1. Tulevaisuuden hallinto

  Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta.

 2. Voimaa yli rajojen

  Parempaa kokonaisuuksien hallintaa, poikkihallinnollisuutta, vaikuttavuutta.

 3. Yhteistä tahtoa ja toteutusvoimaa

  Edellytysten luomista julkishallinnon sektorirajat ylittävän yhteistyön ja päätöksenteon vahvistumiselle.

Ajankohtaista

  1. Eduskuntatalo

   Johtaminen muutoksen ajurina

   Blogit 2

   Suurten rakenteellisten muutosten suurin este on johtajuuden eli päätöksenteko- ja toimeenpanokyvyn puute.

   3 kuukautta sitten kirjoittajalta Mikko Kosonen
  2. nainen ja ilmapallo

   Terveisiä Säätytalolle:...

   Blogit 0

   Ajatus noin viiden strategisen tavoitteen hallitusohjelmasta on nyt kaikille tuttu. Miksei tätä ole keksitty aiemmin? Eikun hetkinen!

   3 kuukautta sitten kirjoittajalta Paula Laine

Strateginen ja ketterä hallinto ratkaisee viheliäisiä ongelmia ja toteuttaa rakenteellisia uudistuksia

Yhteiskunnan uudistaminen ei onnistu ilman keskushallinnon ja sen johtamisen uudistamista. Isot kysymykset, kuten ilmastonmuutoksen torjuminen, ennakoivan terveydenhoidon kehittäminen ja työelämän murros, vaativat kaikki yli hallituskausien ulottuvaa strategista, pitkäjänteistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Keskushallintoamme ei ole rakennettu globaalia, moninapaista, keskinäisriippuvaista ja nopeasti muuttuvaa maailmaa varten. Rakenteelliset uudistukset eivät etene, koska yritämme vastata uuden maailman haasteisiin vanhan maailman työkalupakilla.

Suomen kaltaiselle pienelle ja vientivetoiselle maalle uudistuminen on suorastaan elinehto. Meidän on oltava suurempia maita strategisempia ja ketterämpiä pärjätäksemme yhä tiukemmassa globaalissa kilpailussa. Sitran yliasiamies Mikko Kososen ja strategisen johtamisen professorin Yves Dozin julkaisun Governments for the Future - Building the Strategic and Agile State paneutuu länsimaisen yhteiskunnan hallinnon ongelmiin – ja osoittaa, että ne ovat ratkaistavissa. Kososen ja Dozin mukaan valtio voi olla strategisesti ketterä, mikäli se kykenee ratkaisemaan kolme asiaa:

1)   päätöksenteon edellytyksenä tulee olla hyvä ja tietoon perustuva analyysi toimintaympäristöstä sekä näkemystä tulevaisuudesta.

2)   valtionhallinnon tulee hyödyntää ja kohdentaa rajallisia resurssejaan tehokkaasti sekä joustavasti.

3)   hallitukselta vaaditaan kollektiivista sitoutumista, jotta kokonaisuuden kannalta syntyy optimaalisia päätöksiä ja sitoumuksia.

Suomen hallituksen kollektiivinen sitoutuminen keskeisiin tavoitteisiin edellyttää yhteistä agendaa ja kannusteita. Siksi hallitusohjelmaa onkin uudistettava niin, että siitä muodostuu myös hallituksen yhteinen strateginen agenda, jossa on korkeintaan viisi poikkiyhteiskunnallista prioriteettia. Strategisten tavoitteiden tulisi yltää yli hallituskausien (10–20 vuoden perspektiivi), sillä suurten rakenteellisten tai systeemisten muutosten tekeminen ei voi olla sidottu yhteen, pisimillään neljän vuoden hallituskauteen.

 Strategisten tavoitteiden laadinnassa on tärkeää hyödyntää tietopohjana muun muassa kansallisen ennakointiprosessin ja tulevaisuuskatsauksien antia. Hallitusohjelman strateginen agenda toimii pohjana hallituskauden politiikkatavoitteille, jotka olisi syytä rajata esimerkiksi kymmeneen tavoitteeseen, joita toteutetaan kärkihankkeiden avulla. Kullekin hallitusohjelman (hallinnonrajat ylittävälle) politiikkatavoitteelle tulisi nimittää vastuuministeri ja sen toimeenpanoa ohjaava ministerityöryhmä, jonka valmistelutyötä kansliapäällikkökokous tukee.

Itse hallitusohjelma välttäisi menemästä tavoitteiden toimenpidesuunnitelmaan vaan tämä toteutuisi hallituksen toimintasuunnitelmassa, joka integroi hallitusohjelman taloudelliset ja sisällölliset päämäärät, mukaan lukien julkisen talouden suunnitelman.

 Edellä mainituilla toimilla toteutuisi hallituksen strategiaprosessi, jota valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden kaikki resurssit sekä prosessit tukisivat. Tämä osaltaan tiivistäisi ministeriöiden yhteistyötä ja tehostaisi päätösten toimeenpanoa sekä uudistusten tekemistä. Pidemmällä aikavälillä tämä toimintatapa edesauttaisi siirtymistä yhtenäiseen valtioneuvostoon Ruotsin ja muun maailman mukaan.

 

 

 

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Facebook Uusi johtajuus

Huomisen sote-palvelut puhuttavat. Asiakaslähtöisyyttä, monikanavaisuutta, kustannustehokkuutta, tiedolla johtamista ja osaamisen johtamista, johdon yhteinen strategia. Johtaminen on olennainen osa palveluiden uudistamista. Listaa riittää, mutta porukalla voidaan pistää asiat kuntoon. Huomisen palveluita pohdittiin 17.9. Sitran työpajassa.

