1. Tulevaisuuden hallinto

  Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta.

 2. Voimaa yli rajojen

  Parempaa kokonaisuuksien hallintaa, poikkihallinnollisuutta, vaikuttavuutta.

 3. Yhteistä tahtoa ja toteutusvoimaa

  Edellytysten luomista julkishallinnon sektorirajat ylittävän yhteistyön ja päätöksenteon vahvistumiselle.

Ajankohtaista

  1. Governing the welfare state...

   Julkaisut 0

   Solutions for a complex world and uncertain future

   In an environment with ever-increasing interdependence, volatility and complexity, European welfare states face unprecedented problems on multiple...   → Lataa PDF

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Eeva Hellström, Mikko Kosonen
  2. Uudistuakseen Suomen tulisi...

   Blogit 6

   Ruotsin viime vuosikymmenten menestys on seurausta parantuneesta johtamisjärjestelmästä, kirjoittaa Mikko Kosonen.

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Mikko Kosonen

Strateginen ja ketterä hallinto ratkaisee viheliäisiä ongelmia ja toteuttaa rakenteellisia uudistuksia

Yhteiskunnan uudistaminen ei onnistu ilman keskushallinnon ja sen johtamisen uudistamista. Isot kysymykset, kuten ilmastonmuutoksen torjuminen, ennakoivan terveydenhoidon kehittäminen ja työelämän murros, vaativat kaikki yli hallituskausien ulottuvaa strategista, pitkäjänteistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä.

Keskushallintoamme ei ole rakennettu globaalia, moninapaista, keskinäisriippuvaista ja nopeasti muuttuvaa maailmaa varten. Rakenteelliset uudistukset eivät etene, koska yritämme vastata uuden maailman haasteisiin vanhan maailman työkalupakilla.

Suomen kaltaiselle pienelle ja vientivetoiselle maalle uudistuminen on suorastaan elinehto. Meidän on oltava suurempia maita strategisempia ja ketterämpiä pärjätäksemme yhä tiukemmassa globaalissa kilpailussa.

Sitra on tehnyt pitkäjänteistä selvitystyötä hyvinvointiyhteiskunnan hallinnon uudistamiseksi.

Governments for the Future - Building the Strategic and Agile State (2014) paneutuu länsimaisen yhteiskunnan hallinnon ongelmiin – ja osoittaa, että ne ovat ratkaistavissa. Julkaisun laatijoiden, Sitran yliasiamies Mikko Kososen ja strategisen johtamisen professorin Yves Dozin mukaan valtio voi olla strategisesti ketterä, mikäli se kykenee ratkaisemaan kolme asiaa:

 • päätöksenteon edellytyksenä tulee olla hyvä ja tietoon perustuva analyysi toimintaympäristöstä sekä näkemystä tulevaisuudesta.
 • valtionhallinnon tulee hyödyntää ja kohdentaa rajallisia resurssejaan tehokkaasti sekä joustavasti.
 • hallitukselta vaaditaan kollektiivista sitoutumista, jotta kokonaisuuden kannalta syntyy optimaalisia päätöksiä ja sitoumuksia.

Sitran hallitusohjelmapaperi Viisi ehdotusta Suomelle antaa niin ikään mallin strategisesta hallitusohjelmasta, jota tarvitaan suomalaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi, yritystoiminnan kehittämiseksi ja talouden sekä työpaikkojen määrän kääntämiseksi kasvu-uralle.

Governing the welfare state and beyond - Solutions for a complex world and uncertain future (2016) jatkaa Sitran aiempaa työtä julkishallinnon johtamisen ja valtionhallinnon kehittämisen parissa ja kertoo, miten voimme siirtyä reaktiivisesta hyvinvointivaltiomallista kohti proaktiivista hyvinvointiyhteiskuntaa. Niin ikään Sitran yliasiamies Mikko Kososen ja johtava asiantuntija Eeva Hellströmin yhdessä eurooppalaisen työryhmän kanssa tuottama tutkimuspaperi linjaa tähän viisi keinoa:

 1. strategisesti ketteriin hallintamalleihin liittyvän johtamisosaamisen kehittäminen
 2. ilmiöiden kokonaisvaltaiseen käsittelyyn perustuvien hallintamallien luominen.
 3. hyvinvointiyhteiskunnan demokraattisen pohjan vahvistaminen.
 4. valtion roolin uudistaminen hyvinvoinnin turvaamisessa.
 5. EU:n kehittäminen kohti legitiimiä sosiaalipolitiikkaa 

 

Johtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenä from Eeva Hellström

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä

Feed is empty


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot