TUTKIMUS

Tutkimustoiminta syventää ja haastaa Sitran strategiaa ja ajattelua.

AJANKOHTAISTA

Tutkimustoiminta on osa Sitran vaikuttavuustyötä

Sitran tutkimustoiminnalla on aina suhde Sitran kestävän hyvinvoinnin strategiaan ja visioon Suomesta kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Joko tutkimus haastaa strategiaa joltain tietyltä kantilta, syventää ymmärrystä sen tietystä osasta tai rakentaa siihen uusia näkökulmia.

Tutkimustoiminta on avainaluetyön, strategian, yhteiskunnallisen koulutuksen ja yritysrahoituksen tavoin osa Sitran vaikuttavuustyötä. Tutkimustiimi tarjoaa tutkimustietoa ja -osaamista Sitran kolmen teema-alueen tarpeisiin, sekä toteuttaa yksittäisiä tutkimushankkeita tutkimusbudjetin rajoissa.

Sitran tutkimustoiminta ei ole akateemista perustutkimusta, vaan luonteeltaan olemassa olevaa tietoa yhteen kokoavaa. Teemme ja teetämme tutkimusta, joka:

  • tuo selvän, todistettavan panoksen tutkittavaan haasteeseen
  • tähtää joko käsitteelliseen (syventää tietämystä aiheesta), välineelliseen (vaikuttaa ratkaisujen syntymiseen) tai kyvykkyyksiä rakentavaan (yksilön tai instituutioiden) vaikuttavuuteen
  • on aidosti hyödyllistä sidosryhmillemme

Tutkimusaiheiden valinnan kriteereitä ovat:

  • aihe syventää tai haastaa kestävän hyvinvoinnin visiota
  • aihe on mahdollista rajata hankkeeksi, jonka kohdeyleisö ja vaikuttavuustavoitteet on selkeästi määriteltävissä
  • tärkeys Suomen uudistumiskyvyn kannalta
  • Sitra tuo aiheeseen lisäarvoa muihin organisaatioihin nähden joko roolinsa, ajoituksen tai näkökulman puolesta
  • uutuusarvo kansainvälisen keskustelun näkökulmasta
  • systeeminen tai ns. viheliäisiin ongelmiin linkittyvä lähestymistapa 

Viikon varrelta -blogi

Sitran tutkimustiimi kirjoittaa myös viikoittaista Viikon varrelta -blogia, joka vetää yhteen ajankohtaisia puheenaiheita. Viikon varrelta kirjoitukset löytyvät täältä.

Ota yhteyttä