10 kuukautta sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Facebook Uusi johtajuus

Tietojohtamisen käsikirja valmistui. Sitra ja Eksote kehittivät sote-tietojohtamisen toimintamallia. Mallia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti sote-palveluiden johtamisessa. Sen käyttöönotto tuottaa nykyistä paremmin kohdennettuja palveluita kansalaisille kustannustehokkaasti. Malli lisää sote-hallinnon läpinäkyvyyttä ja sitä voidaan hyödyntää palveluiden rahoitus- ja ohjausjärjestelmässä.

10 kuukautta sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Facebook Uusi johtajuus

Kolme pointtia kuntatuottavuuden parantamiseksi: 1. työn tuottavuuden ja työelämän laadun kehittäminen voidaan yhdistää 2. tuloksena saadaan säästöjä ja parempaa palvelua kuntalaisille 3. johdon tuki mahdollistaa henkilöstölähtöisen kehittämiskulttuurin syntymisen. Lue, miten tällainen toteutettiin käytännössä.

12 kuukautta sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Facebook Uusi johtajuus

Viisi kuntaa kehitti ja kokeili henkilöstölähtöistä tuottavuuden kehittämistä. Lupa tehdä toisin -ajattelu ja koko henkilöstön yhteinen kehittäminen tuotti tuloksia ja Hollolassa jopa vältettiin lomautukset. LATU-toimintamalli on kaikkien kuntien vapaasti käytettävissä. Jatkossa toimintamalli on mukana Kunteko 2020 -hankkeessa, jossa yhteistyötä tekevät Kuntatyönantajat, JHL, JUKO, Kunta-alan Unioni ja Sitra.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Facebook Uusi johtajuus

Sitran uusijohtajuus.fi-blogisivuston aineisto on siirretty osaksi sitra.fi-sivustoa. Osoite uusijohtajuus.fi ohjautuu nyt suoraan uudelle sivulle. Blogaukset löytyvät sivun alalaidan Sisältövirtaa-osiosta.

1 vuosi sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Facebook Uusi johtajuus

Euroopan orastava kasvu ei tartu Suomeen tulevaisuudessakaan, jos muutoksia ei tehdä. Mm. Englanti ja Etelä-Korea käyttävät työkaluna päätöksenteossa pitkän tähtäimen visiota, jota myös Suomi voisi hyödyntää” – Mikko Kosonen YLE Radio 1:n Ykkösaamussa:

1 vuosi sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Facebook Uusi johtajuus

Uusi ProudAge Vol.4, ikääntyvän yhteiskunnan asialla, esittelee mm. ruotsalaisen 3-3 -työaikamallin, jonka avulla voidaan merkittävästi edistää työssä jaksamista sekä asiakaslähtöisyyden toteutumista sosiaali- ja terveysalalla. Lisäksi mielenkiintoista asiaa siitä, miten kunnallinen vanhustyön yksikkö on onnistunut lisäämään asiakas- ja työtyytyväisyyttään ja samanaikaisesti tekemään 500 000 euroa säästöä vuodessa. Linkistä voi lukea lehtemme digiversion.

2 vuotta sitten kirjoittajalta Proud Age

Facebook Uusi johtajuus

Pienistä kokeiluista voi syntyä isoja asioita, kun ruohonjuuritason ideat käyttöön julkisen sektorin uudistamisessa.

Uutinen

tekes.fi

2 vuotta sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Facebook Uusi johtajuus

Johda uutta oikein. Uuden toimintatavan kokeilu voi levätä yhdenkin aktiivin harteilla, mutta innovaatioon tarvitaan kaikki: työntekijät, esimies ja ylin johto.

TTT-Digi

tttdigi.fi

2 vuotta sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Facebook Uusi johtajuus

Naisten vähäisyydelle johtotehtävissä monia syitä Työ Terveys Turvallisuus, 21 hel 2012, 1/2012 s.18-20:- "Työterveyslaitos ja Turun kauppakorkeakoulu ovat Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa tarkastelleet osaamisen tasaveroista kehittämistä asiantuntijaorganisaatioissa. Tutkimuksessa haastateltiin AAC Globalissa, NCC Rakennuksessa ja Sitossa työskenteleviä henkilöstöpuolen ammattilaisia, esimiehiä sekä toimihenkilöitä. Tutkimuksessa havaittiin, että naisten vähäisyydelle johtotehtävissä on monia syitä. Projektitutkija Mari Kupiainen Turun kauppakorkeakoulusta pitää organisaatiokulttuurin merkitystä suurena. Se muuttuu aktiivisten toimenpiteiden avulla. NCC Rakennuksessa naisjohtajia on verrattain niukasti. Rakennuspuoli ei henkilöstöjohtajan Kristiina Keron mukaan ole teknistä alaa opiskeleville naisille houkutteleva. Yrityksessä on pohdittu naisten nostamista erilaisilla tukikeinoilla johtotehtäviin. Asia on kuitenkin yhä suunnitteluasteella. Siton henkilökunnasta naisia on runsaat 40 %. Ylimmässä johdossa on miesvalta, mutta jo melkein puolet osastopäälliköistä on naisia. Henkilöstöpäällikkö Tellervo Aaltonen toteaa mentorointikokemusten olleen erittäin hyviä. AAC Globalissa ei nähdä ongelmia sukupuolten tasa-arvon toteutumisessa. Yrityksen toimialalla on perinteisesti ollut naisia miehiä enemmän. Johtava konsultti Ismo Laukkanen toteaakin, että henkilöstön osaamisen kehittäminen on AAC Globalille sukupuolten tasa-arvoa isompi kysymys." © Esmerk

3 vuotta sitten kirjoittajalta Pia Mero


Aiheita

2015 Sitra | käyttöehdot