Haku
Arvioitu lukuaika 3 min

Haluavatko alueesi toimijat luoda yhteisen kuvan alueen elinvoiman haasteista ja mahdollisuuksista? Viimeinen hakupäivä tiedontuotantoon on 30.9.

Haluavatko seutukuntasi tai maakuntasi toimijat ottaa ohjakset omiin käsiin alueen elinvoimasta ja kestävästä tulevaisuudesta? Sitra tarjoaa työn tueksi vuorovaikutteisen toimintamallin. Haku tiedontuotantoon on auki 30.9. asti.

Kirjoittajat

Annakaisa Tikkinen

Anna-Maija Vesa

Julkaistu

Sitra kehitti ja kokeili keväällä 2021 yhdeksän erilaisen alueen kanssa Alueiden osaamisen aika -hankkeessa uudenlaisen aluekehittämisen toimintamallin. Siinä alueen keskeiset toimijat luovat vuorovaikutteisesti ja tietoa hyödyntämällä yhteisen kuvan alueensa elinvoiman haasteista ja mahdollisuuksista, yritysten toimintaedellytyksistä ja yhteistyön tarpeista.

Tarjoamme kehitetyn toimintamallin uusien alueiden käyttöön. Haettavana on Sitran tilaamaa tiedontuotantoa toimintamallin toteutusta varten. Se sisältää yrityksille suunnatun kyselyn, kuvauksen alueen hankkeiden liittymäkohdista ja tietoa väestökehityksestä. Haku on auki 30.9.2021 asti.

Mahdollisuus on suunnattu alueille, jotka ovat kiinnostuneita alueen kehittämisestä ja haluavat ratkoa verkostoyhteistyössä seuraavia kysymyksiä:

  • Mitkä ovat alueen tarpeet, haasteet ja mahdollisuudet rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta alueen asukkaille ja yrityksille?
  • Miten voimme hyödyntää alueen osaamista nykyistä kattavammin?
  • Kuinka päättäjät, yritykset, oppilaitokset, järjestöt ja julkiset toimijat voivat yhdessä luoda yhteisen kuvan alueen tilanteesta sekä kasvattaa kykyä muuttua ja uudistaa alueen osaamista yhteistyössä?

Mitä tarjoamme?

1 Tarjoamme työkirjan vuorovaikutteisesta toimintamallista, joka sisältää kuvauksen ja käytännönläheiset ohjeet kolmen tilannekuvafoorumin järjestämisestä alueella. Alueen järjestämiin tilaisuuksiin osallistuvat päättäjien lisäksi keskeisten yritysten, oppilaitosten, järjestöjen ja julkisten toimijoiden päättävän tason henkilöitä. Tilannekuvafoorumeissa osallistujat syventyvät yritysten toimintaedellytyksiin, alueen kehittämistyöhön ja väestökehitykseen.

Lopputuloksena alueen toimijat ovat vuorovaikutuksessa luoneet yhteisen kuvan alueen elinvoiman haasteista ja mahdollisuuksista, yritysten toimintaedellytyksistä ja yhteistyön tarpeista.

2 Tilannekuvafoorumien toteutukseen sitoutuneille alueille tarjoamme Sitran tilaamana ajantasaista tietoa alueesta seuraavasti:

  • Alueen yrityksille suunnattu kysely, jossa haastattelemalla kartoitetaan yritysten näkemyksiä mm. oppilaitosyhteistyöstä ja osaamisen uudistamisen tarpeista
  • Kattava ja visuaalinen kuvaus hankkeista, joka tuo näkyväksi kehittämistyön yhtymäkohtia
  • Tilastotietoa alueen osaamisesta ja väestökehityksestä

Yrityskyselyn tulokset, kuvaus hankkeiden liittymäkohdista ja väestötiedot tarjoavat tietoa ja sytykkeitä foorumeissa käytävään keskusteluun.

Alue voi hakea tiedontuotannon tukea koko tilannekuvaprosessin tai yksittäisen foorumin toteutukseen. Molemmissa tapauksissa alueen tulee toteuttaa foorumit viimeistään maaliskuussa 2022.

Ketkä voivat hakea?

Alue voi olla esimerkiksi seutukunta tai maakunta, ja hakijana voi toimia alueen edustaja. Tärkeintä on koota alueen keskeisten toimijoiden – yritysten, oppilaitosten ja julkisten toimijoiden – edustajia yhteen ja keskustella kiinnostuksesta! Näiden kolmen tahon tahto tehdä verkostoyhteistyötä ja sitoutua toimintamallin toteuttamiseen ovat edellytys hakemiselle.

Miten haen?

Kun alueenne toimijat laajasti ovat sitoutuneet hyödyntämään toimintamallia alueellaan maaliskuuhun 2022 mennessä, haku tapahtuu täyttämällä ja lähettämällä tämän linkin takaa aukeava verkkolomake torstaihin 30.9.2021 klo 23.59 mennessä.

Mistä lisätietoa?

Järjestimme kaksi hakuun liittyvää klinikkaa viikolla 38. Klinikan alustus on katsottavissa tallenteena täällä.

Saat käyttöösi kuvauksen vuorovaikutteisesta toimintamallista, tilannekuvafoorumien järjestämisestä ja Sitran tuottamasta tiedosta lähettämällä sähköpostin osoitteeseen annakaisa.tikkinen@sitra.fi

Hakuaika?

Otamme vastaan hakemukset, jotka ovat saapuneet to 30.9.2021 klo 23.59 mennessä.

Mitä muuta?

Lue kokemuksia keväällä 2021 toteutetuista tilannekuvafoorumeista:  Yhdeksän aluetta tunnisti elinvoimansa haasteet ja mahdollisuudet – Sitra kehitti toimintamallin

Alueiden on mahdollista ottaa vuorovaikutteinen toimintamalli myös omatoimiseen käyttöön ja soveltaa sitä alueelleen sopivalla tavalla. Sitra julkaisee vuorovaikutteisen toimintamallin työkirjan loppuvuodesta 2021.

Jos olet kiinnostunut alueellisen elinvoiman ja osaamisen ekosysteemien kehittämisestä ja niissä toimimisesta, tervetuloa liittymään myös Alueiden osaamisen aika -Facebook-ryhmään.

Mistä on kyse?