archived
Arvioitu lukuaika 7 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Avoimesti uuteen demokratiaan – viestintävinkkejä

Julkaistu

Elinvoimafoorumin Uusi demokratia -koulutusohjelmassa suositaan avointa viestintää. Tässä oppaassa kerrotaan käytännön esimerkein, miksi ja miten uudesta demokratiasta voi viestiä digitaalisesti foorumin aikana ja sen jälkeen.

Miksi avoin ja vuorovaikutteinen viestintä viestintä yleistyy?

Verkko on tehokas tapa viestiä ja organisoida asioita. Uudet ajatukset ja aatteet leviävät verkossa nopeasti. Koska verkko on vuorovaikutteinen, ajatuksia voidaan kehittää samalla, kun niistä viestitään. Näin yhä uudet ihmiset sitoutuvat viestiin ja liike laajenee.

Yhteiskunnallinen liikehdintä on siirtynyt verkkoon – ei kokonaan, mutta merkittävissä määrin. Varsinkin uudet aatteet syntyvät verkossa. Jos haluaa olla mukana demokratian kehittämisessä, kannattaa viestiä verkossa.

Linkkivinkkejä – ruohonjuuritason poliittisia liikkeitä:
Tulonjako:
http://www.occupytogether.org/
Kasvu:
http://aaltoes.com/
Eläinten oikeudet:
http://sikatehtaat.fi/
Maahanmuutto:
http://cms.hommaforum.org/

Hallinnot yrittävät kehittää ympäristöjä, joissa ihmisten näkemykset ja kekseliäisyys pääsisivät esiin ja yhteiseen käyttöön.

Linkkivinkkejä:

Ota kantaa:
http://www.osallistumisymparisto.fi/
Osallistu:
http://reinventnycgov.com/
Innovoi:
http://challenge.gov/

Miksi avointa viestintää tällä kurssilla?

Avoimella viestinnällä on paljon annettavaa ryhmälle, joka työskentelee uuden demokratian parissa. Avoimen viestinnän avulla:

– tietoisuus Uusi demokratia –foorumin tekemisestä leviää aiheesta kiinnostuneille mahdollisimman varhain

– saadaan tietoa meneillään olevista, uuteen demokratiaan liittyvistä hankkeista ja ideoista

– saadaan innostuneita mukaan
– vältetään päällekkäistä tekemistä muiden kanssa
– saadaan palautetta
– voidaan muuttaa ja parantaa omaa työtä matkan varrella
– edetään kohti konkreettista tekemistä mahdollisimman nopeasti.

Linkkivinkkejä:

Koulutusryhmät ja seminaarit

http://www.globsol2011.co.cc/


Miten avointa viestintää tällä kurssilla?

Esittelemme tässä oppaassa lyhyesti keskeiset sosiaalisen median välineet, joilla Uusi demokratia –foorumilla voi käyttää.


Facebook Uusi demokratia -foorumilaisten välineenä

Facebookia käyttää arviolta hieman yli kaksi miljoonaa suomalaista. Facebookin, kuten muidenkin sosiaalisen median kanavien, käyttö perustuu siihen perustarpeeseen, että me haluamme olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Facebookissa toimiminen perustuukin kommunikointiin kavereiden ja omiin verkostoihin muuten kuuluvien ihmisten kanssa. Käyttäjän näkökulmasta yhteisöt, organisaatiot ja yritykset ovat vain ylimääräinen ja parhaimmillaan kiva lisä Facebookin sisällössä.

Facebookin käyttö on tiiviisti ilmaistuna:

 • kaveeraamista
 • suosittelua
 • jakamista
 • tykkäämistä
 • keskustelua
 • vuorovaikutusta

Uusi demokratia -foorumi käyttää Facebook-viestintäänsä pääasiallisesti jo olemassa olevaa Elinvoima-Facebook-sivua, mutta tarvittaessa myös Facebookin suljettuja ryhmiä. Omat profiilit toimivat toki luonnollisina viestinnän kanavina tässä ohessa.

Ihmiset käyttävät sosiaalista mediaa eri tavoin – toisille on vaikeampaa esimerkiksi kertoa avoimesti omista tekemisistään, koska he kokevat sen muita häiritsevänä “mainostamisena”. Kannustamme kuitenkin kokeilemaan – ihmiset ovat kiinnostuneita toistensa tekemisistä ja uusista ajatuksista!

