1. Työelämän laatu

  Työelämän laadulla tuottavuutta (LATU) -hanke kehittää kuntien työelämää ja tuottavuutta kaikkien henkilöstöryhmien yhteistyöllä. Työelämä ja johtaminen paranevat, työn tuottavuus lisääntyy ja henkilöstökuluihin saadaan säästöjä.

 2. LATU-hankkeen logo

  LATU antaa luvan tehdä toisin!

  Mahdollistava johtajuus antaa kaikille henkilöstöryhmille tilaa olla luova omassa työssään ja työyhteisössään.

Ajankohtaista

  1. Henkilöstöläht...

   Blogit 0

   Sitran jo päättyneessä Julkishallinnon johtamisohjelmassa keskityttiin erilaisiin kuntien ja valtionhallinnon uudistushankkeisiin. Keskeisenä...

   3 viikkoa sitten kirjoittajalta Juha Kostiainen
  2. Yleisöleikki

   Henkilöstöläht...

   Uutiset 0

   Henkilöstölähtöistä tuottavuuden kehittämismallia on kehitetty ja kokeiltu viidessä kunnassa kahden vuoden ajan. Tulokset yllättivät:...

   Yksi kuukausi sitten
  3. Lupa tehdä toisin

   Julkaisut 0

   Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen

   Lupa tehdä toisin – Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen on erityisesti kuntien johdolle, esimiehille ja kehittäjille...   → Lataa PDF

   Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Sirkka Auvinen, Vesa Auvinen, Miira Heiniö, Sisko Kärki, Seppo Lyyra, Kari Mattila, Leena Nousiainen, Mervi Porevuo, Heli Vähätiitto
  4. Tuottavuutta laatua...

   Julkaisut 0

   LATU-hankkeen arviointi

   Tuottavuuden kehittäminen on mitä ajankohtaisin aihe kunnissa. Suurena työllistäjänä kuntasektorilla on merkittävä rooli työelämän...   → Lataa PDF

   Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Jussi Kleemola

Kuntatuottavuus syntyy yhteistyöllä ja alhaalta ylöspäin

Kuntien tuottavuuden parantaminen on välttämätöntä, jotta kunnat selviytyvät tulevaisuuden rahoitushaasteistaan. Avainasemassa ovat kuntien sisäiset uudistajat, jotka valmennetaan tuottavuuden kehittäjiksi kunnan oman henkilöstön keskuudesta. He voivat olla niin kunnan työntekijöitä, luottamusmiehiä kuin esimiehiäkin.

- Tuottavuuden kehittäminen tapahtuu tehokkaimmin, kun kehittämistyössä ovat mukana kaikki kunnan henkilöstöryhmät. Tuottavuus paranee silloin alhaalta ylöspäin. Työelämää kehittävät innovaatiot syntyvät suoraan asiakasrajapinnassa ja parhaassa tapauksessa ne palvelevat kuntalaista suoraan. Johtamisen on oltava mahdollisuuksia tarjoavaa ja valmentavaa, jolloin jokainen henkilöstön edustaja tietää olevansa oman työnsä ja sen kehittämisen paras asiantuntija. Luottamuksen avulla tuottavuus kasvaa pienistä yhteisistä oivalluksista isoiksi teoiksi, toteaa Sitran johtava asiantuntija Mervi Porevuo.

LATU antaa luvan tehdä toisin

Sitran rahoittaman Työelämän laadulla tuottavuutta (LATU) -hankkeen avulla parannettiin kuntien työelämän laatua, vaikuttavuutta ja kuntatuottavuutta. Vuoden 2013 lopussa päättyneessä LATU-hankkeessa kuntiin luotiin henkilöstölähtöinen jatkuvan uudistumisen kehittämismalli ja toimintakulttuuri.

- LATU antoi luvan tehdä asioita toisin. Ei toistettu vanhaa vaan toimittiin uudella tavalla, jatkaa Porevuo.

