1. Työelämän laatu

  Työelämän laadulla tuottavuutta (LATU) -hanke kehittää kuntien työelämää ja tuottavuutta kaikkien henkilöstöryhmien yhteistyöllä. Työelämä ja johtaminen paranevat, työn tuottavuus lisääntyy ja henkilöstökuluihin saadaan säästöjä.

 2. LATU-hankkeen logo

  LATU antaa luvan tehdä toisin!

  Mahdollistava johtajuus antaa kaikille henkilöstöryhmille tilaa olla luova omassa työssään ja työyhteisössään.

Ajankohtaista

  1. Hoitaja ja potilas työpöydän ääressä

   Kuntatuottavuuden kanssa...

   Blogit 0

   Henkilöstölähtöisellä työelämän laadun kehittämisellä voidaan yhdistää työn tuottavuuden parantaminen ja työelämän laadun nostaminen.

   1 vuosi sitten
  2. Henkilöstöläht...

   Blogit 0

   Sitran jo päättyneessä Julkishallinnon johtamisohjelmassa keskityttiin erilaisiin kuntien ja valtionhallinnon uudistushankkeisiin. Keskeisenä...

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Juha Kostiainen
  3. Lupa tehdä toisin

   Julkaisut 0

   Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen

   Lupa tehdä toisin – Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen on erityisesti kuntien johdolle, esimiehille ja kehittäjille...   → Lataa PDF

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Sirkka Auvinen, Vesa Auvinen, Miira Heiniö, Sisko Kärki, Seppo Lyyra, Kari Mattila, Leena Nousiainen, Mervi Porevuo, Heli Vähätiitto
  4. Tuottavuutta laatua...

   Julkaisut 0

   LATU-hankkeen arviointi

   Tuottavuuden kehittäminen on mitä ajankohtaisin aihe kunnissa. Suurena työllistäjänä kuntasektorilla on merkittävä rooli työelämän...   → Lataa PDF

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Jussi Kleemola

Kuntatuottavuus syntyy yhteistyöllä ja alhaalta ylöspäin

Kuntien tuottavuuden parantaminen on välttämätöntä, jotta kunnat selviytyvät tulevaisuuden rahoitushaasteistaan. Avainasemassa ovat kuntien sisäiset uudistajat, jotka valmennetaan tuottavuuden kehittäjiksi kunnan oman henkilöstön keskuudesta. He voivat olla niin kunnan työntekijöitä, luottamusmiehiä kuin esimiehiäkin.

- Tuottavuuden kehittäminen tapahtuu tehokkaimmin, kun kehittämistyössä ovat mukana kaikki kunnan henkilöstöryhmät. Tuottavuus paranee silloin alhaalta ylöspäin. Työelämää kehittävät innovaatiot syntyvät suoraan asiakasrajapinnassa ja parhaassa tapauksessa ne palvelevat kuntalaista suoraan. Johtamisen on oltava mahdollisuuksia tarjoavaa ja valmentavaa, jolloin jokainen henkilöstön edustaja tietää olevansa oman työnsä ja sen kehittämisen paras asiantuntija. Luottamuksen avulla tuottavuus kasvaa pienistä yhteisistä oivalluksista isoiksi teoiksi, toteaa Sitran johtava asiantuntija Mervi Porevuo.

LATU antaa luvan tehdä toisin

Sitran rahoittaman Työelämän laadulla tuottavuutta (LATU) -hankkeen avulla parannettiin kuntien työelämän laatua, vaikuttavuutta ja kuntatuottavuutta. Vuoden 2013 lopussa päättyneessä LATU-hankkeessa kuntiin luotiin henkilöstölähtöinen jatkuvan uudistumisen kehittämismalli ja toimintakulttuuri.

- LATU antoi luvan tehdä asioita toisin. Ei toistettu vanhaa vaan toimittiin uudella tavalla, jatkaa Porevuo.

LATU-hankkeessa olivat mukana Lieksan, Hollolan, Punkalaitumen, Maskun ja Siikajoen kuntien koko henkilöstö. LATU-hankkeen palveluntuottajina toimivat Dazzle Oy ja Rondo Training Oy.

Hankkeessa syntynyt kehittämismalli ja sen arviointityökalut auttavat arvioimaan tuottavuushyötyjä, palvelukykyä ja asiakasvaikuttavuutta. Nämä työkalut ovat kaikkien kuntien käytettävissä jatkossa. Kuntatyönantajat ovat sitoutuneet hankkeessa tehtyjen työkalujen ja menetelmien kehittämiseen ja levittämiseen kuntiin. Yhteistyössä ovat mukana Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö, Kunta-alan Unioni ja Sitra.

Kun kehittämisen kytkös strategiaan ja päätöksentekojärjestelmään on vahva, ovat tulokset henkilöstön ja talouden kannalta hyviä ja pysyviä. Hankkeen arviointi osoittaa, että suuri merkitys onnistumisen kannalta oli myös kokonaisvaltaisuus – toimintaa kehitettiin koko kunnan tasolla, ei esimerkiksi yksittäisellä toimialalla.