Elinvoima-sivu viestinnän ja valmistelutyön kanavana Facebookissa

Sivulla on viisi ylläpitäjää, joiden päivitykset sivulla näkyvät oletusasetuksena aina Elinvoima-profiilin nimellä. Muiden foorumilaisten päivitykset ja tykkäykset tulevat seinälle aina omalla profiilinimellä ja -kuvalla. Ylläpitäjät voivat hallinnoida sivun asetuksia ja tarvittaessa vaihtaa päivitysasetuksia siten, että kirjoittavat seinälle myös omalla profiilillaan.

Tämän hetkisen toiminnan lisäksi sivulla voidaan hyödyntää Facebookin Kysymys-toimintoa ja sivun alle rakennettavaa Tapahtuma-toimintoa sen mukaan kuin sopivia tapahtumia on tulossa. Sivun alle rakennetut tapahtumat arkistoituvat Elinvoima-sivun tapahtumien alasivulle, missä niihin voi palata myös jälkikäteen niin haluttaessa.

Miten Uusi demokratia saa äänensä kuuluviin Facebookissa?
– avaamalla keskusteluja Elinvoima-sivulle
– päivittämällä sivulle tietoa aktiivisesti
– jakamalla sivulla linkkejä sivustoille, joista löytää lisää tietoa keskustelun alla olevista asioista (esim.www.sitra.fi/uusidemokratia)
– jakamalla sivulla foorumilaisten blogikirjoituksia linkkeinä
– osallistumalla keskusteluun sivulla, tykkäämällä sivun päivityksistä, lisäämällä keskustelunavauksia sivulle itsenäisesti sekä jakamalla tietoa sivulta omaan profiiliinsa
– kirjoittamalla sivusta suositus (toiminto tulee esille sivusta tykättäessä tai asetuksista säätämällä)

Facebook-ryhmät Uusi demokratia -foorumin viestinnän välineenä
Ryhmiä voi luoda seuraavanlaisia:

 • julkisia
 • suljettuja
 • salaisia

Avaamalla esimerkiksi suljetun ryhmän Uusi demokratia -foorumin osallistujat voivat muilta piilossa käydä keskustelua aiheista, jotka vaativat vielä valmistelua, mutta samalla kertoa ulkopuolisille tahoille, mistä ryhmässä on kyse. Suljetun ryhmän sisältöä eivät näe muut kuin ne, jotka ryhmään on kutsuttu ja/tai liitetty.

Ryhmä eroaa Facebook-sivusta mm. seuraavilla tavoilla:

 • ryhmiin voi suoraan liittää omia kavereitaan
 • ryhmien päivitykset tulevat näkyviin käyttäjien profiilin ilmoituksiin (notification)
 • ryhmän seinällä ylimpänä näkyy aina se keskustelu, jota on viimeksi kommentoitu
 • ryhmään voi luoda tiedostoja
 • ryhmä-chat, jonka avulla voi nopeasti ottaa yhteyden kaikkiin ryhmään kuuluviin henkilöihin, jotka ovat parhaillaan kirjautuneina palveluun

Linkkivinkkejä Facebookin ryhmistä:

Suunnittelua, ideointia ja toteutusta yhdessä:
Innovaatiojuna
https://www.facebook.com/groups/innovaatiojuna/
Sometime2021
https://www.facebook.com/groups/SomeTime2012/
Oikeusministeriön “Kansalaisten osallistumisympäristö”-hanke
https://www.facebook.com/groups/osallistumisymparisto/

Hyötyä itselle ja maailmalle:
Kimppakyyti
https://www.facebook.com/groups/21203240448/


Twitter Uusi demokratia -foorumilaisten välineenä

Twitter on tiedonjakamisen avoin kanava, missä käyttäjät seuraavat toisiaan ja toistensa lähettämiä tviittejä. Tviitti on 140 merkin pituinen viesti, jonka avulla välitetään tietoa jostakin asiasta useimmiten linkin kera tai keskustellaan toisten käyttäjien kanssa. Toisin kuin Facebookissa, suurin osa Twitter-tileistä on avoimia profiileita, joiden tviitit näkevät kaikki henkilöt riippumatta siitä, käyttääkö itse Twitteriä vai ei.

Twitterin toiminta perustuu tiedon avoimeen jakamiseen, -hakemiseen sekä keskusteluun. Huomattavaa on se, että keskustelut ovat usein nopeita, lyhyitä ja niihin voi hypätä mukaan myös lennosta, jos tviittivirrassa huomaa jonkin itseä kiinnostavan aihepiirin.

Kiinnostavat, informatiiviset ja selkeää lisäarvoa sisältävät tviitit ovat parhaita tviittejä. Koska tviittien maksimipituus on 140 merkkiä, on sisältö pystyttävä ilmaisemaan vain muutamalla sanalla. Usein tviiteillä ohjataan lisätiedon lähteelle linkein, jotka myös pitää laskea mukaan merkkimäärään.

