Haku
Arvioitu lukuaika 6 min

Hae mukaan Tulevaisuustaajuuden vetäjäkoulutukseen

Järjestämme keväällä koulutusta Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmän hyödyntämiseen. Hakuaika koulutukseen on päättynyt!

Kirjoittajat

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Ennakointi

Lilli Poussa

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Oletko miettinyt, miten kytkeä tulevaisuusajattelu tulevaisuuden tekemiseen? Entä miten innostaa ihmisiä tai organisaatioita mukaan keskustelemaan tulevaisuudesta, innostumaan siitä ja myös toimimaan sen puolesta? Hae mukaan vetäjäkoulutukseen, josta saat käytännön eväät suunnitella ja toteuttaa onnistuneita Tulevaisuustaajuus-työpajoja.

Mitä koulutuksessa oppii?

Koulutuksessa opit hyödyntämään ja soveltamaan Tulevaisuustaajuus-menetelmää. Perehdymme sekä menetelmän sisältöihin eli tulevaisuusajatteluun ja muutoksentekemiseen että työpajaan liittyviin käytännön järjestelyihin ja fasilitoimiseen.

Tavoitteena on, että koulutuksen käytyäsi pystyt hyvillä mielin vetämään, soveltamaan ja muokkaamaan Tulevaisuustaajuutta omiin tarkoituksiisi. Uusien oppien lisäksi pääset osaksi innostavaa Tulevaisuustaajuus-vetäjien joukkoa.

Kenelle koulutus suunnattu?

Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmä on kehitetty aikuisille, varsinkin asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimiville, mutta se sopii myös muunlaisissa rooleissa työskenteleville tai ylipäätään ihmisille, joita tulevaisuus kiinnostaa. Vetäjäkoulutus sopii näin ollen erityisen hyvin tulevaisuusajattelusta ja muutoksentekemisestä kiinnostuneille kehittäjätyypeille järjestöissä, julkisissa organisaatioissa, koulutusinstituutioissa sekä yksityisellä sektorilla. Tärkeintä on, että haluat innostaa ihmisiä tai organisaatioita mukaan keskustelemaan tulevaisuudesta, innostumaan siitä ja myös toimimaan sen puolesta.

Voit hyödyntää Tulevaisuustaajuutta myös kaupallisiin tarkoituksiin.

Koulutusta ei ole ensisijaisesti suunniteltu ennakoinnin tai tulevaisuudentutkimuksen parissa työskenteleville, vaan ennen kaikkea heille, joille aihe on vielä uusi.

Mihin Tulevaisuustaajuus soveltuu?

 • ensimmäisenä askeleena, kun osallistujat haluavat tutustua tulevaisuusajatteluun, ennakointiin ja muutoksen tekemiseen
 • osaksi organisaation visio- ja strategiatyötä
 • osaksi erilaisia koulutuksia ja opintokokonaisuuksia
 • uusien suuntien ja vaihtoehtojen hahmottamiseen
 • keinoksi tutustua syvemmin kollegoiden ajatteluun ja yhteisöllisyyden rakentamiseen
 • luovuuden ja tulevaisuususkon herättelyyn

Lisätietoa hausta ja koulutuksen sisällöistä

HUOM! Hakuaika on päättynyt. Kaikille hakijoille on ilmoitettu 11.2.2021 sähköpostitse. Mikäli hait ja et ole saanut sähköpostia, tarkistathan roskapostikansiosi.

Miten käytännössä?

Koulutus sisältää yhteensä neljä tapaamiskertaa, joista yksi on vapaaehtoinen sparraustapaaminen. Kaksi tapaamiskerroista on lähes koko työpäivän mittaisia ja kaksi muuta lyhyempiä. Kaikki tapaamiset järjestetään verkossa.

Kouluttajina toimivat ennakoinnin asiantuntijat Jenna Lähdemäki-Pekkinen, Hannu-Pekka Ikäheimo ja Liisa Poussa Sitrasta. Kussakin tapaamisessa on läsnä kaksi kouluttajaa.

Koulutukseen osallistuminen sisältää yhden oman Tulevaisuustaajuus-työpajan järjestämisen. Tarjoamme kevään aikana koulutusta yhteensä neljälle noin 15 hengen ryhmälle. Hakulomakkeessa valitaan itselle aikataulujen puolesta sopivin koulutusryhmä. Järjestämme kevään aikana myös yhden englanninkielisen Tulevaisuustaajuus-vetäjäkoulutuksen.

Koulutukseen osallistuminen on osallistujille ilmaista.

Koska paikkoja on rajoitettu määrä, painotamme valinnoissa erityisesti seuraavia asioita:

 • Hakija pystyy sitoutumaan kaikkiin koulutuspäiviin
 • Hakijalla on mahdollisuus hyödyntää Tulevaisuustaajuus-menetelmää osana työtään tai muuta toimintaansa
 • Hakija sitoutuu järjestämään ja vetämään vähintään yhden Tulevaisuustaajuus-työpajan koulutuksen aikana valitsemalleen kohderyhmälle
 • Hakijalla on oman esihenkilönsä ja kollegoidensa tuki (jos osallistuu työtehtävien puitteissa). Hakija on kuitenkin aina henkilö, ei organisaatio.