Sisäiset uudistajat kehittivät kuntien tuottavuutta pitkäjänteisesti

LATU-hankkeessa kehitettävän toimintamallin keskeisin oivallus on kunnan henkilöstön oman innovatiivisuuden, ideoiden ja uusien ajatusten hyödyntäminen. Jokaisessa kunnan työntekijässä asuu sisäinen uudistaja, joka pitää vain saada esille. Tuottavassa työyhteisössä on myös työhyvinvointi kunnossa. Siksi työviihtyvyyteen ja työssä jaksamiseen on syytä panostaa erityisen paljon.

- LATU-hankkeen starttipajoissa oli mukana kunnan koko henkilöstö. Niiden avulla kaikille tuli omakohtainen kokemus hankkeen toimintatavoista. Uusia ideoita kerättiin yhdessä ja samalla kaikki pääsivät osallistumaan sekä saivat halutessaan äänensä kuuluviin. Valmensimme 5-10 % kunnan henkilöstöstä sisäisiksi uudistajiksi, jotka kehittävät kunnan tuottavuutta aluksi oman tiiminsä näkökulmasta. Myöhemmin kehittäminen laajeni kunnan hallinnonalat ylittävään yhteistyöhön, kertoo LATU-hankkeen projektipäällikkö Leena Nousiainen Rondo Training Oy:stä.

Tuottavuuden jatkuva kehittäminen muuttui hankkeen avulla osaksi kuntien normaalia arkea ja valmennuksen ansiosta kehittäminen on jatkunut kunnissa myös LATU-hankkeen päättymisen jälkeen. Toimintamallin pilotoinnin yhteydessä kehitetyt mittarit kertovat kuntapäättäjille ja kuntalaisille, kuinka hyvin tuottavuuden kehittäminen edistyy.

Monta näkökulmaa - yksi yhteinen tuottavuustavoite

Kuntien tuottavuuden kehittäminen on kaikkien etu.

- Uusilla näkökulmilla, toimintatavoilla ja kokeiluilla haetaan sellaisia win-win-win ratkaisuja jotka tuovat uutta lisäarvoa yksilöille, yhteisöille sekä yhteiskunnalle ja ympäristölle, kertoo LATU-hankkeen Maskun kuntavastaava ja Dazzle Oy:n toimitusjohtaja Heli Vähätiitto. 

LATU-hankkeessa kunnan tuottavuutta ja tuloksellisuutta katsotiin useista eri näkökulmista:

Kuntalainen: Tuottavuus pitää palveluiden määrän ja laadun kunnossa

Kuntalaiselle tärkeintä on sekä palveluiden että palvelukokemuksen jatkuva paraneminen. Samalla on muistettava kustannustehokkuus, jonka avulla voidaan varmistaa kuntapalveluiden toimivuus. Veronmaksajan on saatava rahoilleen vastinetta.

- Kansalais- ja kuntalaisnäkökulma ovat tässä asiassa keskeisiä. Tuottavuuden kehittämisen avulla palvelujen taso kyetään säilyttämään ja myös niiden laatu saadaan säilymään korkeana, sanoo Sitran Mervi Porevuo. 

Työntekijä: Ajan puute pienemmäksi

LATU-hankkeen avulla kunnan työntekijät saivat äänensä kuuluviin ja pääsivät vaikuttamaan oman työyhteisönsä asioihin. Loputtoman puheen ja suunnittelun sijaan hankkeessa käytiin käsiksi konkreettisiin asioihin.

- LATU-hanke on selkeyttänyt oman työni ja oman yksikköni tavoitteita. Tiedostan nyt molemmat aikaisempaa paremmin. Minun työssäni ajan puute on jatkuva haaste ja toivon, että tämä hanke toisi siihen parannusta. Henkilöstöryhmien välinen yhteistyö näkyy meillä Lieksassa muun muassa erityisten esimiestuntien käyttöönottona, kertoo perheneuvolan kanslisti Maisa Kinnunen Lieksasta.

Esimies: Kehittämisideat puheista käytännöiksi

Tuottavuuden kehittämisen avulla kuntien esimiehet pystyvät hyödyntämään henkilöstön osaamisen entistä paremmin. Johtamista helpottaa, kun henkilöstö toimii aloitteellisemmin ja ottaa enemmän vastuuta yhteisestä kehittämisestä.

 -  LATU-hankkeen starttipajojen kautta kumpusi esille konkreettisia asioita, joiden avulla työelämän laatuun on saatu nostetta. Kehittämisideoita, joihin työntekijät voivat suoraan itse vaikuttaa, alkoi heti syntymään. Esimiehenä tulen aktiivisesti edesauttamaan kehittämisideoiden jatkojalostamista toimenpiteiksi ja myös huomioimaan onnistumisen paremmin. Haastavinta esimiehelle on henkilöstön motivaation säilyttäminen ja työelämän laadun turvaaminen. Näihin molempiin olemme saaneet uutta voimaa LATU-hankkeesta jo tässä vaiheessa, ja henkilöstö on kehittämisideoiden innostamana suunnannut katseensa tulevaisuuteen, toteaa teknisen toimialan ja kiinteistöpalvelujen esimies Ulla Raita Hollolasta.

