archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Liikennemaksu ja hiilidioksidivero ovat Sveitsissä jo totta

Julkaistu

Sveitsi kehittää monipuolisesti keinoja lisäämään resurssien tehokkaampaa käyttöä.

Sveitsissä kierrätettävä jätemateriaali kerätään kuluitta, mutta poltettavaksi vietävästä jätteestä kuluttajan on maksettava keräysmaksu. Käytäntö on kannustanut sveitsiläisiä kierrättämään entistä suuremman osan jätteistään ja nostanut Sveitsin yhdeksi kierrätyksen johtavia maita: yhdyskuntajätteestä kierrätetään jo 51 prosenttia, kun Suomessa yhdyskuntajätteestä kiertoon saatiin vuonna 2011 vain 35 prosenttia.

Jätepolitiikka kuvaa hyvin Sveitsin tapaa kehittää kestävää yhteiskuntaa. Valtion tavoitteena on vihreä talous ja resurssien käytön vähentäminen ekologisesti kestävälle tasolle. Ympäristöpolitiikka rakentuu enenevässä määrin markkinaorientoituneille kannustimille, kuten haittaveroihin, maksuhelpotuksiin ja päästökauppaan.

”Niiden avulla halutaan kuluttajien ja yritysten vähentävän ympäristön rasitusta siellä, missä saavutetaan mahdollisimman paljon mahdollisimman vähin ponnisteluin. Samalla tavoitellaan yksilöille määräysten sijaan entistä suurempaa valinnanvapautta ja kulujen halutaan siirtyvän niiden aiheuttajille yhteiskunnan sijaan”, sanoo Sveitsin resurssitehokkuuskartoitusta tehnyt Heikki Laurila Frux Advisorsista.

Sveitsissä pyritään järjestelmällisesti säästämään luonnonvaroja ja vähentämään päästöjä. Kestävän kehityksen strategia on hallitusohjelman jälkeen maan seuraavaksi tärkein asiakirja ja kaikkien muiden strategioiden äiti. Esimerkiksi luonnonvarojen säästämisessä järjestelmä on toiminut, myös 2008 alkaneen laskukauden aikana: Sveitsin sisäinen resurssien käyttö on jo pitkään ollut laskussa ja esimerkiksi teräksen kulutus on laskenut lähes 50 prosenttia.

Kiinnostavia esimerkkejä toimivista markkinaorientoituneista kannustimista ovat liikennemaksut, joita on peritty vuodesta 2001 saakka kuorma- ja rekka-autoilta. Maksut ovat tehostaneet ja vähentäneet kuorma- ja rekka-autoliikennettä, erityisesti rekkojen tyhjänä ajoa, vähentäneet päästöjä ja polttoaineen kulutusta.

”Tuottavuuden lisääntyminen on kumonnut veron vaikutukset kuljetuspalvelujen hintoihin”, Laurila kirjoittaa kartoituksessaan.

Toinen hyvä esimerkki vihreän talouden kannustimista on vuodesta 2008 alkaen käytössä ollut hiilidioksidivero lämmitykselle, jota maksetaan esimerkiksi öljyn ja maakaasun käytöstä lämmityksessä. Vero on saanut lämmityksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt jo muutamassa vuodessa kääntymään selvään laskuun.

Lue Sitran tilaama tiivis vertaisselvitys Sveitsin resurssitehokkuudesta kokonaisuudessaan tästä.

Mistä on kyse?