Twitterin toimintavinkkejä

 1. Seuraa kiinnostavista aiheista tviittaavia tahoja (ihmisiä ja organisaatioita, mutta myös hashtagit, esim. #gov20, lue lisää hashtageista alempaa)
 2. Seuraa takaisin kiinnostavia seuraajiasi (kaikkia seuraajia EI tarvitse seurata takaisin)
 3. Tviittaa usein
 4. Tviittaa kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä
 5. Ohjaa linkeillä lisätiedon lähteelle
 6. Osallistu kiinnostaviin keskusteluihin ja kysy ihmisten mielipiteitä
 7. Retviittaa eli välitä eteenpäin toisten mielenkiintoisia tviittejä
 8. Retviitatessasi muista aina mainita alkuperäisen tviittaajan nimimerkki
 9. Kiitä muita retviiteistä
 10. Hyödynnä hashtageja viestinnän tukena (selitetty alla)

Mikä ihmeen hashtag?
Hashtag eli risuaitamerkki on Twitterin sisäinen seurantatoiminto. Hashtageja käytetään hyödyksi etenkin tapahtumien ja asioiden, kuten vaalien yhteydessä. Niiden avulla voi seurata kaikkia kyseisellä hashtagilla merkittyjä tviittejä, vaikkei seuraisikaan kyseisiä tviittaajia. Uusi demokratia -foorumin hashtagina käytetään seuraavaa:

#uusidemo

Esimerkkihashtageja:
#vaalit         Tätä hashtagia on käytetty paljon sekä eduskuntavaalien 2011, että nyt presidentinvaalien 2012 alla. Kun ihmiset lisäävät #vaalit -tekstin jokaiseen tviittiinsä, joka käsittelee vaaleja, voi Twitterissä tämän hashtagin avulla seurata vaaleja käsittelevää keskustelua sekä osallistua siihen
#gov20    On esimerkki hashtagista, joka liittyy aiheeseen. Government 2.0 -käsitteellä tarkoitetaan yleensä kaikkea sellaista kelailua ja tietoa, joka liittyy kansalaisten digitaalisten osallistumismahdollisuuksien parantamiseen ja esimerkiksi hallinnon tuottaman datan avaamiseen, jotta ihmiset voivat hyötykäyttää sitä.
#2011mvv    Markkinointiviestinnän viikon 2011 hashtag, jota seuraamalla pysyi kärryillä tapahtuman puheenvuoroista, vaikkei olisi päässytkään osallistumaan paikan päällä tapahtumaan

Twitter ja Uusi demokratia -foorumi

Jokaisen uusi demokratia-foorumin tviittaajan kannattaa hyödyntää palvelua asioista ja ajatuksista kertomiseen. Hyödyllisintä viestinnässä on, että luotte yhteisen hashtagin, joka lisätään jokaiseen Uusi demokratia -foorumia tai sen edistämiä asioita käsittelevään tviittiin. Näin tviittinne alkavat erottua viestivirrasta ja hashtag voi parhaillaan muodostaa asiallenne oman keskustelunalustan Twitterissä, johon ulkopuolisetkin voivat osallistua.

Tviittaamalla linkkejä blogikirjoituksiinne ja muualle Uusi demokratia -sivustolle, jaatte avoimesti tietoa hankkeesta ja siihen liittyvistä asioista. Linkkejä voi jakaa myös kuviin, videoihin sekä Facebook-päivityksiin ohjataksenne ihmisiä myös näille kanavillenne. Aktiivinen ja kiinnostava Twitterin käyttö välittää tietoa uudesta demokratiasta tehokkaasti eteenpäin maailmalle.


Linkkejä:
Perusohjeita tviittaajalle:
http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/markkinointi/blogitekstit_aihepiireittain/palvelut/?271_m=918
Twitteröinnin erikoisuuksia, jotka kannattaa sisäistää:
http://www.prdaily.com/Main/Articles/10049.aspx
Blogiteksti Twitterin markkinoinnillisesta käytöstä:
http://www.socialmediaexaminer.com/17-twitter-marketing-tips-from-the-pros/

Blogiteksti retviittauksesta:
http://www.socialable.co.uk/the-importance-of-retweeting/
Tviittiguru, professori Jay Rosen kertoo, kuinka pohti tviittausstrategiaansa vuoden
http://435digital.com/blog/2011/01/12/social-media-icon-jayrosen_nyu-explains-how-he-tweets/