Sisäinen uudistaja: Kauempaa katsominen avaa näkökulmia kehittämiseen

Sisäinen uudistaja pääsee katsomaan kunnan asioita laajemmin kuin vain omasta työpisteestään käsin. Hän pääsee myös oppimaan uusia kunnan toiminnan kehittämisen taitoja, joista avautuu sisäiselle uudistajalle myös uusia uramahdollisuuksia. 

- Kehittämisideoita on saatu LATU-hankkeen avulla eri toimialoilta yllättävän runsaasti. Ja ne kaikki ovat olleet kehittämiskelpoisia ideoita. Osa ehdotuksista on jo viety käytännön tasolle ja otettu käyttöön, kertoo palkkasihteeri Hanna-Maija Ojainmaa Punkalaitumelta.

 - Sisäisen uudistajan rooli antaa minulle näköalapaikan kuntamme eri toimialoille ja niissä tehtävälle työlle. Ja joskus kaukaa näkee paremmin kuin läheltä. Hienoja ideoita on mahdollisuus saada myös toisilta uudistajilta. Se on hyvä, sillä itse urautuu omiin työtehtäviinsä helposti eikä näe vaihtoehtoja tekemiselle, toteaa Ojainmaa.

 - Sisäisten uudistajien ja esimiesten välisessä yhteistyössä on vielä ollut toivomisen varaa, mutta yhteispalaverit edesauttavat sitä varmasti. Olisin myös odottanut henkilöstöltä hieman suurempaa kiinnostusta hanketta kohtaan. Nyt olisi kaikilla mahdollisuus vaikuttaa ja tulla myös kuulluksi, jatkaa Ojainmaa.

Ylin johto: Kuntatuottavuus kuntoon ja prosessit hallintaan

Kuntien johtajille ja luottamuselimille on tärkeätä varmistaa  kuntatuottavuus. LATU-hankkeen avulla lisätään oman kunnan vetovoimaisuutta asuinpaikkana sekä parannetaan kunnan työnantajakuvaa.

- Hankkeen avulla paransimme prosessien hallintaa, henkilöstömitoitusta, keskityimme olennaisiin asioihin sekä lisäsimme töiden sujumista. Yleinen hallinnon sujuminen ja erityisesti taloussuunnittelun ja -seurannan sujuminen paranivat. Tekeillä on myös pitkän aikavälin henkilöstön tavoiteorganisaatio, jossa voimme hyödyntää LATU-tuloksia. Lisäksi olennaista on jokaisen kunnan työntekijän oman työn kehittäminen. Uudistumiseen tarvitaan kaikkia, niin työntekijöitä, esimiehiä kuin ylintä johtoa, muistuttaa Siikajoen kunnanjohtaja Kaisu Tuomi.

Sivun päätoimittaja: Vesa Auvinen, Dazzle Oy, vesa.auvinen(at)dazzle.fi

Ota yhteyttä


Kommentit

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt Mollomin yksityisyyssäännöt.

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Julkaisut Viisi ehdotusta Suomelle

Tähän paperiin Sitra on hahmotellut viisi yli hallituskausien (10-20 vuotta) ulottuvaa strategista tavoitetta, jotka vievät meitä kohti kestävää hyvinvointia. Jokainen strateginen tavoite on purettu muutamaksi seuraavan hallituskauden aikana läpivietäväksi tavoitteeksi ja sen lisäksi on esitelty esimerkkejä käytännön kärkihanke-ehdotuksista, jotka mahdollistavat seuraavan...

Tapahtuma Lappeenranta-seminaari 2014

Seminaari syväluotaa kuntien ajankohtaista tilannetta, julkisen sektorin talouteen liittyviä kysymyksiä sekä työn mielekkyyttä ja innovointia.

1 vuosi sitten

Blogit Henkilöstölähtöisellä kuntakehittämisellä tuottavuustuloksiin

Sitran jo päättyneessä Julkishallinnon johtamisohjelmassa keskityttiin erilaisiin kuntien ja valtionhallinnon uudistushankkeisiin. Keskeisenä ajatuksena oli uudistaa nimenomaan johtamista ja toimintaa, ei niinkään rakenteita. Johtaminenkin ymmärrettiin ohjelmassa laajasti sosiaaliseksi prosessiksi, ei vain johtajan osaamisena tai ominaisuuksina. Minulla oli suuri ilo toimia mainitun...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Juha Kostiainen

Julkaisut Tuottavuutta laatua parantamalla?

Tuottavuuden kehittäminen on mitä ajankohtaisin aihe kunnissa. Suurena työllistäjänä kuntasektorilla on merkittävä rooli työelämän laadun kehittämisessä. Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeessa (LATU)haluttiin selvittää, voisiko kuntatuottavuuden parantamisen vaatimukseen vastata työelämän laatua kehittämällä ja sillä tavoin, että työntekijät olisivat...

Jussi Kleemola

Julkaisut Lupa tehdä toisin

Lupa tehdä toisin – Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen on erityisesti kuntien johdolle, esimiehille ja kehittäjille tarkoitettu tarina Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeen (LATU) opeista ja aikaansaannoksista. Hankkeessa haluttiin parantaa kuntien toimintaedellytyksiä henkilöstölähtöisen tuottavuuden kehittämisen keinoin.

