1. Tulevaisuuden hallinto

  Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta.

 2. Voimaa yli rajojen

  Parempaa kokonaisuuksien hallintaa, poikkihallinnollisuutta, vaikuttavuutta.

 3. Yhteistä tahtoa ja toteutusvoimaa

  Edellytysten luomista julkishallinnon sektorirajat ylittävän yhteistyön ja päätöksenteon vahvistumiselle.

Ajankohtaista

  1. Eduskuntatalo

   Johtaminen muutoksen ajurina

   Blogit 2

   Suurten rakenteellisten muutosten suurin este on johtajuuden eli päätöksenteko- ja toimeenpanokyvyn puute.

   7 kuukautta sitten kirjoittajalta Mikko Kosonen
  2. nainen ja ilmapallo

   Terveisiä Säätytalolle:...

   Blogit 0

   Ajatus noin viiden strategisen tavoitteen hallitusohjelmasta on nyt kaikille tuttu. Miksei tätä ole keksitty aiemmin? Eikun hetkinen!

   7 kuukautta sitten kirjoittajalta Paula Laine

Strateginen ja ketterä hallinto ratkaisee viheliäisiä ongelmia ja toteuttaa rakenteellisia uudistuksia

Yhteiskunnan uudistaminen ei onnistu ilman keskushallinnon ja sen johtamisen uudistamista. Isot kysymykset, kuten ilmastonmuutoksen torjuminen, ennakoivan terveydenhoidon kehittäminen ja työelämän murros, vaativat kaikki yli hallituskausien ulottuvaa strategista, pitkäjänteistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Keskushallintoamme ei ole rakennettu globaalia, moninapaista, keskinäisriippuvaista ja nopeasti muuttuvaa maailmaa varten. Rakenteelliset uudistukset eivät etene, koska yritämme vastata uuden maailman haasteisiin vanhan maailman työkalupakilla.

Suomen kaltaiselle pienelle ja vientivetoiselle maalle uudistuminen on suorastaan elinehto. Meidän on oltava suurempia maita strategisempia ja ketterämpiä pärjätäksemme yhä tiukemmassa globaalissa kilpailussa. Sitran yliasiamies Mikko Kososen ja strategisen johtamisen professorin Yves Dozin julkaisun Governments for the Future - Building the Strategic and Agile State paneutuu länsimaisen yhteiskunnan hallinnon ongelmiin – ja osoittaa, että ne ovat ratkaistavissa. Kososen ja Dozin mukaan valtio voi olla strategisesti ketterä, mikäli se kykenee ratkaisemaan kolme asiaa:

1)   päätöksenteon edellytyksenä tulee olla hyvä ja tietoon perustuva analyysi toimintaympäristöstä sekä näkemystä tulevaisuudesta.

2)   valtionhallinnon tulee hyödyntää ja kohdentaa rajallisia resurssejaan tehokkaasti sekä joustavasti.

3)   hallitukselta vaaditaan kollektiivista sitoutumista, jotta kokonaisuuden kannalta syntyy optimaalisia päätöksiä ja sitoumuksia.

Suomen hallituksen kollektiivinen sitoutuminen keskeisiin tavoitteisiin edellyttää yhteistä agendaa ja kannusteita. Siksi hallitusohjelmaa onkin uudistettava niin, että siitä muodostuu myös hallituksen yhteinen strateginen agenda, jossa on korkeintaan viisi poikkiyhteiskunnallista prioriteettia. Strategisten tavoitteiden tulisi yltää yli hallituskausien (10–20 vuoden perspektiivi), sillä suurten rakenteellisten tai systeemisten muutosten tekeminen ei voi olla sidottu yhteen, pisimillään neljän vuoden hallituskauteen.

 Strategisten tavoitteiden laadinnassa on tärkeää hyödyntää tietopohjana muun muassa kansallisen ennakointiprosessin ja tulevaisuuskatsauksien antia. Hallitusohjelman strateginen agenda toimii pohjana hallituskauden politiikkatavoitteille, jotka olisi syytä rajata esimerkiksi kymmeneen tavoitteeseen, joita toteutetaan kärkihankkeiden avulla. Kullekin hallitusohjelman (hallinnonrajat ylittävälle) politiikkatavoitteelle tulisi nimittää vastuuministeri ja sen toimeenpanoa ohjaava ministerityöryhmä, jonka valmistelutyötä kansliapäällikkökokous tukee.

Itse hallitusohjelma välttäisi menemästä tavoitteiden toimenpidesuunnitelmaan vaan tämä toteutuisi hallituksen toimintasuunnitelmassa, joka integroi hallitusohjelman taloudelliset ja sisällölliset päämäärät, mukaan lukien julkisen talouden suunnitelman.

 Edellä mainituilla toimilla toteutuisi hallituksen strategiaprosessi, jota valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden kaikki resurssit sekä prosessit tukisivat. Tämä osaltaan tiivistäisi ministeriöiden yhteistyötä ja tehostaisi päätösten toimeenpanoa sekä uudistusten tekemistä. Pidemmällä aikavälillä tämä toimintatapa edesauttaisi siirtymistä yhtenäiseen valtioneuvostoon Ruotsin ja muun maailman mukaan.

 

 

 

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Facebook Uusi johtajuus

Johda uutta oikein. Uuden toimintatavan kokeilu voi levätä yhdenkin aktiivin harteilla, mutta innovaatioon tarvitaan kaikki: työntekijät, esimies ja ylin johto.

TTT-Digi

tttdigi.fi

2 vuotta sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus


Aiheita

2015 Sitra | käyttöehdot