook Palveluseteli

Katselkaapas kuntaanne, onko palveluseteli sairaan kotiutumisvaiheessa, esim liikkumiskyvyn rajoittumisen tai koko sen mentyä, saatavissa, esim estettömyysremppa, etc.,

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jouko Laitinen

Uutiset Palvelusetelin käyttö kaksinkertaistunee kuluvan vuoden aikana

Sitran Kuntaohjelman palvelusetelihankkeen vetäjän Tuomo Melinin mukaan palvelusetelin käyttö kaksinkertaistuu kuluvan vuoden aikana. Keskeistä palvelusetelin hinnoittelussa on kansalaisten yhdenvertaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin

Tapahtuma Sääntökirjakoulutus 26.5.2011: sosiaalipalvelut

Sääntökirjassa kunta tai kuntayhtymä asettaa palvelusetelilaissa tarkoitetut palveluntuottajien hyväksymiskriteerit. Näiden hyväksymiskriteerien avulla kunnalla on mahdollisuus varmistaa palvelusetelijärjestelmälle asetettujen tavoitteiden täyttyminen.

4 vuotta sitten

Tapahtuma Sääntökirjakoulutus 25.05.2011: terveyspalvelut

Sääntökirjassa kunta tai kuntayhtymä asettaa palvelusetelilaissa tarkoitetut palveluntuottajien hyväksymiskriteerit. Näiden hyväksymiskriteerien avulla kunnalla on mahdollisuus varmistaa palvelusetelijärjestelmälle asetettujen tavoitteiden täyttyminen.

4 vuotta sitten

Tapahtuma 12.−13.05.2011 Palvelusetelipäivät

Sitran Kuntaohjelman palvelusetelihanke   Paikka: Kuntatalo, luentosali, Toinen linja 14, Helsinki     Torstai 12.5.2011      08:30 Kahvi, luentosalin lämpiö   09:15  Seminaarin avaus   Johtaja Eija Koivuranta, sosiaali- ja terveysministeriö       ...

4 vuotta sitten

Uutiset Henkilökohtainen budjetti voisi helpottaa 38 000 omaishoidettavan arkea

Sitran palvelusetelihankkeen rahoittamassa vanhuspalveluprojektissa Tampereella on luotu omaishoidettaville täysin uusi lähestymistapa - henkilökohtaisen budjetti. Tavoitteena on helpottaa omaishoitajien ja -hoidettavien arkea tarjoamalla päätösvaltaa, itsemääräämisoikeutta ja valinnan vapautta palvelujen hankkimiseen. Tämä koskisi Suomessa noin 38 000 omaishoidettavaa, joista kaksi kolmasosaa on 65 vuotta täyttäneitä.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin

Uutiset Yhä useampi kunta ottaa palvelusetelin käyttöön

Sitran ja Suomen Kuntaliiton toteuttaman kyselyn mukaan palveluseteli on käytössä erityisesti sosiaalipalveluissa, mutta tänä vuonna käyttöönottoa tai sen laajentumista suunnitellaan myös terveyspalveluiden puolella.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin

Tapahtuma Palveluseteli ja sähköiset ratkaisut -seminaari

Palveluseteli ja sähköiset ratkaisut -seminaari on ainutlaatuinen tapahtuma, joka kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen eri tahot, jotka ovat mukana palvelusetelin sähköistämiseen liittyvissä teemoissa.

4 vuotta sitten

Tapahtuma Palvelusetelin käyttöönotto alueilla

Sitran Palveluseteli-päiville kutsutaan palveluseteliasiantuntijoita sekä palvelusetelistä ja valinnanvapaudesta kiinnostuneita henkilöitä.

4 vuotta sitten

Uutiset Sitran Kuntaohjelma rahoittaa päivähoidon palvelusetelin kokeilu- ja kehittämisprojektia

Kunnat kokeilevat ja kehittävät Sitran Kuntaohjelman tuella palveluseteliä. Oulun kaupunki toteuttaa projektin yhdessä Tampereen kaupungin ja muiden kuntien kanssa kesäkuun 2011 loppuun mennessä. Päivähoidon palveluseteliä käytetään jo Turun kaupungissa, jonka kokemukset selvitetään ja hyödynnetään projektissa.

4 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin

Tapahtuma Palvelusetelihankkeen Road Show 2010 -seminaarit 5.10–10.11.2010

Sitran Kuntaohjelman palvelusetelihankkeen pilotit ovat olleet käynnissä noin vuoden ajan vammais-, vanhus- ja erikoissairaanhoidossa. Sitran ja Kuntaliiton yhteisellä seminaarikiertueella kuulet pilottien vaiheista aina aloituksesta tähän päivään. Kuulet millaisia käytännönkokemuksia pilotteina olleilla palvelualueilla on saatu.