Sirkka Auvinen, Vesa Auvinen, Miira Heiniö, Sisko Kärki, Seppo Lyyra, Kari Mattila, Leena Nousiainen, Mervi Porevuo, Heli Vähätiitto

Uutiset Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen tuo mittavat hyödyt kunnille

Henkilöstölähtöistä tuottavuuden kehittämismallia on kehitetty ja kokeiltu viidessä kunnassa kahden vuoden ajan. Tulokset yllättivät: tuottavuushyödyt olivat 2,7 miljoonaa euroa eli liki 1 000 euroa vuodessa työntekijää kohti. Tuottavuushyötyjen lisäksi saatiin lyhyessä ajassa aikaan myös uudenlaista toimintatapaa edistävä kulttuurinmuutos, joka luo aiempaa parempaa laatua...

1 vuosi sitten

Julkaisut Tuottavuutta laatua parantamalla?

Tuottavuuden kehittäminen on mitä ajankohtaisin aihe kunnissa. Suurena työllistäjänä kuntasektorilla on merkittävä rooli työelämän laadun kehittämisessä. Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeessa (LATU)haluttiin selvittää, voisiko kuntatuottavuuden parantamisen vaatimukseen vastata työelämän laatua kehittämällä ja sillä tavoin, että työntekijät olisivat...

Jussi Kleemola

Tapahtuma Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen tuo mittavat hyödyt kunnille

Henkilöstölähtöistä tuottavuuden kehittämismallia on kehitetty ja kokeiltu viidessä kunnassa kahden vuoden ajan. Tulokset yllättivät: tuottavuushyödyt olivat 2,7 miljoonaa euroa eli liki 1 000 euroa vuodessa työntekijää kohti. Tuottavuushyötyjen lisäksi saatiin lyhyessä ajassa aikaan myös uudenlaista toimintatapaa edistävä kulttuurinmuutos, joka luo aiempaa parempaa laatua...

1 vuosi sitten kirjoittajalta Kirsi Suomalainen

Blogit Vanhuspalvelujen uusi toimintakulttuuri

Hollolassa sijaitsevan peruspalvelukeskus Oivan koti- ja asumispalveluissa sekä fysioterapiassa toteutettiin työelämälähtöinen kehittämishanke. Hanke oli osa kahden oivalaisen Henna Leikkaan ja Marjo Gustafssonin YAMK-opintoja. Kehittämishankkeen tarkoituksena oli kehittää koti- ja asumispalveluyksiköiden toimintakykyä tukevaa toimintakulttuuria, jonka avulla tuetaan asiakkaiden...

2 vuotta sitten

Blogit Maskun muutos tapahtuu arjessa!

Työyhteisöt ovat sitoutuneita LATU-hankkeeseen, ja tavoitteita kohti edetään suunnitellusti.

2 vuotta sitten kirjoittajalta Aino Saarinen

Blogit Lieksan LATU-ideamarkkinat 3.6.2013

Lieksan kaupungin henkilöstöllä oli mahdollisuus tutustua eri työyhteisöjen LATU-hankkeen puitteissa tuottamiin kehitysideoihin 3.6.2013 LATU-ideamarkkinoilla, jotka järjestettiin kulttuurikeskuksella. Ideamarkkinoiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistui kolmisenkymmentä sisäistä uudistajaa, jotka olivat kehittäneet luovia tapoja esitellä parhaimpia kehitysideoitaan (1-2...

2 vuotta sitten kirjoittajalta Sirkka Auvinen

Uutiset Koukkuniemen Havula sai Tampereen kehittäjäpalkinnon

Havulan asukaslähtöinen toimintamalli sai suurimman palkinnon Tampereen kaupungin Kehittäjäpalkintokisassa. Havulan osasto 5 on suunnitelmallisesti kehittänyt dementiahoitoon suuntautuneen vanhainkotiosaston muutosta muistisairaiden asukkaiden ryhmäkotimuotoiseksi kodiksi. Havulan asiakaslähtöisestä toimintamallista palkittiin Arja-Liisa Heikkilä , Anne Kortteinen , Leena Mattila , ...

2 vuotta sitten

Artikkelit LATU-kuntien esimiehet kokoontuivat Johtoryhmä-WALIMO:ssa

Sitran rahoittaman Työelämän laadulla tuottavuutta (LATU) -hankkeen avulla parannetaan kuntien työelämän laatua, vaikuttavuutta ja kuntatuottavuutta. Vuoden 2013 loppuun saakka jatkuvassa LATU-hankkeessa kuntiin luodaan henkilöstölähtöinen jatkuvan uudistumisen kehittämismalli ja toimintakulttuuri. LATU Johtoryhmä-WALIMO kokosi Pasilan vanhoille veturitalleille 18.4. innokkaita...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jemina Lehmuskoski

Artikkelit LATU-messut toivat henkilöstölähtöisiä kehittämisideoita esiin Hollolassa

