archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hennariikka Ketola laati oppaan huolien puheeksiotosta

Tajua Mut! -toimintamalli ehkäisee nuorten syrjäytymistä ohjaamalla nuoret tukipalveluiden piiriin entistä varhaisemmassa vaiheessa. Opiskelija Henriikka Ketola laati Riihimäen kaupungille oppaan huolen puheeksiotosta.

Julkaistu

Sitra pilotoi yhdessä neljän kaupungin kanssa Tajua Mut! -toimintamallia, jolla tartutaan huoliin silloin, kun ne ovat vielä pieniä. Toimintamalli helpottaa nuorten pääsyä auttavien palveluiden pariin etsivän nuorisotyöntekijän välityksellä ja ehkäisee näin syrjäytymistä. Malli on käytössä Riihimäen lisäksi Mikkelissä, Espoossa, Keravalla ja pian myös Tuusulassa.

Rohkea puheeksiotto lisää luottamuksen tunnetta nuoren ja hänen kanssaan toimivan ammattilaisen välillä. Huolen tunne on subjektiivista ja se perustuu intuitioon, ei varmaan tietoon. Huoli liittyy nuoren elämäntilanteeseen sekä omien auttamismahdollisuuksien riittävyyteen. Huoleen tulee puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun auttamiskeinoja on vielä paljon. Näin todettiin Hennariika Ketolan Hämeen ammattikorkeakoulussa tekemässä oppaassa, joka syntyi opinnäytetyönä osana mallin käyttöönottoa.

Lue lisää, kuinka syrjäytymistä taklataan varhain.

Mistä on kyse?