LATU-hankkeessa olivat mukana Lieksan, Hollolan, Punkalaitumen, Maskun ja Siikajoen kuntien koko henkilöstö. LATU-hankkeen palveluntuottajina toimivat Dazzle Oy ja Rondo Training Oy.

Sisäiset uudistajat kehittivät kuntien tuottavuutta pitkäjänteisesti

LATU-hankkeessa kehitettävän toimintamallin keskeisin oivallus on kunnan henkilöstön oman innovatiivisuuden, ideoiden ja uusien ajatusten hyödyntäminen. Jokaisessa kunnan työntekijässä asuu sisäinen uudistaja, joka pitää vain saada esille. Tuottavassa työyhteisössä on myös työhyvinvointi kunnossa. Siksi työviihtyvyyteen ja työssä jaksamiseen on syytä panostaa erityisen paljon.

- LATU-hankkeen starttipajassa oli mukana kunnan koko henkilöstö. Sen avulla kaikille tuli omakohtainen kokemus hankkeen toimintatavoista. Uusia ideoita kerätään yhdessä ja samalla kaikki pääsevät osallistumaan sekä saavat halutessaan äänensä kuuluviin. Koulutamme 5-10 % kunnan henkilöstöstä sisäisiksi uudistajiksi, jotka kehittävät kunnan tuottavuutta aluksi oman tiiminsä näkökulmasta. Myöhemmin kehittämisen näkökulmaksi laajentuu kunnan hallinnonalat ylittävä yhteistyö, kertoo LATU-hankkeen projektipäällikkö Leena Nousiainen Rondo Training Oy:stä.

Tuottavuuden jatkuva kehittäminen muuttuu hankkeen avulla osaksi kuntien normaalia arkea ja valmennuksen ansiosta kehittäminen jatkuu kunnissa myös LATU-hankkeen päättymisen jälkeen. Toimintamallin yhteydessä kehitettävät mittarit kertovat kuntapäättäjille ja kuntalaisille, kuinka hyvin tuottavuuden kehittäminen edistyy.

Monta näkökulmaa - yksi yhteinen tuottavuustavoite

Kuntien tuottavuuden kehittäminen on kaikkien etu.

- Uusilla näkökulmilla, toimintatavoilla ja kokeiluilla haetaan sellaisia win-win-win ratkaisuja jotka tuovat uutta lisäarvoa yksilöille, yhteisöille sekä yhteiskunnalle ja ympäristölle, kertoo LATU-hankkeen Maskun kuntavastaava ja Dazzle Oy:n toimitusjohtaja Heli Vähätiitto. 

LATU-hankkeessa kunnan tuottavuutta ja tuloksellisuutta katsotaan useista eri näkökulmista:

Kuntalainen: Tuottavuus pitää palveluiden määrän ja laadun kunnossa

Kuntalaiselle tärkeintä on sekä palveluiden että palvelukokemuksen jatkuva paraneminen. Samalla on muistettava kustannustehokkuus, jonka avulla voidaan varmistaa kuntapalveluiden toimivuus. Veronmaksajan on saatava rahoilleen vastinetta.

- Kansalais- ja kuntalaisnäkökulma ovat tässä asiassa keskeisiä. Tuottavuuden kehittämisen avulla palvelujen taso kyetään säilyttämään ja myös niiden laatu saadaan säilymään korkeana, sanoo Sitran Mervi Porevuo. 

Työntekijä: Ajan puute pienemmäksi

LATU-hankkeen avulla kunnan työntekijät saavat äänensä kuuluviin ja pääsevät vaikuttamaan oman työyhteisönsä asioihin. Loputtoman puheen ja suunnittelun sijaan hankkeessa käydään käsiksi konkreettisiin asioihin. Työntekijät pääsevät myös kehittämään ammattitaitoaan jatkuvasti.