(Kirjoittaja: Jorma Kainulainen, Hollola) Hollolan kunnan ja peruspalvelukeskus Oivan yhteiset LATU-messut toivat henkilöstölähtöisiä kehittämisideoita esiin. Kävijöitä messuilla olikin ilahduttavan runsaasti ja henkilöstön osallistuminen sekä näytteilleasettajina että messuvieraina oli upean aktiivista.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Vesa Auvinen

Blogit LATU – kehitysideoita Siikajoen ruoka- ja siivouspalveluista – pienilläkin muutoksilla saavutetaan säästöjä

(Kirjoittaja: Krista Kustula, talouspäällikkö, Siikajoen kunta) Siikajoen ruoka ja siivouspalveluissa on LATU – työskentely otettu mukaan osaksi arkipäiväisiä toimintoja. Kaikkien ideoiden ei tarvitse olla suuria, vaan hyvin pienilläkin muutoksilla voidaan saavuttaa säästöjä. Jokainen ruoka- ja siivouspalveluiden työntekijä on esimiehensä innoittamana mukana LATU – työskentelyssä.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Vesa Auvinen

Artikkelit ’LATU WALIMO - asiat voi tehdä toisin' - tapahtumassa kuntaorganisaatioiden sisäiset uudistajat saivat lisäintoa henkilöstölähtöiseen kehittämiseen

’LATU WALIMO - asiat voi tehdä toisin' -tapahtuma kokosi yhteen syyskuun 21. päivänä n. 150 sisäistä uudistajaa Lieksan kaupungin, Hollolan, Maskun, Punkalaitumen ja Siikajoen kunnista. Tapahtuma oli osa Työelämän Laadulla tuottavuutta (LATU) -hanketta. Tapahtumassa sisäiset uudistajat verkostoituivat, jakoivat kokemuksiaan ja kehittämisideoitaan sekä vahvistivat nopean kokeilun kulttuuria ja osaamista. Tilaisuuden tavoitteena oli myös ns. "ristipölytys" työyksikkö-, toimiala- ja kuntaorganisaatiorajojen yli.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Vesa Auvinen

Blogit LATU kehitysidea - pedagoginen tapaaminen

(Kirjoittaja: Johanna Saarinen, Punkalaidun) Punkalaitumen Keskuskoulun opettajat kaipasivat arkeensa lisää mahdollisuuksia keskustella työstään yhdessä. Sovimme, että kerran kuukaudessa pidetään "pedagoginen tapaaminen". Jokainen opettaja vuorollaan ottaa vetovastuun ja alustaa aiheen, jota yhdessä käsitellään.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Vesa Auvinen

Artikkelit Yhdessä kehittämistä perhekahvilassa

Hollolan kunnan sivistyspalvelut ja peruspalvelukeskus Oiva järjestivät 8.10.2012 Ylikartanon päiväkodissa perhekahvilan osana LATU-hanketta. Hollolaiset perheet kutsuttiin keskustelemaan kahvikupposen ääreen kunnan lapsiperheille tarjoamista palveluista ja niiden kehittämisestä. Perhekahvilan työskentelyyn osallistui viranhaltijoita ja työntekijöitä koulusta, päivähoidosta, neuvolasta ja perhetyöstä. (Kirjoittaja: Tarja Rautsiala, kehittämiskoordinaattori, Oiva)

3 vuotta sitten kirjoittajalta Vesa Auvinen

Blogit Umpihangesta liukkaille laduille

Innostun suhteellisen helposti uusista asioista, varsinkin jos ne perustellaan hyvin. Innostuin LATU-hankkeestakin, vaikka sen tarjoileminen opetustoimelle hieman ontui, ja vaikka yleisesti hankkeen kannattavuutta keskuudessamme epäiltiin. Työyhteisössäni Maskun Hemmingin koulussa, jonka tehtävänä on antaa perusopetusta, eivät puheet mitattavasta laadusta ja tuloksesta saaneet aluksi kovinkaan avointa vastaanottoa. Myös sanapari ”sisäinen uudistaja” aiheutti hilpeyttä.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Vesa Auvinen

Blogit Henkilöstölähtöinen kuntatuottavuus

(Kirjoittaja: Seppo Lyyra, LATU palveluntuottaja) Tuottavuus on kuntatalouden osatekijöistä se, johon kunnan työntekijät voi omilla toimenpiteillä ja omin päätöksin vaikuttaa. LATU-hankkeessa henkilöstöperusteista tuottavuutta arvioidaan henkilöstöltä tulleiden ideoiden vaikuttavuuden avulla, työssäolopäivien muutosta vertaamalla sekä työssä innostumisen tasomittauksilla.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Vesa Auvinen

Blogit Muutos on matka - ei valokopio!