5 vuotta sitten

Tapahtuma Palveluseteliseminaari 7.-8.9.2010

Kaksipäiväisessä seminaarissa esiintyy alan kansainvälisiä asiantuntijoita, jotka esittelevät sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismalleja Ruotsissa, Englannissa ja Hollannissa. Seminaarin keskeinen aihe on kansalaisten valinnanvapaus ja henkilökohtainen budjetti osana palvelusetelin käytön laajentamista.

5 vuotta sitten

Uutiset Kuntaohjelman tapahtumia kesän alussa: Palveluseteliseminaari ja Kuntatalousseminaari 2

Sitran Kuntaohjelma, Kuntaliitto ja Turun kaupunki järjestävät yhteistyössä Palveluseteliseminaarin 1.-2.6.2010 Turku Science Parkissa. Sitran Kuntaohjelma ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT järjestävät Kuntatalouseminaari 2 -tilaisuuden 3.6.2010 Kansallismuseon auditoriossa. Ajankohtaisia aiheita luotaavat tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

5 vuotta sitten kirjoittajalta Tuovi Allén

Uutiset Palvelusetelin hinnoitteluun ja arvonmäärittelyyn on vaihtoehtoja

Sitran Palvelusetelihankkeessa on luotu hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja, joiden tavoitteena on tukea kunnan luottamushenkilöiden päätöksentekoa. Palvelusetelin käyttöönottamisen kannalta hinnoittelu ja arvonmäärittely ovat tärkeitä kysymyksiä. Tampereen kaupungin ottaa palvelusetelin käyttöön tehostetussa palveluasumisessa kesäkuun alusta. Lautakunta teki päätöksen yhdeksän esitetyn vaihtoehtoisen mallin pohjalta.

5 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin

Uutiset Oulu pilotoi useampaakin palveluseteliprojektia

Oulun palveluohjaushankkeessa palveluseteli on yksi osa hanketta. Tavoitteena luoda ohjausjärjestelmä, joka on monistettavissa ja kopioitavissa myös muihin kuntiin. Pilotteja tehdään lasten ja nuorten palveluissa ja ikäihmisten palveluissa.

5 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin

Uutiset Palvelusetelillä on yli 20 000 fania Facebookissa

Facebookissa Sitran Palveluseteli-sivustolla lauantaina 27.2.2010 meni 20 000 fanin raja rikki. Sivusto avattiin syyskuun alussa, ja sen tavoitteena on jakaa tietoja ja kokemuksia palvelusetelistä.

5 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin

Uutiset Selvitys: Palvelusetelin käyttö päivähoidossa kiinnostaa alalla toimivia

Onnistuessaan palveluseteleiden käyttöönotto tuo yhteiskunnalle merkittäviä hyötyjä. Näin toteaa Sitran tuottama Palveluseteli päivähoidossa -selvitys, joka tarkastelee palvelusetelin soveltuvuutta päivähoitoon sekä sen käyttöönottoa asiakkaan, kunnan ja palveluntuottajan näkökulmasta.

5 vuotta sitten kirjoittajalta Tuomo Melin

Hankkeet Palveluseteli (2009-2013)

Kuntaohjelman palvelusetelihankkeen tavoitteena on lisätä kuntalaisten valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia. Palveluseteli voi parantaa myös palvelujen saatavuutta, purkaa jonoja, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien ja yksityisten palvelutuottajien yhteistyötä . Pilottihankkeissa luodaan hyviä käytäntöjä ja yleistettäviä malleja palvelusetelin...

Maaliskuu 2009 - Joulukuu 2013

Tapahtuma Sitran Kuntaohjelman Palvelusetelihankkeen etenemisen seminaari

Sitra ja Tampereen kaupunki järjestävät yhteistyössä Palvelusetelihankeseminaarin, jossa esitellään ja käydään lävitse hankkeen eri osaprojektien ja -alueiden etenemisen tilannetta ja palvelusetelilainsäädännön avaamia mahdollisuuksia kunnille, asiakkaille ja palveluntuottajille.

5 vuotta sitten

Tapahtuma Kuntamarkkinat 2009

Suomen suurin kunta-alan tapahtuma, Kuntaliiton ja Kuntalehden järjestämät Kuntamarkkinat, kokoaa koko kuntakentän yhteen syyskuussa. Sitran osastolla keskustellaan mm. palveluiden kehittämisestä ja kuntalaisen valinnanvapaudesta.

5 vuotta sitten

2015 Sitra | käyttöehdot