Ratkaisun mukaan otettavista hakijoista tekee Sitran Tulevaisuuden uudistajat -tiimi.

Haun aikataulu

 • Haku Tulevaisuustaajuuden vetäjäkoulutuksiin: 12.1.-26.1.
 • Ilmoitamme valinnoista kaikille hakijoille 12.2. mennessä

Koulutuksen aikataulu

Ensimmäinen koulutus alkaa 1.3.-21.4. (näet päivämäärät tarkemmin hakulomakkeelta)

 • 1.3. klo 9-14 (sisältää tunnin lounastauon) – Mikä Tulevaisuustaajuus?
 • 5.3. klo 9-16 (sisältää tunnin lounastauon) Tulevaisuustaajuus pintaa syvemmältä
 • 15.3. klo 9-11 Mahdollisuus sparraukseen koskien omaa Tulevaisuustaajuus -työpajaa (optio, ei pakollinen).
 • 15.3.-20.4. välisenä aikana Oman Tulevaisuustaajuuden vetäminen valitsemallesi kohderyhmälle
 • 21.4. klo 9-11 Viimeinen tapaaminen – valmiina hyödyntämään opittua

 

Toinen koulutus 3.3.-21.4.

 • 3.3. klo 9-14 (sisältää tunnin lounastauon) – Mikä Tulevaisuustaajuus?
 • 9.3. klo 9-16 (sisältää tunnin lounastauon) Tulevaisuustaajuus pintaa syvemmältä
 • 15.3. klo 9-11 Mahdollisuus sparraukseen koskien omaa Tulevaisuustaajuus -työpajaa (optio, ei pakollinen).
 • 15.3.-20.4. välisenä aikana Oman Tulevaisuustaajuuden vetäminen valitsemallesi kohderyhmälle
 • 21.4. klo 9-11 Viimeinen tapaaminen – valmiina hyödyntämään opittua

 

Kolmas koulutus 16.3.-5.5.

 • 16.3. klo 9-14 (sisältää tunnin lounastauon) – Mikä Tulevaisuustaajuus?
 • 23.3. klo 9-16 (sisältää tunnin lounastauon) Tulevaisuustaajuus pintaa syvemmältä
 • 30.3. klo 9-11 Mahdollisuus sparraukseen koskien omaa Tulevaisuustaajuus -työpajaa (optio, ei pakollinen).
 • 1.4.-4.5. välisenä aikana Oman Tulevaisuustaajuuden vetäminen valitsemallesi kohderyhmälle
 • 5.5. klo 9-11 Viimeinen tapaaminen – valmiina hyödyntämään opittua

 

Neljäs koulutus 18.3.-7.5.

 • 18.3. klo 9-14 (sisältää tunnin lounastauon) – Mikä Tulevaisuustaajuus?
 • 25.3. klo 9-16 (sisältää tunnin lounastauon) Tulevaisuustaajuus pintaa syvemmältä
 • 5.4. klo 9-11 Mahdollisuus sparraukseen koskien omaa Tulevaisuustaajuus -työpajaa (optio, ei pakollinen).
 • 5.4.-6.5. välisenä aikana Oman Tulevaisuustaajuuden vetäminen valitsemallesi kohderyhmälle
 • 7.5. klo 9-11 Viimeinen tapaaminen – valmiina hyödyntämään opittua

Haluatko ottaa Tulevaisuustaajuuden käyttöösi saman tien?

Sekin onnistuu! Kaikki materiaalit ja vetäjän käsikirja löytyvät osoitteesta Tulevaisuustaajuus.fi.

Hakuun liittyvistä asiakirjoista ja ehdoista

Asiakirjojen julkisuus

Sitralla on oikeus antaa julkisuuslain (”JulkL”) (L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999 / 621) mukaisesti tietoja hakuun liittyvistä asiakirjoista ja hakijasta pois lukien JulkL:n perusteella salassa pidettävät tiedot, mikäli Sitraan kohdistetaan tietopyyntö tai muun vastaava tiedustelun JulkL:n perusteella. 

Henkilötietojen käsittely

Haussa annettuja henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon mahdolliseen jatkoyhteistyöhön liittyen. Haussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään Sitran sidosryhmä- ja markkinointirekisterin rekisteriselosteen mukaisesti.

Muut ehdot

Sitralla on oikeus tehdä haun ehtoihin vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä, kuten esimerkiksi jatkaa hakuaikaa. Muutokset julkaistaan haun verkkosivuilla. Tämän vuoksi hakuun osallistuvien tulee seurata haun verkkosivuja mahdollisten muutosten huomioimiseksi.

Sitralla on oikeus keskeyttää haku, mikäli olosuhteet tai haun käynnistämishetkellä vallinneet edellytykset ovat muuttuneet siinä määrin, että haun toteuttaminen ei enää ole Sitran arvion mukaan mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

Mikäli näiden hakuehtojen ja muiden hakuun liittyvien asiakirjojen/julkaisujen välillä on ristiriitaa, noudatetaan näitä hakuehtoja.

[Juttua päivitetty 15.2.2021: Haku on päättynyt, valinnat on tehty ja kaikille hakijoille on ilmoitettu sähköpostitse.]

Mistä on kyse?