(Kirjoittaja: Leena Nousiainen, LATU -hankkeen projektipäällikkö) Elämme tällä hetkellä suurten yhteiskunnallisten muutosten aikakaudessa. Muutoksessa pärjäävät ne, jotka suostuvat tarkastelemaan asioita monelta eri näkökulmalta ja rohkeasti kokeilevat uutta. Muutos on matka, ei valokopio.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Vesa Auvinen

Tapahtuma LATU-WALIMO - asiat voi tehdä toisin

'LATU WALIMO - asiat voi tehdä toisin' -tapahtuma on tarkoitettu Työelämän laadulla tuottavuutta (LATU) -hankkeen kuntaorganisaatioiden sisäisille uudistajille. Tapahtumassa sisäiset uudistajat verkostoituvat, jakavat kokemuksiaan ja kehittämisideoitaan sekä vahvistavat nopean kokeilun kulttuuria ja osaamista. Tavoitteena on myös ns. "ristipölytys" toimiala- ja kuntaorganisaatiorajojen...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Vesa Auvinen

Tapahtuma Kuntamarkkinat 2012

Tervetuloa Sitran osastolle J3 tapaamaan asiantuntijoitamme ja tutustumaan ajankohtaisiin hankkeisiimme. Tietoiskumme keskittyvät tänä vuonna kahteen ajankohtaiseen teemaan: LATU antaa luvan tehdä toisin ( LATU – Työelämän laadulla tuottavuutta ) Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, Hollola ke 12.9. klo 10.30-10.50, 4. krs (huone 4.14) Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeen (LATU)...

3 vuotta sitten

Artikkelit Punkalaitumen päivähoidon rakenneuudistus ja LATU

Punkalaitumen päivähoidon rakenneuudistus Päivähoito siirtyi Punkalaitumella perusturvatoimesta sivistystoimen alle tämän vuoden (2012) alusta. LATU-hankkeen puitteissa sovittiin, että tämän siirtymän aiheuttamat muutokset tulisivat erityisesti suunnittelun kohteeksi. Päivähoidon rakenneuudistuksen taustalla ovat olleet myös muutokset esiopetuksen järjestämisessä ja...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Vesa Auvinen

Blogit Lukujen Ladulla - Siikajoen taloushallintotiimi ja LATU

Siikajoen kunnan pieni taloushallinnon tiimi on lähtenyt LATU–hankkeen myötä tehostamaan ja järkevöittämään toimintojansa. Olemme pyrkineet yhdistämään sekä perinteisen että vapaan tyylin. Taloushallinnon tiimin lähtötilanne oli se, että tiimissä oli kaksi pidempään latuja hiihdellyttä sekä kaksi ihan uutta yhteiselle ladulle hypännyttä jäsentä.  Tilanne oli...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Vesa Auvinen

Blogit Kunta, jossa asiakaspalvelu parani, kustannukset laskivat ja työkulttuuri uudistui - totta vai tarua?

Olipa kerran kunta, joka lähti kehittämään toimintaansa laittamalla asiakkaan keskiöön ja mitä tapahtui; asiakaspalvelu parani, kustannukset laskivat ja työkulttuuri uudistui. Totta vai tarua? Totta ainakin Jönköpingin kunnan osalta, joka on ollut edelläkävijä ja toteuttanut omassa kehittämisessään jo 20 vuoden ajan palvelumuotoilun sekä laatu- ja lean  -ajattelun...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Vesa Auvinen

Artikkelit Päivi Rahkonen: Tuottavuus on arjen helpottamista

Hollolan kunta on tämän vuoden alusta lähtenyt toteuttamaan henkilöstölähtöistä laadulla tuottavuutta -kehittämishanketta eli LATUa. Tavoitteena on saavuttaa selkeitä säästöjä ja tuottavuuden kasvua; ei selkänahasta vaan arkityötä kehittäen.

4 vuotta sitten

Muut sivustot Ikäpolitiikasta elämänkulkupolitiikkaan – ikääntyminen koskee kaikkia

Ikääntyneet ovat erilaisia kuin on totuttu ajattelemaan. Tämä väestöryhmä ei ole yhtenäinen joukko, vaan siihen kuuluu erilaisia ihmisiä omanlaisine elämäntapoineen ja tarpeineen. Yhteiskunnallisilla muutoksilla on huomattavia vaikutuksia ikääntyvien koko elämään. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti alkuvuodesta 2011 ikääntyneisiin kohdistuvien vaikutusten arviointityöryhmän, jonka loppuraportti julkistettiin äskettäin.  

4 vuotta sitten sivustolta www.uusijohtajuus.fi

Muut sivustot Työryhmä hahmotteli tienviitat kohti uuden sukupolven yhdyskunta- ja liikennepolitiikkaa

Kestävässä, ihmiskeskeisessä palveluyhteiskunnassa infrastruktuuria, liikkumista ja logistiikkaa lähestytään palveluna ja hyvinvoinnin lähteenä. Haasteena on saada aikaan parempaa vähemmällä. Suomi tarvitsee toiminnoiltaan ketterän liikennejärjestelmän, joka kykenee vastaamaan käyttäjien nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Viime kädessä sen tekee mahdolliseksi yhteiskunnan läpäisevä digitaalisuus.