- LATU-hanke on selkeyttänyt oman työni ja oman yksikköni tavoitteita. Tiedostan nyt molemmat aikaisempaa paremmin. Minun työssäni ajan puute on jatkuva haaste ja toivon, että tämä hanke toisi siihen parannusta. Henkilöstöryhmien välinen yhteistyö näkyy meillä Lieksassa muun muassa erityisten esimiestuntien käyttöönottona, kertoo perheneuvolan kanslisti Maisa Kinnunen Lieksasta.

Esimies: Kehittämisideat puheista käytännöiksi

Tuottavuuden kehittämisen avulla kuntien esimiehet pystyvät hyödyntämään henkilöstön osaamisen entistä paremmin. Johtamista helpottaa, kun henkilöstö toimii aloitteellisemmin ja ottaa enemmän vastuuta yhteisestä kehittämisestä.

 -  LATU-hankkeen starttipajojen kautta on kummunnut esille konkreettisia asioita, joiden avulla työelämän laatuun on saatu nostetta. Kehittämisideoita, joihin työntekijät voivat suoraan itse vaikuttaa, alkoi heti syntymään. Esimiehenä tulen aktiivisesti edesauttamaan kehittämisideoiden jatkojalostamista toimenpiteiksi ja myös huomioimaan onnistumisen paremmin. Haastavinta esimiehelle on henkilöstön motivaation säilyttäminen ja työelämän laadun turvaaminen. Näihin molempiin olemme saaneet uutta voimaa LATU-hankkeesta jo tässä vaiheessa, ja henkilöstö on kehittämisideoiden innostamana suunnannut katseensa tulevaisuuteen, toteaa teknisen toimialan ja kiinteistöpalvelujen esimies Ulla Raita Hollolasta.

Sisäinen uudistaja: Kauempaa katsominen avaa näkökulmia kehittämiseen

Sisäinen uudistaja pääsee katsomaan kunnan asioita laajemmin kuin vain omasta työpisteestään käsin. Hän pääsee myös oppimaan uusia kunnan toiminnan kehittämisen taitoja, joista avautuu sisäiselle uudistajalle myös uusia uramahdollisuuksia. 

- Kehittämisideoita on saatu LATU-hankkeen avulla eri toimialoilta yllättävän runsaasti. Ja ne kaikki ovat olleet kehittämiskelpoisia ideoita. Osa ehdotuksista on jo viety käytännön tasolle ja otettu käyttöön, kertoo palkkasihteeri Hanna-Maija Ojainmaa Punkalaitumelta.

 - Sisäisen uudistajan rooli antaa minulle näköalapaikan kuntamme eri toimialoille ja niissä tehtävälle työlle. Ja joskus kaukaa näkee paremmin kuin läheltä. Hienoja ideoita on mahdollisuus saada myös toisilta uudistajilta. Se on hyvä, sillä itse urautuu omiin työtehtäviinsä helposti eikä näe vaihtoehtoja tekemiselle, toteaa Ojainmaa.

 - Sisäisten uudistajien ja esimiesten välisessä yhteistyössä on vielä ollut toivomisen varaa, mutta yhteispalaverit edesauttavat sitä varmasti. Olisin myös odottanut henkilöstöltä hieman suurempaa kiinnostusta hanketta kohtaan. Nyt olisi kaikilla mahdollisuus vaikuttaa ja tulla myös kuulluksi, jatkaa Ojainmaa.

Ylin johto: Kuntatuottavuus kuntoon ja prosessit hallintaan

Kuntien johtajille ja luottamuselimille on tärkeätä varmistaa  kuntatuottavuus. LATU-hankkeen avulla lisätään oman kunnan vetovoimaisuutta asuinpaikkana sekä parannetaan kunnan työnantajakuvaa.