5 vuotta sitten sivustolta www.uusijohtajuus.fi

Muut sivustot Yhteinen tahtotila - Hallinnon tasojen välisen yhteistyön kehittäminen, Kutsuvierasseminaari 15.6.2011

OECD nosti keväällä 2010 Suomen julkishallintoa koskeneessa arvioinnissa valtiokonsernimme ja koko julkisen hallinnomme keskeiseksi haasteeksi entistä vahvemman yhteistyökulttuurin kehittämisen. Suomen julkisen hallinnon rakennetta määrittelee perustuslakiin pohjautuva kahtiajako: toisaalta valtionhallinnossa vahvat itsenäiset ministeriöt ja virastot ja toisaalta kuntien itsehallinto. Tulevaisuudessa voimme menestyä kuitenkin vain toimimalla entistä koordinoidummin ja yhteistyössä eri hallinnon tasojen ja sidosryhmien kanssa. Vakiintuneita ajattelu- ja työtapoja on uudistettava horisontaalisten ja poikkihallinnollisten ratkaisujen löytämiseksi yhä monimutkaisempiin ongelmiin. Tarvitsemme siis koko yhteiskunnan kattavaa strategista näkemystä yhteiskunnan kehittämisen suunnasta.

5 vuotta sitten sivustolta www.uusijohtajuus.fi

Hankkeet Työelämän laadulla tuottavuutta (LATU 2011-2013)

Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeen (LATU) tavoitteena on parantaa henkilöstölähtöisesti työelämän laatua ja yhteisön johtamista, lisätä työn tuottavuutta ja säästää henkilöstökuluja.   Hanke toteutetaan yhdessä Lieksan kaupungin, Hollolan, Punkalaitumen, Maskun ja Siikajoen kuntien kanssa.   Hankkeessa kehitetään tehokas ja osallistava...

Maaliskuu 2011 - Joulukuu 2013

Muut sivustot Inno-Vointi-tutkimushankkeella etsitään eväitä julkisen sektorin uudistumiseen

Lähivuosina julkisen palvelusektorin kriittisiä kehityshaasteita ovat uudistuminen ja tuottavuus. Inno-Vointi-tutkimushankkeessa selvitetään, kuinka saattaa yhteen innovaatiojohtaminen ja työhyvinvointijohtaminen. −Tavoitteena on kehittää työhyvinvointia tukeva innovaatiojohtamisen malli. Suomella on kaikki edellytykset nousta julkisen sektorin innovatiivisena uudistajana kansainväliseen kärkeen, toteaa hanketta vetävä erikoistutkija Mervi Hasu Työterveyslaitokselta.

5 vuotta sitten sivustolta www.uusijohtajuus.fi

Muut sivustot Liikennerevoluutio uudistaa liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun

Tiedote 14.12.2010: Sitran ja neljän ministeriön kunnianhimoinen yhteistyöohjelma Liikennerevoluutio julistettiin tänään alkaneeksi Helsingin Korjaamolla. Sitra luotsaa yhteistyöohjelmaa liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön kanssa.

5 vuotta sitten sivustolta www.uusijohtajuus.fi

Muut sivustot Tervetuloa kehittämään uutta johtajuutta!

Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma on avannut 3.12. tämän Uusi johtajuus -verkkosivuston, joka tarjoaa yhteisöllisen foorumin uuden suomalaisen johtamisajattelun kehittämiselle. Sivustolla mm. blogikirjoituksia, videoita, ajankohtaisia uutisia voi kommentoida ja jakaa edelleen ystävilleen. Uusi johtajuus -sivusto on tehty Aalto-yliopiston tutkija Jarno M. Koposen laatiman yhteisöllisen viestinnän konseptin pohjalta ja sen tuotannosta on vastannut turkulainen Aucor Oy.

5 vuotta sitten sivustolta www.uusijohtajuus.fi

Muut sivustot Onko yhtä oikeaa tapaa turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut?

Uutinen 15.10.2010 Sitran laatimalla palveluevoluutio -konseptilla halutaan edistää ajattelunmuutosta ja keskustelua siitä, millaisia yhteiskunnan järjestämät palvelut ja niiden tuotanto voisivat olla tulevaisuudessa. Nykyinen ajattelutapa lähtee siitä, että kaikki palvelut ovat kaikille kaikkialla samanlaisia. Tuotantotavan osalta keskustelussa ollaan jumiuduttu periaatteelliseen ulkoistetaanko vai ei -väittelyyn. Lähivuosien talouteen, väestön ikääntymiseen ja kansalaisten erilaistuviin vaatimuksiin liittyvät haasteet ovat niin suuria, että nykyinen toimintatapa ei kykene niihin vastaamaan.

5 vuotta sitten sivustolta www.uusijohtajuus.fi

Muut sivustot Lainvalmisteluun kehitettiin uusi prosessimalli

Uutinen 25.11.2010 Maamme hallitus arvioi strategia-asiakirjassaan lainvalmistelun laadulle asetettujen tavoitteiden toteutumista hallituskauden puolivälissä 2009. Hallituksen tavoitteiden toteutumisen todettiin olevan puutteellista useilla osa-alueilla. Ministeriöiden arvioiden mukaan lainvalmisteluun käytetään keskimäärin ainoastaan noin 7 % ministeriöiden henkilöstön työpanoksesta. Ajan ja henkilöstön puutteella on useita käytännön seurauksia. Hallituksen seuraamista lainvalmisteluhankkeista yli puolessa valmistelun eteneminen on hidastunut alkuperäiseen aikatauluun verrattuna ja hallituksen eduskunnalle etukäteen ilmoittamista lakiesityksistä jopa 40–50 % jää puolivuosittain antamatta. Lisäksi oikeusministeriöön tarkastettaviksi lähetettyjen lakiesitysten lakitekninen laatu on heikentynyt.