- Hankkeen avulla parannamme prosessien hallintaa, henkilöstömitoitusta, keskitymme olennaisiin asioihin sekä lisäämme töiden sujumista. Yleinen hallinnon sujuminen ja erityisesti taloussuunnittelun ja -seurannan sujuminen paranevat. Tekeillä on myös pitkän aikavälin henkilöstön tavoiteorganisaatio, jossa voimme hyödyntää LATU-tuloksia. Lisäksi olennaista on jokaisen kunnan työntekijän oman työn kehittäminen. Uudistumiseen tarvitaan kaikkia, niin työntekijöitä, esimiehiä kuin ylintä johtoa, muistuttaa Siikajoen kunnanjohtaja Kaisu Tuomi.

Sivun päätoimittaja: Vesa Auvinen, Dazzle Oy, vesa.auvinen(at)dazzle.fi

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Blogit Henkilöstölähtöisellä kuntakehittämisellä tuottavuustuloksiin

Sitran jo päättyneessä Julkishallinnon johtamisohjelmassa keskityttiin erilaisiin kuntien ja valtionhallinnon uudistushankkeisiin. Keskeisenä ajatuksena oli uudistaa nimenomaan johtamista ja toimintaa, ei niinkään rakenteita. Johtaminenkin ymmärrettiin ohjelmassa laajasti sosiaaliseksi prosessiksi, ei vain johtajan osaamisena tai ominaisuuksina. Minulla oli suuri ilo toimia mainitun...

3 viikkoa sitten kirjoittajalta Juha Kostiainen

Julkaisut Tuottavuutta laatua parantamalla?

Tuottavuuden kehittäminen on mitä ajankohtaisin aihe kunnissa. Suurena työllistäjänä kuntasektorilla on merkittävä rooli työelämän laadun kehittämisessä. Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeessa (LATU)haluttiin selvittää, voisiko kuntatuottavuuden parantamisen vaatimukseen vastata työelämän laatua kehittämällä ja sillä tavoin, että työntekijät olisivat...

Jussi Kleemola

Julkaisut Lupa tehdä toisin

Lupa tehdä toisin – Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen on erityisesti kuntien johdolle, esimiehille ja kehittäjille tarkoitettu tarina Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeen (LATU) opeista ja aikaansaannoksista. Hankkeessa haluttiin parantaa kuntien toimintaedellytyksiä henkilöstölähtöisen tuottavuuden kehittämisen keinoin.

Sirkka Auvinen, Vesa Auvinen, Miira Heiniö, Sisko Kärki, Seppo Lyyra, Kari Mattila, Leena Nousiainen, Mervi Porevuo, Heli Vähätiitto

Facebook Uusi johtajuus

Viisi kuntaa kehitti ja kokeili henkilöstölähtöistä tuottavuuden kehittämistä. Lupa tehdä toisin -ajattelu ja koko henkilöstön yhteinen kehittäminen tuotti tuloksia ja Hollolassa jopa vältettiin lomautukset. LATU-toimintamalli on kaikkien kuntien vapaasti käytettävissä. Jatkossa toimintamalli on mukana Kunteko 2020 -hankkeessa, jossa yhteistyötä tekevät Kuntatyönantajat, JHL, JUKO, Kunta-alan Unioni ja Sitra.

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Uutiset Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen tuo mittavat hyödyt kunnille

Henkilöstölähtöistä tuottavuuden kehittämismallia on kehitetty ja kokeiltu viidessä kunnassa kahden vuoden ajan. Tulokset yllättivät: tuottavuushyödyt olivat 2,7 miljoonaa euroa eli liki 1 000 euroa vuodessa työntekijää kohti. Tuottavuushyötyjen lisäksi saatiin lyhyessä ajassa aikaan myös uudenlaista toimintatapaa edistävä kulttuurinmuutos, joka luo aiempaa parempaa laatua...

Yksi kuukausi sitten

Julkaisut Tuottavuutta laatua parantamalla?