5 vuotta sitten sivustolta www.uusijohtajuus.fi

Muut sivustot Kuinka parantaa tutkimus- ja arviointitiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa?

Uutinen 23.09.2010 Politiikkatoimien vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin on useissa eri yhteyksissä todettu olevan Suomessa puutteellista. Myös OECD kiinnitti asiaan huomiota keväällä 2010 julkaistussa Suomen julkisen hallinnon arvioinnissaan. Maassamme ei ole järjestelmää tai menettelytapoja, jotka varmistaisivat sen, että kaikkein merkittävimmissä hallituksen uudistushankkeissa toteutettaisiin ennakollinen ja jälkikäteinen arviointi. Kenelläkään ei myöskään ole kokonaisvastuuta arviointijärjestelmän kehittämisestä ja ylläpitämisestä.

5 vuotta sitten sivustolta www.uusijohtajuus.fi

Muut sivustot Valtion konserniohjaus ja -johtaminen Tanskassa ja Ranskassa

Uutinen 22.9.2010 Suomessa on jo usean vuoden ajan pyritty kehittämään julkisen sektorin konserniohjausta sekä valtionhallinnossa että kunnissa. Julkisen talouden haasteet, esim. demografinen kehitys, lisääntyvä kilpailu työvoimasta sekä tuottavuuden kehitys ovat luoneet paineita valtion konserniohjauksen vahvistamiselle. Ministeriöiden historiallisen kehityksen kuluessa muotoutunut toimiala- ja hallinnonalajako ei enää vastaa talouden ja yhteiskunnan haasteita ja ongelmia.

5 vuotta sitten sivustolta www.uusijohtajuus.fi

Muut sivustot Kohtaamisten voima -kirja avaa työyhteisön sisäisen uudistumisen mahdollisuudet

Tiedote 9.9.2010 Kohtaamisten voima -kirja avaa työyhteisön sisäisen uudistumisen mahdollisuudet Valtionhallinnon tuottavuuspaineet, muutokset asiakassuhteissa ja henkilöstökehitys edellyttävät toimintatapojen laajaa uudistamista julkishallinnon organisaatioissa. Julkaisemalla Kohtaamisten voima -kirjan Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma haluaa tukea uudenlaista johtajuutta, joka ottaa uudistumisen voimavaraksi työyhteisön tunteet, tahdon ja ajattelun. Kirjassa kuvataan uudistumisprosessia, joka perustuu tutkija Terhi Takasen kehittämään yhdessäluomisen otteeseen.

5 vuotta sitten sivustolta www.uusijohtajuus.fi

Muut sivustot Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma on tarttunut OECD:n suosituksiin

Uutinen 15.6.2010 OECD:n Suomen julkista hallintoa koskeva arviointi julkistettiin 31.5.2010. Siinä kannustetaan Sitran Julkishallinnon johtamisohjelmaa toimimaan johtamisen uudistamiseksi. Ohjelmassa valmistellaan parhaillaan mm. ehdotusta valtion konserniohjauksen- ja johtamisen kehittämiseksi sekä oikeusministeriön kanssa on käynnissä hanke lainvalmisteluprosessin kehittämiseksi. 

5 vuotta sitten sivustolta www.uusijohtajuus.fi

Muut sivustot Yhteiskunnallinen yrittäjyys julkisten palveluiden tarjoajana

Uutinen 13.4.2010 Lähes kaikkien Länsi-Euroopan maiden kasvat taloudelliset vaikeudet johtuvat kiihtyvästä globaalista kilpailusta alueiden välillä, pahenevasta työttömyydestä, eläköitymisen seurauksena heikkenevästä huoltosuhteesta ja palvelutarpeiden kasvusta sekä erityisesti yhteiskuntien kyvyttömyydestä uudistua.

6 vuotta sitten sivustolta www.uusijohtajuus.fi

Muut sivustot Suomella on mahdollisuus kansainväliseen edelläkävijyyteen

Uutinen 18.2.2010 Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman visiona on nostaa suomalainen julkishallinto uudistumisen kansainväliseksi edelläkävijäksi. Laadun ja tuottavuuden parantaminen edellyttävät horisontaalisen yhteistyön lisäämistä valtionhallinnossa. Myös yhteisillä prosesseilla voidaan parantaa tuottavuutta ja laatua. Nykyisessä hallintomallissa ministeriöt toimivat Suomessa edelleen suhteellisen itsenäisesti omilla hallinnonaloillaan. Kansalaisten tarpeet ja laajat yhteiskunnalliset ongelmat ovat kuitenkin usein monimutkaisia ja vaativat usean viranomaisen ja hallinnonalan panosta. 

6 vuotta sitten sivustolta www.uusijohtajuus.fi


Aiheita

2016 Sitra | käyttöehdot