Tuottavuuden kehittäminen on mitä ajankohtaisin aihe kunnissa. Suurena työllistäjänä kuntasektorilla on merkittävä rooli työelämän laadun kehittämisessä. Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeessa (LATU)haluttiin selvittää, voisiko kuntatuottavuuden parantamisen vaatimukseen vastata työelämän laatua kehittämällä ja sillä tavoin, että työntekijät olisivat...

Jussi Kleemola

Tapahtumat Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen tuo mittavat hyödyt kunnille

Henkilöstölähtöistä tuottavuuden kehittämismallia on kehitetty ja kokeiltu viidessä kunnassa kahden vuoden ajan. Tulokset yllättivät: tuottavuushyödyt olivat 2,7 miljoonaa euroa eli liki 1 000 euroa vuodessa työntekijää kohti. Tuottavuushyötyjen lisäksi saatiin lyhyessä ajassa aikaan myös uudenlaista toimintatapaa edistävä kulttuurinmuutos, joka luo aiempaa parempaa laatua...

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Facebook Uusi johtajuus

Sitran uusijohtajuus.fi-blogisivuston aineisto on siirretty osaksi sitra.fi-sivustoa. Osoite uusijohtajuus.fi ohjautuu nyt suoraan uudelle sivulle. Blogaukset löytyvät sivun alalaidan Sisältövirtaa-osiosta.

5 kuukautta sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Blogit Vanhuspalvelujen uusi toimintakulttuuri

Hollolassa sijaitsevan peruspalvelukeskus Oivan koti- ja asumispalveluissa sekä fysioterapiassa toteutettiin työelämälähtöinen kehittämishanke. Hanke oli osa kahden oivalaisen Henna Leikkaan ja Marjo Gustafssonin YAMK-opintoja. Kehittämishankkeen tarkoituksena oli kehittää koti- ja asumispalveluyksiköiden toimintakykyä tukevaa toimintakulttuuria, jonka avulla tuetaan asiakkaiden...

11 kuukautta sitten

Facebook Uusi johtajuus

Euroopan orastava kasvu ei tartu Suomeen tulevaisuudessakaan, jos muutoksia ei tehdä. Mm. Englanti ja Etelä-Korea käyttävät työkaluna päätöksenteossa pitkän tähtäimen visiota, jota myös Suomi voisi hyödyntää” – Mikko Kosonen YLE Radio 1:n Ykkösaamussa:

11 kuukautta sitten kirjoittajalta Uusi johtajuus

Blogit Maskun muutos tapahtuu arjessa!

Työyhteisöt ovat sitoutuneita LATU-hankkeeseen, ja tavoitteita kohti edetään suunnitellusti.

12 kuukautta sitten kirjoittajalta Aino Saarinen

Blogit Lieksan LATU-ideamarkkinat 3.6.2013

Lieksan kaupungin henkilöstöllä oli mahdollisuus tutustua eri työyhteisöjen LATU-hankkeen puitteissa tuottamiin kehitysideoihin 3.6.2013 LATU-ideamarkkinoilla, jotka järjestettiin kulttuurikeskuksella. Ideamarkkinoiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistui kolmisenkymmentä sisäistä uudistajaa, jotka olivat kehittäneet luovia tapoja esitellä parhaimpia kehitysideoitaan (1-2...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Sirkka Auvinen

Uutiset Koukkuniemen Havula sai Tampereen kehittäjäpalkinnon

Havulan asukaslähtöinen toimintamalli sai suurimman palkinnon Tampereen kaupungin Kehittäjäpalkintokisassa. Havulan osasto 5 on suunnitelmallisesti kehittänyt dementiahoitoon suuntautuneen vanhainkotiosaston muutosta muistisairaiden asukkaiden ryhmäkotimuotoiseksi kodiksi. Havulan asiakaslähtöisestä toimintamallista palkittiin Arja-Liisa Heikkilä , Anne Kortteinen , Leena Mattila , ...

1 vuosi sitten


Aiheita

2011 Sitra | käyttöehdot